Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., os. Občané proti hluku a emisím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., os. Občané proti hluku a emisím"— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., os. Občané proti hluku a emisím
Některé problémy Prahy 6 související s dopravou Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., os. Občané proti hluku a emisím Indukovaná doprava Letiště Hluk, emise Dopravní zácpy (Evropská, Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí) Doprava na ČZU

2 kdo seje silnice, sklízí auta
Dopravní indukce aneb kdo seje silnice, sklízí auta Dopravní indukce je vztah přímé úměry mezi množstvím dopravní infrastruktury a objemem dopravy. Čím více prostoru danému druhu dopravy poskytneme, tím větší bude její objem. Jinými slovy, každá nová silnice má potenciál přitahovat silniční dopravu a zvyšovat po ní poptávku. Každý vnější zdroj vyvolává potřebu vnitřního řešení (letiště, nádraží, cargo apod. potřebují návaznou dopravu) a naopak. Vztah přímé úměry mezi dopravním objemem a kapacitou funguje oběma směry – při snížení dopravní kapacity obvykle dochází ke snížení objemu dopravy. Výstavba nových kapacitních silnic proto není vhodným nástrojem k dosažení změny dělby přepravní práce, jíž v současné době dominuje doprava automobilová. Nové silnice budou stimulovat nárůst poptávky po dopravě, a tím nárůst objemu silniční dopravy. Problém tedy nejenže nebude vyřešen, ale bude se dále zhoršovat.

3 Co způsobuje nárůst dopravy?
- lidská lenost a touha po pohodlí - satelitní městské útvary – (zhoršené ekologické podmínky města, nedostatek prostoru a nárůst bohatství jedinců generuje růst satelitů), postrádají občanskou vybavenost – bez školek, škol a obchodů. stavba hypermarketů velké sportovní a kulturní akce koncentrace výroby a služeb Obecně - kumulace funkcí a činností výroba, doprava a některé služby plodí prachové, chemické a akustické emise.

4 Rozšíření provozu letiště o novou RWY přinese:
Nárůst pasažérů a tedy indukované hromadné i individuální dopravy (dnes je pokles výkonu letiště a tedy není nutné rozšiřovat) Nárůst prachových a dalších emisí Nárůst hluku Nárůst carga a tedy nárůst nákladní dopravy Nebezpečí privatizace a tedy těžko kontrolovatelný režim provozu Viz

5 Současná max. kapacita cca 208 000 letů /rok = 45 letů/hod.
Investorem výstavby paralelní dráhy je Správa Letiště Praha, s.p., viz Účelem výstavby paralelní dráhy RWY 06R/24L je zásadní navýšení kapacity letiště v Ruzyni: Současná max. kapacita cca letů /rok = 45 letů/hod. (15,4 mil cestujících rok) Cíl s paralelní RWY min letů/rok = 75 letů/hod. (1 let/1,15 s) To je prakticky 30 miliónů cestujících/rok !!! (2,5 mil cest/měsíc = cest./den) Praha není schopna pojmout toto množství. Půjde především o tranzit, který přinese zisky pouze dopravcům, Praze přinese pouze náklady za likvidaci ekologických zátěží!!!

6 Argumenty uváděné pro výstavbu paralelní dráhy:
je nutné zvýšit kapacitu letiště. lépe ochránit obyvatele před hlukem (cha cha) hrozí zastavení rozvoje letecké dopravy, přínos pro zaměstnanost, region Prahy, - současný stav poklesu vůbec nesouvisí s neexistencí paralelní dráhy...

7 Protiargumenty: provozovatel zatím navrhuje prakticky neomezený nárůst letecké dopravy všeho druhu ve dne i v noci, kapacita letiště přes letů/rok je z hlediska potřeb obyvatel prakticky nesmyslná, chybí oficiální analýza nezbytného druhu a rozsahu přepravy na letišti v Ruzyni, chybí strategický plán rozvoje dopravy v ČR v současné době tranzit osob představuje cca. 30% cestujících a letiště Praha se chce profilovat stále více jako tranzitní letiště; z tranzitu bude ale profitovat pouze vlastník letiště na úkor zdraví a životního prostředí. Je nepřijatelné, aby vyšší zisk budoucího (možná zahraničního) vlastníka převážil nad ochranou zdraví obyvatel)

8 zdvojnásobení provozu nemůže snížit hlukovou zátěž,
hluk a další emise z nové dráhy zatíží právě oblast již nyní kriticky zatíženou hlukem na, či za hranici hygienických limitů. letecký provoz se posune o 1,5 km k centru Prahy, zvyšovat podstatně počty letů nad centrální Prahou je zcela mimo realitu a varování provozovatele letiště před tímto řešením v případě nepostavení druhé dráhy je zcela bezdůvodné i nadále se bude létat nad Bílou Horou, neboť jedním z důvodů je boční vítr – ten bude foukat i po výstavbě nové dráhy a současně s navyšováním kapacity letiště poroste i počet těchto letů, protože jinak hrozí uzavření letiště po dobu bočního větru. Letiště evidentně neruší OHPL směrem na Prahu ...

9

10 Vypočítané ochranné hlukové pásmo (OHP) staré a nové dráhy
Nová RWY je o 1,5 km blíže ku Praze! Suchdol Nebušice Šárecké údolí Liboc, Veleslavín, Vokovice Ruzyně Hostivice

11 ve vnitřním prostředí pak jen při zavřených oknech
OHP(L) nechrání obyvatele před hlukem, ale letiště před stížnostmi obyvatel Podle návrhu letiště ochranné pásmo zahrne část Prahy a přilehlé obce ve středočeském kraji. Návrh OHP vypadá takto: V OHP se nemusí dodržovat hygienické limity hluku ve vnějším prostředí, ve vnitřním prostředí pak jen při zavřených oknech

12 Pro obyvatele OHPL znamená:
zvýšení hlukové zátěže letiště nemusí dodržovat hygienické limity pro venkovní hluk z leteckého provozu, rizika zdravotních potíží, zvýšení nočního provozu, nelze si stěžovat na venkovní hluk z letecké dopravy byť by dosáhl jakýchkoliv hodnot vyloučena výstavba škol, předškolních zařízení, omezení rozvoje celého území OHPL a ovlivnění směrem k průmyslové zástavbě, omezení užívání nemovitostí nacházejících se uvnitř OHPL, omezené větrání budov, spolurozhodování letiště o rozsahu stavebních úprav či novostaveb, pokles hodnoty nemovitostí, hluk se nezastaví na hranici OHPL, ale větší hluk zasáhne i Hanspaulku, Babu a další obce a města v okolí – Roztoky, Hostivice, …které s OHP sousedí, Přes uvedené negativní vlivy na lidské zdraví, životní prostředí i majetek ukládá česká legislativa provozovateli pouze povinnost zajistit, aby „průměrný“ hluk ve vnitřním prostředí obytných a pobytových budov byl ve dne do 40 dB a v noci ( hod) do 30 dB. Uvedené hodnoty jsou ale vypočtené „průměrné“ ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,T za celou denní a celou noční dobu – maximální hodnoty hluku nikoho nezajímají ... Aby zajistili limity ve vnitřním prostředí v OHPL probíhá výměna oken a obyvatelé je dostávají „darem“. Tyto limity platí jen pro uzavřená okna. Od měření akustických špiček se upustilo již v r ! Námět k zamyšlení: Co provedete sousedovi, který Vám po celý rok každý den 25 x za noc nastartuje pod oknem motocykl, sekačku, atd. a sdělí Vám, že v průměru za 8 hodin máte v ložnici „ticho“ pod 30dB? Opravdu mu nic neřeknete? Srovnání navíc nesedí v jedné maličkosti – letiště má z provozu letadel nad Vámi na rozdíl od souseda slušný zisk. Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme a požadujeme: minimalizovat rozsah OHPL, omezit noční provoz konkrétním počtem letů, zpřísnit legislativu pro hodnocení hluku,

13 Jeden z problémů nové RWY: nebezpečí záměny 6 ti pruhů dálnice s přistávací drahou
Jeden z problémů SOKP: prudký nárůst dopravy na ul. Jugoslávských Partizánů

14 Město je systém s multifunkčními vztahy a patří do kategorie složitých systémů – podobně jako např. počasí. Města kdysi vznikala náhodně a chaoticky, růst si žádal určité funkčnosti a uspořádanosti. V dnešní době by funkčnost a návaznost jednotlivých složek města a jeho organický růst měl zajišťovat územní plán. Územní plán je ale lákadlo pro všechny podnikatele, kteří v něm cítí příležitost jak výhodně investovat. Je to prostor pro korupci !!!

15 Emise Nejškodlivější jsou poletavý prach a hluk - hlavním emitorem doprava Hluk se měří v jednotkách dB = 20 log A1/A0, kde A je amplituda tlaku zvukové vlny a A0 je amplituda zvukové vlny na prahu slyšitelnosti (A0 = 2·10-5 Pa). lidské ucho vnímá nárůst hluku v logaritmické závislosti a je to míra relativní na rozdíl od absolutní míry PMx. Hlukovou zátěž popisuje deskriptor LAeq,T, což je průměr akustického výkonu za dobu T. Jeho nevýhoda je, že neukazuje na výkonové špičky. Způsobuje: nepohodu, rozmrzelost, podrážděnost, zvýšenou únavu, ischemickou chorobu srdeční, snížení kognitivních vlastností dětí, nespavost, vysoký krevní tlak, obezitu, deprese, změny hormonální rovnováhy WHO doporučuje, aby intenzita hluku při trvalé expozici nepřesáhla ve dne 60 dB, v noci pak 40 dB. POZOR, připravuje se zákon proti hluku, kde je navrženo zrušení právní závaznosti hlukových limitů!!! Současné NV 272/2011 Sb. zhoršuje stav o 4 až 7 dB !!!

16 dB čas t T LAmax1 LAmax2 Laeq,T Pro hodnocení hluku z letiště se navíc používá tzv. průměrný letový den, což je průměr hlukové zátěže za půl roku (letní sezóna provozu). Vaší stížnost je možné hodnotit až po půl roce, takže ne!

17 POZOR měření PM2,5 u nás zatím není uzákoněno!
Poletavý prach se měří pomocí množství prachových částic podle velikosti 10 μm a 2,5 μm obsažených v 1 m3 Jednotky jsou PM10 [g/m3] a PM2,5 [μg/m3] Menší částice jsou podstatně nebezpečnější! Prach způsobuje: bronchitidu, astma a snížení odolnosti organizmu, zvláště dětí, snižuje pohodu prostředí POZOR měření PM2,5 u nás zatím není uzákoněno!

18

19 Nárůst intenzity 3 dB krát 4 dB - 2,51 krát 5 dB - 3,16 krát 7 dB - 5,01 krát 10 dB krát

20 ŘEŠENÍ v ÚP – cíl = funkce města, ne zisk
Problém nelze řešit stejnými prostředky, které způsobily jeho vznik (A. Einstein) Určit strategii dlouhodobého rozvoje města a jeho mezí Vyvarovat se topologických kumulací aktivit a funkcí Stanovit prostory bez individuální dopravy (viz Singapur, Londýn, Paříž) Navyšovat zelené plochy – zákaz zahušťování zástavby Zákaz stavby satelitních útvarů bez občanské vybavenosti (školy, obchody, kultura) Zamezit vstupu tranzitní dopravy, řešit P&R parkoviště Preferovat hromadnou dopravu (cena, intervaly, hustota, P&R x drahé parkování ve městě, zákazy vjezdu) Alternativní doprava – pěší zóny, železnice, půjčovny - cyklistika, elektromobily Přesunout letiště mimo město

21 Tloušťka béžové čáry odpovídá intenzitě dopravy
Radiální orientace příměstské dopravy (linky 300, r. 2007) Praha 6 Tloušťka béžové čáry odpovídá intenzitě dopravy

22

23

24 Varianta dopravy na letiště metrem „D“ Současně řeší i dopravu na ČZU

25 Současné úzké hrdlo dopravy na Vítězném náměstí
a návrh pruhu pro autobusy

26

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., os. Občané proti hluku a emisím"

Podobné prezentace


Reklamy Google