Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Projekt VaV - Udržitelný rozvoj energetiky Disponibilita a dostupnost energetických zdrojů Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Projekt VaV - Udržitelný rozvoj energetiky Disponibilita a dostupnost energetických zdrojů Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 1 Projekt VaV - Udržitelný rozvoj energetiky Disponibilita a dostupnost energetických zdrojů Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o.

2 2 Primární energetické zdroje (PEZ) Obnovitelné zdroje energie ( OZE ) 1. Voda 2. Biomasa 3. Ostatní (sluneční záření, vítr, …) Neobnovitelné zdroje energie ( Palivo-energetické suroviny ) 1. Uhlí černé 2. Uhlí hnědé 3. Lignit 4. Ropa 5. Plyn 6. Radioaktivní suroviny - Fosilní paliva Jaderné palivo

3 3 Ložiska ČU v ČR 1. Hornoslezská pánev4. Středočeské pánve 2. Vnitrosudetská pánev5. Mělnická pánev 3. Podkrkonošská pánev

4 4 Zásoby ČU v ČR  stav k 1.1.2008 v mil.tun (v závorce další navýšení – metodika JORC) Ložiska ČU v ČR (všechna) Zásoby geologické12 057 Ložiska využívaná Zásoby geologické2 255 Zásoby vytěžitelné182 (229)

5 5 Výhled těžeb ČU  Výhled z konce r. 2007 - množství zásob cca 120 mil.tun  1. Výhled ze začátku r. 2008 – navýšení zásob na 182 mil. tun  2. Přírůstek zásob až na 229 mil.tun

6 6 Zásoby ČU v rezervních lokalitách  stav k 1.1.2005 v mil.tun Ložisko Slaný Zásoby vytěžitelné100 Ložisko Frenštát (Východ 157 + Západ 202 ) Zásoby vytěžitelné359

7 7 Ložiska HU v ČR 1. Chebská pánev3. Severočeská pánev 2. Sokolovská pánev4. Žitavská pánev

8 8 Zásoby HU v ČR  stav k 1.1.2008 v mil.tun ( v závorce je letošní upřesnění těžebních společností ) Ložiska HU v ČR (všechna) Zásoby geologické9 140 Ložiska využívaná Zásoby geologické2 316 Zásoby vytěžitelné933 (1061)

9 9 Výhled těžeb HU  Výhled z konce r. 2007 - množství zásob cca 1060 mil.tun  Výhled z konce r. 2008 – vč.120 mil.tun na Bílině + II.et.ČSA

10 10 Ložiska Uranu v ČR Rudní – uranové rajóny I. Jáchymovský rajón II. Horno-slavkovský rajón III. Západočeský rajón IV. Severočeská uranová oblast V. Příbramský rajón VI. Okrouhlá Radouň VII. Západomoravský rajón VIII. Zálesí v Rychlebských horách Ložiska uranu v ČR 1 - 2. Hamr, Stráž (Břevniště, Osečná-Kotel) 3. Brzkov 4. Jasenice - Pucov 5. Rožná (jediné dosud využívané ložisko)

11 11 Zásoby Uranu v ČR  stav zásob k 1.1.2008 v tunách ( v závorce - vč. letošního nálezu do hloubky 22.patra )  těžba v roce 2007: 320 t čistého U nat Ložiska v ČR (všechna) Zásoby geologické [ t ]135 730 Ložiska využívaná Zásoby geologické [ t ]1 044 Zásoby vytěžitelné643 (1500)

12 12 Výhled těžby na lokalitě Rožná  V těžbě je 22.patro; roční těžba je asi 350 tun U nat  Termín ukončení těžby měl být 31.12.2005 – podle Usnesení vl. č.689 z 26.6.2002  Prodloužení těžby do roku 2008 - podle Usnesení vlády č.1316 z 12.10.2005 o dotěžení otevřených zásob  Pokračování v těžbě i po roce 2008 - podle Usnesení vlády č.565 z 23.5.2007  Otázka dalšího pokračování těžby – probíhá průzkum na 23. (až 24.) patro  Výpočet zásob po dokončení průzkumu – ukáže výsledky, očekává se další přírůstek zásob  ? Rezervní ložiska uranu – Brzkov, Osečná-Kotel,.. ?

13 13 Obnovitelné zdroje energie  Vodní energie  Solární energie (tepelná i fotovoltaika)  Větrná energie  Geotermální energie a energie prostředí  Energie Biomasy – rostlinná (lesní, zemědělská)  Energie Biomasy – živočišná (bioplyn)  Druhotné energetické zdroje (odpadní teplo)  Skládkový a degazační plyn  Spalitelné odpady (TAP - Tuhá Alternaltivní Paliva )

14 14 Růst využití OZE v minulosti  hodnota za rok 2007 je 92,1 PJ ( včetně palivového dříví )  rok 2008 je očekávaná skutečnost v PJ  trvá diskuse o validitě dat

15 15 Výhled spotřeby OZE  Hnědá barva – včetně Aktualizace výhledu AVOZE z r.2008

16 16 Tuzemské zdroje energie  Uhlí, ropa plyn – vytěžitelné zásoby na využívaných ložiskách  Uran – vytěžitelné zásoby ložiska Rožná  Obnovitelné zdroje – maximální potenciál AVOZE do roku 2050 (akumulovaná předpokládaná roční spotřeba)  Energetické scénáře realizovaly přibližně 50 % potenciálu OZE

17 17 Roční spotřeba energetických zdrojů v r.2007  1.obrázek: jen domácí zdroje; uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v jedné elektrárně  2.obrázek: vč. dovozů (vývozů); uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v obou elektrárnách

18 18 Roční spotřeba energetických zdrojů v r.2050  OZE = 500 PJ; Domácí surovinové zdroje jdou k nule; V dalším období je vše dovoz na celkovou výši cca 1600 PJ

19 19 Ropa ve světě

20 20 Vývoj a životnost zásob ropy ve světě  Zásoby zatím rostou, ale jsou konečné!  Životnost zásob ropy ve světě  zásoby ve výši cca 1250 mld. barelů v roce 2008  to odpovídá cca 170 mld.tun (1t=7,33 barelů)  Roční těžba v roce 2007 byla 3,9 mld.tun  Životnost prostým podílem vychází na cca 43 let  Průzkumy probíhají, nové zásoby zatím nehodnoceny (Kanada, Grónsko)

21 21 Ceny ropy ve světě  Od r.1986 asi 20-40 USD, potom mírný nárůst a od r.2007 prudké změny

22 22 Zemní plyn ve světě

23 23 Vývoj a životnost zásob ZP ve světě  Zásoby zatím rostou, ale jsou konečné!  Životnost zásob ZP ve světě  zásoby v roce 2008 ve výši cca 177.10exp12 m3  roční těžba v roce 2007 byla 3,031.10exp12 m3  Životnost prostým podílem zásob a roční těžby vychází na cca 58 let.  Průzkumy probíhají, očekává se nález dalších ložisek

24 24 Zásoby uranu ve světě  Ověřené zásoby uranu jsou evidovány ve výši 1,766 Mt Zemětis.t U Austrálie709,0 Kanada270,1 Kazachstán235,5 Brazílie139,6 JAR114,9 Namibie56,0 Uzbekistán55,2 Rusko47,5 Jordánsko44,0 Čína31,8 ČR1,5 Ostatní ve světě61,3 Celkem1766,4

25 25 Těžba uranu ve světě  Těžba ze zásob uranu v roce 2007 byla 41280 t Země2007 Kanada9 476 Austr á lie 8 611 Kazachst á n 6 637 Rusko3 413 Niger3 153 Namibie2 879 Uzbekist á n 2 320 USA1 654 Ukrajina846 Č í na 712 JAR530 ČR322 Ostatn í ve světě 1 579 Celkem41 280

26 26 Výhled výroby koncentrátu ve světě  V roce 2000 výroba asi 112 mil. liber U3O8;  V roce 2020 předpoklad výroby asi 225 mil. liber U3O8

27 27 Vývoj ceny uranového koncentrátu  V červenci 2007 maximum ve výši 135 USD/libru U3O8;  1.12.2008 byla cena 55 USD / libru U3O8

28 28 Zásoby černého uhlí ve světě  Ověřené zásoby ČU ve světě 431 mld.tun

29 29 Těžba černého uhlí ve světě  Těžba ČU ze zásob v r. 2007 cca 5543 mil.tun ČUTěžba ČU 2007mil.t Č í na 2549 USA981 Indie452 Austrálie323 JAR244 Rusko241 Indonésie231 Polsko90 Kazachstán83 Kolumbie72 Ostatn í ve světě 277 Celkem svět5 543

30 30 Obchod s černým uhlím ve světě

31 31 Výhled těžeb ČU v Polsku  Těžba ČU v Polsku v r. 2007 celkem 87,4 mil. tun  z toho ČUE = 73,8 mil. tun

32 32 Možnosti dovozu ČU z Polska  Varianta pro celkovou těžbu ve výši 90 mil. tun !  z toho vývoz jen cca 15 mil. tun – už dnes je rozděleno

33 33 Výhled těžeb ČU v Rusku  Těžba ČU v Rusku v r. 2007 celkem cca 250 mil. tun  Očekává se nárůst v obou variantách rozvoje

34 34 Možnosti dovozu ČU z Ruska  Vývoz v minulých letech rostl  Výhled ve vývozu do budoucna – opět se čeká růst

35 35 Dovozy ČU 1. Z Polska jen omezené množství ČU 2. Z Ruska možnosti dovozu rostou, ale je potřeba garantovat kvalitu a možná i předzásobit se kvůli problémům s železniční dopravou v zimě 3. Mezinárodní obchod s ČU ze zámoří v Severozápadní Evropě funguje – nutná doprava z přístavů do ČR

36 36 Ceny ČU v ČR - roční  Prachové uhlí v r. 2007 – 73 Kč/GJ  Katalogové ceny OKD

37 37 Ceny ČU v Severozápadní Evropě  Ceny v grafu jsou měsíční hodnoty: vždy k 1. v měsíci (dle statistiky VDKI)  Poslední cena v listopadu 2008 byla 128 USD/tce, při 20Kč/USD) = asi 87 Kč/GJ  Současná cena v ČR je asi 73 Kč/GJ

38 38 Cena dovozového ČU (nebo HU) Dovoz ČU z NWE: cena v ČR = cena v přístavech + dovozné 80 + 80 = 160 Kč/GJ Cena v NWE je asi 80 Kč/GJ; Dopravné odhadujeme asi na 2000 Kč/t, tj. asi 80 Kč/GJ (dle Dopravní studie VUPEK, Štveráček, Tepera, 2008) Dovoz HU z Polska nebo Německa: cena v ČR = cena v místě těžby + dovozné 50 + 90 = 140 Kč/GJ Cena v Polsku je asi 50 Kč/GJ (z nabídek lomů Sieniawa a Turów), v Německu uvažujme cenu 60-70Kč/GJ; Dopravné zhruba na poloviční vzdálenost odhadujeme asi na 1000 Kč/t, tj. asi 90 Kč/GJ (dle Dopravní studie VUPEK, Štveráček, Tepera, 2008). Doprava snižuje výhodu bližších ložisek HU, nově se otvírajících pro ČR

39 39 Závěr Bilanční zásoby energetických surovin v ČR umožňují zvýšit disponibilitu černého uhlí, hnědého uhlí i uranu a zvýšit tak energetickou bezpečnost ČR. Disponibilita tuzemských zdrojů energie může být zvýšená jen společným postupem všech zúčastněných: vlády (a všech ministerstev), krajských orgánů a podniků. Cíl SEK aktivně využít kritérium dovozní energetické závislosti nebyl rozpracován a nestal se důležitým kritériem při hodnocení energetických projektů a rozhodování vlády. V souvislosti s aktualizací SEK bude nutné znovu diskutovat o významu tohoto kritéria. Potenciál OZE je možné využít aplikací zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE v kombinaci s investiční podporou (v rámci otvíraných operačních programů Eko-energie a Životní prostředí). Dovozy zdrojů energie budou objektivně nezbytné a jejich význam poroste.


Stáhnout ppt "1 Projekt VaV - Udržitelný rozvoj energetiky Disponibilita a dostupnost energetických zdrojů Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google