Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní kognitivní schopnosti a metody jejich meření v letecké a dopravní psychologii Oliver Dzvoník Ústav leteckého zdravotnictví Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní kognitivní schopnosti a metody jejich meření v letecké a dopravní psychologii Oliver Dzvoník Ústav leteckého zdravotnictví Praha."— Transkript prezentace:

1 Komplexní kognitivní schopnosti a metody jejich meření v letecké a dopravní psychologii Oliver Dzvoník Ústav leteckého zdravotnictví Praha

2 Koncepce NOTECHS v letectví NOTECHS – non-technical skills • Kognitivní, • osobnostní • a interpersonální vlastnosti a schopnosti, které doplňují technické dovednosti a přispívají k bezpečnému a efektivnímu výkonu činnosti. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 2

3 Komplexní kognitivní schopnosti Komplexní kognitivní schopnosti jsou schopnosti umožňují přizpůsobení a adekvátní chování člověka v dynamickém prostředí. 1.Situační uvědomění 2.Proces rozhodování Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 3

4 Veškerá činnost v dopravě Situační uvědomění a proces rozhodování Situační uvědomění a rozhodování souvisí s kognitivními procesy a zejména našim myšlením. Myšlení je předpokladem nejen úspěšnosti, ale pokud je nekontrolované, je zdrojem chyb a vzrůstu rizik v každodenních aktivitách. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov Akce Monitorink Zpětná vazba Kontrola Odpověď Rozhodování Situačníuvědomění Pracovní paměť Dlouhodobá paměť- poznatky, sklony, domněnky Rozpoznání podnětů Porovnávání Volba Výběr Smysly: Vidění Sluch Hmat Čich Chuť NebezpečíChyby Nežádoucí stavy 4

5 Situační uvědomění (SU) • SU je způsob tzv. adekvátního vnímaní situace, „být v obraze“. • SU je percepce elementů v prostředí se ziskem času a prostoru a pochopením jejich významu a projekcí jejich statusu do nejbližší budoucnosti (Endsley, 1988). • SU je vědomá dynamická reflexe jedince v situaci. Poskytuje dynamickou orientaci v situaci s možnosti reflektovat nejen minulé, současné a budoucí, ale i potenciální možnosti situace. Dynamická reflexe obsahuje koncepčně-logické, imaginativní vědomé i nevědomé komponenty, které umožňují jedinci rozvíjet mentální model vnějších událostí (Bedny & Meister, 1999). • SU je jedinečné v konkrétním systémovém prostředí, které generuje aktuální poznatky a chování požadované k dosažení cílů, které jsou tímto prostředím specifikovány a hodnoceny (Smith & Hancock, 1995). Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 5

6 Situační uvědomění Správné situační uvědomění vyžaduje: 1.Sběr dat (smyslový, percepční), hledání podnětu v prostředí 2.Sumarizaci informací za účelem porozumění/pochopení těmto informacím 3.Předjímání, anticipace nebo uvažování dopředu (projekce) Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov Lidé Trať/Silnice Dopravní prostředek Budoucnost Současnost Situace Skenování Vyhodnocení Anticipace Zohlednění Plánování dopředu Sběr dat Porozumění 6

7 Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 7

8 NOTECHS: Situační uvědomění Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov Elementy a příklady vhodného a nevhodného situačního uvědomení ElementVhodný postupNevhodný postup Systémové uvědomeníMonitoruje a oznamuje změny v stavu systému Nežádá aktualizaci Potvrzuje vstupy a změny v systému Nežádá potvrzení změn Environmentální uvědomeníShromažďuje informace o prostředí (pozice, počasí a provoz) Nežádá informace o změnách v prostředí Dělí se o klíčové informace s posádkou Pracuje uzavřeně Uvědomění si času a předvídaní budoucích událostí Diskutuje o časových těžkostech s posádkou Nestanovuje priority a časové limity Diskutuje o strategických možnostech Nediskutuje o vztahu mezi posledními událostmi a současným/budoucím stavem Určuje budoucí možné problémy Je překvapený výsledkem posledních událostí 8

9 Ztráta/narušení situačního uvědomění – vážný faktor narušení bezpečnosti Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov Úroveň/skupinaLetecké posádkyŘídící letového provozu Řidiči silniční dopravy Percepce elementů v prostředí/situaci 74,4%72,4%??? (80%) Pochopení významu situace 21,1%17,2%??? (5%) Projekce/ anticipace budoucího vývoje situace 1,5%10,4%??? (15%) 9

10 Faktory narušení SU v silniční dopravě I Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 10

11 Faktory narušení SU v silniční dopravě II Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 11

12 Proces rozhodování Rozhodování je schopnost volby správných odpovědí v komplexní situaci, kdy je možné reagovat několika způsoby. Proces rozhodování je myšlenkový proces obsahující hodnocení, volbu a směr aktivity. Rozhodování vyžaduje porozumění situaci a kontrolované uvažování Situace určuje naléhavost rozhodnutí, rizika a aktivity Kontrolované uvažování: – Redukuje riziko – Moderuje chování – Zvládá časový stres – Využívá znalosti a poznatky; hledá možnosti – Posuzuje význam a kvalitu volby – Připravuje pro akci, hodnotí výsledek plánovaných činností Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov O O D A Observe Orient Deduce Act D E C I D E Detect a change Estimate significance Choose a safe outcome Identify possible actions Do take action Evaluate the result 5 D Detect Determine Decide Do DisciplineGRADE Gather Information Review Information Analyse Alternatives Decide Evaluate Outcome of Action T H I N K 12

13 Rozhodování - vlivy Proces rozhodovaní je ovlivňovaný: • Dynamickými podmínkami • Těžkostmi spojenými se strukturovaností problémů • Mírou rizika • Časovou tísní • Soupeřením cílu • Různorodou participací ve skupině/situaci • Úrovní odbornosti, zkušenostmi • Osobností a různou mírou frustrační tolerance a psychické odolnosti vůči zátěži. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 13

14 NOTECHS: Rozhodování Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov Elementy a příklady vhodného a nevhodného rozhodování ElementVhodný postupNevhodný postup Definíce problému/diagnózaSběr informací k identifikaci problému Povaha problému není stanovena anebo chyba v diagnóze Kontrola kauzálních faktorů ve spolupráci s jinými členy posádky Diskuze o pravděpodobných příčinách chybí Tvorba alternatív, řešeníStanovení možných řešeníInformace se nehledají Žádání členů posádky o návrhy řešení Řešení nejsou požadované Rozhovory o možných rizikách v činnosti ve smyslu limitů posádky Nejsou zohledněny limitující faktory Výběr z řešeníPotvrzení a stanovení vybraných alternativ Neinformování posádky o rozhodnutích Kontrola výsledkuKontrola výsledku oproti plánuChybění kontroly výsledku oproti plánu 14

15 Metody hodnocení komplexních kognitivních schopností založené na multitaskingu Multitasking - schopnost současného vykonávaní více úloh najednou • Účinné časování odpovědí • Schopnost rychlého přepínání mezi jednotlivými úlohami • Schopnost paralelního zpracování informací • Správná distribuce mentálních kapacit podle priority jednotlivých úloh Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 15

16 Metody hodnocení komplexních kognitivních schopností v letectví • MATB II - Multi Attribute Test Battery – dynamický počítačový test typu multitasking sestavený ze současně běžících subtestů a navrhnutý pro hodnocení výkonu pilota a pracovní zátěže • DART - Dynamic Air Traffic Controller Radar Test – zjednodušená simulace budoucí pracovní činnosti radarového ŘLP Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 16

17 MATB II Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 17

18 Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 18

19 FEAST DART • DART Computer Based Test – Principy radarového zobrazení – Kurzy a zatáčení – Označení letadla – Konflikty a způsoby zachování rozestupů u letadel – Způsoby zadávání vstupních údajů Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 19

20 Kriteria hodnocení v DART Hodnocení odráží různé výkonové parametry: • Bezpečnost • Efektivnost • Přesnost a přiměřenost • Multitasking Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 20

21 MATB II popis úkolů • MATB-II zahrnuje následující druhy úkolů: úkol monitorování systémů (systém monitoring task – SYSMON), úkol navigování (tracking task – TRACK), komunikační úkol (communications task – COMM) a úkol spravování zdrojů (ressource management task – RESMAN). Plánovací displej(scheduling display – SCHED) dává operátorovi možnost předvídat očekávanou pracovní zátěž. Grafické rozhraní těchto jednotlivých úkolů lze v programu rozdělit ohraničením. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 21

22 MATB II subtest SYSMON • Úkol monitorování systémů (systém monitoring task – SYSMON) lze nalézt v levém horním rohu hlavního okna MATB-II a je rozdělen na dva podúkoly: monitorování výstražných světel a monitorování stupnic. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 22

23 MATB II subtest NAV • Navigační úkol (TRACK) naleznete v panelu, který je umístěn ve středu horní části hlavního MATB-II okna. Panel pracuje buďto automaticky (AUTO ON) a nebo je třeba manuálního ovládání (MANUAL). Pokud je úkol v manuálním modu, je od operátora vyžadováno udržet cíl ve středu panelu pomocí joysticku. Pokud je úkol v automatickém modu, bude se držet cíl uprostřed panelu automaticky bez nutnosti zasáhnutí. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 23

24 MATB subtest SCHEDULING • Displej plánování umožňuje operátorovi předvídat budoucí komunikační události a plánované změny navigačního systému na automatický/manuální). Displej plánování (SCHED) dává operátorovi možnost vidět očekávané komunikační a navigační události až 8 minut dopředu. Displej ukazuje předpokládaný začátek, konec a délku těchto událostí od minuty 0.0 (současnost) do minuty 8.0. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 24

25 MATB II subtest COMMUNICATION • Během „letu“ může dojít k jedné, nebo více komunikačním událostem, při kterých operátor poslouchá zprávy (podobné požadavkům řídicích leteckého provozu), které ho prosí o změnu jednoho ze čtyř rádií na stanovenou frekvenci. Komunikační panel se nachází v levém spodním rohu hlavního okna MATB-II. Zprávy zní následovně: {kód letadla} (jednou zopakovaný) “tune your” {typ rádia} “radio to frequency” {frekvence}. Možné hodnoty položky {typ rádia} jsou COM1, COM2, NAV1, NAV2. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 25

26 MATB II subtest RESMAN Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 26

27 MATB subtest RESMAN • Úkol spravování zdrojů (RESMAN) je umístěn ve středu spodní části hlavního okna MATB. Tento úkol zahrnuje zobecněný systém správy paliva. Oblasti popsané A až F představují palivové nádrže. Zelené části znázorňují množství paliva v nádržích. Pumpy popsané 1 až 8 jsou umístěny na potrubí spojující nádrže. Čísla vedle nádrží A až D popisují přesné množství paliva v nádržích. Množství paliva v nádržích je ovlivněno spotřebou letadla a interakcí operátora s jednotlivými pumpami. Hodnoty množství paliva se aktualizují každé 2 vteřiny. Kapacita nádrží A a B je 4000 jednotek a u nádrží C a D je kapacita 2000 jednotek. Nádrže E a F jsou „zásobovací“ a mají neomezenou kapacitu. • Úkolem je udržet hladinu paliva v nádržích A a B na původní hodnotě 2500 jednotek s tolerancí +- 500 jednotek. Tolerance je znázorněna šedivým pruhem po stranách nádrže. Pokud je hladina paliva v přijatelném stavu, je číslo znázorňující množství paliva napsáno černě. Číslo se změní na červené jestliže se hladina paliva vymkla toleranci (tzn. je vyšší než 3000 jednotek, nebo nižší než 2000 jednotek). Vlastnosti pump a průtok lze přednastavit experimentátorem. • Aby operátor splnil cíl úkolu, musí používat pumpy k čerpání paliva ze zásobovacích nádrží do nádrží A a B. Pro aktivaci pumpy lze kliknout na danou pumpu myší, nebo stisknout číslo pumpy na klávesnici. Znovu stisknutím se pumpa vypne. Pumpa čerpá palivo ve směru znázorněným šipkou u každé pumpy. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 27

28 MATB II Hodnocení zátěže • Hodnocení pracovní zátěže založené na NASA-TLX se objevuje v celém okně v přednastavených časech. Když operátor vyplňuje index, dochází k pozastavení ostatních úkolů a čas aplikace neplyne. Program se vrátí k původní funkci, pokud operátor odešle vyplněný formulář, nebo pokud se naplní přednastavený limit vyplnění. Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 28

29 Důvody použití simulátoru jako diagnostického nástroje pro piloty, ŘLP, operátory •Vysoce efektivní metoda testování komplexních kognitivních schopností pilota/operátora •Blízkost podmínkám reality – např. ovládací prvky letadla, zobrazení informací •Vysoká validita metody Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 29

30 Závěry • Klasické psychodiagnostické metody jsou metodami měření parciálních schopnosti, tudíž jejich validita ve vztahu k činnosti člověka v dynamických procesech může být problematická • Vyvstává potřeba koncipování nových metod pro hodnocení psychické způsobilosti v dopravě • Využití nových výcvikových technologií - zejména simulací, virtuální reality a modelování takových druhů zátěží, které jsou v přímém vztahu k budoucí činnosti Konference Dopravní psychologie 14.2.2013 Praha Albertov 30


Stáhnout ppt "Komplexní kognitivní schopnosti a metody jejich meření v letecké a dopravní psychologii Oliver Dzvoník Ústav leteckého zdravotnictví Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google