Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za ř ízení pro ochranu ž ivota Za ř ízení pro ochranu ž ivota Aktualizováno dle nové ERC Guidelines 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za ř ízení pro ochranu ž ivota Za ř ízení pro ochranu ž ivota Aktualizováno dle nové ERC Guidelines 2005."— Transkript prezentace:

1

2 Za ř ízení pro ochranu ž ivota Za ř ízení pro ochranu ž ivota Aktualizováno dle nové ERC Guidelines 2005

3 Zařízení omezující náhlé srdeční úmrtí prostřednictvím Veřejně přístupné defibrilace (PAD) v USA ZOLL Medical Corporation Ve spolupráci s Prezentaci sestavil Pro ČR zpracoval Ing. Ivo Skopal, člen AED IF, leden 2006

4 Následující prezentace objasňuje údaje a demonstruje správné používání defibrilátoru ZOLL AED Plus. Tato prezentace byla poskytnuta AED IF pro instruktory BLS / AED jako doplňkový materiál pro přijetí národního programu výuky a nácviku používání AED. Poděkování patří AED IF (USA) a ZOLL

5 Realita života … …Náš život není nekonečný!

6 PředčasnýodchodPředčasnýodchod … i laskavá srdce a mozky pohasnou Peter Safar M.D.

7 Navzdory pokroku v lékařské vědě … …. počet náhlých úmrtí se stále zvyšuje 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Roční úmrtí v USA Náhlé srdeční zástavy Rakovina Rakovina Dopravní AIDS/ Zločiny plic prsu nehody HIV PŘÍČINY ÚMRTÍ Mrtvice Onemocnění nebo incident

8 generuje generuje vytváří vytváří výsledkem je výsledkem je O2O2O2O2 O2O2O2O2

9 Neprůchodnásrdečnítepna Poškozenýsrdečnísval “S-A” uzel “S-A” uzel je srdečním “pacemakerem”(stimulátorem) Kontinuální takt srdce Srdeční infarkt

10 Varování a Příznaky ( Pacient jich má možná více…) Varování a Příznaky ( Pacient jich má možná více…) • Bolest v hrudníku / neklid • Vyzařování do ramene, krku a čelisti • Výrazné pocení • Obtížné dýchání • Bázlivý, zmatený, podrážděný • Popírání příznaků apod. • Bolest v hrudníku / neklid • Vyzařování do ramene, krku a čelisti • Výrazné pocení • Obtížné dýchání • Bázlivý, zmatený, podrážděný • Popírání příznaků apod. Kontrolujte tep a dýchání Kontrolujte tep a dýchání Srdeční infarkt

11 Ventrikulární(komorová)fibrilace Rytmus je chaotický chvějící se ale BEZ Tepu BEZ Dýchání Ventrikulární(komorová)fibrilace Rytmus je chaotický chvějící se ale BEZ Tepu BEZ Dýchání V-fib Náhlé úmrtí

12 Pacientovy příznaky při Komorové fibrilaci •Bezv ě domí •Bez efektivní č innosti srdce •Bez dýchání •Výraz trpícího a pobledlý Má za následek… •Bezv ě domí •Bez efektivní č innosti srdce •Bez dýchání •Výraz trpícího a pobledlý Má za následek… Ž ivot nebo smrt je nyní v ě cí č asu Chybí kyslík v mozku a v ostatních orgánech

13 TrochukyslíkuTrochukyslíku 0 minuta Náhlé úmrtí

14 BezkyslíkuBezkyslíku Asi 5. minuta Mozková smrt

15 80-90% 80-90% náhlé smrti je zp ů sobeno VF (komorovou fibrilací) 80-90% 80-90% náhlé smrti je zp ů sobeno VF (komorovou fibrilací) Statisti ka

16 Pouze korekce VF (ventrikulární fibrilace) Defibrilací

17 Řetěz přežití Včasné Včasná Včasná Včasná spojení KPR defibrilace rozšířená péče © American Heart Association (AHA - asociace amerických kardiologů)

18 Pravděpodobnost přežití v % Čas zahájení defibrilace v minutách 0 20 40 60 80 100 51015202530 Zpoždění defibrilace každou 1 minutu znamená zhoršení přežití o 10%

19 Řešení náhlé zástavy ŠokemŠokem

20  Bezpe č né  Jednoduché použití  Vysoká pravd ě podobnost úsp ě chu  Bezpe č né  Jednoduché použití  Vysoká pravd ě podobnost úsp ě chu

21 • KPR (jen) ……………………… 0-2% • ZZS (z časových důvodů).… 5-15% • KPR + AED …….. 30 - 75% ! • KPR (jen) ……………………… 0-2% • ZZS (z časových důvodů).… 5-15% • KPR + AED …….. 30 - 75% !

22 Použití pro… Použití pro…

23 LékařskákontrolaLékařskákontrola Výcvik v místě a kontrola Výcvik v místě a kontrola AED pořízení a údržba a údržba AED pořízení a údržba a údržba Předpisy a protokoly Předpisy a protokoly EMS služby (Zdrav. záchr. služba) EMS služby (Zdrav. záchr. služba) LékařskázařízeníLékařskázařízení Stanoviště pro průzkum a analýzy Stanoviště pro průzkum a analýzy Vyhodnocení případu TréninkTrénink

24 Část místní Záchranný lékařský odezvový plán Část místní Záchranný lékařský odezvový plán PAD Veřejně přístupná defibrilace Číslo tísňového volání v USA (v ČR 155, 112)

25 Průběžná podpora života ABCS Péče Průběžná podpora života ABCS Péče VčasnádefinitivnípéčeVčasnádefinitivnípéče EfektivníKPREfektivníKPR RychládefibrilaceRychládefibrilace VčasnérozpoznáníVčasnérozpoznání ProvedenísprávnéhooznámeníProvedenísprávnéhooznámení Iniciování podpory života ABCS Péče Iniciování podpory života ABCS Péče SystémpřežitíSystémpřežití

26 Co když … se u někoho projeví příznaky infarktu Co když … se u někoho projeví příznaky infarktu

27 Poskytněte úvodní životní podporu ASA 1 Adult Or 4 Baby Volejte ZZS/Lékař. pomoc

28 Vidíte-li pacientovo zhroucení nebo jej naleznete na zemi… …nevíte jestli je to Náhlé úmrtí nebo Srdeční infarkt

29 Budete potřebovat Budete potřebovat •Je to víc než jen defibrilátor •Vede vás ve všech aspektech záchrany  Úvodní pomoc  Uvolnění dýchacích cest  Vedení při KPR  Defibrilace •Je to víc než jen defibrilátor •Vede vás ve všech aspektech záchrany  Úvodní pomoc  Uvolnění dýchacích cest  Vedení při KPR  Defibrilace “Ur č ený pro p ř íle ž itostné, č asto nerozhodné zachránce ” “Ur č ený pro p ř íle ž itostné, č asto nerozhodné zachránce ”

30

31 • Zvukem • Graficky (Grafický operační systém) (Grafický operační systém)

32 • Poznejte že někdo potřebuje pohotovou lékařskou pomoc pohotovou lékařskou pomoc • Poznejte že někdo potřebuje pohotovou lékařskou pomoc pohotovou lékařskou pomoc • Zkontrolujte prostředí pro vlastní bezpečnost pro vlastní bezpečnost • Zkontrolujte prostředí pro vlastní bezpečnost pro vlastní bezpečnost Je pomoc potřebná?

33 • Je osoba v bezvědomí? Jste v pořádku?

34 • Otočte opatrně pacienta na záda na rovnou tvrdou podložku na rovnou tvrdou podložku • Otočte opatrně pacienta na záda na rovnou tvrdou podložku na rovnou tvrdou podložku …jestli-že nereaguje,

35 Pošlete někoho pro Pošlete někoho pro přivolání pomoci Pošlete někoho pro Pošlete někoho pro přivolání pomoci Zhluboka se nadechněte a zkoncentrujte svoji emoční energii Zhluboka se nadechněte a zkoncentrujte svoji emoční energii Zůstaň v klidu

36 IHNED Někdo by měl IHNED volat na volat na EMS (ZZS) (Lékařskou pomoc) IHNED Někdo by měl IHNED volat na volat na EMS (ZZS) (Lékařskou pomoc) Jste-li sám… volejte EMS/911 vy osobně (v ČR ZZS/155 event.112) Proveďte správně přivolání

37 • Pošlete někoho pro AED… AED… • Pošlete někoho pro AED… AED… Jste-li sám, jděte vy osobně…!

38 Zatím co někdo jde pro AED, zkontrolujte známky životních funkcí známky životních funkcí (změna: stav vědomí, normální dýchání, pohyb) Zatím co někdo jde pro AED, zkontrolujte známky životních funkcí známky životních funkcí (změna: stav vědomí, normální dýchání, pohyb) Jestliže chybí Zahajte KPR změna: masáží ihned v poměru změna: 30 : 2 Kompresí Dechy Rychlost 100/min, hloubka 1/3 výšky hrudníku

39 Je-li AED Plus k dispozici Stiskni“ON” tla č ítko Následně povedou vás slovní příkazy

40  Otevřete víko  Sledujte vizuální a hlasové instrukce  Otevřete víko  Sledujte vizuální a hlasové instrukce

41 S jeho hlasovým rozhraním a jasnými hlasovými výzvami vám ZOLL AED Plus bude rádcem --- NEBO vás --- bude provázet po všechny důležité kroky v oživování S jeho hlasovým rozhraním a jasnými hlasovými výzvami vám ZOLL AED Plus bude rádcem --- NEBO vás --- bude provázet po všechny důležité kroky v oživování

42 Zůstaňte v klidu Jste v pořádku? Kontrola vědomí • Znovu si zkontrolujte zda je osoba zda je osoba v bezvědomí v bezvědomí • Znovu si zkontrolujte zda je osoba zda je osoba v bezvědomí v bezvědomí

43 • Ujistěte se, že se dovolal na EMS/Lékařskou pomoc • (v ČR na ZZS) • Ujistěte se, že se dovolal na EMS/Lékařskou pomoc • (v ČR na ZZS) Je pomoc na cestě?

44 • Má prázdná ústa? Jinak vyčistit, vyjmout protézu apod. • Zakloňte hlavu a přizvedněte bradu přizvedněte bradu • Má prázdná ústa? Jinak vyčistit, vyjmout protézu apod. • Zakloňte hlavu a přizvedněte bradu přizvedněte bradu Uvolněte dýchací cesty

45 • Pohledem • Poslechem • Cítit výdech • Pohledem • Poslechem • Cítit výdech Zkontrolujte dýchání

46 • Je v bezvědomí, nevnímá • Nereaguje na dotek • Nemá normální dýchání • Nemá žádný pohyb • Dotekem na krční tepně (provádí ti zkušenější) (provádí ti zkušenější) Potom (nově) zahajte úplnou KPR masáží laici v poměru masáží laici v poměru 30 : 2 30 : 2 až do obnovy plného dýchání až do obnovy plného dýchání Hledejte (nově) nepřímé Příznaky oběhu

47 • Umístěte dýchací roušku • Stliskněte pacientovi chřípí • Zhluboka se nadechněte • Přitiskněte svoje ústa na pacientova (těsně) na pacientova (těsně) • Proveďte 2 vdechy (Po 1. se znovu nadechněte) (Po 1. se znovu nadechněte) …jestli-že nenajdete dech …jestli-že nenajdete dech Proveďte dýchání

48 Umístit elektrodové polštářky

49 KPR místo pro stla č ování Dává odezvu zda je správná (hloubka a rychlost) KPR místo pro stla č ování Dává odezvu zda je správná (hloubka a rychlost) U velkého pacienta vytáhn ě te č ervenou závla č ku a elektrodu umíst ě te více vpravo dol ů U velkého pacienta vytáhn ě te č ervenou závla č ku a elektrodu umíst ě te více vpravo dol ů Pravá vn ě jší elektroda Levá vn ě jší elektroda ZOLL-ovy unikátní KPR-D Padz

50 • Zjednodušují řádné umístění • Vyloučí potencionální zpoždění • Zvyšují možnosti KPR • Snadno zapamatovatelný rádce umístění • Prakticky nemožná záměna • Rychlé uvolnění přebalu a přilepení • Zabalené v balíčku se všemi doplňky • Zjednodušují řádné umístění • Vyloučí potencionální zpoždění • Zvyšují možnosti KPR • Snadno zapamatovatelný rádce umístění • Prakticky nemožná záměna • Rychlé uvolnění přebalu a přilepení • Zabalené v balíčku se všemi doplňky Jednorázové CPR-D Padz

51 Připravte hrudník pro elektrody  Rozhalte pacientův hrudník

52 (je-li to nezbytné) (je-li to nezbytné)  Oholte ochlupení v potřebných místech  Tato místa otřete nasucho ubrouskem ZOLL AED Plus obsahuje rovněž potencionálně potřebné doplňky: potencionálně potřebné doplňky:NůžkyRukaviceUbrousek Holící strojek Utěrka na ruce KPR obličejová rouška Připravte hrudník pro elektrody

53 Vyjm ě te CPR-D Padz Rozlo ž te CPR-D Padz Rozbalte CPR-D PADZ (jednorázové elektrody) (jednorázové elektrody) Rozbalte CPR-D PADZ (jednorázové elektrody) (jednorázové elektrody) 1.1.

54 Vystřeďte pomocí “puku” (viz obrázek) (viz obrázek) Vystřeďte pomocí “puku” (viz obrázek) (viz obrázek) Umístění CPR-D Padz (elektrod)

55 2. 3. elektrody na pacienta Umístit elektrody na pacienta 2. Odstraňte obal pravé elektr. 3. Odstraňte obal levé elektrody 2. Odstraňte obal pravé elektr. 3. Odstraňte obal levé elektrody Poznámka: Elektrody jsou samolepící, spodní obal kryje tuto lepivou vrstvu PEVNĚ PEVNĚ Přitiskněte polštářek Přitiskněte polštářek elektrody na místě

56 • Vytáhněte “pin” • Proudlužte “pad” P: U velkých pacient ů m ůž e být levý (apex) polštá ř ek více vlevo

57 • Nedotýkejte se pacienta během analýzy • (aby se nezkreslilo měření jeho EKG) • Nedotýkejte se pacienta během analýzy • (aby se nezkreslilo měření jeho EKG)

58 • Udržujte odstup od pacienta během šoků  Vede vás k tomu i slovní příkaz  Vede vás k tomu i vizuální příkaz • Udržujte odstup od pacienta během šoků  Vede vás k tomu i slovní příkaz  Vede vás k tomu i vizuální příkaz

59 30

60 AED Plus (a jiné AED) AED Plus (a jiné AED) vytvoří léčebný výboj VÝHRADNĚ JEN TEHDY VÝHRADNĚ JEN TEHDY zjistí-li automatika přítomnost arytmie vhodné pro výboj AED Plus (a jiné AED) AED Plus (a jiné AED) vytvoří léčebný výboj VÝHRADNĚ JEN TEHDY VÝHRADNĚ JEN TEHDY zjistí-li automatika přítomnost arytmie vhodné pro výboj Šokové tlačítko bude funkční Šokové tlačítko nebude funkční fibrilace ostatní arytmie

61 Uvolněte  Dýchací cestyZkontrolujte  Dýchání  Příznaky oběhuUvolněte  Dýchací cestyZkontrolujte  Dýchání  Příznaky oběhu Jestli ž e výboje byly dodané nebo nebyly doporu č eny…

62 Jestli- ž e nejsou p ř ítomny známky ob ě hu … • Klekněte si vedle pacienta • Položte ruce do pozice (na hloubkový senzor “puk”) (na hloubkový senzor “puk”) • Nakloňte se nad hrudník • KPR provádějte poměrem 30 : 2 • Klekněte si vedle pacienta • Položte ruce do pozice (na hloubkový senzor “puk”) (na hloubkový senzor “puk”) • Nakloňte se nad hrudník • KPR provádějte poměrem 30 : 2 2 30 Shrnutí KPR Budete slyšet: “Dobrá masáž” nebo “Přitlač více” Adaptivní metronom vám pomáhá udržet správné tempo :

63 • Udržujte volné dýchací cesty  Zkontrolujte ústa  Případně vyčistěte ústa  Přizvedněte bradu  “Zotavovací pozice”  Vložte podložku • Sledujte dýchání • Poskytněte psychickou podporu Jestli-že KPR nebo šoky nejsou potřebné… Poznámka: V ČR bychom uložili také do stabilizované polohy na boku

64 Pasivní uvolnění dýchacích cest ZOLL AED Plus nabízí ojedinělou možnost použít pasivní systém uvolnění dýchacích cest (Passive Airway Support System - PASS). Víko sejmuté z AED může být užito jako klín vložený pod ramena pacienta.

65 • Poskytujte životní podporu ( tak jak je to nutné) ( tak jak je to nutné) • Poskytujte životní podporu ( tak jak je to nutné) ( tak jak je to nutné) Až do příjezdu EMS (ZZS)

66 Pokud není obnoveno dýchání a puls • Pokračujte v KPR • Plňte hlasové výzvy  Opakované analýzy  Opakované šoky … Dokud nepřijede EMS (ZZS)

67 Při návratu dýchání a oběhu • Volné cesty • Dýchání • Oběh Musí být účinné a efektivní tak jak je to možné Musí být účinné a efektivní tak jak je to možné Kontrolujte … Dokud nepřijede EMS (ZZS) Poznámka: Umožněte, aby vás ZZS rychle a snadno našla (vyslat osoby naproti, připravený výtah, otevřené dveře …)

68 • Podejte zprávu  Výchozí stav  Poskytnutá péče (výboje)  Odhad “doby poruchy”  Změny v pacientově kondici  Dosažitelné informace o předchozím stavu (jaké užívá léky, návštěvy specialistů, zdravotní kartě...  Časové údaje a počet výbojů (jsou na displ. AED) • Podejte zprávu  Výchozí stav  Poskytnutá péče (výboje)  Odhad “doby poruchy”  Změny v pacientově kondici  Dosažitelné informace o předchozím stavu (jaké užívá léky, návštěvy specialistů, zdravotní kartě...  Časové údaje a počet výbojů (jsou na displ. AED) Příjezd EMS (ZZS) • Spolupracujte a Pomáhejte (jak je nezbytné a jak je požadováno) (jak je nezbytné a jak je požadováno) • Spolupracujte a Pomáhejte (jak je nezbytné a jak je požadováno) (jak je nezbytné a jak je požadováno)

69 Nacvi č te scéná ř e prakticky získáte neocenitelné zkušenosti Nacvi č te scéná ř e prakticky získáte neocenitelné zkušenosti

70

71 Vyhněte se umístění elektrod přímo přes Implantované přístroje pro podporu srdce Pacemaker R Opatrnost a opatření

72 •Implantované srdeční přístroje  Stimulátor  Defibrilátor •Implantované srdeční přístroje  Stimulátor  Defibrilátor Je-li jizva nebo “boule” na pravé straně hrudníku, Nedávejte elektrody přes přístroj Mírně je natočte Je-li jizva nebo “boule” na pravé straně hrudníku, Nedávejte elektrody přes přístroj Mírně je natočte •Léčebné náplasti •Léčebné náplasti Odstraňte náplasti – utřete hrudník do čista

73 Další faktory Při použití AED •Buďte citliví k rodině •Kontrolujte přihlížející •Kontrolujte stav pacienta •Komunikujte s pacientem •Buďte etičtí •Buďte citliví k rodině •Kontrolujte přihlížející •Kontrolujte stav pacienta •Komunikujte s pacientem •Buďte etičtí

74 Kdy nepoužíváme AED •Pacient je mladší než 1 rok •(Pozn: AHA i ERC Guidelines 2005 schválilo věk od 1 roku, AED ZOLL je konstrukčně přizpůsoben) •Pacient je v explozivním prostředí •Pacient je vytažen z vody (usušit) •Při vážných zraněních vylučujících jednoznačně přežití •Pacient je mladší než 1 rok •(Pozn: AHA i ERC Guidelines 2005 schválilo věk od 1 roku, AED ZOLL je konstrukčně přizpůsoben) •Pacient je v explozivním prostředí •Pacient je vytažen z vody (usušit) •Při vážných zraněních vylučujících jednoznačně přežití

75 Vrátit AED do pohotovosti  Vyčistit skříňku  Vyčistit AED Plus  Vyměnit baterie (je-li to nutné)  Doplnit elektrody CPR-D Padz  Složit a uložit přístroj  Vyčistit skříňku  Vyčistit AED Plus  Vyměnit baterie (je-li to nutné)  Doplnit elektrody CPR-D Padz  Složit a uložit přístroj PostupPostup

76 Výměna baterií

77 Doplnění AED Plus o nové elektrody

78 •Zaručují stálou pohotovost •Dva typy výstrah (hlas a vizuelní) •Jednotka má týdenní samokontrolu •Je-li indikátor stavu zelený, tak  zřetelně signalizuje připravenost •Pokud jednotka vyžaduje nové baterie, zní zvukové výzvy baterie, zní zvukové výzvy a na indikátoru je červené X a na indikátoru je červené X •Při problémech kontaktujte ZOLL Technical Services 800-348-9011(v ČR OMS-ZOLL ) •Zaručují stálou pohotovost •Dva typy výstrah (hlas a vizuelní) •Jednotka má týdenní samokontrolu •Je-li indikátor stavu zelený, tak  zřetelně signalizuje připravenost •Pokud jednotka vyžaduje nové baterie, zní zvukové výzvy baterie, zní zvukové výzvy a na indikátoru je červené X a na indikátoru je červené X •Při problémech kontaktujte ZOLL Technical Services 800-348-9011(v ČR OMS-ZOLL ) Automatická samokontrola a alarmy X  X

79  Stáhnout data o případu  Recenze případu  Dokončení požadované zprávy  Ohlásit lékařské kontrole  “Zveřejnění případu”  Stáhnout data o případu  Recenze případu  Dokončení požadované zprávy  Ohlásit lékařské kontrole  “Zveřejnění případu” AdministrativaAdministrativa Po použití AED Poznámka: Pro ČR modifikováno, ohlásit OMS-ZOLL s.r.o.

80 Stáhnutí dat a recenze • AED Plus používá standardní IRDA port (nejvíce je používán u notebooků) (nejvíce je používán u notebooků) • Snadný přenos dat (viz ZOLL Data Review*) (viz ZOLL Data Review*) • AED Plus používá standardní IRDA port (nejvíce je používán u notebooků) (nejvíce je používán u notebooků) • Snadný přenos dat (viz ZOLL Data Review*) (viz ZOLL Data Review*) * Software je volně (free) ke stažení na Internetu Poznámka: v ČR v případě zájmu zajistí OMS-ZOLL s.r.o.

81 Medical Director AED a zákony AED a zákony v USA • “Good Samaritan Law” (Právní ochrana zachránce “Zákon dobrého Samaritána”) • Další právní případová ochrana • Lékařská kontrola • “Good Samaritan Law” (Právní ochrana zachránce “Zákon dobrého Samaritána”) • Další právní případová ochrana • Lékařská kontrola Poznámka: v ČR je vyřešena právní ochrana zachránce jinými, obdobnými právními předpisy Také v ČR je povinnost poskytnout pomoc v nouzi (1. pomoc apod.)

82 Lékařská kontrola

83 LékařskákontrolaLékařskákontrola Výcvik v místě a kontrola Výcvik v místě a kontrola AED pořízení a údržba a údržba AED pořízení a údržba a údržba Předpisy a protokoly Předpisy a protokoly EMS služby (Zdrav. záchr. služba) EMS služby (Zdrav. záchr. služba) LékařskázařízeníLékařskázařízení Stanoviště pro průzkum a analýzy Stanoviště pro průzkum a analýzy Vyhodnocení případu TréninkTrénink

84 ! Největší objev po 40 letech ! “Program PAD (Veřejně přístupné defibrilace) má potenciál být ojedinělým největším pokrokem v léčbě srdečních zástav s komorovou fibrilací od doby objevu KPR (v roce 1960, tj. po 40 letech)“. „Aktivita možných laických zachránců nebo záchranářů by při rychlém provedení defibrilace mohla ušetřit každý rok tisíce životů“. Citace: „Aktivita možných laických zachránců nebo záchranářů by při rychlém provedení defibrilace mohla ušetřit každý rok tisíce životů“. Citace: AHA (Americká asociace kardiologů)

85 Také laskavá srdce a mozky pohasnou Ale Náhlé úmrtí může být přerušeno a Život může pokračovat Poznámka: Prezentace je od ledna 2005 doplněna tak, aby vyhovovala novému doporučení ERC Guidelines 2005, které dále podporuje rozšiřování AED v EU. Přivítáme další náměty, připomínky a dotazy pro zlepšení obsahu. I.S.

86 Připravili jsme pro váš závazek k Bezpečí, Zdraví a Život Připravili jsme pro váš závazek k Bezpečí, Zdraví a Život


Stáhnout ppt "Za ř ízení pro ochranu ž ivota Za ř ízení pro ochranu ž ivota Aktualizováno dle nové ERC Guidelines 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google