Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Č eské republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 ROPA trh a jeho vyhlídky, situace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Č eské republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 ROPA trh a jeho vyhlídky, situace."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Č eské republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 ROPA trh a jeho vyhlídky, situace v ČR Smilovice 2012

2 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 2 Struktura prezentace I.Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROPY II.T ECHNICKÉ ASPEKTY III.C HARAKTERISTIKA TRHU IV.C ENOTVORBA V.P EAK OIL VI.A LTERNATIVNÍ VIZE VII.WTI VS. BRENT VIII.S ITUACE V ČR

3 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 3 Ropa –Ropa –Patří do skupiny hořlavých organogenní sedimenty (fosilní hořlavina) –směs kapalných uhlovodíků: –elementární složení běžných rop (v % hm.) se pohybuje v rozmezí –84 - 87 % uhlíku –11 - 14 % vodíku –až 4 % síry –až 1 % dusíku (kyslíku) –Jiné formy uhlovodíků: uhlí, zemní plyn, diamanty… –Ropa jako víno! –Organický vs. anorganický původ –Zavedený český název ropa (převzatý z polštiny) je poměrně nový –dříve „nafta“ nebo „petrolej“ –v překladu znamená „hnis“, jde o původní staré označení tamních solných pramenů.

4 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 4 Technické aspekty –Těžba ropy (crude oil, petroleum, fossil fuel) –Primární (20 %), sekundární a terciární těžba –V surovém stavu není příliš využitelná –Odvodnění, zbavení mechanických nečistot atd.… –Rafinérie - zpracování ropy na ropné produkty –Ropný průmysl rozděluje ropu –podle jejího původu (např. West Texas Intermediate, WTI nebo Brent) –podle její hustoty (light, intermediate, heavy), API index –rafinérie ji také mohou označovat jako sweet nebo jako sour - vyžaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným normám (např. na pohonná paliva)

5 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 5 Druhy ropy - přehled –směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě. –West Texas Intermediate (WTI), za jejíž cenu se prodává severoamerická ropa. –Dubai, za jejíž cenu se prodává blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-pacifickou oblast. –Tapis (z Malajsie), za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu. –Minas (z Indonésie), za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného východu. –Koš OPEC zahrnující druhy: –Arab Light (Saudská Arábie) –Bonny Light (Nigérie) –Fateh (Spojené arabské emiráty) –Isthmus (Mexiko) –Minas (Indonésie) –Saharan Blend (Alžírsko) –Tia Juana Light (Venezuela).

6 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 6 Zpracování – frakční destilace () Zpracování – frakční destilace (kontinuální rektifikace) Základem zpracování ropy je její frakční destilace při níž jsou odděleny při různém atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu.

7 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 7 Charakter trhu –Celková světová produkce – zhruba 90 mbd. –Z toho pouze 30 mbd. produkováno zeměmi OPEC –Spotřeba –USA s populací 300 mil obyvatel – spotřeba 19 mbd. –Čína s populací 1,3 mld. obybatel – spotřeba zhruba 9.5 mbd. 2.5% nárůst poptávky v USA je v současné době ekvivalentní zhruba 5.0% nárůstu poptávky v Číně. Celková světová poptávka mírně převyšuje nabídku. –Kvalita ropy je velmi rozdílná –Podíl síry –light vs. heavy (API index) –Light - vyšší obsah složek, které mohou být přeměněny na PHM (benzín, diesel, letecký petrolej) –Dopad na cenu konkrétní ropy - výnosové křivky finálních produktů –3 základní cenové benchmarky –Brent – severní moře –WTI – USA (západní polokoule) –Dubai – střední východ

8 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 8 Trh s ropou –Základní jednotka - Barel –159 litrů –4 základní faktory ovlivňující cenu –Nabídka –Nízká poptávka/převis nabídky ≠ nízká cena –Velmi nízká elasticita nabídky!! –Finanční trhy –Zásadní rozmach obchodování s komoditami po.com krizi –Ropa je dlouhodobě nejobchodovanější komoditou –Spekulace –Obchodování má značný vliv na cenu –Oil futures (spot-futures spread) – NYMEX (WTI), IPE (Brent) –Sázení na budoucí cenu komodity –Ovlivňují množství komodity uvolňované na trh –Benchmarky (omezený počet)

9 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 9 Trh s ropou –Vládní opatření –Obsah síry (poptávka po „sweet“ oil) –Některé státy EU a USA –Daně –Klimatické politiky –Subvence spotřebitelům –Opatření na podporu využití –OZE –Spotřeba –Hospodářský cyklus –Čína

10 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 10 Trh s ropou –Každodenně zobchodovány stovky milionů barelů –Oceňování na základě rozdílu vůči benchmarkům –prémie / srážka – pohyb benchmarku = pohyb ceny –Tanker –Cena benchmarku –Subjekty, které zavírají pozice na futures trhu –výpad dodávky (Nigerie), sankce (Irán), OPEC –Pohyb ceny –Rozdílný dopad na subjekty trhu –Čistý vývozce vs. spotřebitel –Trh s PHM –Ceny opět na základě rozdílů od benchmarku na trhu s futures –Pohyb ceny –Spread růstu/poklesu cen ropy a PHM (hurikány)

11 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 11 „Peak oil“ theory –Hubbertova teorie ropného vrcholu (Hubbertova křivka, 1956, USA) –Dlouhodobé předpovědi spotřeby a vyčerpání ropy –Neobnovitelnost = nevyhnutelnost dosažení vrcholu těžby (průběh)

12 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 12 Teorie „Peak oil“ –Optimistické vs. pesimistické scénáře –Odlišné dopady na cenu komodity –Poptávka –Rozvojové ekonomiky, USA –Rostoucí populace (oil/capita) –Nabídka –Objevy nalezišť – vrchol v roce 1965 –Levná ropa u konce –Rezervy – vrchol v roce 1980 (proven – probable - possible) –Nadstřelení úrovně rezerv –EROEI –Energy Returned on Energy Invested –podíl energie získané k energii vložené –Nekonvenční zdroje –Oil  Liquid (Energy outlook 2007) –Náklady a emise –VEN, CAN, USA –rezervní těžební kapacita –Omezení nabídky –Investice do nákladnější ropy –Elasticita nabídky! –Vyšší těžba ≠ vyšší produkce –Nové technologie ??? –Vyšší mezní náklady

13 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 13 Scénáře „peak oil“

14 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 14 Peak oil a jeho dopad –Drastický dopad na lidskou kulturu a moderní technologickou civilizaci –Zemědělství –95 % potravin pěstováno za pomoci ropy –1 kalorie – více než 5 kalorií na produkci –Desurbanizace –Přesun zpět na venkov –Tržní řešení –Alternativní zdroje energie –Náklady relativně klesají –Substituce poklesu těžby je opožděná –Převod dopravy na elektřinu –Trh bude ignorovat řešení, která nepřináší zisk

15 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 15 Alternativní vize –Nekonveční ropa - LIQUIDS –Analýza na úrovni jednotlivých nalezišť (50 %) –Se zahrnutím rizika a na úrovni jednotlivých zemí (25 %) –Metodologický problém –Podmínkou cena vyšší než 70 USD/barel –Pouze malý počet zemí čelí poklesu produkce –Základ teorie –Investiční cyklus od 2003 – 2011 (1,500 mld. USD) –Dekonvencionalizace ropy –Změna paradigmatu –Největší potenciál v zemích na západní polokouli (USA, CAN, BRA) –Předpoklad „exploze“ výroby v USA (Severní Dakota a Texas) –Změna přístupu k težbě

16 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 16 Alternativní vize

17 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 17 Alternativní vize –USA –20 nalezišť nekonvenční ropy –Lukrativní při ceně vyšší než 60 USD/barel –Dostatečná odolnost proti propadu cen – investice –Překážky: –Neadekvátní infrastruktura (Cushing, Oklahoma) –Zemní plyn (paradox) –Dopady na životní prostředí –Výhody: –Soukromém vlastnictví těžebních práv –Velmi rozvinutý finanční systém –Inovace a zkušenost (hydraulická frakce) –Ochota podstupovat riziko –Riziko silné celosvětové recese (Čína)!!

18 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 18 Alternativní vize –Volná výrobní kapacita –30 + 90 dní (aktivace a udržitelnost) – 4 mbd. –Akumulace zásob ropy 2012 Q1 a Q2 –Střední východ a Čína –Cena ropy je zcela odtržena od fundamentů! –Cena Brent ropy o 25 USD nad mezními náklady produkce –Psychologické a geopolitické faktory Volatilita do 2015-2016 Pokles ceny by před 2015 – významný dopad na alternativní vizi Pokles po roce 2015 – riziko nadprodukce ze zvýšené kapacity Hlavní problémy spojované s produkcí ropy se nenachází pod zemí ale na povrchu!

19 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 19 Brent vs. WTI –WTI historicky vyšší cena –WTI 0,24 % síry –Bent 0,37 % síry –Problém s infrastrukturou –Ztráta kontaktu s globálním trhem, CUSHING –Isolace trhu (přechod na LIQUID) –Keystone XL –Krize v Lybii – Arab Spring –Snížení dodávek L&S ropy do EU –Asie přechází na Brent –Přesnější benchmark a také lepší výnos –Brent je ale za Peak oil bodem (90. léta)

20 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 20 Rafinérie v ČR –Nevyužitá kapacita (70 % - 75 %) –Klesá spotřeba benzinu (dieselizace) –Zvětšující se dojezd –Nízké nebo záporné marže –Změny v produktovém portfoliu rafinérií jsou velmi omezené a skoro nemožné –Značný konkurenční tlak (SRN, Polsko, Slovensko) –Výhoda moderní technologie zpracování nafty a benzinu (nejdražší) –Závislost na přepravních tarifech („inland“) –Jde často o zastaralé technologie (odstavení Parama) –Perspektiva –Se Sovětským svazem na věčné časy – ropovod Družba –Věčná stavba přátelství a chlouba RVHP –Tranzitní poplatky (Ukrajina, Bělorusko) –Investice (spolehlivost a bezpečnost) –Ložiska blízko vyčerpání (Almetjevsk, Samara) –Reorientace ruského exportu

21 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 21 Rozmístění strategických zásob

22 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 22 Ropovody na území ČR Družba 5,5 mil tun/ročně (Rusko) IKL 2,2 mil tun/ročně (Terst - Arab)

23 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 23 Alternativa –Konec provozu Družby –dopad na Litvínovskou rafinerii a přidružené podniky –Nahrazení dodávky ropovodem TAL a navazujícím IKL –Doprava ropy z přístavu v Terstu –Kapacita IKL vyšší než současná spotřeby ropy v ČR –ČR se podařilo získat podíl na ropovodu TAL –Přístup k volné přepravní kapacitě –Integrace ropného průmyslu v ČR –MERO + ČEPRO + rafinérie

24 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 24 Cena ropy – predikce říjen 2012 –Poptávka –Světové bohatství –Nabídka –Saudi Arabia cíluje cenu na 100 USD/b –V poslední době –Od konvenčních k nekonvenčním (živice v dehtových píscích a kerogen v ropných břidlicích) –the era of cheap oil is over –Dodatečný barel stále dražší –Mezní náklady na produkci – za poslední rok!! 11 % (očekává se opět dvouciferný nárůst) –Cena dodatečných hraje zásadní roli při stanovováni ceny…

25 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 20.6.2014 25 Predikce říjen 2012 –Rozhodnutí o dalším tisku peněz v USA (3. kolo QE) –cena měla růst?? –Snížení tlaku na ceny (prostor pro QE4) –ALE - pokles cen kontraktů futures –Obrovský nárůst nabídky –Rusko na historických maximech –Saudská Arabie – závazek –ALE: peněz bude více než komodity v roce 2013 –Od konvečních k nekonvenčním zdrojům


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Č eské republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 ROPA trh a jeho vyhlídky, situace."

Podobné prezentace


Reklamy Google