Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Apolinář jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Apolinář jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr"— Transkript prezentace:

1 Apolinář jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr
Apolinář jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr. Andrea Miklovičová, Milena Culková, RS, Jiřina Matečková, RS Psychiatrická léčebna Šternberk Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Praha,

2 OBSAH -> Prehistorie (do 1974)
= období před vznikem protialkoholního oddělení -> Historie protialkoholního oddělení (od roku 1974) -> Současnost Oddělení 21

3 PL ŠTERNBERK

4 HISTORIE PL ŠTERNBERK 1889 projekt - > lůžka pro klienty částečně klidné, pracující, zvlášť lůžka pro epileptiky, paralytiky a nemocné neklidné -> správní budova, kaple, dílny, skleník, kuchyň, prádelna -> pokrokový návrh ošetřovat. péče (1 ošetřovatel /7-10 pac. ) Leden oficiálně otevřen Psychiatrický ústav ve Šternberku - plná samostatnost ústavu (vypracován samostatný statut) - všechny nemocné přijímal ředitel, příjem schvaloval zemský výbor - do 2 let počet klientů ústavu 621 Období světových válek -> uzavření ústavu, jeho likvidace -> akce „T4“, poddůstojnická škola, tankový oddíl SS, vojenské kasárny

5 PREHISTORIE – základní fakta
zavedení averzivní protialkoholní léčby (v ústavu 420 lůžek, 2 lékaři ! ) > „Státní léčebna pro choroby mozkové" pod správu MZ -> otevřena „Léčebna pro alkoholiky a jiné náruživce“ (pravděpodobně zavedena léčba Antabusem) 1960 -> zřízení protialkoholní záchytní stanice (PZS součást odd. 15A) 1966 -> MUDr. Eugen Skula – ředitel PL a primář příjmového oddělení -> PL součástí Kliniky psychiatrie FN Olomouc -> zaměstnanci PL proškolování v psychiatrické péči na PK -> o všem v PL rozhodoval ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

6 PREHISTORIE – léčba závislosti
KDE - >příjmové oddělení PL (103 lůžek -> psychózy +mentální retardace + PZS + pacienti se závislostí) rok 1970 KDO -> všichni pacienti s „toxickou psychózou“, dobrovolní zájemci o léčbu DÉLKA LÉČBY ZÁVISLOSTI nebyla určena, průměrně 8-10 týdnů JAK -> po intoxikaci a zvládnutí odvykacího stavu poučení o smyslu léčby - > „1.sezení“ - Antabus („ať ví, jak alkohol na ně působí..“) -> 3x týdně „bličky“ - apomorfin (každý pacient 10-15x za léčbu) -> používaný alkohol: pivo, režná, rum, meruňkovice (dle pacienta) -> PRACOVNÍ TERAPIE 90% programu léčby závislosti

7 PREHISTORIE – pracovní terapie
-> CENTRÁLNÍ DÍLNY - šicí dílna, práce s papírem, práce se dřevem, keramická dílna, ateliér -> PRÁCE V AREÁLU PL - zahradnictví, údržba areálu léčebny, rozvoz prádla (speciální vozíky) - práce na stavbě nového pavilónu ( -> protialkoholního oddělení 21) = pacienti F chroničtí pacienti (dohled - bývalý staniční ošetřovatel) +„parta zedníků“ ( = zaměstnanci PL) o d m ě n a z a p r á c i –> svačinky, cigarety, káva Nárůst pacientů se závislostí + nevhodná kombinace diagnóz + tlak na lůžka => vznik samostatného protialkoholního odd. (MUDr. Skula, doc. Grégr)

8 1. primář oddělení 21. MUDr. Eugen Skula

9 HISTORIE protialkoholního odd. – odd.21
PhDr. Řehan -> 2 měsíční stáž U Apolináře základy pro koncepci protialkoholní léčby v PL Šternberk => vznik moderního protialkoholního oddělení s režimem - program dne strukturován, bodovací systém - 2 roky pouze oddělení pro muže (30 lůžek) - na 1 oddělení část „uzavřená“ a „otevřená“ 1976 – muži 24 lůžek, ženy 6 lůžek (před tím docházely do terapií z 15B) 1976 – 1991 součástí odd protialkoholní záchytná stanice (PZS) - 100,- Kčs za pobyt, zprávy odesílané na Okresní úřad -> „výměr“ - nařizení léčby závislosti Okresním úřadem na žádost rodiny a nebo zaměstnavatele

10 HISTORIE – režim dne oddělení 21
-> d o p o l e d n e: vizity, vyšetření pacientů včetně psycholog.diagnostiky, služebně starší pacienti – pracovní terapie PRACOVNÍ TERAPIE = stavba nového pavilónu PL, stavba jeslí, výpomoc v zahradě, prádelně, kotelně, -> o d p o l e d n e: psychoterapie (Po, Čtv) volná tribuna (Út) přednáška, návštěvy + konzultace (Stř) velká odpolední komunita (Pá) dále: kronika, časopis ZRCADLO, výstavy, výlety, sportovní aktivity („sportovní družba“s protialkoholním oddělením ze Slavkova), brigády, táborák, manželské tábory, KLUS, plesy, besedy s osobností . . .

11 MANŽELSKÝ TÁBOR 1978

12 . . .VÝLET POCHOD . .

13 SLAVKOV versus ŠTERNBERK
DISCIPLÍNY: fotbal, nohejbal, volejbal, kuželky, stolní tenis, šachy

14 PRŮŠVIHY. . .

15 PRACOVNÍ TERAPIE – práce na stavbě
= budování jeslí v areálu NsP Šternberk pacientami oddělení 21 „… došlo k značnému zvýšení populace a tím i k potřebě řešit umístění dětí v jeslích , aby matky mohly nerušeně pracovat a řešit nedostatek pracovních sil, který se v našem státě citelně projevuje … „

16 PRACOVNÍ TERAPIE – práce na stavbě
. . . pracovali 4 dny v týdnu . po 7 hodinách . . . 6/ pacientů 343 hodin 7/1977 – 10 pacientů 1120 hodin „…za obě období získali v prospěch komunity 1045,- Kč … „

17 HISTORIE odd. 21 - psychoterapie
-> PhDr. Řehan – „neoficiální minikurz psychoterapie“ pro personál odd. 21 („ je lepší naslouchat, než radit . . .“ ) -> 3 psychoterapeutické skupiny (v každé maximálně 12 pacientů) - zařazeni pouze pacienti z „otevřené části“ oddělení - 2 – 3x týdně, trvání 90 minut 1.skupina – primář (MUDr. Skula) 2.skupina – psychiatr (MUDr. Birkásová) 3.skupina – psycholog (PhDr. Řehan) -> hledání smyslu změny („. . .co mě táhne více než hospoda . . .“) - abstinence chápaná jako prostředek, ne cíl SZP – „sesterská“ práce, účast na psychoterapii, životopisné skupiny

18 HISTORIE – odborný růst personálu
-> ranní porady personálu - samozřejmá tradice při předávání služby sester -> výměnné pobyty (sestry z PL Opava) -> účast na vzdělávacích akcích (Horní Holčovice, Purkyňky…) -> návštěva protialkoholního oddělení Slavkov -> pozvání na KLUS k Apolináři (pacienti + personál) 1976 (?) – celostátní sjezd v PL Šternberk

19 HISTORIE – osobnosti v PL Šternberk
doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. - u otevření oddělení 21 (dle tehdejších představ to bylo v ČSSR první moderní oddělení s optimálním počtem pacientů v komunitě) p. Artoštka Maťová MUDr. Karel Hampl, CSc. (Mělník) MUDr. Jiří Profous (Praha) prof. MUDr. Jiří Heller (Lojovice) MUDr. Cimický, CSc. MUDr. Petr Popov

20 HISTORIE odd rok 1991 -> PL Šternberk – samostantní přízpěvková zdravotnická organizacíe s právní subjektivitou v přímé řídící působnosti MZ ČR -> zánik PZS v PL Štbk - po vyhlášce o povinnosti města zřídit PZS -> odchod PhDr. Řehana z PL Šternberk -> na oddělení 21 přichází PhDr. Pavel Kolda -> primářem oddělení 21 od r MUDr. Ivona Dostálová

21 HISTORIE odd rok 1995 - oddělení KOEDUKOVANÉ (39 lůžek, z toho 10 pro ženy) - oficiálně otevřené oddělení s neoficiální „uzavřenou“ a otevřenou“ částí - primář, 1 lékař, 1 psycholog, vrchní sestra, sestra oddělení, sanitářka - ranní porady (primář, lékař, sestry) - nadále léčba závislosti také formou „výměrů“ (průměrně 3 měsíce) - závislost na alkoholu téměř 100% (hodně nemotivovaných, ochranných léčeb) - 90% terapeutického programu - > pracovní terapie (zahrada, prádelna, výpomoc v kuchyni – škrábání brambor, výpomoc na jiných odd. PL, doprovod pacientů na vyšetření, odnos biolog. materiálu) - časté odvykací stavy s deliriem (omezení, infuze, i měsíční detoxifikace) - pacienti měli 24 hodinová služba u odvykacích stavů jiných pacientů - Antabusové sezení pravidelně

22 HISTORIE odd rok 1998 vznik oddělení 23B pro ženy (zánik koedukace) <= zvýšený počet žen s alkoholovou závislostí a nedostatečná kapacita příjmového psychiatrického oddělení a oddělení 21 - staniční sestra Večeřová - kromě SZP počet personálu nebyl navýšený (nadále 1 psycholog) - 1 pokoj pro odvykací stavy - terapeutické aktivity identické s mužským oddělením, probíhaly ale odděleně (společně pouze osvěta, volná tribuna) - do roku 2000 KLUS (společné pro odd.21 a 23B)

23 OBDOBÍ PO ROCE 1989 -> porevoluční „rozháraná doba s všude přítomnou demokracií„ způsobila pokles morálky pacientů – měli problémy se zvládáním rychle získaného pocitu svobody, respektováním pravidel . . . -> při nově vytvořeném oddělení pro ženy nebyl navýšený personál (1 psycholog pro obě oddělení – tzn. více než 50 pacientů! ) -> psychoterapie v režii psychologa (personál bez psychoterap.vzdělání) -> v podmínkách 1 oddělení (oficiálně otevřené oddělení) probíhala de- toxifikace a současně režimová léčba (1 sestra, 1 sanitářka)

24 OSOBNOSTI ODD. 21 -> PRIMÁŘI:
MUDr. Skula (1974 –1977) MUDr. Dostálová ( ) MUDr. Puszkailer, CSc. ( ) MUDr. Martinů ( ) -> LÉKAŘI: MUDr. Birkásová, MUDr. Dostálová, MUDr. Gronský, MUDr. Wyzula,, MUDr. Novák, MUDr. Kryl, MUDr. Lachmann, MUDr. Nerušilová, MUDr. Machů, MUDr. Němcová (Kučerová) -> PSYCHOLOGOVÉ: doc. PhDr. Řehan, PhDr. Kolda, PhDr. Kliment -> VRCHNÍ SESTRY: M. Fryčáková , B. Dovrtělová, S. Schrötterová

25 SOUČASNOST LÉČBY ZÁVISLOSTI

26 SOUČASNOST LÉČBY ZÁVISLOSTI
- odd.21A – muži (30), odd. 21B - ženy (18) - obě otevřené oddělení (vyčleněno 12 míst pro toxikomany - 8 mužů, 4 ženy) - neprobíhá detoxifikace (přijímáme po detoxu, a nebo po 5 denní abstinenci) - skupinová psychoterapie 3x týdně, trvání 90 minut (+ 3 toxi skupiny) - 21A +21B -> společné ranní komunity a některé další aktivity - více terapeut. aktivit (arte-th, canis-th, jóga, léčba tancem, sport. aktivity, tematické skupiny, edukační skupiny, individ.plán, závěrečný rituál. . .) - činnostní terapie (pod odborným dohledem personálu v ateliéru a dílnách) - pravidelná doléčovací aktivita pro toxikomany „Téčko“ - větší pozornost věnována edukaci pacientů - od r pravidelné setkání rodinných příslušníků a osob blízkých - pro pacienty PC s internetem, vánoční večírek, sportovní den, výlety. . .

27 HISTORIE versus SOUČASNOST
MINULOST: - přijímáni pacienti v špatném somatickém stavu (exity na odd. 21) - častý příjem v akut. intoxikaci alkoholem (negativní reversy => brzké propuštění) - absence PC (psací stroje, ruční psaní), podstatně menší administrativa - výrazná převaha pacientů se závislostí na alkoholu - jiná „forma“ pracovní terapie (výpomoc v kuchyni – škrábání brambor, práce na stavbě, výpomoc na jiných odděleních PL) SOUČASNOST: - aktuální nutnost „psaní všeho“, edukace, ošetřovatelský proces počty dovolenek pacientů ovlivněny systémem úhrady zdravot.péče ZP - nutný souhlas pacienta s čímkoliv - účast našich pacientů na Léčebenských slavnostech

28 PODĚKOVÁNÍ Doc. PhDr. Vladimírovi Řehanovi panu Jaroslavovi Nerušilovi
bývalé vrchní sestře Svatavě Schrötterové

29 DĚKUJEME ZA POZORNOST 


Stáhnout ppt "Apolinář jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google