Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“"— Transkript prezentace:

1 1ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

2 2ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Vzdělávací program projektu MMR ČR Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích. CZ.4.1.03/4.2.00.1/0011 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2., Specifické vzdělávání.

3 3ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 4ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Příprava a řízení projektu: Zdeněk Kotulák, MBA ORE-institut, o.p.s. Olomouc

5 5ORE-institut, o.p.s. Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

6 6ORE-institut, o.p.s. Lektorský tým: Ing. Luděk Beneš Mgr. Michal Kalman Mgr. Ing. Osvaldová a Tomáš Salov

7 ORE-institut, o.p.s. 7 Modul č. 3 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Lektor: Ing. Luděk Beneš

8 8ORE-institut, o.p.s. OBSAH 1. Partnerství veřejného a soukromého sektoru 2. PFI v cestovním ruchu 3. Marginální oblasti 4. Příprava a kontrola přípravy 5. Součásti managementu marginální oblasti

9 9ORE-institut, o.p.s. 1. Partnerství veřejného a soukromého sektoru  spolupráce  zajištění financování  výstavba  obnovení  správa či údržba veřejné infrastruktury  poskytování veřejné služby

10 10ORE-institut, o.p.s. PPP  PPP čistě smluvní povahy  PPP institucionální povahy v rámci zvláštního subjektu. Každý vyvolává zvláštní otázky ohledně aplikace práva Společenství EU. Každý vyvolává zvláštní otázky ohledně aplikace práva Společenství EU.

11 11ORE-institut, o.p.s. Model „koncesní“  přímé spojení mezi soukromým partnerem a konečným uživatelem  poskytování veřejnosti služby „namísto“ avšak za kontroly veřejnoprávního partnera  poplatky uložené uživatelům služby - doplněné dotacemi orgánů veřejné správy

12 12ORE-institut, o.p.s. Struktura PFI  pravidelné platby ze strany veřejnoprávního partnera  mohou být stálé nebo proměnlivé podle míry užívání zařízení

13 13ORE-institut, o.p.s. Soutěžní dialog  zadavatel není schopen definovat technické prostředky, které nejvhodněji naplní jeho potřeby a cíle nebo  není objektivně možné určit právní a/nebo finanční formu projektu  potřebná flexibilita  vícestupňové metody výběru  posílení nezbytné právní jistoty

14 14ORE-institut, o.p.s. 2. PFI v cestovním ruchu  původ v soukromé iniciativě, nemění povahu uzavřených smluv  musí být - veřejná zakázka nebo koncese  platba za iniciativu, vedle následné veřejné soutěže  poskytnutí určité výhody prvnímu zájemci

15 15ORE-institut, o.p.s. Smluvní rámec projektu  národní právo  normy Společenství  zásady rovnosti  transparentnost Projektová společnost v pozici zadavatele, musí veřejné zakázky, popř. koncese, uzavírat na základě obchodní soutěže, ať jsou uzavřeny s jejími akcionáři či jinými stranami.

16 16ORE-institut, o.p.s. 3. Marginální oblasti  přetrvává představa, že identifikace slabosti či postižení je samo o sobě řešením  neznáme charakteristiky, které působí jejich problémy  najít sebe sama  najít společné s přeshraničním partnerem

17 17ORE-institut, o.p.s. Koordinace  systematická a kontinuální spolupráce všech zainteresovaných subjektů  podnikatelské myšlení zainteresovaných subjektů  vypracování realizace koncepce rozvoje cestovního ruchu  znalost společných zájmů  stanovení společných cílů  vytvoření organizačních předpokladů pro realizaci společných zájmů a dosažení společných cílů.

18 18ORE-institut, o.p.s. Úkoly organizace cestovního ruchu  formulace koncepce a strategie rozvoje cestovního ruchu  podpora rozvoje nabídky cestovního ruchu v souladu s měnícími se podmínkami na trhu  uskutečňování marketingových aktivit

19 19ORE-institut, o.p.s. Tržní segmenty návštěvníků  městský segment  střediskový segment  přírodní segment  turistický segment

20 20ORE-institut, o.p.s. Negativa pro území  eroze půdy způsobená odlesňováním  zamoření ovzduší, půdy a vody především zplodinami vznikajícími v dopravě  hluk – nejen letadla a automobily, ale i rekreační dopravní prostředky jako jsou snowmobily, sněžné a vodní skútry apod. vytvářejí nepříjemný hluk  vznik lesních požárů  estetické znečištění přírodního prostředí

21 21ORE-institut, o.p.s. Negativa pro území  vytěžení přírodních zdrojů (např. golfová hřiště)  zvýšená spotřeba místních zdrojů  vymírání živočišných druhů  vymírání rostlinných druhů  stavební aktivity a rozvoj infrastruktury, které mají dopad na krajinu nejen svou lokalizací, ale i spotřebou surovin, produkcí hluku, zplodin, vyvolávají erozi půdy apod.

22 22ORE-institut, o.p.s. Negativa - sociálně-kulturní oblast  komercionalizace  standardizace  ztráta autenticity  přizpůsobení se výrobců lidového umění poptávce návštěvníků  střet kultur

23 23ORE-institut, o.p.s. Negativní ekonomické dopady  skryté náklady  sezónní charakter práce  vznik tzv. enklávového cestovního ruchu

24 24ORE-institut, o.p.s. 4. Příprava a kontrola přípravy PPP Kontrolní proces řízení PPP projektuEtapy přípravy PPP projektu Strategická vhodnost1. Identifikování příležitosti Ekonomická výhodnost 2. Vytvoření investičního záměru Strategie zadání veřejné zakázky 3. Vytvoření konceptu zadání veřejné zak. Investiční rozhodnutí4. Kompetitivní zadávací řízení Připravenost služby5. Udělení a podepsání smlouvy Zhodnocení přínosu6. Řízení projektu dle smlouvy ( Zdroj: Powerpointová prezentace PPP Centra Česká republika Pilotní projekty PPP v ČR z 13. 4 2005)

25 25ORE-institut, o.p.s. 5. Součásti managementu marginální oblasti  návštěvnický management - soubor řídících technik a nástrojů, používaných sdružením cestovního ruchu za účelem usměrňování toků návštěvníků a ovlivňování jejich chování  model limitů přijatelné změny, tj. stanovení únosného zatížení území a využívání indikátorů udržitelného rozvoje CR  spektrum rekreačních příležitostí, které zahrnuje lokalizační předpoklady, realizační předpoklady a selektivní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v marginální oblasti

26 26ORE-institut, o.p.s. Návštěvnický management  Přístup  Cena  Zonace  Kanceláře cestovního ruchu  Chování  Výchovně vzdělávací akce

27 27ORE-institut, o.p.s. Model limitů přijatelné změny  Stanovení únosného zatížení území a využívání indikátorů udržitelného rozvoje CR

28 28ORE-institut, o.p.s. Spektrum rekreačních příležitostí  Lokalizační předpoklady  Realizační předpoklady  Selektivní předpoklady rozvoje CR v marginální oblasti

29 29ORE-institut, o.p.s. Hlediska zkoumání zákazníků  demografického profilu  zájmů a motivace návštěvy  činností vykonávaných během pobytu  výše výdajů spojených s pobytem  délky pobytu a frekvence návštěvy  způsobu dopravy  způsobu získání informací o marginální oblasti

30 30ORE-institut, o.p.s. Analýza  CO víme o trhu?  KDO jsou naši návštěvníci?  KDY k nám přicházejí?  PROČ k nám přicházejí?  JAKÉ jsou trendy na trhu?  KAM se chceme dostat?

31 31ORE-institut, o.p.s. Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu 6 5 4 3 2 1 Primární nabídka ReliéfKlimaHydrologieBiografie________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí 4 3 2 1

32 32ORE-institut, o.p.s. Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu 6 5 4 3 2 1 Sekundární nabídka SuprastrukturaInfrastruktura________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí 4 3 2 1

33 33ORE-institut, o.p.s. Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu 6 5 4 3 2 1 Segmentace trhu Cílový segment Pozice na trhu ________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí 4 3 2 1

34 34ORE-institut, o.p.s. Vnitřní analýza s užitím benchmarkingu Silné a slabé stránky marginální oblasti Silné a slabé stránky silné neutrální slabé cestovního ruchu 6 5 4 3 2 1 Marketingový mix Produkt Distribuční cesty CenaKomunikaceLidé________________________________________________ Srovnání pozice s konkurencí 4 3 2 1

35 35ORE-institut, o.p.s. Činnosti související s cestovním ruchem Rozumí se tyto podnikatelské činnosti ve smyslu NACE Rev. 1.1: Rozumí se tyto podnikatelské činnosti ve smyslu NACE Rev. 1.1:  NACE 55: hotely a restaurace  NACE 63.3: služby cestovních kanceláří, agentur, průvodcovské služy  NACE 92: rekreační, kulturní a sportovní činnosti

36 36ORE-institut, o.p.s. Existence veřejné podpory  dochází k poskytnutí prostředků z veřejných zdrojů  příjemce podpory získává ekonomickou výhodu (podpora snižuje náklady, které by jinak příjemce musel normálně vynaložit),  podpora je selektivní (zvýhodňuje určité subjekty nebo produkci zboží či služeb)a má schopnost narušit hospodářskou soutěž,  je dotčen obchod mezi členskými státy EU.

37 37ORE-institut, o.p.s. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se: Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se:  založením nové provozovny  rozšířením stávající provozovny  rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky  zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny

38 38ORE-institut, o.p.s. Regionální investiční podpora  Počáteční investice do hmotného a nehmotného majetku  Založení, rozšíření provozovny, rozšíření výrobního sortimentu zásadní změnou postupu

39 39ORE-institut, o.p.s. Limity podpory pro velké společnosti  30 %<75 % EU 25  40 %<60 % EU 25  50 %<45 % EU 25

40 40ORE-institut, o.p.s. Bonusy pro MSP  + 20 %malé podniky  + 10 %střední podniky Kriteria velikosti : Počet zaměstnanců, obrat, vlastní kapitál, nezávislost

41 41ORE-institut, o.p.s. Pracovní místa  Čistý výpočet zvýšení  Výpočet z průměru mezd za 2 roky

42 42ORE-institut, o.p.s. Kumulace podpory  Výpočet celkové podpory včetně ad hoc a de minimis  Všechny veřejné zdroje  Nejpříznivější limity pro stejné způsobilé výdaje

43 43ORE-institut, o.p.s. de minimis  Neplatí pro zemědělství a rybolov (prvovýroba) vč. prvního zpracování a balení  Platí pro dopravní činnosti mimo silniční nákladní vozidla (služby)  Neplatí pro uhelný průmysl

44 44ORE-institut, o.p.s.  Vylučuje se exportní aktivita, distribuční sítě v jiné zemi EU  Umožňuje se zpravidla účast na veletrhu, poradenství pro export  Vylučují se podniky v obtížích

45 45ORE-institut, o.p.s.  Ekvivalent grantu  Aktuální tržní úroky  Přípočet, přirážka  Transparentnost, bez rizik, kapitálové injekce, záruky

46 46ORE-institut, o.p.s. Děkuji Vám za pozornost. Luděk Beneš Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky.

47 47ORE-institut, o.p.s. Tento vzdělávací program pro Vás připravila společnost ORE-institut, o.p.s. Olomouc. Těšíme se na setkání s Vámi na našich dalších programech. www.ore.cz


Stáhnout ppt "1ORE-institut, o.p.s. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google