Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu
Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc Velehrad

2 Zkušenost je učitelem všech věcí. Caesar

3 Slovo úvodem Medicínský vývoj postupuje rychle kupředu.
Pacient však zůstává ve své různorodosti obtíží stále stejný a bohužel „nezapadá do škatulek“ které jsme si v jednotlivých podoborech pro něj vytvořili. Poslání medicíny není jen čelit zdravotním nesnázím, ale pomáhat lidem najít cestu ke zdraví a těšit se z něho co nejdéle.

4 Vnitřní lékařství rozsáhlý obor
stěžejní význam spočívá ve skutečnosti, že je to syntetizující medicínská specializace nechirugického charakteru Internista: je člověk, který má ve své praxi sjednocovat poznatky jednotlivých podoborů

5 J. Tomayer je považován za zakladatele české interní školy

6 Kardiovaskulátní onemocnění (KVO)
stále patří na první místo v příčinách úmrtí ve vyspělých zemích a není tomu jinak ani u nás v České republice zemře ročně na onemocnění srdce a cév více než 50. tisíc lidí většina těchto onemocnění je podmíněna aterosklerózou ateroskleróza je složitý proces, který začíná od narození ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění cévní stěny po řadu let či desetiletí má asymptomatický průběh

7 Ateroskleróza Manifestuje se svými komplikacemi:
Ischemickou chorobou srdeční (ICHS) Ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP) Ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK)

8 Ateroskleróza - rizikové faktory

9 Ateroskleróza ovlivnění jednotlivých rizikových faktorů snižuje riziko kardiovaskulárních příhod protože je multifaktoriální neexistuje její kauzální léčba u většiny lidí je možná její prevence

10 Arteriální hypertenze

11 Prevalence HN 25-64 let (35%) nárůst ve vyšších věkových skupinách
55-64 let (M: 72%, Ž: 65%) 3/4 ví o své nemoci 30% nemocných s HN dosáhne cílových hodnot TK v ČR: v posledních 10 letech došlo k nárůstu prevalence v dospělé populaci z 33,4-40,5%

12 Definice HN systolicko-diastolická HN izolovaná systolická HN
opakovaně zvýšení TK → či nad 140/90 mm Hg (naměřené minimálně při 2 různých návštěvách) izolovaná systolická HN → či nad 140/pod 90 mm Hg HN 1 st /90-99 mm Hg HN 2 st / mm Hg HN 3 st. → nebo nad 180/110 mm Hg

13 Arteriální hypertenze
léčba farmakologická a nefarmakologická účinná léčba snižuje kardiovaskulární riziko a riziko úmrtí o 16% snižuje cerebrovaskulární úmrtí o 42% snižuje riziko postižení ledvin u nemocných s diabetem mellitem snižuje riziko poklesu renálních funkcí

14 Ischemická choroba srdeční
Akutní koronární syndrom (AKS) souhrn symptomů, která vznikají v důsledku akutní ischemie myokardu nestabilní angína pectoris akutní infarkt myokardu Chronická ischemická choroba srdeční stabilní angína pectoris dysrytmická forma ICHS chronickou ICHS s projevy srdečního selhání němá ischemie

15 Poruchy srdečního rytmu-arytmie
vznikají na podkladě poruchy vzniku elektrického impulzu nebo vedení

16 Poruchy srdečního rytmu-arytmie
bradykardie tachykardie dle místa vzniku –supraventrikulární, komorové

17 Poruchy srdečního rytmu-arytmie
nejčastější srdeční arytmií je fibrilace síní srdce při ní bije většinou rychleji než normálně, zcela nepravidelně odhadem ji trpí v ČR asi 150 000 lidí je nejzávažnějším rizikovým faktorem pro vznik mozkové mrtvice

18 Léčby antiarytmika elektrická kardioverze kardiostimulace RF ablace

19 Kardiopatie – nemoci myokardu s poruchou funkce komory
Srdeční vady – vrozené + získané Záněty (myokarditida, perikarditida, endokarditida) Nádory – vzácné, nejčastější je myxom (25% všech nádorů srdce)

20 Plicní embolie je způsobená obstrukcí různě velké části plicního arteriálního řečiště krevní sraženinou, vzácně jinými hmotami (tuk, vzduch, plodová vod, cizí těleso) důsledkem obstrukce je výrazný vzestup tlaku v plicnici s následným vývojem prekapilární plicní hypertenze

21 Plicní embolie -rizikové faktory
velké chirurgické výkony zejména u nemocných starších 40 let trauma dolních končetiny a pánve maligní nádory srdeční selhání obezita některá onemocnění (CHOPN, neurologická onemocnění í s postižením hybnosti, onemocnění ledvin)

22 Onemocnění aorty a velkých tepen
nejčastější příčinou je AS dělí se na: vrozená onemocnění (koarktace aorty, vrozená onemocnění oblouku aorty ) získaná onemocnění (aneurysma, disekce, záněty) aneurysma – rozšíření aorty o vice než o 50 % disekce – odtržení intimy na podkladě krvácení do medie – vzniknou 2 lumina (pravé-původní, nepravé –disekční linie, jsou oddělena vlající intimou)

23 Onemocnění periferních tepen a žil
postižení tepen nekoronárních, zásobujících mozek, viscerální orgány a končetiny záněty žil, žilní insuficience

24 Bronchopulmonální onemocnění

25 Astma bronchiale chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest
chronický zánět je spojen s opakovaným poslechovým plicním nálezem s dušností a kašlem je to velmi časté onemocnění prevalence 1-18% na světě žije asi 300 milionů astmatiků v ČR 8% dospělé populace a 12-15% dětí

26 Pneumonie zánět plic – akutní onemocnění dělí se na
infekční a neinfekční dle časového průběhu na akutní, recidivující, chronické

27 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
chronický zánět vyvolává strukturální změny, zužování drobných dýchacích cest a postižení plicního stromatu je to multifaktoriální onemocnění nejčastější příčinou je kouření, různé škodlivé expozice chemikálií, prachů prognóza je nepříznivá CAVE!!!!! - NEKOUŘIT !!!

28 Tuberkulóza je infekční onemocnění, celosvětově rozšířené
v 85% postihuje dýchací cesty v 15% jiné orgány v roce 1882-Robert Koch objevil bacil TBC je druhou nejčastěji smrtící příčinou po infekci HIV v ČR poprvé klesl výskyt TBC v roce 2002 pod 10/ , v roce 2010 byla incidence 6,3/

29 Nádory karcinom je obvykle diagnostikován ve věku 55-80 let
ČR je na 7 místě ve světě v roce 2002 byla incidence 65/100 000 obyvatel

30 Onemocnění zažívacího ústrojí

31 Onemocnění jícnu záněty, divertikly, funkční poruchy
refluxní choroba jícnu –reflux žaludeční šťávy prekaceróza - Barretův jícen –změna výstelky jícnu nádory - vzácné 1-2%

32 Žaludek vředy - porucha integrity sliznice žaludku (Hel. pylorii)
dělení vředy žaludku a dvanáctníku vředy sekundární zánět nádory - karcinom-v ČR mortalita 40/ obyvatel

33 Onemocnění střev poruchy vstřebávání
záněty (ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc) poruchy vyprazdňování –průjem, zácpa dráždivý tračník nádory benigní-polypy kolorektální karcinom (druhý nejčastější nádor po nádoru plic u mužů, po nádoru prsu u žen) Divertikulární nemoc prevalence stoupá s věkem, do 40 let 5%, v 60 letech 30% 70 % asymptomatických 15-25 % divertikulitis 5-15% krvácení

34 Onemocnění střev - prevence
strava s vysokým obsahem vláknin snížení živočišných tuků snížení spotřeby červeného masa vyšetření stolice na OK nad 50 let

35 Onemocnění slinivky akutní a chronický zánět slinivky
nádor slinivky - incidence 11-12/ obyvatel v ČR u mužů incidence 19/ M 1,3:1 Ž výskyt narůstá, nejvyšší výskyt je ve věku let jen % je operativně řešitelné a operace ke jediná považována za kurativní

36 Onemocnění jater infekční onemocnění záněty jater
cirhóza jater- difuzní proces jater s přestavbou jaterního parenchymu nádory-benigní (hemangiom) maligní -2% všech nádorů incidence 8 / 100 000 obyvatel metastázy

37 Onemocnění žlučníku a žlučových cest
záněty funkční změny cholelithiásis nádory

38 Onemocnění ledvin a močových cest

39 vrozené a dědičné onemocnění ledvin- 5-10% narozených děti
cystické onemocnění ledvin –autozomálně dědičné onemocnění, je nejčastějším dědičným onemocnění s frekvencí 1: obyvatel glomerulonefritidy pyelonefritidy

40 postižení ledvin diabetem, hypertenzí
IMC postižení ledvin diabetem, hypertenzí vaskulární onemocnění - stenóza ledvinné tepny nefrolithiasis nádory ledvin 1-3% všech nádorů 2x častější u mužů než žen v roce 2007 v ČR incidence M 35/ Ž 20/ selhání ledvin akutní a chronické

41 Závěr I rozvoj oborů interní medicíny
přínos moderních zobrazovacích a invazivních diagnostických a léčebných technik rozsáhlé koordinované studie v neposlední řadě i nově medikamentozní léčebné možnosti začínaly postupně ukazovat, že „zlatý standart“ biochemické diagnostiky osmdesátých let minulého století má své meze a v řadě situací nestačí. Změnil se náhled na onemocnění, jednak vlivem invazivních přístupů, preference, racionální farmakoterapie, změna náhledu náhled na rehabilitaci a lázně.

42 Závěr II Diagnóza onemocnění, sledování jeho průběhu, odhad rizika jeho nepříznivého vývoje a rozhodování o volbě optimální léčby jsou vždy výsledkem komplexního hodnocení všech získaných informací. Všechno lidské konání je o komunikaci. Správná komunikace je základem úspěchu a snižuje vznik mnoha nedorozumění. Již dávno neplatí, že pacient je pouhým pasivním konzumentem péče. Moderní lékař vítá poučeného pacienta, který se snaží pochopit svou chorobu a při dostupných a přiměřených znalostech aktivně spolupracuje při léčbě

43 Závěr III Poučený a správně komunikující pacient je pro lékaře výhra.
Pokud pacient a jeho rodina má informace o onemocnění o prognóze, o vyšetření, která nemocného čekají, může změnit své postoje ke svému zdraví, personálu a následně může hlavně změnit své chování. Prevence je opravdu základem všeho.

44 Závěr IV Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Pokračujme v dřívější osobní péči o nemocného, mějme důvěru lékaře, jako ochránce střežícího svěřené intimnosti a buďme přítelem, který bere na sebe odpovědnost za léčení, jako za svou věc. Důvěra pacienta k lékaři se vytváří od jejich prvního setkání, buduje se postupně a dlouho, ale velmi rychle se dá ztratit.

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google