Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie světového hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie světového hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Geografie světového hospodářství
EKONOMICKÁ GEOGRAFIE Geografie světového hospodářství

2 Vývoj světového hospodářství
preindustriální období industriální období postindustriální období agrární typ hospodářství industriální typ hospodářství postindustriální typ hospodářství Struktura světového hospodářství primér sběr,lov, rybolov zemědělství sekundér průmysl stavebnictví nákladní doprava terciér služby věda výzkum

3 Jak se měnil podíl jednotlivých sektorů ekonomiky v průběhu vývoje lidské společnosti?
čas preindustriální obd. industriální období postindustriální obd. primer 70% 20% 10% sekunder 50% tercier 30%

4 Jádrové a periferní oblasti
V průběhu vývoje světové ekonomiky dochází ke stále většímu prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Charakterizuj jádrové i periferní oblasti z hlediska přírodních podmínek,hustoty zalidnění,kvality životního prostředí,převažujících hospodářských činností,výše životních nákladů a dalších hledisek. JÁDROVÉ OBLASTI centra hospodářského rozvoje PERIFERNÍ OBLASTI oblasti s malým významem ve světovém hospodářství

5 Světové jádrové oblasti

6 Předpoklady rozvoje hospodářství
Za klíčové jsou považovány čtyři skupiny zdrojů přírodní bohatství nerostné suroviny,kvalitní zemědělská půda,podnebí,vodní zdroje…. pracovní síla počet a kvalita (věková skladba obyvatelstva,vzdělanost) kapitál prostředky,které nejsou spotřebovávány,ale využívány k vytváření zisku technologie moderní výrobní postupy a dovednost je využívat

7 přírodní bohatství pracovní síla kapitál technologie
zdroje ekonomicky vyspělé post-socialistické s velkým exportem surovin málo rozvinuté a LDCs přírodní bohatství pracovní síla kapitál technologie

8 HDP na 1 obyvatele na www.cia.gov
Hrubý domácí produkt (HDP) je ukazatel,který vyjadřuje celkovou hodnotu výrobků a služeb vyprodukovaných na území státu jeho občany i cizinci za časové období (obvykle 1 rok) v USD Hrubý národní produkt (HNP) je ukazatel,který vyjadřuje celkovou hodnotu výrobků a služeb vyprodukovaných občany daného státu na jeho území i v zahraničí za časové období (obvykle 1 rok) v USD Výše HDP (HNP) v přepočtu na 1 obyvatele umožňuje porovnávat hospodářskou úroveň států (hlavně v přepočtu podle parity kupní síly) HDP na 1 obyv. (2008) HDP na 1 obyvatele na

9 HDP = spotřeba domácností + investice soukromých domácích firem vládní nákupy saldo zahraničního obchodu (rozdíl hodnot exportu a importu)

10 Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) PPP
vyjadřuje cenové rozdíly v jednotlivých zemích základem výpočtu PPP je porovnání cen výrobků a služeb v národních měnách (metoda spotřebního koše) teorie PPP říká,že za 100 Kč bychom si po návštěvě směnárny měli koupit v každé zemi světa zhruba totéž BIG MAC INDEX je porovnání cen výrobku Big Mac společnosti Mc Donalds,který je prodáván ve 120 zemích světa toto porovnání provádí časopis The Economist od roku 1986

11 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) je pracovní síla daného státu a tvoří ji zaměstnané osoby a osoby nezaměstnané,které aktivně hledají práci Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo tvoří studenti, penzisté, invalidé,ženy v domácnosti Základním ukazatelem je úroveň ekonomické aktivity (EA), kterou můžeme charakterizovat jako podíl ekonomicky aktivních z celkového počtu obyvatel

12 Několika větami zhodnoť údaje uvedené v tabulce.
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých sektorech stát zemědělství (podíl EAO v %) průmysl služby Česká republika 3,6 40,2 56,2 Velká Británie 1,4 18,2 80,4 Argentina 1 23 76 Etiopie 85 5 10 Angola 15 Čína 39,5 27,2 33,2 Bahrajn 79 20 Zdroj: Několika větami zhodnoť údaje uvedené v tabulce.

13 Podíl sektorů ekonomiky na tvorbě HDP
stát zemědělství (podíl v %) angl. agriculture průmysl (podíl v %) angl. industry služby (podíl v %) angl. services Česká republika 2,8 35 62,2 Velká Británie 1,2 23,8 75 Argentina 8,5 32 59 Etiopie 43,8 13,2 43 Angola 9,6 65,8 24,3 Čína 10,9 48,6 40,5 Bahrajn 0,5 58 41,5 Zdroj: Několika větami zhodnoť údaje uvedené v tabulce a porovnej je s údaji v tabulce předchozí.

14 Míra nezaměstnanosti je ukazatel,který vyjadřuje podíl lidí bez práce z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel státy světa podle míry nezaměstnanosti na

15 VYSPĚLÉ a ROZVOJOVÉ STÁTY
Členění států světa podle stupně ekonomického rozvoje VYSPĚLÉ a ROZVOJOVÉ STÁTY SEVER a JIH Klasifikace na bohatý Sever a chudý Jih se používá od 70.let 20.století U jejího zrodu stál tehdejší německý spolkový kancléř Willy Brandt,který upozornil,že kromě politického rozdělení na Západ a Východ existuje i rozdělení podle koncentrace bohatství a chudoby v různých částech světa.

16 VYSPĚLÉ STÁTY ROZVOJOVÉ STÁTY vyšší >15 000 $ převaha terciéru
nízký vysoká vysoká konzumní způsob života vyšší HDP na osobu struktura hospodářství populační růst vzdělanost životní úroveň střední délka života nižší převaha priméru, neokolonialismus, velký státní dluh vysoký nízká negramotnost nízká chudoba nízká úr.zdravotní péče, hygieny migrace do měst

17 G 77 (při OSN) Volné sdružení 130 zemí,jehož posláním je podpořit ekonomické zájmy členů (v době vzniku v roce mělo 77 členů)

18 Členění států světa podle stupně ekonomického rozvoje
Ekonomicky vyspělé státy Středně rozvinuté státy postsocialistické (transformační) nově industrializované (ekonomičtí tygři) s velkým exportem surovin Málo rozvinuté státy Zdroj:IMF 2008

19 STUPEŇ ROZVOJE vysoký vyšší střední nižší střední nízký
Zdroj:World Bank 2008

20 Ekonomicky vyspělé státy

21 Středně rozvinuté státy postsocialistické,transformační státy

22 Hospodářství Česka před a po roce 1989
Jak se lišil podíl státního,družstevního a soukromého sektoru v Česku před a po roce 1989? Před rokem 1989 Státní podniky % SONP Kladno Družstva % JZD Soukromý sektor 0% Po roce 1989 Státní podniky % Česká pošta, České lesy Družstva % ZD Bečváry, SBD Kolín Soukromý sektor % Komerční banka a.s., Paramo a.s., RWE a.s.

23 Středně rozvinuté státy
nově industrializované státy,ekonomičtí tygři

24 Ekonomický tygr označení pro státy s nadprůměrným ekonomickým růstem,který je obvykle doprovázen zvýšením životní úrovně poprvé byly tímto termínem označeny státy Jižní Korea, Singapur, Taiwan a Hongkong,tzv.Asijští tygři v současnosti je tak označováno např.Irsko,tzv.Keltský tygr,jehož ekonomický růst je spjatý mj. s investicemi nadnárodních firem Apple,IBM,Google nebo Microsoft, které si zde zřídily svá sídla ( HDP/1 obyv USD v r. 2009,16.místo) zpětně by se tímto termínem mohly označit Německo a Japonsko po druhé světové válce

25 Asijští tygři (draci) Jižní Korea Singapur Taiwan HongKong

26 HongKong Britská kolonie,která přešla pod správu Číny jako tzv Zvláštní administrativní zóna ČLR ČLR se zavázala,že na území HongKongu nebude po dobu 50 let (do roku 2047) praktikován čínský socialistický ekonomický systém,a to podle zásady „jedna země,dva systémy“ HDP/1 obyv USD v roce 2009,15.místo

27 Středně rozvinuté státy státy s velkým exportem surovin
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

28 Nejméně rozvinuté státy
(angl.Least Developed Countries,LDC s) v roce 2009 je do této skupiny řazeno 50 států

29 1.       Somalia 2.       Zimbabwe 3.       Sudan
4.       Chad       Democratic Republic of the Congo       Iraq 7.       Afghanistan       Central African Republic       Guinea     Pakistan 11.       Côte d'Ivoire       Haiti       Burma       Kenya       Nigeria       Ethiopia       North Korea       Yemen       Bangladesh       Timor-Leste Zhroucené státy Státy,v nichž vláda nemá kontrolu nad územím,nebo vůbec neexistuje.


Stáhnout ppt "Geografie světového hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google