Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net."— Transkript prezentace:

1 ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net

2

3 ICARUS – základní cíle a aktivity: • Mezinárodní spolupráce a výměna informací • Národní a mezinárodní projekty na poli elektronického zpřístupňování archiválií • Mezinárodně uznávané standardy a strategie pro digitální zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů • Potřebná infrastruktura (hardware – software) • Problematika dlouhodobého ukládání dat • Výměnný program expertů • Vývoj odborných internetových portálů • Navazování nových kontaktů www.icar-us.net

4 ICARUS – 120 partnerů z 23 evropských zemí, Kanada Česká republika: • Národní Archiv v Praze • Moravský zemský archiv v Brně • Státní oblastní archiv v Plzni • Státní oblastní archiv v Třeboni • Zemský archiv v Opavě • Archiv Pražského hradu • Ústav dějin UK a archiv UK- Univerzita Karlova v Praze • Národní muzeum • Ústav archivnictví a PVH FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích • Katedra historie FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.icar-us.net

5

6 Projekt Monasterium – hlavní cíle www.monasterium.netwww.monasterium.net poskytuje: •... zrušení času a prostoru: listiny mohou být prohlíženy nepřetržitě 24 hodin denně. • … odstranění bariér: historické prameny jsou přístupné lidem na celém světě nezávisle na jejich bydlišti, mateřském jazyku nebo sociálním postavení. • … nasazení nejmodernějších technologií:„staré“ dokumenty se potkávají s „novými“ technologiemi umožňujícími nové pohledy do minulosti. • … nejvyšší vědecké standardy: aplikovány standardy vyvinuté v rámci Charters Encoding Initiative, které jsou dále rozvíjeny v kontextu mezinárodního bádání.Charters Encoding Initiative • … „kritické množství“: více než 250.000 listin z více než 440 archivních fondů. • … mezinárodní síť: největší podnik svého druhu v evropském archivnictví, více než 80 institucí z 10 států. • … účinné strategie: zacházení s digitálním médiem vyžaduje jiné metody a přístupy než tomu bylo doposud u tištěných médií. Umožňuje zveřejnění vědeckých zpracování na různém stupni vývoje. Edice a regesta, které již stoprocentně neodpovídají dnešním vědeckým standardům a přitom nikdy nebývají znovu vydávány, tak dostávají zcela novou hodnotu. Ve spojení s obrázky rukopisných originálů nejsou pouze dobrými pomůckami k vyhledávání, ale jsou také především cenným výchozím bodem pro další (kolektivní) zpracování, které vyhovuje dnešním a budoucím požadavkům.

7 MOM v České republice – začátek 2005 Národní archiv a Arciopatství benediktinů v Břevnově Od 2006 postupně se přidávají další státní a církevní instituce ČR Digitalizace archivních fondů církevních i významných necírkevních původců

8 Digitalizace 2006-2011 • 2006-2011Česká republika celkem25060 listin • 2006-2010Národní archiv 19200 listin • 2007MZA Brno 2260 listin • 2007Archiv UK 197 listin • 2008 Cisterciáci Vyšší Brod 485 listin • 2009SOA Třeboň 2362 listin • 2011 SOA Plzeň 553 listin

9 Digitalizace 2011-2012 • Konec 2012 - Česká republika celkem: cca 38000 listin + cca 40600 skenů rkp. • Národní archiv 2700 listin, cca 115 ks rukopisů • SOA Praha 475 listin • SOA Zámrsk 200 listin • MZA Brno 2000 listin • SOA Litoměřice 245 listin • ZA Opava, pob. Olomouc 3900 listin • Archiv Národního muzea 3189 listin

10 MOM – archivy ČR – stav 2011

11 Stav digitalizace v Národním archivu  2006 7 118 listin do roku 1526  2007 2 525 listin AČK  2009 – 2010 9 559 listin po roce 1526 Aktuálně na www.monasterium.net:www.monasterium.net 7 118 listin do roku 1526 2 525 listin AČK 4 064 listin po roce 1526 Celkem 13 707 listin online Celkem 19 202 listin z 23 archivních fondů

12 MOM - tvorba metadat XMLmind XML Editor Personal Edition 4.6.1

13 Tzv. Zlatá bula sicilská 26.9.1212, Basilej Národní archiv v Praze, AČK inv. č. 2

14 ENArC EU – Program Kultura 2007-2013 1. 11. 2010 – 30. 4. 2015 Koordinátor: Diecézní archiv v St. Pölten 13 partnerů: • Diecézní archiv v St. Pölten • ICARUS • Národní archiv v Budapešti • Městský archiv v Budapešti • Slovenský národný archív • Národní archiv v Praze • Archiv Slovinské republiky • Chorvatský státní archiv • Institut pro balkánská studia Srbské akademie věd • Generální ředitelství bavorských státních archivů • Univerzita v Neapoli • Scuola Normale Superiore di Pisa • Španělské ministerstvo kultury, ředitelství archivů • Univerzita v Kolíně n. Rýnem Národní archiv: • SOA Praha • SOA Litoměřice • SOA Plzeň • SOA Třeboň • SOA Zámrsk • MZA Brno • ZA Opava • Archiv Univerzity Karlovy • Archiv Národního muzea • SOA Praha • SOA Litoměřice • SOA Plzeň • SOA Třeboň • SOA Zámrsk • MZA Brno • ZA Opava • Archiv Univerzity Karlovy • Archiv Národního muzea

15 ENArC – Národní archiv – úkoly • Digitalizace a zpřístupňování listin ve virtuálním archivu na www.monasterium.net www.monasterium.net • Koordinace digitalizace v českých a moravských archivech a implementace dat na webovou stránku • Národní workshop v Praze • Výměnný program expertů • Navazování nových kontaktů v Čechách a v Polsku • Odborná přednáška zahraničního hosta • Závěrečná konference v Praze ve spolupráci s koordinátorem projektu a spolkem ICARUS

16


Stáhnout ppt "ENArC – European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google