Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz 3. Lokální partnerství Kadaň – Co se dělo v pracovních skupinách 3.11. 2011 Mgr. Petr Dvořák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz 3. Lokální partnerství Kadaň – Co se dělo v pracovních skupinách 3.11. 2011 Mgr. Petr Dvořák."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz 3. Lokální partnerství Kadaň – Co se dělo v pracovních skupinách 3.11. 2011 Mgr. Petr Dvořák

2 www.socialni-zaclenovani.cz Historie pracovních skupin Rozdělení: 2. Lokální partnerství 19.9. 2011 1.Pracovní skupina: Zaměstnanost 2.Pracovní skupina: Prevence sociálně patologických jevů 3.Pracovní skupina: Vzdělávání, volný čas a rodina 4.Ad hoc pracovní skupina: Mateřské školy 5.Pracovní skupina: Bydlení Poprvé se sešly 13.10. 2011 Do dnešního dne proběhla celkem 8 pracovních setkání s výše zmiňovanými skupinami (13.,25.,26. a 31. října)

3 www.socialni-zaclenovani.cz CHARAKTER DOSAVADNÍCH SETKÁNÍ 1.Informativní -jak ze strany LK -tak ze strany místních odborníků a členů té které PS Na prvních setkáních se řešil hlavně reálný stav věcí, tj. aktuální situace v Kadani podle jednotlivých oblastí (Bydlení, Zaměstnanost, Vzdělávání, volný čas a rodina, Prevence sociálně patologických jevů) 2. Pracovní -v této rovině se obecně jednalo hlavně o náměty, nápady a jejich korekce vzhledem k reálným možnostem města Kadaň 3. Společenský -ochota aktivně se účastnit práce na skupinách (nejen pasivně odsedět) -přátelská atmosféra setkání PS

4 www.socialni-zaclenovani.cz Pracovní skupina BYDLENÍ Členové: Roman Tirpák, Olga Zörklerová, Mirka Chrzová, Lenka Raadová, Pavlína Holubová, Miroslava Lizáková, Karolína Rathouská, Hana Vaněčková, Tomáš Mědílek Pracovní skupina ZAMĚSTNANOST Členové: Marie Weissová, Vlasta Kloužková, Jan Hudák, Roman Tirpák, Jiří Kulhánek, Lenka Radová Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS A RODINA Členové: Stanislav Hakl, Miluše Sukovičová, Pavel Soukup, Zdeněk Hosman, Jana Praková, Miroslav Metlický, Jan Losenický, Roman Tirpák, Miroslava Lizáková, Hana Vaněčková, Karolína Rathouská, Petra Klímová, Pavlína Holubová Pracovní skupina PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Členové: Tomáš Mědílek, Jaroslav Olveczki, Kristina Lopatová, Radim Beck, Jan Hudák, Lucie Halouzková

5 www.socialni-zaclenovani.cz PS BYDLENÍ Hlavním tématem byla situace bydlení v Prunéřově Celkem tu bydlí: cca 280 lidí, ve 4 domech s celkovým počtem 72 bytů Pracovní skupina se soustředila nejprve na: DLUHY 1.na nájemném -Město se s nimi dlouhodobě potýká Prvním cílem skupiny: Oddlužení obyvatelů Prunéřova Jak: Počínaje rokem 2012 systematicky pracovat s dlužníky na nájemném tak, aby byli schopni dosáhnout na příspěvek na bydlení. Po té může město uplatnit IZP a nájemné v min. 90%výši okamžitě získat z příspěvku. 2.Skryté (tajené) dluhy u nebankovních společností (typu Provident apod.) -ty z hlediska PS daleko horší, PS o nich nemá přehled – problematické i pro ostatní PS Prioritou v této oblasti: Finanční gramotnost Opatření: dluhová poradna/poradenství Kdo: specializovaný TSP nebo sociální služba (NNO) Jak: přímo v rodinách, ambulantně (1-2krát týdně) i ve školách

6 www.socialni-zaclenovani.cz 2. setkání PS Bydlení Hlavním tématem: opět Prunéřov a neustále se opakující otázka: Co s ním? Nabízí se hned několik variant. PS pracuje s variantou zlepšení kvality bydlení v Prunéřově, diskutuje se Institut domovnictví i téma sociální firmy, která by se „správcovsky“ zaměřila na Prunéřov. Prioritou je zlepšení životního prostředí v Prunéřově tak, aby to co nejméně (nejlépe vůbec) zatížilo městský rozpočet. Jak: využitím dotovaných pracovních míst (budou-li nějaká), využitím veřejné služby (nejen na úklid společných prostor), ale i na drobné úpravy okolí a infrastruktury (pěšina u hlavního silničního tahu kamionů – vede přímo Prunéřovem – velmi nebezpečné hlavně pro děti) Kdo: TSP, VS, VPP, MĚSTO Co potřebujeme: konečnou vizi Prunéřova

7 www.socialni-zaclenovani.cz Nezaměstnanost (mikroregion) Kadaň (září 2011) Počet obyvatel: 17 579 Z toho: •ekonomicky aktivních: 9 426 •nezaměstnaných: 1120 A to: •1 Úhošťany •2 Pokutice •14 Tušimice •130 Prunéřov •973 Kadaň Počet volných pracovních míst: 40 •což znamená: 28 uchazečů na 1 pracovní místo Míra nezaměstnanosti: 11,6%

8 www.socialni-zaclenovani.cz OBLAST ZAMĚSTNANOSTI, resp. NEZAMĚSTNANOSTI Rozdělení CS Rozdělení CS (vnitřní diferenciace nezaměstnaných) -15+ (15 – 18let) -18+ -po SŠ, VŠ -dlouhodobě nezaměstnaní -50+ -matky s dětmi do 15let -zdravotně znevýhodnění Takové rozdělení hned na začátku práce (ač se na první pohled může zdát banální) je nutné kvůli typu toho kterého opatření (ne každé bude fungovat na všechny typy nezaměstnaných Nejlépe je to vidět na prvním typu nezaměstnaných, tedy těch, kteří hned po škole nebo po pokusu o studium střední školy končí na Úřadu práce se základním vzděláním.

9 www.socialni-zaclenovani.cz 15+ -nemohou pracovat déle než 6 hodin (a pouze ranní směny) -hmotná odpovědnost (nezodpovídají za možnou škodu) -nutnost přijít s rodičem – ten musí podepsat dohodu o rekvalifikaci -úspěšnost je zaměstnat – prakticky nulová Možnosti: rekvalifikace v této kategorii však pouze v rámci motivačních kurzů! Brání: -finance -samotní rodiče (musí podepsat dohodu o rekvalifikaci) Na SOŠ a SOU panuje dlouhodobá nenaplněnost stavu studentů – je tedy možnost bez překážek přímo v Kadani nastoupit na skoro jakýkoli obor, který nabízí. Problém byl identifikován nejen v nezájmu CS (tedy dětí 15+) o vzdělání, ale a to především v nezájmu rodičů Řešení: 1. motivace rodičů 2. motivace dětí ke studiu SŠ a hlavně k jejímu úspěšnému dokončení Kdo: škola, cílený TSP (po celou dobu studia na SŠ), SAS

10 www.socialni-zaclenovani.cz PS Vzdělávání, volný čas a rodina Mateřská školka: kapacitně naplněné, ale není problém přijmout další zájemce o pravidelné docházení do MŠ; s dětmi z Prunéřova nejsou zatím žádné problémy. Problémy spíše u dětí přímo z Kadaně Praktická škola: fungují přípravné třídy Základní škola: zde se u dětí z SVL objevují problémy nejen finančního rázu, ale i v jejich připravenosti na výuku. Střední školy: kapacitně nenaplněné, není problém s přijetím prakticky kteréhokoli žáka ZŠ

11 www.socialni-zaclenovani.cz Identifikace problémů s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Pracovní skupina se nejdříve seznámila s rozdělením cílové skupiny (CS) na: •děti předškolního věku (3 – 6) •děti školou povinné (6 – 15) •středoškoláci (15 – 19) Za nejčastěji zmiňovaného viníka současné situace dětí (obecně) byli zmiňováni jejich rodiče. Ke zlepšení situace by měla podle shodného názoru PS vést motivace rodičů. Důležitou roli v motivačním procesu má sehrávat terénní sociální program v Prunéřově. Za nejzanedbanější děti z Kadaně byly identifikovány děti z Prunéřova. Trpí těmito problémy: •nezaviněné záškoláctví (není totéž co skryté záškoláctví) •hygiena •příprava do školy •pomůcky (jejich neuhrazení, ztráta) a úhrady školních akcí (plavání, kina)

12 www.socialni-zaclenovani.cz Z popsaných problémů dětí z Prunéřova je vidět, že opět ani za jeden z nich nemohou. A to ani v případě bodu dva a tři, kdy prostředí, ve kterém žijí neodpovídá ani průměrným životním standardům civilizované společnosti. Za to, že jejich rodiče nepracují, že volí odlišné životní strategie, než majoritní část populace jejich děti opravdu nemohou. Řešení: -domluva s rodiči (IZP – viz příklad školy ve Starém Kolíně) -dobrovolníci na doučování -motivace k dalšímu vzdělávání Kdo: školy, TSP, SAS

13 www.socialni-zaclenovani.cz PS PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Kriminalita v Kadani statisticky nepřesahuje oblastní průměr. Celkový počet trestných činů v Kadani od 1.1. 2011 do 31.10.2011: 547 Dodatečně bylo v roce 2011 objasněno: 13 Celkem bylo v roce 2011 objasněno: 203 Tzn.: 37,11%

14 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavní bezpečnostní rizika v Kadani •Neřešení situace sociálního vyloučení v Prunéřově se do budoucna může stát velmi problematické a 2km vzdálená lokalita se může velmi snadno stát konfliktní zónou – stačí navýšení produkce drog směrem do klidné Kadaně. •Bezpečnostní riziko tedy plyne hlavně z neřešení výroby a distribuce drog v Prunéřově. •Dalším bezpečnostním rizikem je velká míra nekontrolované migrace v lokalitě. •Místní Policie ČR trpí nedostatkem pracovníků. Řešení: koncepční zpracování problematiky drog v Prunéřově Na co si dát pozor: bagatelizace problému

15 www.socialni-zaclenovani.cz Otevřenost pracovních skupin Všechny skupiny jsou i nadále otevřené pro všechny členy Lokálního partnerství Kadaň. Prosím kohokoli, kdo má jakýkoli námět k řešení sociálního vyloučení v Kadani, či řešení samo, aby se mi prostřednictvím (telefonu, mailu) ozval nebo se kdykoli na jakoukoli pracovní skupinu dostavil a vlastní řešení jí nabídl k diskuzi. Pracovní skupiny = práce navíc = přidaná hodnota -učitel, který se po své práci dále vzdělává (učí se), je dobrý učitel -občan, který nad rámec své každodenní práce pro společnost, se i po ní veřejně angažuje (ať kriticky či jinak), je plnohodnotným občanem Žádná jiná práce nemá větší smysl, než práce nad rámec našich povinností, než práce navíc. Jsem rád, že ji děláte.

16 www.socialni-zaclenovani.cz Výhledový program pracovních skupin 10.11. 2011 PS Bydlení (od 10:30) 10.11. 2011 PS Vzdělávání, volný čas a rodina (od 13:00) 16.11. 2011 PS Prevence sociálně patologických jevů (od 9:00) 16.11. 2011 PS Zaměstnanost (od 11:00) 24.11. 2011 PS Prevence sociálně patologických jevů (od 8:00) 25.11. 2011 PS Bydlení (od 10:30)

17 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji vám za pozornost Mgr. Petr Dvořák Tel: 725 558 171 dvorak.petr@vlada.cz


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz 3. Lokální partnerství Kadaň – Co se dělo v pracovních skupinách 3.11. 2011 Mgr. Petr Dvořák."

Podobné prezentace


Reklamy Google