Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace a spolupráce MAS na úrovni jednotlivých krajů České republiky Jan Florian OPS Propagace a medializace NS MAS a metody LEADER člen Výboru NS MAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace a spolupráce MAS na úrovni jednotlivých krajů České republiky Jan Florian OPS Propagace a medializace NS MAS a metody LEADER člen Výboru NS MAS."— Transkript prezentace:

1 situace a spolupráce MAS na úrovni jednotlivých krajů České republiky Jan Florian OPS Propagace a medializace NS MAS a metody LEADER člen Výboru NS MAS ČR o.s. za Plzeňský kraj MAS Český Západ – Místní partnerství III. Národní konference o venkovu MAS Boskovicko Plus 13. – 14. listopadu 2007

2 situace MAS v České republice

3 pokrytí území jednotlivých krajů NUTS II - regionyNUTS III - krajebílá místa Střední ČechyStředočeskýod Prahy směrem na jihozápad Jihozápad Jihočeskýčást Šumavy, východní část Jihočeského kraje Plzeňskýokolí Plzně (Stod, Nýřany, Třemošná, Rokycany) Severozápad Karlovarskýzápad Krušných hor ÚsteckýČeskokamenicko, Benešovsko Severovýchod Liberecký- Královehradecký- Pardubickýve středu kraje Jihovýchod Vysočinaano Jihomoravskýano Střední Morava Zlínský- Olomoucký- MoravskoslezskoMoravskoslezský- souhrnněkteré MAS ale jen formální, neaktivní

4 setkávání MAS v rámci kraje  ve většině krajů se MAS setkávají průběžně, zatím cca 2-3x  pouze 1x (Plzeňský, Pardubický, Vysočina)  8x a více (Středočeský, Moravskoslezský)  cílem setkání bývá většinou:  vzájemné poznání sousedů  výměna zkušeností  vyřešení překryvů a hranic  společný postup v rámci kraje a vůči kraji  založení neformální sítě na krajské úrovni  zlepšit přenos informací z Výboru NS MAS do krajů

5 krajské sítě a sdružení MAS NUTS II - regionyNUTS III - krajeSituace (neformální / formální) Střední ČechyStředočeskýAsociace MAS Středočeského kraje Jihozápad JihočeskýJihočeská observatoř venkova o.p.s. Plzeňský Severozápad Karlovarský Ústeckýpracovní skupina MAS při SPOV UK Severovýchod Liberecký Královehradeckýbude založena v prosinci 2007 Pardubický Jihovýchod Vysočina JihomoravskýAsociace MAS Jihomoravského kraje Střední Morava ZlínskýMemorandum MAS Zlínského kraje o spolupráci OlomouckýFórum LEADER MoravskoslezskoMoravskoslezský souhrnv 6 krajích neformální sdružení, v JČK formální – o.p.s.

6 spolupráce s krajskými SPOV  SPOV = teorie X MAS = praxe  většinou na bázi vzájemné informovanosti  do budoucna ale je spolupráce s hnutím MAS pro krajské SPOV možností nalezení nového významu, „obrody“ SPOV jako „ideové“ zázemí „MAS“

7 spolupráce s krajskými SPOV  krajské SPOV pomáhají:  organizovat setkávání, konference  zajišťovat vzdělávání (ve spolupráci ÚZPI, …)  předávání kontaktů…  do budoucna by mohl SPOV pomáhat také:  prezentací příkladů dobré praxe  „ideovým“ vedením/motivací

8 spolupráce s krajskými úřady  krajské úřady jsou informovány o existenci MAS, většinou se účastní jejich setkávání  většina krajů určila odpovědného úředníka pro komunikaci s MAS a pověřila vybraného člena Rady/náměstka hejtmana  konkrétní podoba spolupráce je ale většinou zatím v jednání  struktura MAS jako taková zatím využívána není

9 zajímavé příklady z krajů  příklady aktivit některých krajských úřadů:  vydání publikace o MAS v kraji (Liberecký)  využití personálu MAS pro iniciaci/sběr/monitoring projektových námětů (Středočeský, Plzeňský)

10 Financování z kraje 2007 NUTS II - regionyNUTS III - krajesituace Střední ČechyStředočeský- Jihozápad Jihočeskýplošně: 180 tis. na MAS - režie (i v roce 2006) Plzeňskýnepřímo: tzv. územní partneři projektu „BAK“ SROP 3.3 Severozápad Karlovarskýplošně: 200 tis. na MAS – návrh Rady ÚsteckýPOV Severovýchod Liberecký- Královehradeckýplošně: 150 tis. na MAS – SPL (požadováno 300 tis.) Pardubickýprojekty: v rámci POV, cca 200 tis. Na MAS - SPL Jihovýchod Vysočinaprojekty: program LEADER Vysočiny Jihomoravskýprojekty: cca 190 tis. na MAS Střední Morava Zlínskýplošně: 300 tis. na MAS – režie / SPL Olomouckýplošně: 200 tis. na MAS 80% - režie, + POV do 300 tis. 60% MoravskoslezskoMoravskoslezskýprojekty: v rámci POV, max. 500 tis., 70% souhrn5 krajů plošně, další 4 dle projektů, 1 nepřímo, 3 vůbec

11 Financování z kraje 2008+ NUTS II - regionyNUTS III - krajesituace Střední ČechyStředočeskýmonitoring projektů Jihozápad Jihočeskýv jednání podpora do dubna 2008 PlzeňskýV jednání PRAK Severozápad Karlovarskýnávrh 200 tis. / rok pro MAS, které se nezúčastní Osy IV. Ústeckýpřislíbeno 200 tis. plošně na MAS Severovýchod Libereckýjedná se o možnosti překlenovací půjčky KrálovehradeckýZatím neprojednáváno PardubickýANO – 70% Jihovýchod Vysočina Jihomoravskýcca 190 tis. na MAS Střední Morava Zlínskýv jednání, pravděpodobně nižší než v roce 2007 OlomouckýZatím ne MoravskoslezskoMoravskoslezskýzatím ne souhrn

12 doporučení pro krajské úřady 1  komunikace kraj x MAS  určení odpovědné osoby pro MAS (úředník + politik)  pravidelné/průběžné setkávání těchto osob se zástupcem/zástupci MAS v kraji  podpora setkávání MAS na úrovni kraje (střídavě v jednotlivých MAS) a účast na nich  účast na setkávání MAS v kraji  pomoc v oblasti osvěty a informovanosti  zpracování krajské mapy MAS vč. kontaktáře, příp. její vydání  vytvoření sekce MAS na krajském webu (mapa, kontaktář, co je to MAS a LEADER)  uspořádání osvětového/informačního semináře pro pracovníky a politiky kraje  pomoc v realizaci odborných seminářů (finanční, účetnictví, jazykové, …) 

13 doporučení pro krajské úřady 2  spolupráce na rozvoji území a projektové přípravě  využití struktury MAS pro sběr projektových námětů, vstupní konzultace záměrů (decentralizovaná informační místa kraje)  přizvání MAS k vytváření/připomínkování krajských rozvojových dokumentů ve všech oblastech  využití Integrovaných rozvojových strategií území jednotlivých MAS jako podkladů pro přípravu krajské dotační politiky  podpora účasti MAS v programu LEADER a dalších programech  podpora přípravy Integrovaných rozvojových strategií území (ISÚ) i dílčích strategií pro jednotlivé programy (SPL apod.)  finanční pomoc při realizaci strategií (půjčka na předfinancování, úhrada úroků, úhrada neuznatelných nákladů, …)  podpora na národní úrovni  podpora prezentace MAS kraje na národní úrovni (výstavy, konference, …)  podpora činnosti krajského zástupce MAS ve Výboru NS MAS ČR o.s.

14 problémy personál finance zkušenosti

15 problémy - personál  Nedostatek lidských zdrojů:  málo aktivních a odhodlaných lidí na venkově,  nedostatek praktických zkušeností,  ne vždy odpovídající platové ohodnocení, nejistá pozice.  Kapacity dobrovolníků a „přetížených aktivistů“ jsou omezené, nelze je využívat donekonečna.  Častá fluktuace manažerů je pro MAS spíš destruktivní.  Manažer dokáže MAS rozhýbat i pohřbít.  Práce manažera a aparátu MAS vyžaduje odpovídající platové ohodnocení – nelze riskovat odchod zkušených pracovníků na OPR, kraj, do projektové agentury apod.  řešení > profesionalizace aparátu MAS  podmínka > finanční stabilita, dlouhodobé vyhlídky

16 problémy - finance  Nedostatek finančních prostředků (základní kapitál MAS):  potíže s předfinancováním,  potíže s financováním režijních výdajů.  Bez finanční stability MAS nelze vybudovat profesionální aparát ani rozjet velké projekty.  V rámci Osy IV. PRV neuspějí všichni. Co ti ostatní?  Ne všechny aktivity, které jsou prioritou strategie MAS lze realizovat z Osy IV. PRV.  řešení > podpora na „rozjezd“ profesionální MAS  následně zajištění vícezdrojového financování MAS (podnikání MAS) > vytvoření vlastního kapitálu > možnost půjček apod.  podmínka > jistota efektivního využití investovaných prostředků

17 problémy - zkušenosti  Nedostatek zkušeností:  personálu MAS (vedení procesů, administrace, …),  členů MAS (partnerství, inovativnost projektů, aplikace metody LEADER, …).  řešení > školení personálu, vzájemné předávání zkušeností a výměnné stáže personálu MAS, exkurze pro členy MAS, …  podmínka > kvalitní a zkušení lektoři

18 mýty a omyly  MAS nejsou konkurencí projektovým agenturám - specializují se spíš na menší projekty, méně odborně náročné (zatím).  Plnohodnotnou MAS nelze vytvořit s 10 – 15 členy.  MAS není zárukou přílivu peněz.

19 co přináší MAS?  aktivizuje venkovské regiony  propojuje jednotlivé dílčí aktivity a záměry a vytváří nadhodnotu  rozvíjí venkovský region přirozeným způsobem  má ekonomický přínos  v rámci Osy IV. PRV srovnatelný s krajským POV

20 Děkuji za pozornost. Jan Florian MAS Český Západ – Místní partnerství E florian@leader-ceskyzapad.czflorian@leader-ceskyzapad.cz T +420 777 870 202


Stáhnout ppt "Situace a spolupráce MAS na úrovni jednotlivých krajů České republiky Jan Florian OPS Propagace a medializace NS MAS a metody LEADER člen Výboru NS MAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google