Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ženy a firemní výkonnost CO ŘÍKÁ AKADEMICKÝ VÝZKUM Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR Parlament ČR, listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ženy a firemní výkonnost CO ŘÍKÁ AKADEMICKÝ VÝZKUM Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR Parlament ČR, listopad."— Transkript prezentace:

1 Ženy a firemní výkonnost CO ŘÍKÁ AKADEMICKÝ VÝZKUM Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR Parlament ČR, listopad 2012

2 1 Proč - se o zastoupení žen zajímáme? Využití talentu ve společnosti. - je žen ve vědě či ve vedení firem málo? Nabídková vysvětlení • rozdílný přístup k riziku • rozdílná reakce na stres • rozdílné preference • např. kariéra vs. děti Ale vedení firem je tak úzce vybraná skupina, že není jasné, že tyto obvyklé genderové rozdíly v ní platí. Manažerky mohou být jako manažeři. Poptávková vysvětlení • kariéra a praxe vs. děti • (ne?)vědomá diskriminace

3 2 Situace v ČR • 10 % platový rozdíl mezi ženami a muži stejného vzdělání pracujícími ve stejné firmě ve stejném typu zaměstnaní (čtyřmístná kategorie KZAM/ISCO, rok 2004) (studie CERGE-EI) • 7% žen mezi řediteli velkých podniků (ISCO 121, 2004) a navíc jsou ženy spíše ve vedení firem, které nabízejí nižší plat (dtto) • Největší rozdíl v zaměstnanosti žen s a bez dětí v EU (studie IDEA při CERGE-EI)

4 3 Rodičovství jako nejdůležitější faktor postavení žen na trhu práce • Mzdové nůžky se otvírají až v souvislosti s mateřstvím • Míra nezaměstnanosti žen je tím vyšší oproti mužům, čím delší je podpora rodičovské dovolené (mezi zeměmi, kde se ženy na trh práce po rodičovské typicky vrací) (viz studie CERGE-EI) • Firmy přirozeně nechtějí nést náklady přerušení kariér, ale podpora návratu z rodičovské může být výnosná.

5 4 Mají předsudky vliv? Nepochybně. Příklady ´KLINICKÝCH´ TESTŮ: • Náhodné přiřazení dodatečné ženy do hodnotící komise zvyšuje pravděpodobnost udělení profesury ve Španělsku. • Náhodné přirazení profesorky matematiky zlepšuje výsledky studentek v matematice a přírodních vědách (a nemá žádný vliv na studenty) v USA. • V soutěži o místo vedoucího laboratoře totožné CV je hodnoceno lépe, pokud je na něm mužské jméno. • Hraní za plentou zvyšuje šanci na přijetí do orchestru v USA.

6 5 Je možné, že firmy (vědomě či nevědomě) diskriminují ženy a snižují tak svou vlastní výkonnost? Příklady z akademických studií. • Platová rozdíly klesají rychleji v těch odvětvích, která musí čelit většímu konkurenčnímu tlaku ze zahraničí (Maďarsko). • Banky, které jsou vystaveny tvrdší konkurenci, najímají více žen a snižují platové rozdíly mezi muži a ženami (USA). • Firmy, které operují na trzích, kde je konkurence nízká, mají vyšší produktivitu, pokud zaměstnávají více žen (Izrael). • Pravděpodobnost povýšení žen je vyšší, pokud muž- nadřízený má manželku, která má svou vlastní kariéru (USA). • Ale konkurenční tlak nejspíš nestačí k dostatečnému vyrovnání produktivit a eliminaci případné diskriminace. • Zároveň vzhledem k nedokonalosti smluvního vztahu manažer-vlastník není jasné, že manažeři vždy využívají všech možností navýšení výkonnosti (viz např. potřeba regulovat přítomnost ´insiders´ v dozorčích radách apod.).

7 6 Jak zlepšit situaci? • Zkrácení (a případné navýšení měsíční úrovně) rodičovské ‚dovolené‘ a zároveň dostupnost školek s vysokou kvalitou péče. (Vyplatí se jak pro vzdělané rodiče zvýšením jejich participace na trhu práce, tak pro méně vzdělané díky obrovské návratnosti investic do předškolního vzdělání dětí ze znevýhodněných rodin.) • Před přímým zásahem do fungování soukromých společností je dobré nejprve (finančně) podporovat poradenská opatření jako • Gender audity ve státní správě! • Gender audity ve firmách • Podpora firemních programů návratu z rodičovských • Informační podpora mzdového vyjednávání žen • Pokud všechny přirozené pokusy o zlepšení (viz předchozí bod) selhaly a uvažuje se o kvótách, je třeba předem podporovat jak navýšení kvalifikace případných kandidátek, tak informace o jejich dostupnosti (viz např. databáze žen manažerek v Norsku)

8 7 Kvóty do vrcholných orgánů veřejně obchodovaných společností? • Kvóty do neexekutivních orgánů (dozorčích rad) obchodovatelných společností ovlivňují malý počet firem (v Norsku 200-300 firem). • Laboratorní experiment (Science): kvóty nesnižují efektivitu výběru. • Kvóty zavedlo Norsko, Finsko, Španělsko, Island, Nizozemsko, Izrael, Francie, Itálie, Rakousko, Belgie či Kanada, takže vyhodnocení dopadů bude za několik let dostupné. Viz přehled. • Zatím je ale možné zkoumat jen krátkou zkušenost Norska: • Srovnání výkonnosti podobných firem, které se liší tím, do jaké míry musely kvůli regulaci měnit dozorčí radu naznačuje, že nižší praxe (jako CEO) nově dosazených členek rad o něco snižuje tržní hodnotu firem. Je to způsobeno vnímáním trhu nebo efekty řízení? Jde o déle trvající efekty? • Srovnání vývoje výkonnosti mezi typy firem (obchodovatelné či ne) a zeměmi (Norsko vs. jiné skandinávské země) naznačuje mizivý efekt na ziskovost. • Obecně se očekává malý krátkodobý vliv na výkonnost firem, ale celkové efekty (změna karierního chování) mohou být dlouhodobé.

9 DCO-ZXE089-20040200-jgfPP1 8


Stáhnout ppt "Ženy a firemní výkonnost CO ŘÍKÁ AKADEMICKÝ VÝZKUM Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR Parlament ČR, listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google