Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projevy nadání v předškolním věku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projevy nadání v předškolním věku"— Transkript prezentace:

1 Projevy nadání v předškolním věku
David Heider Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

2 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
Co je to nadání Kognitivní, umělecké a pohybové nadání Kognitivní: kombinace rozumových schopností, motivace a tvořivosti (Renzulli) Předpoklad vs. Produkt !! (definice: „superiorní výkony“ vs. realita školní a pracovní kariéry) Způsob uvažování a učení – iniciativa myšlení, snaha o pochopení principu, propojování poznatků Možné sociální implikace PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

3 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
Co není nadání Jen vysoké IQ Génius, který nic nemusí a přitom vše zná a umí (Rain man, Dobrý Will Hunting) Automatický předpoklad úspěšnosti Sociální nekompetence SPU, SPCH Žák se samými jedničkami PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

4 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
Předškolní věk Věk 3-6 let: ve většině oblastech psychického vývoje nedokončený vývoj Na čem dítě vývojově „pracuje“: kognitivní vývoj (Piaget: předoperační stadium – symbolická hra, egocentrické myšlení) psychosexuální vývoj (řešení oidipovského komplexu) E.Erikson: Iniciativa vs. Vina (!) – identita k zájmům PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

5 Proč sledovat nadání v MŠ
Nadání jako princip: iniciativa a důslednost myšlení má projevy, kterým je třeba rozumět  možnost vysvětlení některých projevů Znalost principů = širší pedagogické portfolio Možnost vytvoření podnětnějšího prostředí = rozvoj dovedností a znalostí PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

6 Proč nesledovat nadání dítěte = rizika identifikace
V předškolním věku je kognitivní aktivita dítěte nestálá, dítě mění zájem – „škatulkování“ je předčasné Je zbytečné identifikovat a diagnostikovat dítě, je-li vše v pořádku Nadání je v předškolním věku téměř výhradně potencialitou – výkon není zralý PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

7 Výzkumy – charakteristiky nadaných dětí
IPPP – 2006, dotazníky o dětech ve věku 2,5 – 7 let Pozorované děti vykazují nejčastěji rysy všeobecného nadání a předmět jejich zájmu je spíše proměnlivý K prediktorům vyššího IQ u předškolních dětí patří zejména spontánní čtení, méně pak výrazně vyšší slovní zásoba, hluboký zájem o poznatky (např. četba encyklopedií) a výrazná zručnost při práci se stavebnicemi U více než třetiny dětí je pozorována společenskost a sebejistota, u pětiny pak uzavřenost, klid, pečlivost, u sedminy tvrdohlavost, ochota, vtip. Dívky jsou vnímány jako společenštější a ochotnější než chlapci, zatímco chlapci jsou vnímáni jako tvrdohlavější a neklidnější. Celkově je populace nadaných dětí z pohledu jejich vlastností vnímána jako nesourodá. U téměř poloviny rodin, ze kterých děti pocházejí, lze zaznamenat výskyt nadaného jedince. PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

8 IPPP – 2006, pokračování závěrů z výzkumu
Nadání u předškoláků bylo poprvé vnímáno v průměru ke konci třetího roku věku dítěte, nejčastěji jeho rodiči. Téměř čtyři pětiny rodičů považují nadání svého dítěte za důležité a jsou ochotni je dále rozvíjet. Rodiny, u kterých lze zaznamenat výskyt nadaného jedince, identifikují nadání dítěte v průměru o rok dříve (téměř výhradně rodiči) a více považují jeho nadání za důležité. Rodiny nadaných jsou hodnotově více orientovány na poznání, než na úspěch a více na vztahy v rodině, než na studijní a pracovní kariéru. PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

9 IPPP – 2006, pokračování závěrů z výzkumu
Hodnota IQ dětí je vyšší u dětí vzdělanějších rodičů, s bydlištěm ve městě, z úplných rodin a z rodin s vyšším socioekonomickým statutem. Více než polovina sledovaných dětí je přijímána kolektivem vrstevníků a je v něm spokojena. Chlapci jsou v tomto ohledu méně spokojeni a přijímáni než-li děvčata (rozdíl cca 30%). Více než polovina dětí není v kolektivu vrstevníků ničím výjimečná a nezastává žádnou významnou roli. U jedinců, kteří jsou hodnoceni jako výrazní, převládá schopnost vést a organizovat. U většiny dětí nebyly pozorovány znaky nerovnoměrného vývoje či neklidu. Chlapci jsou však téměř s dvojnásobnou četností pozorování jako neklidní či se symptomy nerovnoměrného vývoje než děvčata. PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

10 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
IPPP – 2007, závěry z výzkumu Analýza případových studií, průměrný věk 8 let Co se na úrovni identitní stane s jedincem (a jeho sociálním systémem), který je označen za nadaného? Jak se tato nominace projevuje v oblasti motivace a v oblasti komunikace se školou? Jak se nadaní jedinci projevují v kolektivu vrstevníků? PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

11 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
IPPP – výzkum 2007, výstupy Identitní rovina: V případě rozporů se školou (např. nad přístupem k žákovi a využívání jeho možností) a zároveň v případě nominace existuje vyšší pravděpodobnost akcetace nadání (vědomí skutečnosti, že „jsem nadaný“) V případě souladného vzdělávání a zároveň ne-nominace existuje nebezpečí tzv. Paraleního task-commitmentu PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

12 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
IPPP – výzkum 2007, výstupy Vztahy s vrstevníky, pozice ve skupině Téma odlišnosti: nadaní se „potkávají“ se svou odlišností (záleží však, zda je to téma „indukované“ od jejich okolí, nebo reálné z vlastní zkušenosti) Různé formy reakce na vlastní odlišnost Téma sebeprosazení: touží prosadit vlastní „pohled na svět“ – mohou se potkat s vlastní neschopností se prosadit (sociální rovina), nebo s nepochopením okolí PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

13 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
Projevy nadání Disciplína Menší tendence k „pasivní poslušnosti“ Odvaha vyjadřovat názor – „drzost“ Tendence k hledání vlastního řešení Intelektové projevy Předškolní čtení a počítání, široká slovní zásoba Nadprůměrná zvídavost (touha po detailech a dokonalém výkladu – detaily) Propojování poznatků (z různých zdrojů a oborů) Dobrá paměť Samostatnost při řešení úkolu PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

14 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola
Projevy nadání II Emocionalita Možná vyšší labilita Přecitlivělost na svou osobu, egocentričnost Občasné denní snění Perfekcionismus Sociabilita Specifický humor (slovní hříčky, přesmyčky, situační vtipy) Relativně častěji vyhledává k hovoru dospělé osoby Leadership (většinou), schopnost pomáhat Možná introverze i agresivita (v menšině) PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

15 Jak přistupovat k dětem vykazujícím projevy nadání?
Využití zájmu Komunikace nad tématy zájmu Úkolování (task commitment) Zahrnutí zájmu do činnosti třídy 2) Udržení autority Přesné odpovědi Partnerský vztah Přesvědčivost a logika omezení PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

16 Jak přistupovat k dětem vykazujícím projevy nadání?
3) Práce se skupinou Neupozorňovat na nadání (?) Veřejně reflektovat specifika jedinců Nechat dítě vést, má-li to „hlavu a patu“ 4) „Vzdělávací“ strategie Zachovávat svobodu ve výběru tématu a tempa práce, ale dávat rady, usměrňovat, konstruktivně kritizovat PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola

17 Doporučená literatura
JURÁŠKOVÁ, J.: Vzdělávaní nadaných žáků. IPPP ČR, Praha 2008 HŘÍBKOVÁ, L.: Nadání a nadaní. Karolinum, Praha 2007 MÖNKS, F. Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. Grada, Praha 2002 |DACEY, J.S. - LENNON, K.H.: Kreativita. Grada, Praha 2000. PhDr. David Heider, , konference Dítě a mateřská škola


Stáhnout ppt "Projevy nadání v předškolním věku"

Podobné prezentace


Reklamy Google