Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová

2 Název výukového materiálu: Elektrický proud v kapalinách a plynech - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektrický proud v látkách Téma: I.Elektrický proud v kapalinách II.Chemické reakce v okolí elektrod, elektrolýza III.Elektrický proud v plynech, jiskrový výboj IV.Elektrický oblouk a výboj plynu za sníženého tlaku Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o elektrickém proudu v kapalinách a plynech (co je nositelem el. náboje, za jakých podmínek proud prochází, …).

3 Video – elektrický proud v plynech, kapalinách a pevných látkách • http://www.youtube.com/watch?v=CNESf02MBqE http://www.youtube.com/watch?v=CNESf02MBqE

4 • Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných elektricky nabitých částic. • V kovovém vodiči je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem volných elektronů. • Co ale vede elektrický proud v kapalinách a plynech?

5 Elektrický proud v kapalinách • destilovaná voda nevede elektrický proud, protože neobsahuje žádné volné částice s elektrickým nábojem • pokud do ní nasypeme kuchyňskou sůl (NaCl), proběhne elektrolytická disociace - NaCl se rozloží na kationty Na + a anionty Cl - (vzniknou tedy částice s elektrickým nábojem)

6 Animace – elektrolytická disociace (aneb co se stane po nasypání soli do vody) http://phet.colorado.edu/simulations/soluble-salts/soluble-salts.jnlp

7 Jak prochází proud? • pokud do roztoku NaCl vložíme dvě elektrody (např. uhlíkové) a ty připojíme ke zdroji napětí, vznikne mezi elektrodami elektrické pole • elektrické pole způsobí, že se kationty Na + začnou pohybovat směrem k záporné elektrodě a anionty Cl - se začnou pohybovat směrem ke kladné elektrodě

8 Animace  A kladná elektrodazáporná elektroda Na + Cl - Obvod není uzavřen – nic se neděje!

9 Animace  A kladná elektrodazáporná elektroda Na + Cl - Obvod je uzavřen – prochází proud!

10 Zápis • elektrický proud ve vodném roztoku soli je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů • elektrolyt je kapalina, která obsahuje volné ionty a vede elektrický proud (jsou to především vodné roztoky solí, kyselin a zásad) • katoda – záporná elektroda – jdou k ní kationty anoda – kladná elektroda – jdou k ní anionty

11 Co se děje v okolí elektrod? • při průchodu elektrického proudu v elektrolytu dochází k přenosu látky a v okolí elektrod probíhají chemické reakce – látky se vylučují u elektrod • tomuto jevu se říká elektrolýza

12 Využití v praxi • galvanické pokovování - předměty z méně ušlechtilých kovů se pokrývají vrstvou ušlechtilého kovu, anodou je deska z kovu, kterým se pokovuje, katodou je pokovovaný předmět (chromování, niklování, stříbření, zlacení apod.) • elektrolytická výroba kovů • elektrolytické čištění kovů • galvanoplastika (elektrolytický způsob zhotovování přesných kopií – i gram. desky, odlitky, …) a další

13 Videa – elektrický proud v kapalinách • http://www.youtube.com/watch?v=2158VCE48KI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2158VCE48KI&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=eTb-UUVFvYY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=eTb-UUVFvYY&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=Or22ktW8btc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Or22ktW8btc&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=oRRxFxpJXK0 http://www.youtube.com/watch?v=oRRxFxpJXK0 • http://www.youtube.com/watch?v=kLLJV5pG_6w&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kLLJV5pG_6w&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=ERPXPTOVNvM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ERPXPTOVNvM&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=CNESf02MBqE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=CNESf02MBqE&feature=related

14 Elektrický proud v plynech • za normálních podmínek je plyn nevodivý • za zvláštních podmínek můžou v plynu vzniknout volné elektricky nabité částice • mezi tyto podmínky patří např.: – silné elektrické pole – vysoká teplota – nízký tlak plynu

15 Jak prochází proud? • aby plynem procházel proud, musíme v něm mít volné elektricky nabité částice Jak na to? Například pomocí silného elektrického pole! • ve vzduchu je velké množství částic s nábojem, hlavně kladných iontů, které se neustále pohybují • když tyto ionty např. pomocí silného el. pole zrychlí svůj pohyb, tak při nárazu na neutrální molekulu ji může rozštěpit (vznikne další kladný iont a volný elektron) • říkáme, že se vzduch ionizuje • vodivost vzduchu rychle stoupá a v určitém okamžiku může nastat výboj

16 Jiskrový výboj (elektrický výboj  jiskrový elektrický výboj) • pozorujeme jej např.: – při bouřce jako blesk – kolem elektrického vedení s vysokým napětím – při spínání nebo vypínání silnějších elektrických spotřebičů – při vzájemném tření umělohmotných kusů oblečení – atd.

17 Vlastnosti: • trvá většinou krátce - do doby vybití elektrického pole • velikost procházejícího proudu muže být velmi vysoká (jedná se o krátkodobé uvolnění nahromaděné energie)

18 Animace - blesk http://cs.wikipedia.org/wiki/

19 Video – jiskrové výboje • http://www.youtube.com/watch?v=3ff_AXVlo9U http://www.youtube.com/watch?v=3ff_AXVlo9U • http://www.youtube.com/watch?v=FIyCbgP-Z6k http://www.youtube.com/watch?v=FIyCbgP-Z6k Ruhmkorffův transformátor

20 2 způsob získání proudu v plynu? • elektricky nabité částice můžeme také získat pomocí vysoké teploty – díky ní mají částice plynu velkou kinetickou energii, při nárazech může docházet k vyrážení elektronů z atomů nebo molekul (ionizace plynu) • elektrický oblouk – jde o proud v plynu za vysoké teploty, je tvořen směsí elektronů a iontů

21 Elektrický oblouk (obloukový výboj) • doprovází ho: – velmi jasné světelné záření (využití -obloukové lampy … F. Křižík) – vysoká teplota (až 5000°C), která se využívá při obloukovém svařování nebo v elektrických tavících pecích

22 Video – elektrický oblouk a výboje na elektrickém vedení • http://www.youtube.com/watch?v=N4_ceUyH38s http://www.youtube.com/watch?v=N4_ceUyH38s • http://www.youtube.com/watch?v=f7tHs-Iy1E4 http://www.youtube.com/watch?v=f7tHs-Iy1E4 • http://www.youtube.com/watch?v=yZ-mm8cxasU http://www.youtube.com/watch?v=yZ-mm8cxasU • http://www.youtube.com/watch?v=2PaeJ3G3F6Y http://www.youtube.com/watch?v=2PaeJ3G3F6Y • http://www.youtube.com/watch?v=DPvonY2_kRY http://www.youtube.com/watch?v=DPvonY2_kRY • http://www.youtube.com/watch?v=PXiOQCRiSp0 http://www.youtube.com/watch?v=PXiOQCRiSp0 • http://www.youtube.com/watch?v=vCpH19TkMqo http://www.youtube.com/watch?v=vCpH19TkMqo

23 3 způsob získání proudu v plynu • snížením tlaku v plynu (vyčerpáním částic) dojde ke zrychlení pohybu části (mají víc místa), díky tomu při srážkách dochází opět k ionizaci • elektrický proud opět vede směs elektronů a kladných iontů

24 Elektrický výboj za nízkého tlaku (zředěný plyn  doutnavý výboj) • vzniká: – v trubicích s vyčerpaným vzduchem (výbojové trubice, katodové trubice) – v trubicích naplněných nějakým plynem • různé druhy plynu a různé tlaky vyvolávají různé světelné jevy, které se využívají např. ve výbojkách, zářivkách, doutnavkách nebo neonkách (reklama)

25 Video – výboje v plynu • http://www.youtube.com/watch?v=8dc_S6sIddU http://www.youtube.com/watch?v=8dc_S6sIddU • http://www.youtube.com/watch?v=Wllg6e12fC4 http://www.youtube.com/watch?v=Wllg6e12fC4 • http://www.youtube.com/watch?v=uVzz-7B2s-k http://www.youtube.com/watch?v=uVzz-7B2s-k • http://www.youtube.com/watch?v=UxeVhzenLqE http://www.youtube.com/watch?v=UxeVhzenLqE

26 Zdroje : texty •Učebnice fyziky pro základní školy –R. Kolářová, J. Bohuněk, I. Štoll, M. Svoboda, M. Wolf, nakladatelství Prometheus 2001 –K. Rauner, V. Havel, M. Randa, nakladatelství Fraus 2007 –Z. Lustigová, nakladatelství Fortuna 1999 –J. Maršák, nakladatelství Kvarta Praha 1993 •Pracovní sešit k učebnici fyziky –K. Rauner, V. Havel, M. Randa, nakladatelství Fraus 2007 •Přehled učiva fyziky –S. Pople a P.Whitehead, nakladatelství Svojtka&Co. 1999 •Fyzika - přehled učiva základní školy –J. Vachek, nakladatelství SPN 1978 •Fyzika I. a II. –Z. Horák a F. Krupka, nakladatelství SNTL/ALFA, 1976 •Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami –E. Svoboda, nakladatelství Prometheus •Fyzika – ilustrovaný přehled –Ch. Oxlade, C. Stockley aj. Werheim, nakladatelství Blesk Ostrava 1994 • Internetová encyklopedie - wikipediewikipedie

27 Zdroje – texty a obrázky • http://www.vossost.cz/svab/elektross/elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kapaliny /kapaliny.html http://www.vossost.cz/svab/elektross/elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kapaliny /kapaliny.html • http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=1 http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=1 • http://radek.jandora.sweb.cz/f14.htm http://radek.jandora.sweb.cz/f14.htm • http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c65 6b74f8696e612061206d61676e657469736d7573h&key=402 http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c65 6b74f8696e612061206d61676e657469736d7573h&key=402 • http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/2-2.htm http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/2-2.htm • http://www.e-fyzika.cz/ http://www.e-fyzika.cz/ • http://lookatgame.com/index.php?key=v%C3%BDboje http://lookatgame.com/index.php?key=v%C3%BDboje

28 Zdroje - obrázky a videa • http://www.fyzikavpokusech.info/rozcestnik/ http://www.fyzikavpokusech.info/rozcestnik/ • http://www.pragochema.cz/?start=7&lan=cz&txt=Lubrikace-pasivace-a- hydrofobizace-monomolekularni-samoorganizujici-se-vrstvou http://www.pragochema.cz/?start=7&lan=cz&txt=Lubrikace-pasivace-a- hydrofobizace-monomolekularni-samoorganizujici-se-vrstvou • http://www.youtube.com http://www.youtube.com • http://fyzweb.cuni.cz/zajimavosti/hravafyzika/blesk/index.htm http://fyzweb.cuni.cz/zajimavosti/hravafyzika/blesk/index.htm • http://galerie.bourky.com/ http://galerie.bourky.com/ • http://www.darkroastedblend.com/2007/08/tesla-power.html http://www.darkroastedblend.com/2007/08/tesla-power.html • http://fyztyd.fjfi.cvut.cz/?p=fgl http://fyztyd.fjfi.cvut.cz/?p=fgl


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google