Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLHKOST Eliška VOJÁČKOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLHKOST Eliška VOJÁČKOVÁ."— Transkript prezentace:

1 VLHKOST Eliška VOJÁČKOVÁ

2 Vlhkost vzduchu Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí. Běžně na Zemi najdeme místa, kde vodní pára tvoří 0 až 4 objemová procenta vzduchu.

3 Charakteristiky vlhkosti vzduchu
Vlhkost vzduchu se vyjadřuje různými způsoby - hmotností vodní páry v určitém objemu vzduchu, stupněm nasycení vzduchu vodní parou atd. podle toho charakterizují vlhkost vzduchu tyto základní veličiny: Absolutní vlhkost - udává hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu. V meteorologii se vyjadřuje nejčastěji v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu. Je-li [m] hmotnost vodní páry v daném objemu [V] , pak absolutní vlhkost vzduchu lze vyjádřit jako [g.m-3] Tlak vodní páry je dílčí tlak vyvolaný vodní parou coby jednou ze složek směsi plynů.Udává se v hektopascalech (hPa), dříve se udával v milibarech (mb) či torrech (torr). Sytostní doplněk je dán rozdílem maximálního tlaku vodní páry při dané teplotě a skutečným tlakem vodní páry při téže teplotě. Sytostní doplněk se dá také vyjádřit rozdílem maximálního směšovacího poměru či maximální měrné vlhkosti při dané teplotě a skutečného směšovacího poměru či měrné vlhkosti při téže teplotě.

4 Je charakteristika vlhkosti vzduchu daná rozdílem tlaku nasycené vodní páry (tj. tlaku maximálního) při dané teplotě vzduchu a skutečného tlaku vodní pár při téže teplotě. Měrná vlhkost (specifická vlhkost) -. udává hmotnost vodní páry [mH2o] k celkové hmotnosti vlhkého plynu [m]. mH2o X= [%] m Deficit teploty rosného bodu je rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou rosného bodu. Směšovací poměr je charakteristika vlhkosti vzduchu vyjádřená jako podíl hmotnosti vodní páry k hmotnosti suchého vzduchu v daném objemu vzduchu. Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %)

5 Je-li hmotnost vodní páry, která je ve vzduchu obsažena, a hmotnost vodní páry, kterou by obsahoval stejný objem vzduchu, kdyby byl při stejné teplotě a tlaku vodními parami nasycen, pak lze relativní vlhkost vzduchu vyjádřit jako [%] Tento vztah lze s pomocí výrazu pro absolutní vlhkost vzduchu přepsat ve tvaru [%], kde označuje absolutní vlhkost vzduchu nasyceného vodními parami. Vzhledem k tomu, že množství sytých par závisí především na teplotě vzduchu, mění se relativní vlhkost vzduchu s jeho teplotou i přesto, že absolutní množství vodních par zůstává stejné. Tato vlastnost má velký význam při vzniku oblaků a tím i tvorbě počasí. Relativní vlhkost (poměrná vlhkost) je mírou nasycení vzduchu vodní parou. Udává se v procentech a patří k nejčastěji používaným charakteristikám vlhkosti vzduchu.

6 Měření vlhkosti vzduchu
Měření vlhkosti vzduchu znamená určení poměrné vlhkosti vzduchu, tlaku vodní páry nebo teploty rosného bodu v určitém místě atmosféry. Ostatní charakteristiky vlhkosti se dají s použitím hodnoty teploty vzduchu vypočítat. Vlhkoměry (hygrometry), které slouží k měření vlhkosti vzduchu pracují na principech: Psychrometrickém - vlhkost se zjišťuje pomocí rozdílu teplot na dvou teploměrech - suchém a vlhkém. Relativní vlhkost se určí pomocí tzv. psychrometrických tabulek Deformačním - vlasové a blánové vlhkoměry - jsou založeny na schopnosti blány (resp. vlasu) pohlcovat ze vzduchu vodní páru. S tím souvisí změna délky vlasu, (resp. blány). Absorpčním - vlhkost se zjišťuje na základě pohlcování vodní páry hygroskopickou látkou. Kondenzačním - určení teploty rosného bodu - na uměle ochlazovaném plechu z kovu se v okamžiku orosení zjistí teplota.

7 učebnice Fyziky pro 8. třídu
ZDROJE : učebnice Fyziky pro 8. třídu


Stáhnout ppt "VLHKOST Eliška VOJÁČKOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google