Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc Velehrad 1. 10. 2013

2 Zkušenost je učitelem všech věcí. Caesar

3 Slovo úvodem  Medicínský vývoj postupuje rychle kupředu.  Pacient však zůstává ve své různorodosti obtíží stále stejný a bohužel „nezapadá do škatulek“ které jsme si v jednotlivých podoborech pro něj vytvořili.  Poslání medicíny není jen čelit zdravotním nesnázím, ale pomáhat lidem najít cestu ke zdraví a těšit se z něho co nejdéle.

4 Vnitřní lékařství  rozsáhlý obor  stěžejní význam spočívá ve skutečnosti, že je to syntetizující medicínská specializace nechirugického charakteru Internista:  je člověk, který má ve své praxi sjednocovat poznatky jednotlivých podoborů

5 J. Tomayer  je považován za zakladatele české interní školy

6 Kardiovaskulátní onemocnění (KVO)  stále patří na první místo v příčinách úmrtí ve vyspělých zemích a není tomu jinak ani u nás  v České republice zemře ročně na onemocnění srdce a cév více než 50. tisíc lidí  většina těchto onemocnění je podmíněna aterosklerózou  ateroskleróza je složitý proces, který začíná od narození  ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění cévní stěny  po řadu let či desetiletí má asymptomatický průběh

7 Ateroskleróza Manifestuje se svými komplikacemi:  Ischemickou chorobou srdeční (ICHS)  Ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP)  Ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK)

8 Ateroskleróza - rizikové faktory

9 Ateroskleróza  ovlivnění jednotlivých rizikových faktorů snižuje riziko kardiovaskulárních příhod  protože je multifaktoriální neexistuje její kauzální léčba  u většiny lidí je možná její prevence

10 Arteriální hypertenze

11 Prevalence HN  25-64 let (35%)  nárůst ve vyšších věkových skupinách  55-64 let (M: 72%, Ž: 65%)  3/4 ví o své nemoci  30% nemocných s HN dosáhne cílových hodnot TK  v ČR:  v posledních 10 letech došlo k nárůstu prevalence  v dospělé populaci z 33,4-40,5%

12 Definice HN  systolicko-diastolická HN  opakovaně zvýšení TK → či nad 140/90 mm Hg (naměřené minimálně při 2 různých návštěvách)  izolovaná systolická HN  → či nad 140/pod 90 mm Hg  HN 1 st.140-159/90-99 mm Hg  HN 2 st.160-179/100-109 mm Hg  HN 3 st. → nebo nad 180/110 mm Hg

13 Arteriální hypertenze  léčba farmakologická a nefarmakologická  účinná léčba  snižuje kardiovaskulární riziko a riziko úmrtí o 16%  snižuje cerebrovaskulární úmrtí o 42%  snižuje riziko postižení ledvin  u nemocných s diabetem mellitem snižuje riziko poklesu renálních funkcí

14 Ischemická choroba srdeční  Akutní koronární syndrom (AKS)  souhrn symptomů, která vznikají v důsledku akutní ischemie myokardu  nestabilní angína pectoris  akutní infarkt myokardu  Chronická ischemická choroba srdeční  stabilní angína pectoris  dysrytmická forma ICHS  chronickou ICHS s projevy srdečního selhání  němá ischemie

15 Poruchy srdečního rytmu-arytmie  vznikají na podkladě poruchy vzniku elektrického impulzu nebo vedení

16 Poruchy srdečního rytmu-arytmie  bradykardie  tachykardie  dle místa vzniku –supraventrikulární, komorové

17 Poruchy srdečního rytmu-arytmie  nejčastější srdeční arytmií je fibrilace síní  srdce při ní bije většinou rychleji než normálně, zcela nepravidelně  odhadem ji trpí v ČR asi 150 000 lidí  je nejzávažnějším rizikovým faktorem pro vznik mozkové mrtvice

18 Léčby  antiarytmika  elektrická kardioverze  kardiostimulace  RF ablace

19  Kardiopatie – nemoci myokardu s poruchou funkce komory  Srdeční vady – vrozené + získané  Záněty (myokarditida, perikarditida, endokarditida)  Nádory – vzácné, nejčastější je myxom (25% všech nádorů srdce)

20 Plicní embolie  je způsobená obstrukcí různě velké části plicního arteriálního řečiště krevní sraženinou, vzácně jinými hmotami (tuk, vzduch, plodová vod, cizí těleso)  důsledkem obstrukce je výrazný vzestup tlaku v plicnici s následným vývojem prekapilární plicní hypertenze

21 Plicní embolie -rizikové faktory  velké chirurgické výkony zejména u nemocných starších 40 let  trauma dolních končetiny a pánve  maligní nádory  srdeční selhání  obezita  některá onemocnění (CHOPN, neurologická onemocnění í s postižením hybnosti, onemocnění ledvin)

22 Onemocnění aorty a velkých tepen  nejčastější příčinou je AS  dělí se na:  vrozená onemocnění (koarktace aorty, vrozená onemocnění oblouku aorty )  získaná onemocnění (aneurysma, disekce, záněty)  aneurysma – rozšíření aorty o vice než o 50 %  disekce – odtržení intimy na podkladě krvácení do medie – vzniknou 2 lumina (pravé-původní, nepravé –disekční linie, jsou oddělena vlající intimou)

23 Onemocnění periferních tepen a žil  postižení tepen nekoronárních, zásobujících mozek, viscerální orgány a končetiny  záněty žil, žilní insuficience

24 Bronchopulmonální onemocnění

25 Astma bronchiale  chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest  chronický zánět je spojen s opakovaným poslechovým plicním nálezem s dušností a kašlem  je to velmi časté onemocnění  prevalence 1-18%  na světě žije asi 300 milionů astmatiků  v ČR 8% dospělé populace a 12-15% dětí

26 Pneumonie  zánět plic – akutní onemocnění  dělí se na  infekční a neinfekční  dle časového průběhu na akutní, recidivující, chronické

27 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)  chronický zánět vyvolává strukturální změny, zužování drobných dýchacích cest a postižení plicního stromatu  je to multifaktoriální onemocnění  nejčastější příčinou je kouření, různé škodlivé expozice chemikálií, prachů  prognóza je nepříznivá  CAVE!!!!! - NEKOUŘIT !!!

28 Tuberkulóza  je infekční onemocnění, celosvětově rozšířené  v 85% postihuje dýchací cesty  v 15% jiné orgány  v roce 1882-Robert Koch objevil bacil TBC  je druhou nejčastěji smrtící příčinou po infekci HIV  v ČR poprvé klesl výskyt TBC v roce 2002 pod 10/100 000, v roce 2010 byla incidence 6,3/100 000

29 Nádory  karcinom je obvykle diagnostikován ve věku 55-80 let  ČR je na 7 místě ve světě  v roce 2002 byla incidence 65/100 000 obyvatel

30 Onemocnění zažívacího ústrojí

31 Onemocnění jícnu  záněty, divertikly, funkční poruchy  refluxní choroba jícnu –reflux žaludeční šťávy  prekaceróza - Barretův jícen –změna výstelky jícnu  nádory - vzácné 1-2%

32 Žaludek  vředy - porucha integrity sliznice žaludku (Hel. pylorii)  dělení  vředy žaludku a dvanáctníku  vředy sekundární  zánět  nádory - karcinom-v ČR mortalita 40/100 000 obyvatel

33 Onemocnění střev  poruchy vstřebávání  záněty (ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc)  poruchy vyprazdňování –průjem, zácpa dráždivý tračník  nádory  benigní-polypy  kolorektální karcinom (druhý nejčastější nádor po nádoru plic u mužů, po nádoru prsu u žen)  Divertikulární nemoc  prevalence stoupá s věkem, do 40 let 5%, v 60 letech 30%  70 % asymptomatických  15-25 % divertikulitis  5-15% krvácení

34 Onemocnění střev - prevence  strava s vysokým obsahem vláknin  snížení živočišných tuků  snížení spotřeby červeného masa  vyšetření stolice na OK nad 50 let

35 Onemocnění slinivky  akutní a chronický zánět slinivky  nádor slinivky - incidence 11-12/100 000 obyvatel  v ČR u mužů incidence 19/100 000  M 1,3:1 Ž  výskyt narůstá, nejvyšší výskyt je ve věku 65-75 let  jen 20-30 % je operativně řešitelné a operace ke jediná považována za kurativní

36 Onemocnění jater  infekční onemocnění  záněty jater  cirhóza jater- difuzní proces jater s přestavbou jaterního parenchymu  nádory-benigní (hemangiom)  maligní -2% všech nádorů  incidence 8 / 100 000 obyvatel  metastázy

37 Onemocnění žlučníku a žlučových cest  záněty  funkční změny  cholelithiásis  nádory

38 Onemocnění ledvin a močových cest

39  vrozené a dědičné onemocnění ledvin- 5-10% narozených děti  cystické onemocnění ledvin – autozomálně dědičné onemocnění, je nejčastějším dědičným onemocnění s frekvencí 1:500-1000 obyvatel  glomerulonefritidy  pyelonefritidy

40  IMC  postižení ledvin diabetem, hypertenzí  vaskulární onemocnění - stenóza ledvinné tepny  nefrolithiasis  nádory ledvin  1-3% všech nádorů  2x častější u mužů než žen  v roce 2007 v ČR incidence M 35/100 000 Ž 20/100 000  selhání ledvin akutní a chronické

41 Závěr I  rozvoj oborů interní medicíny  přínos moderních zobrazovacích a invazivních diagnostických a léčebných technik  rozsáhlé koordinované studie  v neposlední řadě i nově medikamentozní léčebné možnosti začínaly postupně ukazovat, že „zlatý standart“ biochemické diagnostiky osmdesátých let minulého století má své meze a v řadě situací nestačí.  Změnil se náhled na onemocnění, jednak vlivem invazivních přístupů, preference, racionální farmakoterapie, změna náhledu náhled na rehabilitaci a lázně.

42 Závěr II  Diagnóza onemocnění, sledování jeho průběhu, odhad rizika jeho nepříznivého vývoje a rozhodování o volbě optimální léčby jsou vždy výsledkem komplexního hodnocení všech získaných informací.  Všechno lidské konání je o komunikaci.  Správná komunikace je základem úspěchu a snižuje vznik mnoha nedorozumění.  Již dávno neplatí, že pacient je pouhým pasivním konzumentem péče.  Moderní lékař vítá poučeného pacienta, který se snaží pochopit svou chorobu a při dostupných a přiměřených znalostech aktivně spolupracuje při léčbě

43 Závěr III  Poučený a správně komunikující pacient je pro lékaře výhra.  Pokud pacient a jeho rodina má informace o onemocnění o prognóze, o vyšetření, která nemocného čekají, může změnit své postoje ke svému zdraví, personálu a následně může hlavně změnit své chování.  Prevence je opravdu základem všeho.

44 Závěr IV  Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi.  Pokračujme v dřívější osobní péči o nemocného, mějme důvěru lékaře, jako ochránce střežícího svěřené intimnosti a buďme přítelem, který bere na sebe odpovědnost za léčení, jako za svou věc.  Důvěra pacienta k lékaři se vytváří od jejich prvního setkání, buduje se postupně a dlouho, ale velmi rychle se dá ztratit.

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy oboru vnitřního lékařství a psychické a sociální dopady na klienta, rodinu a komunitu Y. Hrčková I. interní klinika – kardiologická FN a UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google