Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Projevy nadání v předškolním věku David Heider Institut pedagogicko- psychologického poradenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Projevy nadání v předškolním věku David Heider Institut pedagogicko- psychologického poradenství."— Transkript prezentace:

1 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Projevy nadání v předškolním věku David Heider Institut pedagogicko- psychologického poradenství ČR

2 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Co je to nadání  Kognitivní, umělecké a pohybové nadání  Kognitivní: kombinace rozumových schopností, motivace a tvořivosti (Renzulli)  Předpoklad vs. Produkt !! (definice: „superiorní výkony“ vs. realita školní a pracovní kariéry)  Způsob uvažování a učení – iniciativa myšlení, snaha o pochopení principu, propojování poznatků  Možné sociální implikace

3 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Co není nadání  Jen vysoké IQ  Génius, který nic nemusí a přitom vše zná a umí (Rain man, Dobrý Will Hunting)  Automatický předpoklad úspěšnosti  Sociální nekompetence  SPU, SPCH  Žák se samými jedničkami

4 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Předškolní věk  Věk 3-6 let: ve většině oblastech psychického vývoje nedokončený vývoj  Na čem dítě vývojově „pracuje“:  kognitivní vývoj (Piaget: předoperační stadium – symbolická hra, egocentrické myšlení)  psychosexuální vývoj (řešení oidipovského komplexu)  E.Erikson: Iniciativa vs. Vina (!) – identita k zájmům

5 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Proč sledovat nadání v MŠ  Nadání jako princip: iniciativa a důslednost myšlení má projevy, kterým je třeba rozumět  možnost vysvětlení některých projevů  Znalost principů = širší pedagogické portfolio  Možnost vytvoření podnětnějšího prostředí = rozvoj dovedností a znalostí

6 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Proč nesledovat nadání dítěte = rizika identifikace  V předškolním věku je kognitivní aktivita dítěte nestálá, dítě mění zájem – „škatulkování“ je předčasné  Je zbytečné identifikovat a diagnostikovat dítě, je-li vše v pořádku  Nadání je v předškolním věku téměř výhradně potencialitou – výkon není zralý

7 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Výzkumy – charakteristiky nadaných dětí  IPPP – 2006, dotazníky o dětech ve věku 2,5 – 7 let Pozorované děti vykazují nejčastěji rysy všeobecného nadání a předmět jejich zájmu je spíše proměnlivý K prediktorům vyššího IQ u předškolních dětí patří zejména spontánní čtení, méně pak výrazně vyšší slovní zásoba, hluboký zájem o poznatky (např. četba encyklopedií) a výrazná zručnost při práci se stavebnicemi U více než třetiny dětí je pozorována společenskost a sebejistota, u pětiny pak uzavřenost, klid, pečlivost, u sedminy tvrdohlavost, ochota, vtip. Dívky jsou vnímány jako společenštější a ochotnější než chlapci, zatímco chlapci jsou vnímáni jako tvrdohlavější a neklidnější. Celkově je populace nadaných dětí z pohledu jejich vlastností vnímána jako nesourodá. U téměř poloviny rodin, ze kterých děti pocházejí, lze zaznamenat výskyt nadaného jedince.

8 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola IPPP – 2006, pokračování závěrů z výzkumu Nadání u předškoláků bylo poprvé vnímáno v průměru ke konci třetího roku věku dítěte, nejčastěji jeho rodiči. Téměř čtyři pětiny rodičů považují nadání svého dítěte za důležité a jsou ochotni je dále rozvíjet. Rodiny, u kterých lze zaznamenat výskyt nadaného jedince, identifikují nadání dítěte v průměru o rok dříve (téměř výhradně rodiči) a více považují jeho nadání za důležité. Rodiny nadaných jsou hodnotově více orientovány na poznání, než na úspěch a více na vztahy v rodině, než na studijní a pracovní kariéru.

9 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola IPPP – 2006, pokračování závěrů z výzkumu Hodnota IQ dětí je vyšší u dětí vzdělanějších rodičů, s bydlištěm ve městě, z úplných rodin a z rodin s vyšším socioekonomickým statutem. Více než polovina sledovaných dětí je přijímána kolektivem vrstevníků a je v něm spokojena. Chlapci jsou v tomto ohledu méně spokojeni a přijímáni než-li děvčata (rozdíl cca 30%). Více než polovina dětí není v kolektivu vrstevníků ničím výjimečná a nezastává žádnou významnou roli. U jedinců, kteří jsou hodnoceni jako výrazní, převládá schopnost vést a organizovat. U většiny dětí nebyly pozorovány znaky nerovnoměrného vývoje či neklidu. Chlapci jsou však téměř s dvojnásobnou četností pozorování jako neklidní či se symptomy nerovnoměrného vývoje než děvčata.

10 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola IPPP – 2007, závěry z výzkumu  Analýza případových studií, průměrný věk 8 let  Co se na úrovni identitní stane s jedincem (a jeho sociálním systémem), který je označen za nadaného?  Jak se tato nominace projevuje v oblasti motivace a v oblasti komunikace se školou?  Jak se nadaní jedinci projevují v kolektivu vrstevníků?

11 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola IPPP – výzkum 2007, výstupy  Identitní rovina:  V případě rozporů se školou (např. nad přístupem k žákovi a využívání jeho možností) a zároveň v případě nominace existuje vyšší pravděpodobnost akcetace nadání (vědomí skutečnosti, že „jsem nadaný“)  V případě souladného vzdělávání a zároveň ne- nominace existuje nebezpečí tzv. Paraleního task- commitmentu

12 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola IPPP – výzkum 2007, výstupy  Vztahy s vrstevníky, pozice ve skupině  Téma odlišnosti: nadaní se „potkávají“ se svou odlišností (záleží však, zda je to téma „indukované“ od jejich okolí, nebo reálné z vlastní zkušenosti)  Různé formy reakce na vlastní odlišnost  Téma sebeprosazení: touží prosadit vlastní „pohled na svět“ – mohou se potkat s vlastní neschopností se prosadit (sociální rovina), nebo s nepochopením okolí

13 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Projevy nadání  Disciplína  Menší tendence k „pasivní poslušnosti“  Odvaha vyjadřovat názor – „drzost“  Tendence k hledání vlastního řešení  Intelektové projevy  Předškolní čtení a počítání, široká slovní zásoba  Nadprůměrná zvídavost (touha po detailech a dokonalém výkladu – detaily)  Propojování poznatků (z různých zdrojů a oborů)  Dobrá paměť  Samostatnost při řešení úkolu

14 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Projevy nadání II  Emocionalita  Možná vyšší labilita  Přecitlivělost na svou osobu, egocentričnost  Občasné denní snění  Perfekcionismus  Sociabilita  Specifický humor (slovní hříčky, přesmyčky, situační vtipy)  Relativně častěji vyhledává k hovoru dospělé osoby  Leadership (většinou), schopnost pomáhat  Možná introverze i agresivita (v menšině)

15 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Jak přistupovat k dětem vykazujícím projevy nadání? 1) Využití zájmu - Komunikace nad tématy zájmu - Úkolování (task commitment) - Zahrnutí zájmu do činnosti třídy 2) Udržení autority - Přesné odpovědi - Partnerský vztah - Přesvědčivost a logika omezení

16 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Jak přistupovat k dětem vykazujícím projevy nadání? 3) Práce se skupinou - Neupozorňovat na nadání (?) - Veřejně reflektovat specifika jedinců - Nechat dítě vést, má-li to „hlavu a patu“ 4) „Vzdělávací“ strategie - Zachovávat svobodu ve výběru tématu a tempa práce, ale dávat rady, usměrňovat, konstruktivně kritizovat

17 PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Doporučená literatura  JURÁŠKOVÁ, J.: Vzdělávaní nadaných žáků. IPPP ČR, Praha 2008  HŘÍBKOVÁ, L.: Nadání a nadaní. Karolinum, Praha 2007  MÖNKS, F. Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. Grada, Praha 2002  |DACEY, J.S. - LENNON, K.H.: Kreativita. Grada, Praha 2000.


Stáhnout ppt "PhDr. David Heider, 7.10.2008, konference Dítě a mateřská škola Projevy nadání v předškolním věku David Heider Institut pedagogicko- psychologického poradenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google