Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

primér sběr,lov, rybolov zemědělství sekundér průmysl stavebnictví nákladní doprava terciér služby věda výzkum preindustriální období industriální období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "primér sběr,lov, rybolov zemědělství sekundér průmysl stavebnictví nákladní doprava terciér služby věda výzkum preindustriální období industriální období."— Transkript prezentace:

1

2 primér sběr,lov, rybolov zemědělství sekundér průmysl stavebnictví nákladní doprava terciér služby věda výzkum preindustriální období industriální období postindustriální období agrární typ hospodářství industriální typ hospodářství postindustriální typ hospodářství

3 Jak se měnil podíl jednotlivých sektorů ekonomiky v průběhu vývoje lidské společnosti? čas preindustriální obd.industriální obdobípostindustriální obd. primer70%20%10% sekunder20%50%20% tercier10%30%70%

4 V průběhu vývoje světové ekonomiky dochází ke stále většímu prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. JÁDROVÉ OBLASTI centra hospodářského rozvoje PERIFERNÍ OBLASTI oblasti s malým významem ve světovém hospodářství Charakterizuj jádrové i periferní oblasti z hlediska přírodních podmínek,hustoty zalidnění,kvality životního prostředí,převažujících hospodářských činností,výše životních nákladů a dalších hledisek.

5

6 Za klíčové jsou považovány čtyři skupiny zdrojů ppřírodní bohatství nerostné suroviny,kvalitní zemědělská půda,podnebí,vodní zdroje…. ppracovní síla počet a kvalita (věková skladba obyvatelstva,vzdělanost) kkapitál prostředky,které nejsou spotřebovávány,ale využívány k vytváření zisku ttechnologie moderní výrobní postupy a dovednost je využívat

7 zdroje ekonomicky vyspělé post- socialistické s velkým exportem surovin málo rozvinuté a LDCs přírodní bohatství pracovní síla kapitál technologie

8 Hrubý domácí produkt (HDP) je ukazatel,který vyjadřuje celkovou hodnotu výrobků a služeb vyprodukovaných na území státu jeho občany i cizinci za časové období (obvykle 1 rok) v USD Hrubý národní produkt (HNP) je ukazatel,který vyjadřuje celkovou hodnotu výrobků a služeb vyprodukovaných občany daného státu na jeho území i v zahraničí za časové období (obvykle 1 rok) v USD Výše HDP (HNP) v přepočtu na 1 obyvatele umožňuje porovnávat hospodářskou úroveň států (hlavně v přepočtu podle parity kupní síly) HDP na 1 obyvatele na www.cia.govwww. HDP na 1 obyv. (2008 )

9 HDP = spotřeba domácností + investice soukromých domácích firem + vládní nákupy + saldo zahraničního obchodu (rozdíl hodnot exportu a importu)

10 http://www.finance.http://www.finance.cz/zpravy/finance/230697/ BIG MAC INDEX je porovnání cen výrobku Big Mac společnosti Mc Donalds,který je prodáván ve 120 zemích světa toto porovnání provádí časopis The Economist od roku 1986 Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) PPP vyjadřuje cenové rozdíly v jednotlivých zemích základem výpočtu PPP je porovnání cen výrobků a služeb v národních měnách (metoda spotřebního koše) teorie PPP říká,že za 100 Kč bychom si po návštěvě směnárny měli koupit v každé zemi světa zhruba totéž

11 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) je pracovní síla daného státu a tvoří ji zaměstnané osoby a osoby nezaměstnané,které aktivně hledají práci Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo tvoří studenti, penzisté, invalidé,ženy v domácnosti Základním ukazatelem je úroveň ekonomické aktivity (EA), kterou můžeme charakterizovat jako podíl ekonomicky aktivních z celkového počtu obyvatel

12 stát zemědělství (podíl EAO v %) průmysl (podíl EAO v %) služby (podíl EAO v %) Česká republika 3,640,256,2 Velká Británie 1,418,280,4 Argentina 12376 Etiopie85 510 Angola85 15 Čína39,527,233,2 Bahrajn 17920 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých sektorech Několika větami zhodnoť údaje uvedené v tabulce. Zdroj:www.cia.gov

13 stát zemědělství (podíl v %) angl. agriculture průmysl (podíl v %) angl. industry služby (podíl v %) angl. services Česká republika 2,83562,2 Velká Británie 1,223,875 Argentina 8,53259 Etiopie43,813,243 Angola 9,665,824,3 Čína10,948,640,5 Bahrajn 0,55841,5 Podíl sektorů ekonomiky na tvorbě HDP Několika větami zhodnoť údaje uvedené v tabulce a porovnej je s údaji v tabulce předchozí. Zdroj:www.cia.gov

14 Míra nezaměstnanosti je ukazatel,který vyjadřuje podíl lidí bez práce z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel státy světa podle míry nezaměstnanosti na www.cia.gov

15 Členění států světa podle stupně ekonomického rozvoje Klasifikace na bohatý Sever a chudý Jih se používá od 70.let 20.století. U jejího zrodu stál tehdejší německý spolkový kancléř Willy Brandt,který upozornil,že kromě politického rozdělení na Západ a Východ existuje i rozdělení podle koncentrace bohatství a chudoby v různých částech světa.

16 HDP na osobu struktura hospodářství populační růst vzdělanost životní úroveň střední délka života www.cia.gov www.cia.gov nnižší ppřevaha priméru, neokolonialismus, velký státní dluh vvysoký nnízká negramotnost nnízká chudoba nízká úr.zdravotní péče, hygieny migrace do měst nnižší VYSPĚLÉ STÁTYROZVOJOVÉ STÁTY vvyšší >15 000 $ ppřevaha terciéru nnízký vvysoká vvysoká konzumní způsob života vvyšší

17 G 77 (při OSN) Volné sdružení 130 zemí,jehož posláním je podpořit ekonomické zájmy členů (v době vzniku v roce 1964 mělo 77 členů)

18 Členění států světa podle stupně ekonomického rozvoje ► Ekonomicky vyspělé státy ► Středně rozvinuté státy  postsocialistické (transformační)  nově industrializované (ekonomičtí tygři)  s velkým exportem surovin ► Málo rozvinuté státy Zdroj:IMF 2008

19 Zdroj:World Bank 2008 ► vysoký ► vyšší střední ► nižší střední ► nízký STUPEŇ ROZVOJE

20

21

22 Před rokem 1989 Státní podniky 70% SONP Kladno Družstva 30% JZD Soukromý sektor 0% Po roce 1989 Státní podniky 1% Česká pošta, České lesy Družstva 9% ZD Bečváry, SBD Kolín Soukromý sektor 90% Komerční banka a.s., Paramo a.s., RWE a.s. Hospodářství Česka před a po roce 1989 Jak se lišil podíl státního,družstevního a soukromého sektoru v Česku před a po roce 1989?

23

24 označení pro státy s nadprůměrným ekonomickým růstem,který je obvykle doprovázen zvýšením životní úrovně poprvé byly tímto termínem označeny státy Jižní Korea, Singapur, Taiwan a Hongkong,tzv.Asijští tygři v současnosti je tak označováno např.Irsko,tzv.Keltský tygr,jehož ekonomický růst je spjatý mj. s investicemi nadnárodních firem Apple,IBM,Google nebo Microsoft, které si zde zřídily svá sídla (www.cia.gov HDP/1 obyv.42 200 USD v r. 2009,16.místo) zpětně by se tímto termínem mohly označit Německo a Japonsko po druhé světové válce

25 Jižní Korea Singapur Taiwan HongKong

26 Britská kolonie,která 1.7.1997 přešla pod správu Číny jako tzv. Zvláštní administrativní zóna ČLR ČLR se zavázala,že na území HongKongu nebude po dobu 50 let (do roku 2047) praktikován čínský socialistický ekonomický systém,a to podle zásady „jedna země,dva systémy“ www.cia.govwww.cia.gov HDP/1 obyv.42 700 USD v roce 2009,15.místo

27

28

29 Státy,v nichž vláda nemá kontrolu nad územím,nebo vůbec neexistuje. 1. Somalia 2. Zimbabwe 3. SudanSomaliaZimbabweSudan 4. Chad 5. Democratic Republic of the Congo 6. Iraq 7. Afghanistan 8. Central African Republic 9. Guinea 10. PakistanChadDemocratic Republic of the CongoIraqAfghanistanCentral African RepublicGuineaPakistan 11. Côte d'Ivoire 12. Haiti 13. Burma 14. Kenya 15. Nigeria 16. Ethiopia 17. North Korea 18. Yemen 19. Bangladesh 20. Timor-LesteCôte d'IvoireHaitiBurmaKenyaNigeriaEthiopiaNorth KoreaYemenBangladeshTimor-Leste


Stáhnout ppt "primér sběr,lov, rybolov zemědělství sekundér průmysl stavebnictví nákladní doprava terciér služby věda výzkum preindustriální období industriální období."

Podobné prezentace


Reklamy Google