Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUPRAVODIVOST AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO Č TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Vytvo ř il: Antonín Cvejn 26.11.2010 V rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUPRAVODIVOST AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO Č TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Vytvo ř il: Antonín Cvejn 26.11.2010 V rámci."— Transkript prezentace:

1 SUPRAVODIVOST AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO Č TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Vytvo ř il: Antonín Cvejn 26.11.2010 V rámci školního projektu: Inovace výuky a tvorba multimediálních modul ů prezentujících technické obory a široké spektrum zájm ů a pot ř eb u č itel ů a jejich ž ák ů Registra č ní č íslo GP: CZ.1.07/1.1.05/02.0042

2 Prameny: •http://www.fzu.cz/ •http://cs.wikipedia.org •http://www.google.cz •http://sf.zcu.cz/rocnik05/cislo01/cislo1.98/w_novin.html •http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subi tem=1&ee_chapter=5.3.3 •http://home.wangjianshuo.com/archives/20030809_pudong_airpo rt_maglev_in_depth.htm •http://images.businessweek.com/ss/09/03/0306_speed_trains/3.htm •http://www.maglev.net/news/no-specific-route-for-maglev- trains-in-japan/ •http://cyprussolution.org/20koreangolanrail/20fvideosmaglev rail.html

3 Jev supravodivosti objevil roku 1911 holandský fyzik  Heike Kammerlingh Onnes.  Důležitým předpokladem tohoto objevu byl velký pokrok v dosahování nízkých teplot, který byl učiněn nedlouho předtím právě tímto vědcem.  V roce 1908 se mu podařilo zkapalnit helium na teplotu 4 stupně nad absolutní nulou, tzn. 4 Kelviny (absolutní nula, tzn. 0 K = - 273,15oC ). Toho využil k výzkumu elektrických vlastností kovů při nízkých teplotách. Při sledování odporu čisté rtuti pozoroval náhlé vymizení elektrického odporu při teplotě 4 K.  Onnes rozpoznal, že je svědkem nového, dosud nepopsaného fyzikálního jevu, když sám prohlásil: „rtuť přešla do nového stavu, který na základě jeho neobyčejných elektrických vlastností lze nazývat supravodivým stavem“.  V roce 1913 obdržel za tyto objevy Nobelovu cenu.

4  Až do roku 1933 byly supravodiče považovány jen za látky s nulovým elektrickým odporem. Tohoto roku Walther Meissner a R. Ochsenfeld objevili, že supravodiče mají rovněž schopnost dokonale vytlačovat magnetické pole ze svého objemu. Tento jev se se nazývá „perfektní diamagnetismus“, nebo po svém objeviteli Meissnerův efekt. R. Ochsenfeld Walther Meissner

5  Slovem supravodi č nazýváme materiály, které p ř i ochlazení pod ur č itou teplotu vykazují tyto dv ě charakteristické vlastnosti: 1.Nulový odpor p ř i vedení elektrického proudu. 2.Dokonalé vyt ě s ň ování magnetického pole ze svého objemu. (viz obrázek níže) SUPRAVODIČNESUPRAVODIČ

6 KKKKKKKKKK ŘEZ SUPRAVODIVÝM KABELEM Dialektrická páska Fázový vodič Elektrostatické stínění Vstup hélia Výstup hélia

7 Závislosti elektrického odporu na teplot ě :

8 Supravodivost - naděje pro 21. století  Trochu jinak se supravodivosti využívá u magneticky levitujícího vlaku, nazývaného MagLev.  Ten má na bocích svých vagónů supravodivé cívky vytvářející vysoké magnetické pole.Toto pole indukuje při pohybu vlaku elektrické proudy v měděných cívkách na bocích “kolejiště”.  Magnetické pole, které tyto proudy vytvářejí, interaguje s magnetickým polem supravodivých cívek tak, že se vlak vznáší dostatečně vysoko nad zemí. Takovýto vlak jezdí rychlostmi okolo 500 km za hodinu – současný rekord je 563 km/hod.  Supravodivé cívky jsou vyrobeny z klasických supravodičů, musejí se chladit kapalným héliem a provoz je proto velmi drahý.  V budoucnosti se počítá s nahrazením supravodivých cívek permanentními magnety z vysokoteplotních supravodičů, které jsou pro tento účel intenzívně vyvíjeny.

9 Vlaky Maglev Maglev – zkráceně z magnetické levitace – je nejmodernější, nejrychlejší a nejdražší druh kolejové dopravy.magnetické levitace   Vlak se pohybuje na polštáři magnetického pole, které je vytvářeno soustavou supravodivých magnetů, zabudovaných v trati i ve vlaku. Tento vlak má tedy, místo kol, speciální systém magnetů, včetně lineárních motorů a pohybuje se několik centimetrů nad kolejnicí. V Evropě se používá vzdálenost okolo pěti centimetrů, v Japonsku kvůli geologické aktivitě okolo 10 cm. supravodivýchmagnetůlineárních motorůEvropěJaponskugeologické

10  Pr ůř ez vagónem MagLevu a kolejištěm ve tvaru písmene U. Na bocích vagónu jsou znázorněny supravodivé cívky interagující s cívkami na kolejišti.

11

12 Maglev z letišt ě Shanghai Pudong.

13

14

15

16 Maglev Japonsko

17

18

19

20 Maglev JR 500 West v Japonsku

21 Vlak z univerzity   Japonsko je jednou z mála zemí, kde se nekonvenční dráhy nejen provozují, ale kde se stále věnují jejich vývoji. Návrh nového vlaku vznikl na prestižní univerzitě Tohoku v laboratoři Yasuakiho Kohamy v Institutu tekutin.

22 Konec prezentace


Stáhnout ppt "SUPRAVODIVOST AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO Č TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Vytvo ř il: Antonín Cvejn 26.11.2010 V rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google