Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS"— Transkript prezentace:

1 Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS
HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

2 HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ
Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu „Oznámení o úrazu“, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této smlouvy. Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěného sdružení a podpisem statutárního zástupce pojištěného sdružení. Bez předložení těchto dokladů pojišťovna neposkytne pojistné plnění! Informace najdete též na stránkách Generali Pojišťovny Hlášení škodné události musí být řádně doloženo lékařským potvrzením, případně dalšími doklady, které si v souvislosti se šetřením pojistné události pojišťovna vyžádá.

3 VZOR TISKOPISU

4 Tiskopis je k dispozici na:
VZOR TISKOPISU Tiskopis je k dispozici na: Pojištění Pojištění ke stažení pobočkách Generali Pojišťovny

5 JAK TISKOPIS VYPLNIT: pojistná smlouva č.: 0229499041
Pojistník (levý sloupec) Okresní sdružení hasičů Jméno: vyplnit IČ příslušného OSH Rodné číslo/IČ: kontaktní telefon pracovníka OSH (dosažitelnost – domů, zaměstnání, mobil) Telefonní spojení: sídlo příslušného OSH Adresa:

6 JAK TISKOPIS VYPLNIT: Pojištěný (pravý sloupec) Jméno: Rodné číslo
vyplnit jméno osoby, které se stal úraz – zraněného Jméno: Rodné číslo nebo datum nar.: r. č. nebo datum narození zraněného kontaktní telefon na zraněného (u dětí na jeho zákonného zástupce) Telefonní spojení: bydliště zraněného Adresa:

7 JAK TISKOPIS VYPLNIT: Pojištěný Současné, příp. i vedlejší
povolání pojištěného: uvést profesi (u dětí žák nebo student) Byl jste v souvislosti s úrazem uznám práce neschopným?: ano/ne, uveďte od kdy (přesné datum) Praktický lékař pojištěného: údaje o lékaři, kterého pravidelně navštěvujete

8 JAK TISKOPIS VYPLNIT: další údaje Při jaké činnosti k úrazu došlo:
zaškrtnout příslušnou variantu nebo vypsat slovy Při jaké činnosti k úrazu došlo: vyplnit datum a hodinu Datum a hodina, kdy k úrazu došlo: vyplnit místo a ulici (tábořiště, chatu,…) Místo úrazu: Podrobný a přesný popis okolností úrazu (jak k úrazu došlo, jaké je zranění a jaká část těla je poraněna): uvést vše, co je důležité pro posouzení úrazu

9 JAK TISKOPIS VYPLNIT: další údaje
Kdy a kterým lékařem byla poskytnuta první pomoc: uvést datum, jméno a kontakt na lékaře lékař, který ošetřuje daný úraz Ošetřující lékař v době úrazu: Orgán Policie ČR, který provádí vyšetřování…: vyplnit adresu, pokud okolnosti úrazu vyšetřovala policie vyplňte pouze v případě, že jste byl/a hospitalizován/a, včetně nemocničního oddělení a data hospitalizace Byl/a-li jste hospitalizován/a, uveďte údaje nemocnice:

10 JAK TISKOPIS VYPLNIT: další údaje
Byl/a jste již před oznamovaným úrazem stižen/a tělesnou nebo smyslovou nemocí nebo vadou?: zaškrtnout odpovídající variantu, v případě, že ano, uveďte jakou zaškrtnout odpovídající variantu Pobíráte invalidní důchod?: Případné pojistné plnění si přejete poukázat na: (vyberte jednu možnost) uveďte osobní účet – účet, na který chcete poslat platbu účet uveďte adresu, na kterou chcete poslat peněžní poukázku adresu

11 JAK TISKOPIS VYPLNIT: Prohlášení pojištěného/pojistníka
Důkladně si pročtěte prohlášení, které na konci stvrzujete svým podpisem. uveďte jméno a příjmení starosty příslušného OSH. Dále doplňte razítko OSH a podpis starosty OSH. Jméno a příjmení pojistníka: Jméno a příjmení pojištěného (v případě nezletilosti pojištěného, jméno a příjmení jeho zákonného zástupce): podpis zákonného zástupce zraněného

12 JAK TISKOPIS VYPLNIT: Prohlášení pojištěného/pojistníka
Rodné číslo zákonného zástupce nezletilého pojištěného: uveďte r. č. zákonného zástupce napište kde a kdy byl tiskopis vyplněn Místo, dne: Druhou stranu tiskopisu - „Zpráva ošetřujícího lékaře“ vyplňuje ošetřující lékař, proto ji předložte po ukončení léčení ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Pro maximální urychlení průběhu šetření škodné události doporučujeme zkontrolovat, zda lékař vyplnil formulář úplně a neopomněl některé potřebné údaje.

13 ADRESA, KAM POSLAT TISKOPIS:
Generali Pojišťovna a.s. Likvidace PU - život Bělehradská 132 Praha 2 Zhotovte si alespoň 2 kopie první strany tiskopisu (jednu pro sebe a druhou kopii zašlete na ústředí své organizace). Kopii druhé strany tiskopisu (zpráva ošetřujícího lékaře) již nemusíte své organizaci posílat, proto Vám postačí pouze jedna kopie pro vlastní potřebu.

14 Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS
DOTAZY? Pojistné smlouvy a metodika pojištění jsou k dispozici na webových stránkách SH ČMS V případě dalších dotazů, kontaktujte, prosím, kancelář SH ČMS: tel.: SH ČMS Římská 45 Praha 2 Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS


Stáhnout ppt "Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS"

Podobné prezentace


Reklamy Google