Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení spolupráce MAS s AZV, fungování Celostátní sítě pro venkov, spolupráce a výhledy MAS v krajích Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení spolupráce MAS s AZV, fungování Celostátní sítě pro venkov, spolupráce a výhledy MAS v krajích Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení spolupráce MAS s AZV, fungování Celostátní sítě pro venkov, spolupráce a výhledy MAS v krajích Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ – Místní partnerství Konference Venkov 2009 Holešov, MAS Partnerství Moštěnka 18. listopadu 2009

2 obsah prezentace  MAS a CSV  fungování Celostátní sítě pro venkov (CSV)  spolupráce MAS s Agenturami pro zemědělství a venkov (AZV)  MAS a KRAJE  spolupráce MAS s kraji  MAS v krajích  spolupráce MAS v rámci krajů  Podklady vznikly shromážděním informací od jednotlivých MAS v krajích prostřednictvím krajských zástupců v NS MAS ČR, o.s.

3 MAS a KAZV/AZV aneb první rok spolupráce v CSV

4 celkové zhodnocení dosavadní spolupráce MAS a KAZV/AZV - 1  velmi dobrá spolupráce – 3 kraje  Jihočeský, Olomoucký, Ústecký  dobrá / počáteční / průměrná – 9 krajů  Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Zlínský  formální – 1 kraj  Vysočina

5 celkové zhodnocení dosavadní spolupráce MAS a KAZV/AZV - 2  začínají se budovat kontakty, návrhy na spolupráci  ze strany KAZV je možno pozorovat zájem o MAS  tento zájem je ale v různých krajích na různé úrovni  zřídka KAZV přichází s náměty na spolupráci, spíše očekává návrhy od MAS, které ale často nemají prostor, sílu nebo chuť náměty předkládat a tak se „nic neděje“  na okresní úrovni výrazné odchylky ve formě i míře spolupráce s MAS  nerovné podmínky – MAS mají aktivity v rámci CSV neuznatelné, tudíž jsou závislé na dobrovolné obětavosti pracovníků MAS  celkově se pojetí CSV zdá jako spíše formální  nikdo nic podstatného nemění, nepřináší, nedělá  zadání MZe je příliš obecné, bez „impulsu“, pracovníci KAZV/AZV si s ním často neví rady

6 vzájemná komunikace a informování MAS a KAZV/AZV - 1  funguje dobře – 7 krajů  Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Zlínský,  funguje příležitostně – 5 krajů  Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Středočeský, Vysočina  spíše nefunguje – 1 kraj  Moravskoslezský

7 vzájemná komunikace a informování MAS a KAZV/AZV - 2  na webu CSV (MZe) nejsou z krajů téměř žádné informace, z okresů vůbec  neexistuje kontaktář „členů“ CSV na krajské a okresní úrovni  vzájemnému informování by prospěla pravidelná měsíční informační setkání na krajské a/nebo okresní úrovni  KAZV i MAS by se měly navzájem zvát na akce

8 orientace KAZV/AZV v nezemědělské problematice - 1  orientují se velmi dobře – 3 kraje  Olomoucký, Pardubický, Ústecký  spíše ano / snaží se – 5 krajů  Jihomoravský, Královéhradecký, Plzeňský, Vysočina, Zlínský  spíše ne / pasivní přístup – 5 kraje  Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, Středočeský

9 orientace KAZV/AZV v nezemědělské problematice - 2  někteří pracovníci otevřeně přiznávají, že se orientují jen v Ose II.  nefunguje „předávání klientů“ – pokud KAZV/AZV neví, může klienta odkázat na MAS  na okresech informovanost nižší nebo jen povrchní, zájem spíše vlažný  nejmenovaný pracovník AZV byl překvapen existencí a činností MAS  v Olomouckém kraji bude KAZV společně s Krajskou sítí MAS působit na AZV a vzdělávat  po letech práce pro zemědělce, se pracovníci KAZV/AZV jen těžko rychle přeorientují na několikanásobně širší záběr činnosti  nelze očekávat, že pracovníci KAZV/AZV „ze dne na den“ získají zkušenosti, úsudek a praktické zkušenosti v nezemědělské oblasti rozvoje venkova  KAZV/AZV rozhodně do r. 2013 nebudou „tahounem“ a zdrojem inovací v této oblasti

10 společné aktivity v r. 2009  kromě „povinných setkání“ víceméně žádné  Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina  výjimky:  prezentace MAS na úvodním semináři k CSV – Olomoucký  účast KAZV na setkání MAS v kraji – Olomoucký, Karlovarský, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Zlínský  v některých případech KAZV i aktivně předkládá konkrétní návrhy na spolupráci  zhotovení prezentačních bannerů krajské sítě MAS – Olomoucký, Ústecký  vydání informační brožury/katalogu/letáku MAS – Jihočeský, Olomoucký  účast MAS na krajských dožínkách – Olomoucký  příprava společného vzdělávacího projektu – Olomoucký

11 zapojení MAS do formulace plánu činnosti KAZV/AZV pro rok 2010 - 1  ano, MAS byly přizvány a aktivně se podílely – 6 krajů  Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký, Plzeňský, Ústecký  ano, MAS byly přizvány – 4 kraje  Královéhradecký, Moravskoslezský, Vysočina, Zlínský  MAS byly přizvány jen zčásti, nebo vůbec, nebo jejich náměty nebyly zapracovány – 3 kraje  Jihomoravský, Pardubický, Středočeský

12 zapojení MAS do formulace plánu činnosti KAZV/AZV pro rok 2010 - 2  výzva ke shromáždění návrhů na činnost nebyla v dostatečném předstihu, aby MAS promyslely své náměty, natož se sešly a vydiskutovaly je  některé oslovené MAS ale ani žádné podněty nevznášely  v řadě případů nebylo zapracováno uspokojivé množství námětů z MAS, jen ve velmi malém počtu krajů MAS ví, jak vypadá konečná verze plánu činnosti KAZV  MAS a obecně nezemědělci jsou často „přehlasování“ zemědělci (ne-li ignorováni), nebo je jejich požadavkům přikládán menší význam, každopádně zemědělská problematika a Osa I. a II. jsou často upřednostňovány

13 nejčastější návrhy aktivit MAS v rámci KAZV pro rok 2010  zajištění krajských setkávání MAS  různé tematické semináře a školení  např. prodej ze dvora, agroturistika, diverzifikace, energetická soběstačnost, …  KAZV/AZV vybírají lektory z již dosud ozkoušených nebo z ÚZEI, nevyužívají MAS jako subjekty, zastupující geograficky širší partnerství a disponující odborným zázemím, tj. i jako možné dodavatele lektorů pro vzdělávací akce  vydání publikace s příklady dobré praxe  výroba putovní výstavy nebo propagačních bannerů o MAS v kraji

14 MAS a KRAJE v roce 2009 aneb spolupráce po volbách

15 shrnutí spolupráce po volbách - 1  vyjednávání o spolupráci a podpoře činnosti MAS začínají znova  nová politická reprezentace krajů se neorientuje a nezná problematiku MAS, jejich fungování ani principy programu LEADER, často se vyskytuje názor „proč MAS, když jsou mikroregiony“  vzájemná setkání (pokud se vůbec konají) se omezují pouze na základní informování zástupců kraje, nikoliv na řešení systémových otázek a cílů  cit: „Bohužel je třeba hledat různé klikaté cestičky k dosažení alespoň slyšení k zajištění možnosti vysvětlovat potřebu spolupráce mezi MAS a krajem a podpory metody LEADER.“

16 shrnutí spolupráce po volbách - 2  krajské sítě MAS aktivně nabízejí spolupráci, mají ochotu a zájem spolupracovat, politické reprezentace krajů ale nejeví zájem  možnost využít systému shromažďování informací z území přes krajského zástupce MAS prostřednictvím jednotlivých MAS  téma „venkov“ není pro politické reprezentace priorita  v některých případech se zástupce kraje účastní setkání MAS  Karlovarský, Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský – pravidelná účast radního nebo úředníků kraje na setkáních  Liberecký – poskytnutí zázemí pro jednání

17 zapojení MAS do poradních a pracovních orgánů kraje  zapojení zástupců MAS v orgánech kraje je celkově velmi nízké  tyto orgány jsou často tvořeny velmi politicky (až stranicky) a s pocitem opojení mocí a patentu na posuzování co je a co není pro kraj dobré  občas jsou zapojeni někteří členové jednotlivých MAS, z důvodů svých jiných funkcí (např. starosta, předseda mikroregionu apod.)  MAS se aktivně nabízejí, usilují o možnost účastnit se jednání  na vlastní žádost je ve víceméně ojedinělých případech přizván krajský zástupce MAS, aby prezentoval činnost MAS v příslušných orgánech kraje  narozdíl od politiků, úředníci často vnímají MAS jako partnera a komunikují s nimi  výjimky:  Program rozvoje Jihomoravského kraje  Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

18 spolupráce na prezentaci MAS v kraji  žádná prezentace MAS na krajské úrovni – 4 kraje  Jihomoravský, Moravskoslezský, Vysočina, Zlínský  odkaz na weby MAS z webu kraje – 3 kraje  Královéhradecký (celá rubrika „venkov“), Olomoucký, Pardubický, Středočeský  odkaz, publikace, výstava – 4 kraje  Jihočeský (web v jednání), Liberecký, Plzeňský, Ústecký  navíc  Karlovarský - výstava, Královéhradecký – krajské dožínky  MAS by měly více prezentovat i finanční dopad své činnosti do území krajů.

19 finanční podpora MAS z rozpočtu krajů v roce 2009 - 1  plošné provozní dotace – 4 kraje  Jihočeský – 50.000 Kč + MAS, které neuspěly v IV.1.1. navíc ještě 100.000 Kč  Karlovarský – 200.000 Kč  Královéhradecký – 150.000 Kč  Pardubický - 100.000 Kč + MAS, které uspěly v IV.1.1. navíc ještě 200.000 Kč  Středočeský – do 200.000 Kč (dle počtu obyvatel MAS)  půjčka na předfinancování IV.1.1. – 4 kraje  Královéhradecký – dlouhodobá, pouze MAS z 1. kola  Liberecký - 300.000 Kč do r. 2013 (jednají o půjčce pro MAS, která uspěla ve 2. kole)  Plzeňský – 200.000 Kč (pouze MAS z 1. kola, bude změněna na účelovou dotaci na činnost mimo SPL)  Ústecký – 1.000.000 Kč (pouze MAS z 2. kola), opakovaně až do r. 2013  žádná – 5 krajů  Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina, Zlínský

20 finanční podpora MAS z rozpočtu krajů v roce 2009 - 2  v některých krajích mohou MAS žádat v rámci krajských POV  kraje by byly ochotné přispět na úroky z úvěrů, tomu ale brání výklad MZe  v některých krajích (např. Královehradecký, Plzeňský) se jedná o přípravě vlastního grantového schématu pro MAS  MAS bohužel nejsou využívány jako odborné kapacity, nebo možní dodavatelé služeb  ve většině krajů probíhá jednání o finanční podpoře pro příští rok  v některých krajích byla již finanční podpora pro r. 2010 jednoznačně odmítnuta

21 spolupráce MAS v kraji

22 Krajské sítě MAS  S vlastní právní subjektivitou – 3 kraje  Jihomoravský  Královéhradecký  Olomoucký  Bez právní subjektivity – 7 krajů  Jihočeský  Karlovarský  Moravskoslezský  Pardubický  Středočeský  Ústecký  Zlínský  Zatím žádná – 3 kraje  Liberecký  Plzeňský  Vysočina

23 dosavadní a plánované společné aktivity MAS v krajích  setkávání MAS v kraji  Četnost se liší – pravidelná, méně pravidelná i nahodilá.  Obsahem je nejčastěji sdílení zkušeností, výměna postupů při řešení problémů, diskutování možností navázání partnerství, formulace společného postupu pro jednání s krajem.  Sdílení konkrétních zkušeností on-line v Královéhradeckém kraji.  Důležitý efekt – společný mluvčí, jednotný vydiskutovaný názor v rámci kraje.  Kromě krajských setkání vznikají na základě osobních kontaktů i různá bilaterální partnerství (formální i neformální) pro sdílení zkušeností i bližší spolupráci apod.  společná prezentace na krajské úrovni  Společné propagační materiály, publikace o dobré praxi  Propagace metody LEADER a prospěšnosti MAS pro rozvoj venkova

24 společné projekty sítí MAS v krajích v rámci 8. kola  Jihomoravský  Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě (III.3.1.)  Královéhradecký  Bohatství venkova našeho kraje (IV.2.1.)  Olomoucký  Vzdělávání pracovníků MAS (III.3.1.)

25 časté problémy MAS - 1  relativně úzký záběr SPL  omezení SPL jen na úzký okruh podporovaných činností  nedostatek prostoru nebo kapacit realizovat aktivity ISÚ, které nejsou obsaženy v SPL  přemíra byrokracie  nedostatek prostoru pro tvůrčí práci (která není ani žádoucí > rezignace na inovativnost a rozvojovost)  různá míra uchopení principu „LEADER“ (někde také jen zdroj financí, nikoliv metoda)  nejednotný přístup odpovědných pracovníků RO SZIF  velká vytíženost manažerů (manažeři jsou často jedinými „uvolněnými“ pracovníky MAS)  každá MAS se zabývá pouze vlastním SPL, různá míra ochoty pracovat pro „celek“

26 časté problémy MAS - 2  předfinancování projektů (nejen IV.1.1. a IV.2.1., ale i např. ROP)  absence zkušených pracovníků  hledání zdrojů pro MAS, které neuspěly v rámci IV.1.1.  stagnace nepodpořených MAS  MAS, které uspěly v IV.1.1. se snaží zapojovat ostatní MAS v rámci IV.2.1. jako KMAS  obavy z budoucnosti MAS a partnerství po roce 2013  financování aktivit MAS souvisejících se SPL 2007-13 (kontroly IV.1.2) po r. 2013

27 náměty z krajů pro činnost Národní sítě MAS ČR, o.s. - 1  zvýšit prezentaci činnosti MAS a metody LEADER  spolupráci a pomoc při komunikaci s kraji a krajskými úřady  účast NS MAS v národních projektech, do kterých pak budou zapojené jednotlivé MAS (např. cestovní ruch, úspory energie, marketing regionálních produktů)  sdílení zkušeností  zpracování katalogu projektů vč. příkladů dobré praxe a popisu metodických kroků jednotlivých MAS  diskusní webové fórum, kde by se v jednotlivých sekcích odehrávala vzájemná neformální výměna názorů na různá témata

28 náměty z krajů pro činnost Národní sítě MAS ČR, o.s. - 2  pořádání celostátních akcí (nejen na Moravě)  udržet informování směrem dolů (newsletter LEADERfórum)  nadále jednat o navýšení alokace pro MAS 32+ (dovýběr)  nad rámec původní alokace na IV.1.1. a IV.1.2. (tedy ne na úkor 48+32 MAS)  zahájit vyjednávání o budoucnosti MAS a metody LEADER po roce 2013 při uplatnění praktických zkušeností z období 2007-13

29 náměty z krajů pro činnost Pracovní skupiny LEADER  Aplikace praktických zkušeností MAS do pravidel Osy IV.  zjednodušení, zjednoznačnění, odstranění možností dvojakého výkladu, …  Společné informativní semináře s pracovníky RO SZIF (CP SZIF) při změně pravidel, nebo alespoň 1 krát ročně společné informativní semináře MAS v působnosti RO SZIF s pracovníky RO SZIF (z příjmu žádostí, kontrolního oddělení, oddělení autorizace plateb).  Zpřístupnění portálu SZIF pro MAS pro projekty žadatelů alespoň v minimální míře (tak jak je zpřístupněná pro samotné žadatele), ideální i podrobný stav žádostí včetně hlášení o změnách.

30 Děkuji za pozornost. Jan Florian, ml. místopředseda NS MAS ČR o.s. MAS Český Západ – Místní partnerství E j.florian@nsmascr.czj.florian@nsmascr.cz T +420 77 44 99 396


Stáhnout ppt "Zhodnocení spolupráce MAS s AZV, fungování Celostátní sítě pro venkov, spolupráce a výhledy MAS v krajích Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google