Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Egypt Téměř současně s vývojem Mezopotámie probíhal i vývoj Egypta. I když s menšími rozdíly… Nejvýznamnější skupina pyramid se nachází v Gíze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Egypt Téměř současně s vývojem Mezopotámie probíhal i vývoj Egypta. I když s menšími rozdíly… Nejvýznamnější skupina pyramid se nachází v Gíze."— Transkript prezentace:

1 Starověký Egypt Téměř současně s vývojem Mezopotámie probíhal i vývoj Egypta. I když s menšími rozdíly… Nejvýznamnější skupina pyramid se nachází v Gíze (odleva: Mykerínosova. Chefrénova a Cheopsova pyramida, okolo 2540-2450 př. Kr.). Cheopsova pyramida je svými 137 m (původně 146,6 m) nejvyšší v Egyptě, tvoří ji 2,34 mil. kubíků kamene. Pyramida Cheopsova syna Chefréna je nižší: 136,5 m (původně 143,5 m), vlevo před Mykerínosovou pyramidou jsou postaveny malé hrobky pro ženy faraónů a státní úředníky.

2 Test  Jaké vědy se rozvíjely ve starověké Mezopotámii a kde se uplatňovali?  Jaké staré délkové jednotky znáš?  Jaký byl význam písma?  Co je to EPOS?  O čem pojednává epos o Gilgamešovi?

3 Podepiš se a odevzdej papír!

4 Mezopotámie po 2750 př. Kr. Kníže Gilgameš chce dosáhnout nesmrtelnosti  Epos o Gilgamešovi, nejvýznamnější dílo babylónské literatury, vypráví o úsilí polobožského knížete města Uruku dosáhnout nesmrtelnosti.  Gilgameš se vydává se svým přítelem Enkiduem vykonat hrdinské činy. Enkidu zabíjí Huvavu, strážce cedrových lesů, a nebeského býka, kterého bohyně Inanna (Ištar) poštvala na oba hrdiny, a musí za toto rouhačství zaplatit svým životem.  Zoufalý Gilgameš se dává na cestu k hrdinovi potopy Utanapištimu, aby se od něj dozvěděl tajemství nesmrtelnosti. Utanapišti mu radí bdít po šest dní a sedm nocí, ale Gilgameš usne.  Po dalším marném pokusu vidí kníže Gilgameš, že nesmrtelnost je pro člověka nedosažitelná, že však mu jeho činy mohou zajistit nesmrtelnou slávu.

5 Egyptská arabská republika  Hlavní město: Káhira (12 mil. obyvatel)  Úřední řeč: arabština  Náboženství: muslimské (93%), koptské (6,3%)  Státní zřízení: prezidentská republika  Hlava státu: Muhammad Husní Mubarak  Předseda vlády: Kamál Ahmad Ganzúrí  Měna: egyptská libra = 100 piastrů

6 Nejstarší státy Nil

7 Egypt okolo 2500 př. Kr. Život na Nilu je určován jeho záplavami  Roční rytmus života Egypťanů byl určován Nilem, který každoročně vystupoval ze svých břehů a pokrýval zemi úrodným bahnem. Vysoký stav vody začínal v červenci, po vydatných deštích a tání sněhu na etiopské vysočině, dosahoval svého vrcholu v září a opadával v říjnu.  Aby Egypťané nebyli záplavami překvapeni, byl poměrně brzy vyvinut spolehlivý kalendář. Sluneční rok je 365 a 1/4 dne dlouhý, při kalendářním roce o 365 dnech posunuje se počátek roku každé čtyři roky o jeden den.  Proto se kalendář spojoval s hvězdou Sirius, která každý rok, po delším období, kdy nebyla pozorovatelná, opět poprvé vycházela 19. července. Jedna perioda Siria trvá 1460 dní (čtyřikrát 365), sluneční rok a rok Siria se tak shodují. Práce na kalendáři je hlavním úkolem astronomie, která byla v Egyptě na velmi dobré úrovni. Horní Egypt byl v této době obýván kočovnými nomády, kteří se svými stády putovali od oázy k oáze a na svých cestách se orientovali podle hvězd.

8  Údolí Nilu v Egyptě je cca 1000 km dlouhé a 15 až 25 km široké.  Egypt leží ve stejném pásmu jako Mezopotámie  Jediný zdroj vláhy byly každoroční záplavy Nilu (způsobené táním sněhu a dešti v oblasti, kde Nil pramení) – záplavy nebyly prudké a dravé. Pozvolna zaplavovaly údolí a pokrývaly údolí černým úrodným bahnem.  Ve starověku se dělil na Dolní a Horní Egypt  Horní Egypt – lepší podmínky pro rozvoj  Záplavy měly zde jen blahodárné účinky  Byl zde i dostatek mědi, zlata a kamene Dolní Egypt Horní Egypt

9 Vznik jednotného státu  Menej (podle některých pramenů Narmer), král Horního Egypta, sjednotil obě egyptské říše a založil první dynastii.  Menej nosil bílou korunu Horního Egypta, kterou později symbolicky spojil s červenou korunou Dolního Egypta v dvojitou korunu a tím dokumentoval svůj nárok na moc nad celou zemi.  Egypt náleží k nejdéle lidmi osídleným územím na světě. První zemědělská sídliště vznikala okolo 4200 př. Kr. v deltě Nilu a oáze Fajjúm.  Vedle chovu prasat, hovězího dobytka, ovcí a koz tam byla pěstována pšenice a ječmen. Již před rokem 3100 vznikly obě říše:  Dolni Egypt (území nilské delty) a Horní Egypt (horní údolí Nilu k Elefantiné). Triumf krále Horního Egypta nad Dolním Egyptem (okolo 3000 př. Kr., Egyptské muzeum. Káhira)

10 Panovník  Stál v čele Egyptského státu byl považován za Boha a byl i tak uctíván  měl neomezenou moc nad lidem. Posmrtná maska Tutanchamóna byla vyrobena ze zlata zdobeného intarziemi z polodrahokamů a skleněnými aplikacemi (Egyptské muzeum, Káhira) Kresba na Tutanchamónově truhlici představuje faraóna jako vítězného válečníka (Egyptské muzeum, Káhira)

11 Další vrstvy  Vrstva kněžích  Upevňovala víru v to, že panovník je božského původu  Vrstva úředníků  Egypt byl rozdělen na menší správní jednotky…  Vrstva vojáků  Velitelé patřily taky k vládnoucí vrstvě…  Řemeslníci a zemědělci  Část úrody odváděli do státních sípek  Otroci  Váleční zajatci  Vlastnil je stát Písař


Stáhnout ppt "Starověký Egypt Téměř současně s vývojem Mezopotámie probíhal i vývoj Egypta. I když s menšími rozdíly… Nejvýznamnější skupina pyramid se nachází v Gíze."

Podobné prezentace


Reklamy Google