Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristýna Moravcová 3.I..  Jsou to všechny technologie, které se používají k práci s informacemi (nebo přesněji s daty) a ke komunikaci.  Něco, co informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristýna Moravcová 3.I..  Jsou to všechny technologie, které se používají k práci s informacemi (nebo přesněji s daty) a ke komunikaci.  Něco, co informace."— Transkript prezentace:

1 Kristýna Moravcová 3.I.

2  Jsou to všechny technologie, které se používají k práci s informacemi (nebo přesněji s daty) a ke komunikaci.  Něco, co informace (data) dokáže zachytit, nějak zpracovat, uchovat, poskytnout uživateli (nemusí to umět všechny věci najednou, ale třeba jen něco), patří sem i prvek komunikace (alespoň mezi dvěma „stroji“).  Takže je to HW i SW – tj. počítače a programy, počítačové sítě, internet, mobily, audio, video …  Je to tedy jedna ze součástí informačních systémů, usnadňuje zpracování informací, může je zpřehlednit a podat uživateli ve správný čas na správném místě. Což se ocení hlavně ve firmách v konkurenčním prostředí.

3  Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v současnosti naprosto nepostradatelné, využívají se ve všech oborech lidské činnosti.  Bez jejich pomoci by už jen těžko mohly fungovat úřady, banky, zdravotnictví, průmysl,… Zkrátka telekomunikační technologie potkáme na každém kroku.  Jednou z hlavních součástí ICT jsou počítače.  Další součást se skrývá pod písmenem C, znamená komunikaci (Communication). Zahrnuje Internet a mobilní sítě, po nichž neustále proudí neuvěřitelné množství dat.

4

5  Kdo chce počítač používat samostatně v různých situacích při studiu nebo zaměstnání, musí si osvojit alespoň základní uživatelské dovednosti.  Patří mezi ně dovednost spouštět potřebné programy, pracovat s paměťovými médii, vyhledávat data na Internetu, používat elektronickou poštu či chránit počítač před počítačovými viry apod.  Není to vůbec těžké, stačí umět jednoduché úkony s myší nebo klávesnicí.  Obsluhovat počítač dnes zvládá většina studujících.

6  Česká populace zatím pouze částečně zachytila trendy spojené s rozšířením moderních informačních a komunikačních technologií.  Vybavenost domácností počítačem a internetem je v ČR ve srovnání s EU-25 stále zhruba poloviční (30 % v ČR oproti 58 % v EU-25, resp. 19 % oproti 48 %) a česká populace zaostává v úrovni ICT dovedností za svými evropskými protějšky.  Pokud jde o schopnost využívat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracovávání informací, je úroveň dovedností Čechů zhruba o třetinu nižší.

7  Velký rozdíl je přitom mezi nejmladší a nejstarší věkovou skupinou.  Zhoršování internetových dovedností s věkem je v ČR nejen výraznější než v průměru EU, ale začíná se projevovat již v mladších populačních skupinách.  Populace nad 55 let již používá internet jen sporadicky.

8  ICT kompetence znáte pravděpodobně ve spojení se školstvím. Tato kompetence se netýká pouze učitelek a učitelů, ale v dnešní době jakéhokoliv studenta nebo studentky, případně zaměstnankyně nebo zaměstnance.  Kompetencí obecně chápeme soubor profesních dovedností a dispozic, jimiž má být vybaven člověk, aby mohl vykonávat své povolání.  Dnešní pracující již často nevystačí s odbornými znalostmi ze své disciplíny. Musí zvládat kromě tradičních dovedností zcela nové technologie.

9  Jejich úloha se často posouvá do rolí poskytovatelů faktů, informací, pro efektivní týmovou spolupráci na pracovišti. V moderním světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry.  Z tohoto důvodu patří jejich ovládání mezi klíčové kompetence.  V době, kdy množství nových poznatků z různých oborů rychle roste, není možné očekávat, že budeme vždy schopni na vše znát odpověď, proto bychom měli být schopni pomocí ICT najít způsob řešení a aplikovat takové metody, abychom odpovědi na problém či otázku byli schopni nalézt.

10

11  Před několika lety se objevil nový pojem – internet. Z počátku se zabydloval v našich myslích jen opatrně.  Dnes již snad každý ví, že se jedná o celosvětovou sít tisíců navzájem propojených počítačů. Toto propojení umožňuje, že uživatelé počítačů připojených k internetu mohou navzájem komunikovat – mezi propojenými počítači se mohou přenášet různé údaje.

12  Internet nám v současnosti poskytuje mnoho rozličných služeb. Mezi ty dnes nejznámější a nejpoužívanější patří elektronická pošta a World Wide Web (zkráceně WWW nebo web).  Elektronickou poštu, zvanou též email, používáme k podobným účelům jako poštu normální.  Můžeme pomocí ní zasílat dopisy (zprávy) napsané na počítači jiným uživatelům internetu.  Využívání emailu má hned několik výhod. Jednou z těch největších je rychlost doručení. Zprávy posílané elektronickou poštou jsou doručeny většinou během několika minut, maximálně několika hodin.

13  Další výhodou je snadné udržování pořádku v korespondenci, kterou vedeme. Se zprávami, které posíláme, můžeme adresátovi poslat různé soubory, obrázky, tabulky a jiná data.  Služba internetu nazvaná World Wide Web (česky se jí také říká celosvětová pavučina) nám umožňuje přístup k mnoha informacím zveřejněným na dokumentech webu.

14  Mezi další služby internetu patří elektronické konference (což jsou „zájmové kluby“ spojující lidi se zájmem o určitou oblast lidské činnosti),  News (diskusní skupiny věnované určitým tématům),  FTP (nástroj pro distribuci volně šiřitelných dat). Tím však výčet internetových služeb nekončí…

15  Nevyřizovala by se elektronická pošta.  Některé firmy by přestaly fungovat.  Nebyl by přehled o zboží a situaci o jeho dopravě.  Neuskutečňovaly by se platby přes Internet.  Neuskutečňovaly by se mezinárodní internetové konference a tudíž by se neuzavírali dohody či smlouvy.  Studenti by nemohli vyhledávat potřebné informace.  Bylo by nemožné udělat mnoho dalších věcí, lidstvo by bez Internetu stěží zvládalo každodenní život …

16 Bez ní by strádal celý svět …


Stáhnout ppt "Kristýna Moravcová 3.I..  Jsou to všechny technologie, které se používají k práci s informacemi (nebo přesněji s daty) a ke komunikaci.  Něco, co informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google