Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Uničov, Haškova 211 Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/01.0194, realizace 1.3.2009– 28.2.2011 INVESTICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Uničov, Haškova 211 Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/01.0194, realizace 1.3.2009– 28.2.2011 INVESTICE."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Uničov, Haškova 211 Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/01.0194, realizace 1.3.2009– 28.2.2011 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt je spolufinancování Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR Mgr. Svatopluk Vlk

2 Základní škola Uničov, Haškova 211 • Leží v historickém centru malého města • Má tři budovy : bývalý minoritský klášter (první zmínky ze 14.století, od roku 1844- škola), dívčí obecná a měšťanská škola (1900) a jídelna z osmdesátých let • Je nejmenší ze tří škol v Uničově

3 Základní škola Uničov, Haškova 211 • V posledních pěti letech proběhla řada oprav a modernizací: rekonstrukce vestibulu, šaten, keramická dílna, páteřní počítačová síť se serverem, multimediální F-Ch laboratoř, školní družina, počítačová učebna s 25 místy, multimediální učebna, multifunkční hřiště a řada dalších.

4 Základní škola Uničov, Haškova 211 • Škola se profiluje na výuku angličtiny a ICT • Snažíme se o praktické využití získaných dovedností formou školních i mezinárodních projektů • Klademe důraz na vlastní zkušenosti žáků • Naším cílem je komplexní služba pro rodiče dětí od 6 do 15 let, v čase od 6,30 do 16,30 hodin • Snažíme se o rozvoj volnočasových aktivit a vtažení rodičů do života školy

5 Základní škola Uničov, Haškova 211 • Projekty, které naše škola zpracovává, řeší primárně pocit úspěchu pro většinu účastnících se žáků. Je v nich obsažena široká škála činností, ve kterých mohou uspět žáci s různými typy i rozsahem nadání. • Díky aktivitě učitelů podáváme ročně – několik větších projektů (Comenius, Interreg, OP VK, rozvojové programy MŠMT, ESF, OP Česko- Polsko, soukromé nadace a fondy,….) – celou řadu menších (město Uničov, Olomoucký kraj, soukromé fondy a nadace, sponzoři,…) • Spolupracujeme nebo se účastníme projektů (VIP-Kariéra, RŠPP)

6 • Důvodem našeho zapojení do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel je, že na naší škole mají exkurze do místních podniků dlouhou tradici. V projektu jsme viděli možnost rozšířit naši nabídku a podělit se o zkušenosti. Možnost získat nové informace od dalších škol. Materiály pro podporu výchovy k práci. Chceme dát možnost zažít pocit úspěchu i dětem více zaměřeným na manuální dovednosti. Proto jsme v loňském roce také vybudovali keramickou dílnu, chceme ji doplnit o modelářskou část se sadou obráběcích strojů. Základní škola Uničov, Haškova 211

7 • Dnes je u nás hlavní náplní pracovních činností • péče o domácnost, kde jsme podali projekt na modernizaci cvičné kuchyně • svět práce s poznáváním jednotlivých profesí a jejich prostředím) • rozšíření jazykové a počítačové gramotnosti, kde očekáváme výsledek podaného projektu z ledna letošního roku • Se světem práce se ale žáci potkávají i v jiných předmětech a aktivitách

8 • ICT učebna: kurz psaní na klávesnici, grafické a reklamní techniky, ovládnutí PC jako pracovního prostředku ….. • Fyzika : interaktivní učebna s žákovským slaboproudým obvodem umožňujícím praktické pokusy s elektrickým proudem • Keramika: rozvoj manuálních dovedností v hodinách Vv, Pč • Školní družina: keramika, paličkování, výtvarné a textilní techniky Základní škola Uničov, Haškova 211

9 • Jakoukoliv práci, při níž žák zpracovává nějaký materiál, považujeme za rozvoj manuálních dovedností. Činnosti, při nichž žák řeší „aby to fungovalo“ rozvíjí jeho technickou představivost. To všechno spolu se zájmem a praktickou zkušeností tvoří jeho předpoklady pro další technické vzdělávání. • Jakmile žáci a jejich rodiče pochopí, že jakákoliv práce má budoucnost, máme všichni vyhráno. Žáci budou mít celoživotní náplň, rodiče děti zabezpečené na celý život a společnost osoby s odpovědností za sebe sama i své okolí.

10 Základní škola Uničov, Haškova 211 • třída/ rok počet žáků z toho gymnáziumSOŠ SOU tech.obory % dívky • 06/07 A 26 18 7/7 14/11 5/0 6 23 • 06/07 B 27 10 0/0 24/10 3/0 9 33 • 06/07 celkem 53 28 7/7 38/21 8/0 15 28 • 07-08, A 18 14 3/3 8/6 7/5 5 27 • 07/08 B 10 1 0/0 5/0 5/1 6 60 • 07/08 celkem28 15 3/3 13/6 12/6 11 39 • 08/09 3017 6/5 14/7 10/5 12 40 • 09-10 147 2/2 7/3 5/2 643 Šatny před rekonstrukcí

11 Základní škola Uničov, Haškova 211 • Rady při výběru povolání našich žáků poskytuje školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence) • Testy studijních předpokladů • Testy profesního zaměření • Osobnostní testy • Řadu psychologických testů • Individuální konzultace s jednotlivými odborníky podle zájmu • Pravidelná návštěva Úřadu práce a Scholarisu www.otevrisedovednostem.cz www.otevrisedovednostem.cz • Využívání internetového portálu www.otevrisedovednostem.cz,www.otevrisedovednostem.cz http://www.infoabsolvent.cz/http://www.infoabsolvent.cz/ http://www.infoabsolvent.cz/ a dalších portálů http://www.infoabsolvent.cz/ • Exkurze do podniků pro lepší poznání pracovního prostředí 2005-2008 2009- 2011

12 Základní škola Uničov, Haškova 211 • Co nám účast v projektu „Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel“ dala: – Setkáním s ostatními školami jsme získali řadu dobrých nápadů do výuky – Kvalitní a dobře zpracovanou metodiku pro výuku předmětu „Člověk a svět práce“ – Katalog firem, které jsou ochotny pustit žáky do provozu a ukázat jim skutečnou práci – Vzdělání výchovným poradcům

13 Základní škola Uničov, Haškova 211 Chci tímto poděkovat zpracovatelům tohoto projektu za kvalitní myšlenku využitelnou i v budoucnu. Zkušenosti, které jsme v projektu získali, nápady a zkušenosti sdílené s ostatními považuji za hlavní zdroj posunu naší školy. Metodika a i katalog jsou pro nás zdrojem inspirace při generování nových nápadů a mají vliv i na tvorbu našich dalších projektů. Jmenovitě chci poděkovat paní Ing.Haně Houšťové za aktivitu a odhodlání, se kterými tento projekt organizuje, A Bc. Heleně Malíkové, která dokáže tu spoustu činností zkoordinovat do časového harmonogramu.

14 Děkuji Vám za pozornost a loučím se pozdravem Mgr. Svatopluk Vlk


Stáhnout ppt "Základní škola Uničov, Haškova 211 Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/01.0194, realizace 1.3.2009– 28.2.2011 INVESTICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google