Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti rozvoje činnosti SKIP v budoucnosti aneb Proč zvýšení členských poplatků Ostrava Regionální valná hromada SKIP 28.2.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti rozvoje činnosti SKIP v budoucnosti aneb Proč zvýšení členských poplatků Ostrava Regionální valná hromada SKIP 28.2.2007."— Transkript prezentace:

1 Možnosti rozvoje činnosti SKIP v budoucnosti aneb Proč zvýšení členských poplatků Ostrava Regionální valná hromada SKIP 28.2.2007

2 Proč diskuse o příspěvcích?  Činnost SKIP naráží na řadu limitů  Mění se vnější podmínky práce SKIP  Nutnost profesionalizace činnosti SKIP

3 K čemu je (mimo jiné) SKIP?  SKIP inicioval, prosazoval a pomohl prosadit vznik dotačních programů, ze kterých dlouhodobě profituje podstatná většina knihoven  SKIP prosazuje změny do grantových programů a lobuje za vyšší částky  SKIP se významně angažoval za vznik PIK – bezplatné připojení knihoven k internetu

4 K čemu je (mimo jiné) SKIP?  SKIP řadu let platil poplatky ochranným autorským svazům (OS) za půjčování zvukových nosičů, vyjednává nadále o lepších podmínkách pro knihovny s kolektivními správci autorských práv  SKIP se zásadní měrou zasadil o vydání knihovního zákona a zakotvení podstatné části principů, které požadovaly knihovny

5 K čemu je (mimo jiné) SKIP?  SKIP hlídá legislativní změny a jejich dopad na knihovny  SKIP hájí zájmy knihoven a knihovníků v Parlamentu a na vládní úrovni, lobuje na všech úrovních veřejné správy  SKIP prosadil a prosazuje lepší principy v katalogu prací pro knihovníky

6 K čemu je (mimo jiné) SKIP?  SKIP je partnerem tam, kde druhá strana požaduje garanci za celý obor (veřejná správa, tripartita, sponzoři, média)  SKIP organizuje celostátní aktivity, např. Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Kde končí svět, Moje kniha aj.

7 SKIP je „virtuální“ organizace  Členská základna: cca 950 individuálních členů, 424 institucí, 11 regionů  SKIP nemá žádný majetek  SKIP sídlí za mírné nájemné v NK ČR  SKIP nezaměstnává žádného člověka  Žádný funkcionář SKIP nedostává odměnu za svou činnost

8 Limity práce SKIP  Řada akcí i nápadů zůstává na půli cesty  Nebývá plně využit potenciál aktivit, např. Týdne knihoven aj.  Některé dobré nápady se neuskuteční vůbec  Nejsou kapacity k dostatečné propagaci knihoven a jejich činnosti

9 Limity práce SKIP  Chybí kapacity na aktivní shánění sponzorů  Vázne distribuce materiálů  Nelze se ucházet o velké granty  strukturální fondy EU, lidské zdroje  Není možný vstup do zahraničních projektů

10 Limity práce SKIP  Neúměrně je zatížen úzký okruh lidí  přichází zklamání, frustrace z vykonané práce, často se vzdávají činnosti, dostavuje se syndrom vyhoření...  Vysoké pracovní zatížení a časová náročnost činnosti odrazuje další členy od aktivní účasti na řízení a činnosti SKIP

11 Vnější okolnosti  Přichází generační výměna – v knihovnách, ve SKIP  nedostatek dobrovolných schopných pracovníků může ochromit i běžné činnosti a existenci SKIP

12 Vnější okolnosti  Někteří představitelé knihoven nemají zájem na tom, aby se jejich pracovníci podíleli na aktivitách SKIP  aktivní lidé se dostávají do pracovních konfliktů a rezignují na iniciativy za společné zájmy

13 Vnější okolnosti  Činnost SKIP je provázána s Knihovnickým institutem NK ČR  Je nutno hledat a nalézt nové zázemí  vyšší náklady (prostor, materiál, informační a komunikační technologie)

14 Proč potřebujeme SKIP v budoucnosti?  Rozvoj ICT - otázka budoucí existence knihoven a jejich úlohy ve společnosti  Nutnost obhajovat principy všeobecné dostupnosti a bezplatnosti knihovnických služeb  Nutnost obhajovat výjimky v autorském zákonu - limit knihovnických a informačních služeb  Nutnost obhajovat existenci dotačních programů financovaných z veřejných zdrojů  Nutnost obhajovat zájmy uživatelů knihoven

15 Proč potřebujeme SKIP v budoucnosti?  Knihovny musí být reprezentovány silným a respektovaným subjektem, který je bude zastupovat jako celek, bez ovlivnění individuálními nebo skupinovými zájmy.

16 Profesionalizace a příspěvky SKIP 2 cíle:  Pokrýt inflaci v příštích 3 letech (6%),  Přijmout a stabilně zaměstnat pracovníka(y) v rozsahu alespoň 1 pracovního úvazku.  Návrh předpokládá hrubou mzdu pracovníka ve výši 25 000,- Kč měsíčně („pražský“ průměr, perspektiva)  Náklad na jedno pracovní místo: 414 000,- Kč

17 Současný stav Návrh na zvýšení o 60 + 80% Počet členů Sazba příspěvku Vybráno celkem Sazba příspěvku Vybráno celkemZvýšení Individuální plné680 250 170000 400 272000150 poloviční185 100 18500 200 37000100 celkem865188500309000 Kolektivní do 190 250 22500 450 40500200 2-5145 500 72500 900 130500400 6-1056 950 53200 1700 95200750 11-2041 1400 57400 2500 1025001100 21-5037 2250 83250 4050 1498501800 51-10015 4400 66000 7900 1185003500 nad 1006 7500 45000 13500 810006000 celkem390 399850 718050 CELKEM5883501027050438700

18

19

20 Pracovní náplň – 1 úvazek  Sledování vývoje legislativy a potenciálních ohrožení oboru a jeho příslušníků (související zákony, rozpočtová pravidla, změny ve vyhláškách)  Sledování grantových možností pro knihovny a SKIP, navrhování opatření

21 Pracovní náplň – 1 úvazek  Zpracovaní a řízení projektů SKIP zaměřených na získání dotací ze státního rozpočtu a EU  Spolupráce se zahraničními profesními spolky, případně participace na mezinárodních projektech

22 Pracovní náplň – 1 úvazek  Aktivní lobování ve prospěch oboru u veřejné správy  Práce s veřejností, získávání sponzorů

23 Pracovní náplň – 1 úvazek  Organizační pomoc při zajištění akcí a projektů SKIP s celostátní působností  Pomoc regionálním organizacím v jejich činnosti formou konzultací (příprava projektů, informační servis, zprostředkování kontaktů apod.)

24 Pracovní náplň – 1 úvazek  Vedení organizační agendy předsedy, předsednictva a výkonného výboru SKIP  Zastupování SKIP na jednáních na základě pověření předsedy SKIP

25 Kvalifikační předpoklady  VŠ se zaměřením na knihovnictví a informační vědy  Aktivní znalost angličtiny, případně dalšího světového jazyka  Organizační, manažerské a komunikační schopnosti a dovednosti  Schopnost tvorby, řízení a realizace projektů  Velmi dobré znalosti a dovednosti v práci s ICT  Široký rozhled v oboru a všeobecný přehled

26 Přínosy funkce profesionálního výkonného sekretáře SKIP  Zvýšení rozsahu a kvality služeb pro členy SKIP  Zvýšení rozsahu a kvality nabídky (vzdělávacích) aktivit pro členy SKIP  Zvýšení objemu získaných dotací a sponzorských příspěvků na činnost SKIP

27 Přínosy funkce profesionálního výkonného sekretáře SKIP  Profesionální organizace, řízení a medializace akcí SKIP na celostátní úrovni  Zkvalitnění činnosti sekretariátu SKIP  Uvolnění pracovních kapacit předsedy a členů VV SKIP pro další aktivity SKIP


Stáhnout ppt "Možnosti rozvoje činnosti SKIP v budoucnosti aneb Proč zvýšení členských poplatků Ostrava Regionální valná hromada SKIP 28.2.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google