Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI
Připravila Bc. Jarmila Havelková

2 „Umění promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.“
Lucius Annaeus Seneca

3 Obsah přednášky Definice komunikace a příbuzných pojmů
Člověk a organizace Vedení lidí Formy komunikace (verbální a neverbální) a bariéry Vzhled a úprava Pohled, stisk ruky, pozice při komunikaci Co může poškodit image a jak proti tomu bojovat

4 Co je to komunikace? Slovo „komunikace“ má latinský původ
Communicare = spojovat, společně něco sdílet K. je proces sdělování, výměny informací, názorů a myšlenek od jednoho člověka k druhému na základě určitého znakového systému (abeceda, zvuky, gesta). Každá komunikace má svůj účel, k něčemu slouží a každý účel je dán funkcemi, které nelze přesně ohraničit, jelikož se často svými významy překrývají.

5 Funkce komunikace F. informativní F. instruktivní F. přesvědčovací
F. osobnostně-identická Další f-ce: socializační, vzdělávací a výchovná, zábavná, sdělovací. Komunikační proces probíhá vždy mezi dvěma a více lidmi (monolog je považován za formu přípravy nakomunikaci s druhými nebo za projev vyrovnávání se s vnitřními rozpory)

6 Proces komunikace Komuniké Komunikátor Komunikant Komunikační kanál

7 Vysvětlení procesu kom-ce
Komunikátor – jedinec nebo skupina, od níž sdělení vchází, vysílá nějakou zprávu. Komunikant – příjemce, adresát Komuniké – obsah sdělení, zpráva, myšlenka, pocit Komunikační kanál – cesta, způsob, kterým je nějaká informace předávána.

8 Člověk (a organizace) Každý člověk denně hovoří, gestikuluje, píše => komunikuje s okolím 30.léta 20.st. – začínají se zkoumat lidské vztahy na pracovištích Důl.faktor = lidské chování Typologie osobností Chování jedince v organizaci

9 Typologie osobnosti (dělení podle Hippokrata)
Cholerik – dobrý organizátor, pohotový… ALE dosti dominantní a výbušný Sangvinik – nápaditý, přátelský, osobní charisma … ALE v organizaci úkolů bývá méně spolehlivý, nedotahuje věci do konce. Melancholik – vhodný pro vědeckou práci, důsledný … ALE není vhodný pro vedení týmů – skeptický, kritický Flegmatik – oblíbený v kolektivu, tichý, klidný… ALE chybí mu pracovní motivace – musí být veden

10 Chování jedince v organizaci
Liší se podle zaujetí postoje v organizace formální, neformální Role vůdce ve třídě, ve skupině Ovlivnění druhých Důvěra v druhé a v nadřízené (X nesvěřujeme se s osobními problémy) „Psychologická smlouva“ Uvést příklady, kdy držíme při sobě

11 Vedení lidí Vedoucí pracovník (učitel, manažer, ředitel firmy) si musí umět poradit se svými podřízenými Musí s nimi umět správně komunikovat a vést je Tři základní styly vedení – autoritativní, demokratický, liberální Umět se přizpůsobit dané situaci a „hrát podle aktuální potřeby“.

12 Příklady přístupů firem
Předchozí zmíněné „herecké role“ se často mísí, tudíž bývají konkrétně těžko rozpoznatelné. Zahraniční firmy tohoto také využívají Firmy jako HP nebo McDonald´s se projevují společné charakteristiky, jak přistupovat k zaměstnancům: Neformálnost Výchova a vzdělávání Péče o zaměstnance

13 Rozdělení komunikace Verbální Neverbální Komunikace činem

14 Neverbální komunikace
V předchozí části jsme si uvedli, co JE TO neverbální komunikace. Nyní zde uvádím osm jejich podoblastí: Kinezika (zkoumá pohyby člověka) Gestika (komunikace pomocí rukou, dlaní, prstů) Mimika (k. pomocí tváře, obličejových svalů, výrazů ve tváři) Vizika (pohyby očí) Posturologie (postoje těla) Proxemika (zóny v komunikaci) Haptika (doteky) Drivika (???)

15 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 1
Zamyšlení Únava Apatie

16 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 2
Otevřenost Upřímnost

17 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 3
Nadřazenost Uvolněnost Sebejistota

18 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 4
Sklíčenost Deprese Rezignace

19 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 5
Zamyšlení Aktivace Připravenost jednat

20 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 6
Strach Úzkost Stísněnost Obrana

21 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 7
Aktivita Dominance

22 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 8
Servilita Podřízenost Stísněnost

23 Příklady gest, postojů, výrazů tváře 9
Agresivita Neomalenost Hrubost

24 Přiřaďte gesta k obrázkům
Upřímnost Stud Rozhodnost Bezradnost Zamyšlenost Váhavost

25 Obrázky osob Osoba A

26 Obrázky osob Osoba B

27 Obrázky osob Osoba C

28 Obrázky osob Osoba D

29 Obrázky osob Osoba E

30 Obrázky osob Osoba F

31 Řeč těla Naše gesta, která každodenně vědomě či nevědomě používáme, o nás mohou vypovídat mnohé. Škrábání na nose Opírání se zády o opěradlo židle Ruce v kapsách Založené ruce Nohy křížem Zívání

32 Komunikační bariéry Komunikační šum Rozdílné vnímání Jazykové rozdíly
Emoce Nedůvěra

33 Vzhled a úprava Při komunikaci, resp. sdělování informací je kromě vystupování a chování důležitý vzhled. Tzv. „haló efekt“ Obecná pravidla

34 Oblečení a barva oděvů Barvy mají psychologický význam
Každá barva může o člověku mnohé prozradit Barvy vyvolávají asociace, interakce a představy

35 Užití barev u společenského oblečení
BÍLÁ – včetně odstínů – výrazně pozitivně působí při konferencích a prodejních akcích, vhodná pro košile a blůzy. ČERNÁ – vyvolává pocit elegance a solidnosti, u dětí a starých lidí působí skličujícím dojmem. ŠEDÁ – vzhledem k tomu, že tato barvy vyvolává neutrálnost, serióznost, skromnost, je vhodná pro sjednávání smluv a velmi vhodná pro řešení sporů

36 Užití barev … RŮŽOVÁ – tato barva asociuje představu malých děvčátek, miminek, ženskost a přístupnost, nehodí se pro manažerskou orientaci. ORANŽOVÁ – včetně odstínů – nejméně vhodná barva pro profesionální oblečení. ČERVENÁ – velmi vhodná v případech, kdy potřebujeme získat pozornost, nepoužívat, pokud jste v depresi nebo velmi unaveni. V profesionálním oblečení je to barva vhodná pro dámská saka, blůzy atd.; u pánů vhodná barva kravaty

37 Užití barev … ŽLUTÁ – použitelnost pro profesionální oblečení je velmi omezená. Nehodí se v žádném případě pro významná obchodní jednání a v kombinaci s černou barvou podvědomě vyvolává agresivitu. MODRÁ – vhledem k tomu, že modrá není barva tvořivosti a originality, nehodí se pro marketing. V profesionálním oblečení jsou vhodné pouze tmavé odstíny. ZELENÁ – z psyholog. hlediska tato barva dává přednost neformálnosti, ukazuje pečovatelské sklony a nápomocnost. V profesion. oblečení mohou využít ženy tmavší zelenou při obchodní příležitosti.

38 Užití barev … MODROZELENÁ – asociuje moře, klid a ticho, použitelnost pro profesionální oblečení nepatrná, u žen sako spíše konzervativního střihu. NÁMOŘNICKÁ MODŘ – pro profesionální oblečení výborná, pro zajímavost se doplňuje často jinou barvou. HNĚDÁ – hnědá barva podněcuje ve vztazích mezi lidmi otevřenost, tmavší hnědá může být použita v případě profesionálního oblečení jak u mužů, tak i u žen.

39 Pohled, stisk ruky, pozice při komunikaci
Budování pozitivní image = využití znalostí gest a charakteristických projevů Udržovat oční kontakt Mimika Osobní prostor – vnější z., střední z., vnitřní z. Doteky

40 Co může poškodit image a jak proti tomu bojovat…
Jednou z příčin, proč se i velice schopní lidé nedokáží prosadit, je, že u svého okolí vyvolávají falešné pocity neambiciózního, necílevědomého a zdrženlivého člověka. Projevů ve vystupování, které vás mohou poškodit Váš image, není málo. Např.: Nedoceňování vlastních kvalit Nerozhodnost v oblasti kompetence Chybné rozhodování v podstatných věcech Nedostatek informací a vědomostí Nedodržování termínů, nedůslednost, neupravenost

41 PROTO !!! BUĎTE AKTIVNÍ NAUČTE SE EFEKTIVNĚ UDRŽOVAT KONTAKTY
PUBLIKUJTE NEVYHÝBEJTE SE DOBROVOLNÉ PRÁCI NEPODCEŇUJTE INF-CE O FIRMĚ UDRŽUJTE SI VHODNÝ A POZITIVNÍ IMAGE ZAMYSLETE SE NAD TÍ, KDO JSTE A CO NABÍZÍTE…

42 Profesionální image 9-ti body
Kompetentnost Důvěryhodnost Důslednost Sebekontrola Sebedůvěra Informovanost Zdvořilost Vyhraněný hodnotový systém Asertivita

43 „Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou.“ (Arthur Shopenhauer)

44 Použité zdroje SCHULZ VON THUN, Friedemann. Jak spolu komunikujeme? : Překonávání nesnází při dorozumívání. Karel Balcar. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN  ŠTĚPÁNÍK, Jaroslav. Umění jedna s lidmi 2 : Komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN  JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN  VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN  CLAYTON, Peter. Řeč těla : Čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Jana Jindrová. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., s. ISBN  GRUBER, David. Zlatá kniha komunikace. 1. vyd. Ostrava : Repronis Ostrava, s. ISBN  HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi. Dana Makovičková. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN  LEWIS, David. Tajná řeč těla. Jiří Rezek. Praha : Victoria Publishing, a.s., s. ISBN  X. MOSLEROVÁ, Nikola. Interpersonální komukace. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, s. ISBN  HUSÁKOVÁ, Věra. Osobní image manažera. Moderní řízení [online]. 2002, roč. 37, č. 7 [cit ], s Dostupný z WWW: < ISSN  Křivá, Eva. Personální management a marketing knihoven. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

45 Připravila Jarmila Havelková
Děkuji za pozornost Připravila Jarmila Havelková


Stáhnout ppt "ČLOVĚK A KOMUNIKACE V ORGANIZACI"

Podobné prezentace


Reklamy Google