Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o.
Projekt VaV - Udržitelný rozvoj energetiky Disponibilita a dostupnost energetických zdrojů Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o.

2 Primární energetické zdroje (PEZ)
Obnovitelné zdroje energie ( OZE ) Voda Biomasa Ostatní (sluneční záření, vítr, …) Neobnovitelné zdroje energie ( Palivo-energetické suroviny ) Uhlí černé Uhlí hnědé Lignit Ropa Plyn Radioaktivní suroviny - Fosilní paliva Jaderné palivo

3 Ložiska ČU v ČR 1. Hornoslezská pánev 4. Středočeské pánve
2. Vnitrosudetská pánev 5. Mělnická pánev 3. Podkrkonošská pánev

4 Ložiska ČU v ČR (všechna)
Zásoby ČU v ČR Ložiska ČU v ČR (všechna) Zásoby geologické 12 057 Ložiska využívaná 2 255 Zásoby vytěžitelné 182 (229) stav k v mil.tun (v závorce další navýšení – metodika JORC)

5 Výhled těžeb ČU Výhled z konce r množství zásob cca 120 mil.tun 1. Výhled ze začátku r – navýšení zásob na 182 mil. tun 2. Přírůstek zásob až na 229 mil.tun

6 Zásoby ČU v rezervních lokalitách
Ložisko Slaný Zásoby vytěžitelné 100 Ložisko Frenštát (Východ Západ 202 ) 359 stav k v mil.tun

7 Ložiska HU v ČR 1. Chebská pánev 3. Severočeská pánev
2. Sokolovská pánev 4. Žitavská pánev

8 Zásoby HU v ČR Ložiska HU v ČR (všechna) Ložiska využívaná
Zásoby geologické 9 140 Ložiska využívaná 2 316 Zásoby vytěžitelné 933 (1061) stav k v mil.tun ( v závorce je letošní upřesnění těžebních společností )

9 Výhled těžeb HU Výhled z konce r množství zásob cca 1060 mil.tun Výhled z konce r – vč.120 mil.tun na Bílině + II.et.ČSA

10 Ložiska Uranu v ČR Ložiska uranu v ČR Rudní – uranové rajóny
I. Jáchymovský rajón II. Horno-slavkovský rajón III. Západočeský rajón IV. Severočeská uranová oblast V. Příbramský rajón VI. Okrouhlá Radouň VII. Západomoravský rajón VIII. Zálesí v Rychlebských horách Ložiska uranu v ČR Hamr, Stráž (Břevniště, Osečná-Kotel) Brzkov 4. Jasenice - Pucov 5. Rožná (jediné dosud využívané ložisko)

11 Ložiska v ČR (všechna) Ložiska využívaná Zásoby Uranu v ČR
Zásoby geologické [ t ] Ložiska využívaná 1 044 Zásoby vytěžitelné 643 (1500) stav zásob k v tunách ( v závorce - vč. letošního nálezu do hloubky 22.patra ) těžba v roce 2007: 320 t čistého Unat

12 Výhled těžby na lokalitě Rožná
V těžbě je 22.patro; roční těžba je asi 350 tun Unat Termín ukončení těžby měl být – podle Usnesení vl. č.689 z Prodloužení těžby do roku podle Usnesení vlády č.1316 z o dotěžení otevřených zásob Pokračování v těžbě i po roce podle Usnesení vlády č.565 z Otázka dalšího pokračování těžby – probíhá průzkum na 23. (až 24.) patro Výpočet zásob po dokončení průzkumu – ukáže výsledky, očekává se další přírůstek zásob ? Rezervní ložiska uranu – Brzkov, Osečná-Kotel, .. ?

13 Obnovitelné zdroje energie
Vodní energie Solární energie (tepelná i fotovoltaika) Větrná energie Geotermální energie a energie prostředí Energie Biomasy – rostlinná (lesní, zemědělská) Energie Biomasy – živočišná (bioplyn) Druhotné energetické zdroje (odpadní teplo) Skládkový a degazační plyn Spalitelné odpady (TAP - Tuhá Alternaltivní Paliva)

14 Růst využití OZE v minulosti
hodnota za rok 2007 je 92,1 PJ ( včetně palivového dříví ) rok 2008 je očekávaná skutečnost v PJ trvá diskuse o validitě dat

15 Výhled spotřeby OZE Hnědá barva – včetně Aktualizace výhledu AVOZE z r.2008

16 Tuzemské zdroje energie
Uhlí, ropa plyn – vytěžitelné zásoby na využívaných ložiskách Uran – vytěžitelné zásoby ložiska Rožná Obnovitelné zdroje – maximální potenciál AVOZE do roku 2050 (akumulovaná předpokládaná roční spotřeba) Energetické scénáře realizovaly přibližně 50 % potenciálu OZE

17 Roční spotřeba energetických zdrojů v r.2007
1.obrázek: jen domácí zdroje; uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v jedné elektrárně 2.obrázek: vč. dovozů (vývozů); uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v obou elektrárnách

18 Roční spotřeba energetických zdrojů v r.2050
OZE = 500 PJ; Domácí surovinové zdroje jdou k nule; V dalším období je vše dovoz na celkovou výši cca 1600 PJ

19 Ropa ve světě

20 Vývoj a životnost zásob ropy ve světě
zásoby ve výši cca 1250 mld. barelů v roce 2008 to odpovídá cca 170 mld.tun (1t=7,33 barelů) Roční těžba v roce 2007 byla 3,9 mld.tun Životnost prostým podílem vychází na cca 43 let Průzkumy probíhají, nové zásoby zatím nehodnoceny (Kanada, Grónsko) Zásoby zatím rostou, ale jsou konečné!

21 Ceny ropy ve světě Od r.1986 asi USD, potom mírný nárůst a od r.2007 prudké změny

22 Zemní plyn ve světě

23 Vývoj a životnost zásob ZP ve světě
zásoby v roce 2008 ve výši cca exp12 m3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031.10exp12 m3 Životnost prostým podílem zásob a roční těžby vychází na cca 58 let. Průzkumy probíhají, očekává se nález dalších ložisek Zásoby zatím rostou, ale jsou konečné!

24 Zásoby uranu ve světě Země tis.t U Austrálie 709,0 Kanada 270,1 Kazachstán 235,5 Brazílie 139,6 JAR 114,9 Namibie 56,0 Uzbekistán 55,2 Rusko 47,5 Jordánsko 44,0 Čína 31,8 ČR 1,5 Ostatní ve světě 61,3 Celkem 1766,4 Ověřené zásoby uranu jsou evidovány ve výši 1,766 Mt

25 Těžba uranu ve světě Těžba ze zásob uranu v roce 2007 byla 41280 t
Země 2007 Kanada 9 476 Austrálie 8 611 Kazachstán 6 637 Rusko 3 413 Niger 3 153 Namibie 2 879 Uzbekistán 2 320 USA 1 654 Ukrajina 846 Čína 712 JAR 530 ČR 322 Ostatní ve světě 1 579 Celkem 41 280 Těžba ze zásob uranu v roce 2007 byla t

26 Výhled výroby koncentrátu ve světě
V roce 2000 výroba asi 112 mil. liber U3O8; V roce 2020 předpoklad výroby asi 225 mil. liber U3O8

27 Vývoj ceny uranového koncentrátu
V červenci 2007 maximum ve výši 135 USD/libru U3O8; byla cena 55 USD / libru U3O8

28 Zásoby černého uhlí ve světě
Ověřené zásoby ČU ve světě 431 mld.tun

29 Těžba černého uhlí ve světě
Těžba ČU 2007 mil.t Čína 2549 USA 981 Indie 452 Austrálie 323 JAR 244 Rusko 241 Indonésie 231 Polsko 90 Kazachstán 83 Kolumbie 72 Ostatní ve světě 277 Celkem svět 5 543 Těžba ČU ze zásob v r cca 5543 mil.tun

30 Obchod s černým uhlím ve světě

31 Výhled těžeb ČU v Polsku
Těžba ČU v Polsku v r celkem 87,4 mil. tun z toho ČUE = 73,8 mil. tun

32 Možnosti dovozu ČU z Polska
Varianta pro celkovou těžbu ve výši 90 mil. tun ! z toho vývoz jen cca 15 mil. tun – už dnes je rozděleno

33 Výhled těžeb ČU v Rusku Těžba ČU v Rusku v r celkem cca 250 mil. tun Očekává se nárůst v obou variantách rozvoje

34 Možnosti dovozu ČU z Ruska
Vývoz v minulých letech rostl Výhled ve vývozu do budoucna – opět se čeká růst

35 Dovozy ČU Z Polska jen omezené množství ČU
Z Ruska možnosti dovozu rostou, ale je potřeba garantovat kvalitu a možná i předzásobit se kvůli problémům s železniční dopravou v zimě Mezinárodní obchod s ČU ze zámoří v Severozápadní Evropě funguje – nutná doprava z přístavů do ČR

36 Ceny ČU v ČR - roční Prachové uhlí v r. 2007 – 73 Kč/GJ
Katalogové ceny OKD

37 Ceny ČU v Severozápadní Evropě
Ceny v grafu jsou měsíční hodnoty: vždy k 1. v měsíci (dle statistiky VDKI) Poslední cena v listopadu 2008 byla 128 USD/tce, při 20Kč/USD) = asi 87 Kč/GJ Současná cena v ČR je asi 73 Kč/GJ

38 Cena dovozového ČU (nebo HU)
Dovoz ČU z NWE: cena v ČR = cena v přístavech + dovozné = 160 Kč/GJ Cena v NWE je asi 80 Kč/GJ; Dopravné odhadujeme asi na 2000 Kč/t, tj. asi 80 Kč/GJ (dle Dopravní studie VUPEK, Štveráček, Tepera, 2008) Dovoz HU z Polska nebo Německa: cena v ČR = cena v místě těžby + dovozné = 140 Kč/GJ Cena v Polsku je asi 50 Kč/GJ (z nabídek lomů Sieniawa a Turów), v Německu uvažujme cenu 60-70Kč/GJ; Dopravné zhruba na poloviční vzdálenost odhadujeme asi na 1000 Kč/t, tj. asi 90 Kč/GJ (dle Dopravní studie VUPEK, Štveráček, Tepera, 2008). Doprava snižuje výhodu bližších ložisek HU, nově se otvírajících pro ČR

39 Závěr Bilanční zásoby energetických surovin v ČR umožňují zvýšit disponibilitu černého uhlí, hnědého uhlí i uranu a zvýšit tak energetickou bezpečnost ČR. Disponibilita tuzemských zdrojů energie může být zvýšená jen společným postupem všech zúčastněných: vlády (a všech ministerstev), krajských orgánů a podniků. Cíl SEK aktivně využít kritérium dovozní energetické závislosti nebyl rozpracován a nestal se důležitým kritériem při hodnocení energetických projektů a rozhodování vlády. V souvislosti s aktualizací SEK bude nutné znovu diskutovat o významu tohoto kritéria. Potenciál OZE je možné využít aplikací zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE v kombinaci s investiční podporou (v rámci otvíraných operačních programů Eko-energie a Životní prostředí). Dovozy zdrojů energie budou objektivně nezbytné a jejich význam poroste.


Stáhnout ppt "Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google