Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLHKOST Eliška VOJÁ Č KOVÁ. Vlhkost vzduchu Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLHKOST Eliška VOJÁ Č KOVÁ. Vlhkost vzduchu Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry)"— Transkript prezentace:

1 VLHKOST Eliška VOJÁ Č KOVÁ

2 Vlhkost vzduchu Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí. Běžně na Zemi najdeme místa, kde vodní pára tvoří 0 až 4 objemová procenta vzduchu.

3 Vlhkost vzduchu se vyjadřuje různými způsoby - hmotností vodní páry v určitém objemu vzduchu, stupněm nasycení vzduchu vodní parou atd. podle toho charakterizují vlhkost vzduchu tyto základní veličiny: Charakteristiky vlhkosti vzduchu Absolutní vlhkost - udává hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu. V meteorologii se vyjadřuje nejčastěji v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu. Je-li [ m ] hmotnost vodní páry v daném objemu [ V ], pak absolutní vlhkost vzduchu lze vyjádřit jako [g.m-3] Tlak vodní páry je dílčí tlak vyvolaný vodní parou coby jednou ze složek směsi plynů.Udává se v hektopascalech (hPa), dříve se udával v milibarech (mb) či torrech (torr). Sytostní doplněk je dán rozdílem maximálního tlaku vodní páry při dané teplotě a skutečným tlakem vodní páry při téže teplotě. Sytostní doplněk se dá také vyjádřit rozdílem maximálního směšovacího poměru či maximální měrné vlhkosti při dané teplotě a skutečného směšovacího poměru či měrné vlhkosti při téže teplotě.

4 Je charakteristika vlhkosti vzduchu daná rozdílem tlaku nasycené vodní páry (tj. tlaku maximálního) při dané teplotě vzduchu a skutečného tlaku vodní pár při téže teplotě. Měrná vlhkost (specifická vlhkost) -. udává hmotnost vodní páry [mH2o] k celkové hmotnosti vlhkého plynu [m]. mH2o X =.100[%] m Směšovací poměr je charakteristika vlhkosti vzduchu vyjádřená jako podíl hmotnosti vodní páry k hmotnosti suchého vzduchu v daném objemu vzduchu. Deficit teploty rosného bodu je rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou rosného bodu. Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %)

5 Je-li hmotnost vodní páry, která je ve vzduchu obsažena, a hmotnost vodní páry, kterou by obsahoval stejný objem vzduchu, kdyby byl při stejné teplotě a tlaku vodními parami nasycen, pak lze relativní vlhkost vzduchu vyjádřit jako [%] Tento vztah lze s pomocí výrazu pro absolutní vlhkost vzduchu přepsat ve tvaru [%], kde označuje absolutní vlhkost vzduchu nasyceného vodními parami. Vzhledem k tomu, že množství sytých par závisí především na teplotě vzduchu, mění se relativní vlhkost vzduchu s jeho teplotou i přesto, že absolutní množství vodních par zůstává stejné. Tato vlastnost má velký význam při vzniku oblaků a tím i tvorbě počasí. Relativní vlhkost (poměrná vlhkost) je mírou nasycení vzduchu vodní parou. Udává se v procentech a patří k nejčastěji používaným charakteristikám vlhkosti vzduchu.

6 Měření vlhkosti vzduchu Měření vlhkosti vzduchu znamená určení poměrné vlhkosti vzduchu, tlaku vodní páry nebo teploty rosného bodu v určitém místě atmosféry. Ostatní charakteristiky vlhkosti se dají s použitím hodnoty teploty vzduchu vypočítat. Vlhkoměry (hygrometry), které slouží k měření vlhkosti vzduchu pracují na principech: Psychrometrickém - vlhkost se zjišťuje pomocí rozdílu teplot na dvou teploměrech - suchém a vlhkém. Relativní vlhkost se určí pomocí tzv. psychrometrických tabulek Deformačním - vlasové a blánové vlhkoměry - jsou založeny na schopnosti blány (resp. vlasu) pohlcovat ze vzduchu vodní páru. S tím souvisí změna délky vlasu, (resp. blány). Absorpčním - vlhkost se zjišťuje na základě pohlcování vodní páry hygroskopickou látkou. Kondenzačním - určení teploty rosného bodu - na uměle ochlazovaném plechu z kovu se v okamžiku orosení zjistí teplota.

7 učebnice Fyziky pro 8. třídu ZDROJE : http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3%AD&ex=1& origin=FX010132103#ai:MP900387636| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3%AD&ex=1#a i:MP900148958| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3% AD&ex=1#ai:MP900400065| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3%AD&ex=1#a i:MP900406696| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das %C3%AD&ex=1#ai:MP900201207 | http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3%AD&ex=1#a i:MP900401427 | http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=meteorolog&ex= 1#ai:MC900240665 | http://www.meteocentrum.cz/ http://www.google.cz/imgres?start=166&hl=cs&tbm=isch &tbnid=PJNDWaGg1HcLHM:&imgrefurl=http://ostrava_por uba.blogy.in-pocasi.eu/Vlhkost_vzduchu- 1238932576.html&docid=k7plF3hzJMOrHM&imgurl=http:/ /blogy.in-pocasi.eu/ostrava_poruba/obrazky/189-219- thickbox.jpg&w=600&h=600&ei=- LFYUM7MNcTzsgaKrYHgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=385&v py=329&dur=71&hovh=225&hovw=225&tx=138&ty=243& sig=111361460200268664019&page=8&tbnh=145&tbnw=1 46&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:166,i:271&biw=1366&bih=6 55 https://www.google.cz/http://cs.wikipedia.cz


Stáhnout ppt "VLHKOST Eliška VOJÁ Č KOVÁ. Vlhkost vzduchu Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry)"

Podobné prezentace


Reklamy Google