Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net."— Transkript prezentace:

1 ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice
Jitka Křečková Národní archiv v Praze

2

3 ICARUS – základní cíle a aktivity:
Mezinárodní spolupráce a výměna informací Národní a mezinárodní projekty na poli elektronického zpřístupňování archiválií Mezinárodně uznávané standardy a strategie pro digitální zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů Potřebná infrastruktura (hardware – software) Problematika dlouhodobého ukládání dat Výměnný program expertů Vývoj odborných internetových portálů Navazování nových kontaktů

4 ICARUS – 120 partnerů z 23 evropských zemí, Kanada
Česká republika: Národní Archiv v Praze Moravský zemský archiv v Brně Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Třeboni Zemský archiv v Opavě Archiv Pražského hradu Ústav dějin UK a archiv UK- Univerzita Karlova v Praze Národní muzeum Ústav archivnictví a PVH FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  Katedra historie FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

5

6 Projekt Monasterium – hlavní cíle
poskytuje: ... zrušení času a prostoru: listiny mohou být prohlíženy nepřetržitě 24 hodin denně. … odstranění bariér: historické prameny jsou přístupné lidem na celém světě nezávisle na jejich bydlišti, mateřském jazyku nebo sociálním postavení. … nasazení nejmodernějších technologií:„staré“ dokumenty se potkávají s „novými“ technologiemi umožňujícími nové pohledy do minulosti. … nejvyšší vědecké standardy: aplikovány standardy vyvinuté v rámci Charters Encoding Initiative, které jsou dále rozvíjeny v kontextu mezinárodního bádání. … „kritické množství“: více než listin z více než 440 archivních fondů. … mezinárodní síť: největší podnik svého druhu v evropském archivnictví, více než 80 institucí z 10 států. … účinné strategie: zacházení s digitálním médiem vyžaduje jiné metody a přístupy než tomu bylo doposud u tištěných médií. Umožňuje zveřejnění vědeckých zpracování na různém stupni vývoje. Edice a regesta, které již stoprocentně neodpovídají dnešním vědeckým standardům a přitom nikdy nebývají znovu vydávány, tak dostávají zcela novou hodnotu. Ve spojení s obrázky rukopisných originálů nejsou pouze dobrými pomůckami k vyhledávání, ale jsou také především cenným výchozím bodem pro další (kolektivní) zpracování, které vyhovuje dnešním a budoucím požadavkům.

7 MOM v České republice – začátek
Národní archiv a Arciopatství benediktinů v Břevnově Od postupně se přidávají další státní a církevní instituce ČR Digitalizace archivních fondů církevních i významných necírkevních původců

8 Digitalizace 2006-2011 2006-2011 Česká republika celkem 25060 listin
Národní archiv listin 2007 MZA Brno listin 2007 Archiv UK listin Cisterciáci Vyšší Brod listin 2009 SOA Třeboň listin SOA Plzeň listin

9 Digitalizace 2011-2012 Konec 2012 - Česká republika celkem:
cca listin + cca skenů rkp. Národní archiv listin, cca 115 ks rukopisů SOA Praha listin SOA Zámrsk listin MZA Brno listin SOA Litoměřice listin ZA Opava, pob. Olomouc listin Archiv Národního muzea listin

10 MOM – archivy ČR – stav 2011

11 Stav digitalizace v Národním archivu
listin do roku 1526 listin AČK 2009 – listin po roce 1526 Celkem listin z 23 archivních fondů Aktuálně na 7 118 listin do roku 1526 2 525 listin AČK 4 064 listin po roce 1526 Celkem listin online

12 XMLmind XML Editor Personal Edition 4.6.1
MOM - tvorba metadat XMLmind XML Editor Personal Edition

13 Tzv. Zlatá bula sicilská 26. 9
Tzv. Zlatá bula sicilská , Basilej Národní archiv v Praze, AČK inv. č. 2

14 ENArC EU – Program Kultura 2007-2013 1. 11. 2010 – 30. 4
ENArC EU – Program Kultura – Koordinátor: Diecézní archiv v St. Pölten 13 partnerů: Národní archiv: Diecézní archiv v St. Pölten ICARUS Národní archiv v Budapešti Městský archiv v Budapešti Slovenský národný archív Národní archiv v Praze Archiv Slovinské republiky Chorvatský státní archiv Institut pro balkánská studia Srbské akademie věd Generální ředitelství bavorských státních archivů Univerzita v Neapoli Scuola Normale Superiore di Pisa Španělské ministerstvo kultury, ředitelství archivů Univerzita v Kolíně n. Rýnem SOA Praha SOA Litoměřice SOA Plzeň SOA Třeboň SOA Zámrsk MZA Brno ZA Opava Archiv Univerzity Karlovy Archiv Národního muzea

15 ENArC – Národní archiv – úkoly
Digitalizace a zpřístupňování listin ve virtuálním archivu na Koordinace digitalizace v českých a moravských archivech a implementace dat na webovou stránku Národní workshop v Praze Výměnný program expertů Navazování nových kontaktů v Čechách a v Polsku Odborná přednáška zahraničního hosta Závěrečná konference v Praze ve spolupráci s koordinátorem projektu a spolkem ICARUS

16


Stáhnout ppt "ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google