Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘÍDAVÁ VÝCHOVA V EVROPĚ zahraniční zkušenosti s tímto funkčním modelem úpravy péče o děti a srovnání s Českou republikou ing. Jiří Vodička, Spravedlnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘÍDAVÁ VÝCHOVA V EVROPĚ zahraniční zkušenosti s tímto funkčním modelem úpravy péče o děti a srovnání s Českou republikou ing. Jiří Vodička, Spravedlnost."— Transkript prezentace:

1 STŘÍDAVÁ VÝCHOVA V EVROPĚ zahraniční zkušenosti s tímto funkčním modelem úpravy péče o děti a srovnání s Českou republikou ing. Jiří Vodička, Spravedlnost dětem, www.iustin.cz

2 Střídavá výchova •„Ve střídavé výchově já vidím budoucnost.“ prezident Soudcovské unie JUDr. Jaromír Jirsa, 2007 •"Výsledky studie ukazují, že jak děti tak i rodiče mají velmi pozitivní zkušenosti s touto úpravou.“ ministryně pro záležitosti dětí a rovnoprávnost Karita Bekkemellem, Oslo, 2007 •„Nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi“ herečka Barbora Srncová ve filmu Střídavka, 2006 •„Čím větší podíl obou rodičů na porozvodové výchově, tím je to lepší pro děti, rodiče i státní orgány.“ Prof. Dr. jur. Roland Proksch, 2006 •„Střídavka je moderní. “ Luboš Patera, Spravedlnost dětem, 2008

3 V PŘÍPADĚ SPORŮ O DĚTI MEZI RODIČI GARANTUJE NEJLÉPE ZÁJMY DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE OSN, 1989 Článek 3: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“ Článek 8: „Státy se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho (…) rodinných svazků …“ Střídavá výchova řeší dva problémy - právní a sociální NAHRAZUJE POTŘEBNOU VÝCHOVU OBĚMA RODIČI V RODINÁCH A TÍM SNIŽUJE MASIVNÍ CELOSPOLE- ČENSKOU DEPRIVACI V ČR se řádově polovina manželství rozvádí a 35% dětí se rodí zcela mimo rodinu (přitom ¼ matek otce dítěte vůbec neudává). „Rozpad rodin je jako rakovina. Je to pro náš národ stejné nebezpečí jako terorismus, drogy nebo globální oteplování… Děti vyrůstající pouze s matkou mají 3,5x vyšší riziko, že se v budoucnu také rozvedou…“, Mr. Justice Coleridge, soudce zodpovědný za britské opatrovnické soudnictví

4 KONTROVERZNOST STŘÍDAVÉ PÉČE Děti ve společné péči oproti péči výlučné: 1.mají 2,5 nižší riziko sexuálního, fyzického nebo jiného zneužívání (Holmes, 2007)Holmes, 2007 2.mají lepší výsledky ve 140 ukazatelích tělesného a duševního zdraví, rodinných vztahů, behaviorální a emoční adaptace, sebeúcty (Bauserman, American Psychological Association, 2002)Bauserman, American Psychological Association, 2002 3.jsou lépe adaptované, méně depresivní, dosahují lepších studijních výsledků (Buchanan, MacCoby, Dornbusch, 1996) 4.chlapci mají menší emoční problémy (Pojman 1982; Shiller 1986) 5.navazují a udržují lepší sociální kontakty jak v rodině tak mimo ni; jsou spokojenější; mají zdravou sebedůvěru (Peter Tromp, 2009)Peter Tromp, 2009 Evropský ústav pro výzkum zájmu dítěte 1.rodiče, mající dítě ve střídavé péči, jsou daleko spokojenější, mají mezi sebou mnohem méně konfliktů a obracejí se výrazně řidčeji na soud 2.střídavá péče po týdnu během školního roku nevede u dětí k žádným poruchám chování 3.dítě potřebuje stejnou měrou oba rodiče – neexistuje "psychologický rodič", který by měl s dítětem užší citové vazby než ostatní v rodině „Silně rozšířené, často vyjadřované obavy z negativních vlivů střídavého bydlení na psychiku dětí jsou ničím nepodložené domněnky.“ Jan Piet de Man „Škrábla ses o rezavý hřebík? Dostaneš otravu krve!“ (rez nemá přitom na onemocnění žádný vliv) „Dítě potřebuje klid. Dítě je zmatené, neví, kde má domov, kde je jeho postýlka.“ Zdroj: „Domnívám se, že …“ PRO CONTRA „Z objektivního, vědeckého hlediska nemůže být situace jasnější.“, Peter Tromp PhDPeter Tromp PhD

5 VE SVĚTĚ SE ŘEŠÍ DVA ASPEKTY PÉČE O DĚTI PO ROZVODU SPOLEČNÁ RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST •joint legal custody •equally split (parental) decision making rights •gemeinsames Sorgerecht •gemeinsames (elterliches) Entscheidungsrecht •garde conjointe •exercice conjoint de l'autorité (parentale) STŘÍDAVÝ POBYT DÍTĚTE • joint physical custody • shared parenting • alternating caretaking • dual residence • abwechselnde Beherbergung • Doppelresidenz • abwechselnde Betreuung • alltägliche Sorge • garde alternée • garde partagée • hébergement alterné égalitaire Zákon o rodině, § 34 (1): „Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům.“ Zákon o rodině, § 26 (2): Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

6 STŘÍDAVÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ PŘEHLED PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ STŘÍDAVÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ PŘEHLED PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

7 2,97 % 1.Společná rodičovská zodpovědnost v zákoně již od roku 1963. 2.Uplynulo 11 roků od uzákonění možnosti bezproblémového nařízení střídavé výchovy. 3.Svěření dítěte po rozvodu do společné/střídavé výchovy je stále marginální – srovnatelné na příklad se svěřením dítěte do výchovy cizí osobě (2,3%)! 4.ČR patří ke třem zemím v Evropě s nejvyšším podílem dětí ve výchově pouze jednoho rodiče. VELMI DOBRÁ ÚROVEŇ ZÁKONŮ. EXTRÉMNĚ NÍZKÝ PODÍL VÝCHOVY OBĚMA RODIČI PO ROZVODU. společná a střídavá péče v České republice Zdroj:Ministerstvo spravedlnosti ČR, „Statistika soudních agend 2008, část 2“ Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: „Neúplné rodiny“

8 0 % ZDE PANUJE STŘEDOVĚK – A TO I V OPATROVNICTVÍ. DĚTI JSOU PO ROZVODU SVĚŘOVÁNY AUTOMATICKY DO VÝLUČNÉ PÉČE JEDNOHO Z RODIČŮ V AFGÁNISTÁNU OTCE A JEHO RODINY. TO ALE Z HLEDISKA ZÁJMU DÍTĚTE NEHRAJE VŮBEC ŽÁDNOU ROLI. společná a střídavá péče ve světě

9 •0% - zákon o společné výchově dosud nemá! •Konzervativní strana má ve svém volebním programu pro rok 2009 „Reformu rovného rodičovského práva“ •existují judikáty směrem ke společné výchově •0% - v roce 2008 Ministerstvo spravedlnosti teprve avizovalo snahy o přijetí zákona o porozvodové střídavé výchově! •Itálie uzákonila kombinaci společné rodičovské zodpovědnosti a společné, střídavé výchovy v roce 2006 •nový zákon o společném rodičovství uveden do života v polovině 2005 •obsahuje problematické postupy pro reintegraci odcizených dětí a odcizených rodičů

10 společná a střídavá péče ve světě •Francie uzákonila kombinaci společné rodičovské zodpovědnosti a společné, střídavé výchovy (Residence Alternee) v roce 2002 •15% dětí z rozvedených rodin vyrůstá ve společné výchově s alternujícím bydlením •Zákon o dítěti a rodičích (Barnelova): § 36 rodiče se mohou domluvit, ze dítě bude mít stálé bydliště u obou rodičů •98% manželských párů uzavírá předmanželskou smlouvu, která obsahuje řešení péče o dítě pro případ rozchodu •střídavá péče uzákoněna kosmetickými úpravami zákonů •„Austrálie je dobrým příkladem země, která opakovaně zavádí zákony, které řešení jen předstírají a v praxi nemají vůbec žádný dopad na to, aby byly děti po rozvodu skutečně vychovávány oběma rodiči. Pokaždé to má být o hodně lepší, ale děti i nadále vyrůstají v prostředí nepřátelském pro rodinný život.“, Peter Tromp, PhD, 2009 •v roce 2005 mělo střídavou péči („shared care“) pouze 6%–11% dětí z rozvedených rodin •společná rodičovská zodpovědnost v Holandsku od 1996 •„Zákon o pokračování rodičovství po rozvodu“ prošel senátem 2009 a obsahuje prvky posilující výchovu oběma rodiči i po rozvodu, včetně společných rodičovských plánů

11 •společná rodičovská zodpovědnost platí v Holandsku od 1996 •„Zákon o pokračování rodičovství po rozvodu“ prošel senátem 2009 a obsahuje prvky posilující výchovu oběma rodiči i po rozvodu: –garantuje základní princip rovnosti obou rodičů po rozchodu –důrazně stimuluje rodiče, aby vypracovali v rámci rozvodového procesu společný rodičovský plán –obsahuje nové, i když komplikované, možnosti, pomocí kterých mohou soudy vynutit dodržení opatrovnických úprav •zákon není samotnými opatrovnickými soudy vítán, protože byly zvyklé, že se zákonodárce v minulosti v této oblasti neangažoval a dělaly si proto vše „podle svého“ (český syndrom?) společná a střídavá péče ve světě

12 •společná rodičovská zodpovědnost v Německu až od r. 1998 •zvláštností je zavedení společné výchovy odspoda nahoru COCHEMSKÝ MODEL •vznik 1992 v okresním městě Cochemu, soudce Rudolph •cíl: deeskalace rozvodové situace, maximální urychlení rozvodu, vypracování porozvodového plánu výchovy dětí rodiči pod premisou: žádný z rodičů nedostane dítě do výlučné péče •princip: pevné a dlouhodobé propojení opatrovnického soudu, OSPOD, mediátorů, advokátů a soudních znalců v okrese –měsíční pracovní schůze (režii má OSPOD) –protokolování dohodnutých výsledů –vypracované společné postupy, návrhy rodičům –osvěta veřejnosti („Společná péče-nová šance!?“, „Trhlina jde napříč našimi dětmi“, atp.) •„Cochemský model“ je postupně zaváděn jako standard justicí v jednotlivých spolkových zemích - Prusko březen 2003, Sasko- Anhaltsko duben 2005, Brémy květen 2005 společná a střídavá péče ve světě

13 Německo – Audit reformy zákona o rodině 2001 Údaje od 11.000 rodičů a jejich dětí, 800 soudců, 900 právníků, 300 sociálních pracovníků Zkoumané téma Výlučná péče jednoho rodiče Společná/střídavá péče obou rodičů Rozdíl Spory mezi sebou řešíme v rozhovoru35%67 %+ 91% Úpravu kontaktů dětí s rodiči řešíme jako otec a matka v rozhovoru 43 %68 %+ 58% Pro úpravu styku s dětmi je potřeba soudního rozhodnutí 35 %15 %- 57% Rok po rozvodu dítě nemá s jedním z rodičů již vůbec žádný kontakt 34 %5 %- 85% Výživné na dítě je placeno pravidelně58 %77 %+ 33% S výší výživného panuje spokojenost.29 %42 %+ 45% O děti se starající matka je s úpravou péče spokojena. 88 %49 %- 44% Otec je s úpravou péče spokojen.28 %62 %+ 121% Zdroj: ISTA Norimberk - prof. Proksch, „Begleitforschung“ 2002, 2006

14 SPOLEČNÁ/STŘÍDAVÁ PÉČE DLE AUDITU … •pozitivně ovlivňuje komunikaci, kooperaci a vzájemnou výměnu informací rodičů o jejich dětech, •udržuje a podporuje kontakt dětí k oběma rodičům a k dalším osobám s právem kontaktu, obzvláště prarodičům, a tím přispívá k zájmům dítěte, •omezuje úroveň sporů mezi rodiči a zamezuje soudním přím •zlepšuje motivaci rodičů k samostatnému vypořádání sporů, •umožňuje dosáhnou a hlavně dodržovat finančně uspokojující řešení výživného … výrazně snižuje negativní dopad rozvodu na dítě a je tedy v ZÁJMU DÍTĚTE!

15 •společná rodičovská zodpovědnost platila v Belgii od 90. let •zákonná přednost střídavé výchovy odsouhlasena 2006 •soud nemusí střídavou výchovu nařídit automaticky ve všech případech, ale: –soudce musí písemně a přezkoumatelně zdůvodnit její zamítnutí –střídavá výchova musí být přezkoumána jako přednostní úprava i tehdy, požádá-li o ni jen jeden z rodičů –rodiče mají ze zákona přednostní přístup k soudům, když jeden z rodičů nedodržuje soudem nařízenou úpravu výchovy a kontaktů k dětem •prvotní dojmy po zavedení tohoto federálního programu: –zklidnění rodičů při rozvodu resp. rozchodu –rodiče se lépe přizpůsobují na novou situaci –úprava je plně v zájmu dětí, které profitují z péče rodičů •střídavá výchova je v popředí zájmu celého opatrovnictví •motivace pro stále více rodičů společná a střídavá péče ve světě

16 •opatrovnictví řeší jednotlivé státy unie zvlášť •většina států přijala střídavou výchovu jako rovnocenné uspořádání koncem 80. a počátkem 90. let minulého století •dlouholetými průkopníky společné výchovy jsou Kalifornie a Arizona, kde střídavou výchovu praktikovalo v roce 1998: 12% až 27% rozvedených rodin •Kalifornie 2004: –průměrný čas, který děti tráví s otcem, je 30% („dadtime“) –až 60% dětí má kontakt s otcem každý týden společná a střídavá péče ve světě Zdroj: Joan B. Kelly, www.FamilyProcess.org, 2007www.FamilyProcess.org

17 JAKÁ ROZHODNUTÍ DĚLAJÍ KALIFORNSKÉ OPATROVNICKÉ SOUDY V PRAXI? Zdroj: Benjamin, Michael & Howard H. Irving: Shared parenting. Critical review of the research literature. December 1989 Rodičovská zodpovědnost: výlučně matka: společná:výlučně otec: Výchova: 18,6%75,6%1,8% Výlučná matka:67,2%18,6%48,6% Společná / střídavá:20,2% Výlučná otec:8,6%6,8%1,8% Jiná úprava výchovy: 4,0% KALIFORNIE, 1989 KALIFORNIE, 2008 • nařízená střídavá výchova stagnuje na vysoké úrovni, cca. 25% rodin • rozšiřuje se doba návštěv u výlučné péče • pozornost se koncentruje na zklidnění rodičů, společné vypracování plánů, mediaci rozvodové situace • testy opakovaně dokládají lepší psychologickou výbavu u dětí ze střídavé péče Zdroj: Joan B. Kelly, www.FamilyProcess.org, 2009www.FamilyProcess.org

18 Tátové finančně zajišťují děti … které mohou skutečně vychovávat Zdroj: Census Bureau report. Series P-23, No. 173

19 Žebříček států podle zájmu dítěte OPATROVNICKÉ ZÁKONY JSOU V ČESKÉ REPUBLICE KVALITNÍ, POKROKOVÉ. MÁME VŠE POTŘEBNÉ, ABYCHOM SE MOHLI DOSTAT MEZI ŠPIČKU I VE SKUTEČNÉ VÝCHOVĚ DĚTÍ OBĚMA RODIČI PO ROZVODU!


Stáhnout ppt "STŘÍDAVÁ VÝCHOVA V EVROPĚ zahraniční zkušenosti s tímto funkčním modelem úpravy péče o děti a srovnání s Českou republikou ing. Jiří Vodička, Spravedlnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google