Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rychlostní kanoistika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rychlostní kanoistika"— Transkript prezentace:

1 Rychlostní kanoistika

2 Původ kanoe Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky. Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu krytí užívali březovou kůru. Výrobou se zabýval celý kmen. Stavba lodě byla záležitostí mužů, sešití jednotlivých částí kůry byla práce žen. Kanoe sloužily převážně k lovu zvěre a ryb, ale bylo jich také používáno jako plavidel válečných. Kdy pronikla kánoe do Evropy, není přesně zjištěno. První zmínky o ní jsou z Anglie z devatenáctého století. Zde byla kánoe využívána na krátké výlety a vyjížďky. V roce 1866 je založen v Anglii první kanoistický sportovní klub v Evropě. U nás se první kanadská kánoe objevuje roku 1875.

3 Původ kajaku Kajak je spjat s eskymáckou kulturou. Původní eskymácký kajak byl tvořen z velrybích kostí a dřeva. Kostra, která tak vznikla, se potahovala kůží tuleňů a mrožů. Charakteristická pro tento kajak byla zcela zakrytá horní část kromě otvoru (kokpitu), kde seděl jezdec. Eskymácký kajak byl vždy pouze jednomístný, používaný výhradně muži. V řeči Eskymáků se proto kajak nazývá mužský člun. Eskymáci dovedli tyto čluny velmi dobře ovládat a dovedli eskymácký obrat.

4

5 V Evropě se setkáváme s kajakem až v 19. století v Anglii
V Evropě se setkáváme s kajakem až v 19. století v Anglii. Je zde stavěn na způsob veslařských lodí. Z původního lehkého, obratného a rychlého člunu se tak stává nevhodnou úpravou těžká a neobratná loď. Velkou zásluhu na popularizaci tohoto plavidla má Skot Mac Gregor, který na kajaku projel mnoho řek západní Evropy. První kajak u nás plul roku 1887 z Budějovic do Děčína.  Dalším mezníkem ve vývoji kajaku je rok 1905, kdy mnichovský student Heurich zkonstruoval prvý skládací kajak. Ten umožnil svými vlastnostmi sjíždět i rychle tekoucí horské řeky a získal brzy značnou oblibu.

6 Prehistorie české kanoistiky
Již v dávných dobách existoval na našich řekách čilý ruch. Plavidla sloužila především k rybolovu, převoznictví a obchodu. 15. století – rytíř Zachař z Pašiněvsi používal kajak k rybolovu a k turistickým účelům. Petr Vok z Rožmberka sjel na lehkém rybářském člunu Vltavu a většinu jihočeských rybníků. Vltava – od středověku vory a na lodích se vozila sůl. Sjízdnosti Vltavy byla věnována pozornost již od dob Karla IV. Zachař přivezl kajak ze Skandinávie, kajakáře v kajaku dostal od českého krále do erbu. Vltava – velký podíl na cestovním ruchu – mlynáři – vlastnili loď

7 60. léta jsou dobou vzniku a rozvoje českého tělovýchovného hnutí.
1862 vznik Sokola 1860 Anglický veslařský kroužek v Praze V 70. letech se na našich řekách objevily první kanoe. Zásluhu na tom mají především angličtí obchodníci. Angličané konají výlety i na české řeky na původních kanadských a Robroy- kanoích V těchto letech byla plavba na kanoích pouze výjimkou a byla záležitostí především cizinců. V letech 1876 – 1890 existovaly ve většině veslařských klubů tzv. kanoes (většinou Robroy-kanoe a podobné typy lodí). 1868 – vznik Českoněmecký veslařský klub. V 70. letech vznikla celá řada dalších veslařských klubů v Praze i v dalších městech českých zemí. Angličtí obchodníci – 70. léta vodní turistika značně populární. Robroy-kanoe – těžký krytý kajak stavěný na způsob veslařských lodí.

8 1876 přivezl štolba hraběte Kinského první skutečnou kanoi, se kterou se projížděl v Chocni po Orlici. Věrohodně je první kanadská kanoe doložena v Roudnici, kde ji známý sportovec Ferdinand Zinke odkoupil od Stewense a Bradlyho. V 80. letech již panoval celkem čilý cestovní ruch na našich řekách z hlediska vodní turistiky, o kanoistice ještě hovořit nemůžeme. Pro vznik kanoistiky mělo význam založení Českého Yacht klubu roku 1893 Josefem Rösslerem-Ořovským. ČYK se stal na dlouhou dobu hlavním představitelem rozvíjející se české kanoistiky. I Brněnský veslařský klub 1876 vlastnil skutečnou kanoi.

9 1905 člen ČYK Štutzig rozhodl zavést otevřenou kanadskou kanoi na naše řeky. Vytvořil model a podle něho byla zhotovena první těžká dřevěná kanoe. Začala je vyrábět pražská firma Blecha a Mašek. 1910 objednal Josef Rössler-Ořovský u firmy Kennebeck v Ontariu šest pravých kanadských kanoí. 1912 dal svoji loď k dispozici pražskému loďaři Řepovi, aby začal kanadský typ kanoe vyrábět. Od této doby se kanoistika začíná šířit do veslařských a dalších sportovních klubů a definitivně vytlačuje veslice a maňasy. Stutzig – 1. těžká dřevěná kanoe – byla neohrabaná a těžká, ale daly se na ní sjíždět i peřejnaté úseky řeky.

10 1888 založení Klubu českých turistů, jehož odbory po roce 1918 velkou měrou přispěly k šíření vodní turistiky a kanoistiky a jeho členové stáli později i u zrodu vodního slalomu. 1910 založen Vysokoškolský sport. Vysokoškoláci si sami začali amatérsky stavět kanoe i bez velkých finančních nákladů.

11 Rychlý rozvoj kanoistiky narazil na odpor některých funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích. První kanoističtí nadšenci v čele s Josefem Rösslerem-Ořovským si uvědomili nutnost vytvořit nový orgán, který by dal kanoistice nový směr, který by koordinoval činnost dosud roztříštěných kanoistů z jednotlivých veslařských a jachtařských oddílů, kroužků a klubů.

12 Vznik svazu kanoistů království Českého
12. října 1913 se v Praze uskutečnily 1. kanoistické soutěže (jako součást mezinárodních závodů motorových člunů). Pořadatelem byl ČYK. Závody měly propagační charakter. Soutěžilo se ve třech disciplínách, v lehké kanoi na 1 km, v těžké kanoi na 500 m a v překážkové jízdě na 400 m. (Pádlovalo se v sedě). Průběh roku 1913 a úspěch prvních soutěží vedl Josefa Rösslera-Ořovského k tomu, že dal popud ke svolání zájemců o kanoistiku.Schůze se konala 29. listopadu 1913 v tehdy známé a populární sportovní kavárně U Karla IV. na Karlově náměstí v Praze.

13 předsedou byl Josef Rössler-Ořovský, místopředsedou Zakládajícími členy byly ČYK Praha, ČYK České Budějovice a Veslařský klub Blesk. Zakladatelem a prvním byl zvolen Václav Rybář a jednatelem Jan Roztočil. Činnost svazu se začala celkem slibně rozvíjet. Podporovala se turistika, popisovaly se ve sportovním tisku vodní túry, konaly se besedy a závody. Krátce na to vypukla první světová válka, která všechnu tuto práci zastavila. 1. světová válka – zastavení činnosti, jen drobné výlety a později v souvislosti se zhoršujícím se zásobováním Prahy, využili členové sportovních oddílů lodí k dovozu potravin do Prahy, aby unikli úředním prohlídkám.

14 Rozvoj kanoistiky v období 1918 - 1933
Léta 1920 – 1930 jsou obdobím značného zakladatelského rozmachu naší kanoistiky. Vznik řady oddílů v Praze i mimo ni. Kanoe a skládací kajaky již plně převzaly úlohu dřívějších typů plavidel. Velké zásluhy o rozvoj kanoistiky měli členové Klubu čs. turistů ( KČST) Před první světovou válkou měly závody především propagační cíl, po válce nabývají závody skutečně sportovní charakter.

15

16 První závody Nejprve se rozvíjely distanční závody, od poloviny 20. Let se začalo závodit na klasických rychlostních tratích 1 km a 10 km. 1921 Záhoří - Chuchle 1922 České Budějovice – Praha (189 km) 1923 Cholín – Praha (65 km) 1926 Praha – Měchenice – Praha Svatojánské proudy – Zbraslav atd. Čas vítězů 27:12 h, účast 7 lodí, kanoe vážila až 120 kg.

17 Mezinárodní kanoistická federace
Internationale Reprasentantschaft für Kanusport (IRK), později přejmenována na ICF (1946). Vznik v Kodani Na základě jednání mezi zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska. Náš svaz přistoupil k IRK 1925 a je počítán mezi pět zakládajících zemí. 1925 IRK pověřila náš svaz, aby se v Praze v rámci VIII. Mezinárodního olympijského kongresu uskutečnily velké mezinárodní kanoistické závody. Od 1925 se pravidelně jezdí mistrovství republiky.

18 1. ME v Praze v roce 1933 Velký a nesnadný úkol pro náš svaz.
Závody na F1, F2 (skládací kajaky), K1 (švédské kajaky) na trati 10 km (Zbraslav – Praha), kanoe a kajaky na 1 km. Celkem na závodech startovalo 58 závodníků z 10 zemí. Při ME zasedal IRK – snaha sjednotit typy lodí a vytvořit tak stejné podmínky pro všechny. Stanovil přesné rozměry pro závodní lodě. ME velký společenský a sportovní úspěch, přispělo k zařazení do programu OH. 5 medailí C1 Silný, C2 Cígner – Šanda, C1 2. Karlík, C2 Rus – Felix, 3. Pavlisová

19 Kanoistické soutěže na programu OH v Berlíně 1936
Předseda svazu JUDr. Karel Popel (1936) 10 km – F1, F2, K1, K2, C2 1 km – K1, K2, C1, C2 C2 10 km Mottl – Škrland 1. místo C2 1 km Brzák – Syrovátka 1. místo C1 1 km Karlík 2. místo OH měly velký vliv na vývoj techniky pádlování Vítěz C1 Kanaďan používal značně dlouhé pádlo, záběr dlouhý a poměrně pomalý, který mu rotací trupu umožňoval plné využití vlastní tělesné síly a srovnávání lodi do přímého směru páčením o lub.

20 1. MS Waxholm 1938 Stejné soutěže jako v Berlíně, přibylo K1, K2 ženy.
Naši opět velice úspěšní C2 10 km Karlík – Brzák 1. místo K2 sestry Pavlisovy 1. místo C2 1 km Mottl – Škrland 2. místo Pavlisová Marta i K1- byla disk. Křížila trať

21 Vývoj kanoistiky po roce 1948
Vytvořeny podmínky pro sjednocení čs. Tv a sportu pro budování socialistického systému naší tělesné kultury. Zákon o státní péči o Tv a sport vytvořil základní předpoklady pro plánovitý a soustavný rozvoj naší tělovýchovy. Nové formy sportovního tréninku. Rostou počty závodů, počty kanoistických oddílů.

22

23 Vodní slalom Zrod vodního slalomu ve 30. letech 20. stol.
1. průkopníkem byl brněnský vodák František Smutný. závod v ČSR v Brně. Mistrovství ČSR MS Ženeva 1. OH 1972 Mnichov, 1992 Barcelona Čeští slalomáři ovlivnili pojetí tohoto sportu ve světě a trvale si udržují vysokou úroveň.

24 Historii rychlostní kanoistiky je možno rozdělit na tři období:
: „ZLATÁ ÉRA“ OH: Berlín, Londýn, Helsinky, Melbourne získané medaile: 6 zlatých, 3 stříbrné, 1 bronzová MS: Waxholm, Kodaň, Macon, Praha získané medaile: 6 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových Brzák-Felix, Syrovátko, Mottl, Škrdland, Karlík, Čapek, Holeček, Pavlisová, Zvolánková, Kudrna atd.

25 OH Londýn 1948 OH Helsinki 1952 C1 1 km Holeček Josef 1. místo
C1 10 km Čapek František 1. místo C2 1 km Brzák – Kudrna 1. místo C2 Havel – Pecka 2. Místo OH Helsinki 1952 C2 1 km Brzák – Kudrna 2. místo C2 10 km Jindra Alfréd 3. místo

26 : „DOBRÝ PRŮMĚR“ OH: Řím - Barcelona bez medaile MS: Berlín, Paříž získané medaile: 0 zlatých, 8 stříbrných, 9 bronzových Čtvrtečka, Souček, Eliáš, Pěnkava, Šach, Školník, Suder, Kvasil, Švec, Vrdlovec, Dvořák, Kubíček, Bartůněk, Procházka, Fibigr

27 1993-současnost: ÉRA MARTINA DOKTORA
OH: Atlanta, Sydney, Athény, Peking získané medaile: 2 zlaté, 0 stříbrných, 0 bronzových (Martin Doktor) MS: Kodaň-Duisburg celkem: 3 zlaté, 15 stříbrných, 6 bronzových z toho: 2 zlaté, 9 stříbrných a 3 bronzové získal Martin Doktor a 1 zlatou, 4 stříbrné a 4 bronzové C4 200m M. Doktor, C4: Procházka, Křivánek, Fibigr, Dittrich, Kožíšek, Břečka, Kučera, Hruška, Bednář, Fuksa, Netušil, Heller, Leština, Šváb, Holubář, Polívka, Strnadová-Mrůzková, Blahová

28

29 Činnost českých funkcionářů v ICF
V komisích: MUDr. Čech, Vacek, Šulc, Charvátová, Rolečková : Prof. Pollert – předsedou slalomové komise „vydupal“ znovu zařazení slalomu na OH projekt a spolupráce na výstavbě kanálu v Sydney : JUDr. Karel Popel (od r předseda ČSK) : 1. místopředseda ICF : předseda ICF 60-do současnosti: doživotní čestný předseda ICF

30 K úspěchům české kanoistiky patří i pověření pořádat MS a ME – úspěšně:
Rychlostní kanoistika + maraton 1938 – 1. ME Praha 1958 – MS Praha 1993 – MSJ Račice 2002 – MSM Týn n. Vlt. – povodně! 2005 – MEM Týn n. Vlt. 2006 – ME Račice 2007 – MSJ Račice 2008 – MSM Týn n. Vlt.

31 Vodní slalom + sjezd 1967 MS Lipno/ Špindlerův Mlýn 1996 MSJ 1998 ME Roudnice 2006 MS Trója/ Karlovy Vary 2008 MSJ Roudnice

32


Stáhnout ppt "Rychlostní kanoistika"

Podobné prezentace


Reklamy Google