Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rychlostní kanoistika. Původ kanoe Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky. Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rychlostní kanoistika. Původ kanoe Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky. Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu."— Transkript prezentace:

1 Rychlostní kanoistika

2 Původ kanoe Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky. Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu krytí užívali březovou kůru. Výrobou se zabýval celý kmen. Stavba lodě byla záležitostí mužů, sešití jednotlivých částí kůry byla práce žen. Kanoe sloužily převážně k lovu zvěre a ryb, ale bylo jich také používáno jako plavidel válečných. Kdy pronikla kánoe do Evropy, není přesně zjištěno. První zmínky o ní jsou z Anglie z devatenáctého století. Zde byla kánoe využívána na krátké výlety a vyjížďky. V roce 1866 je založen v Anglii první kanoistický sportovní klub v Evropě. U nás se první kanadská kánoe objevuje roku 1875.

3 Původ kajaku Kajak je spjat s eskymáckou kulturou. Původní eskymácký kajak byl tvořen z velrybích kostí a dřeva. Kostra, která tak vznikla, se potahovala kůží tuleňů a mrožů. Charakteristická pro tento kajak byla zcela zakrytá horní část kromě otvoru (kokpitu), kde seděl jezdec. Eskymácký kajak byl vždy pouze jednomístný, používaný výhradně muži. V řeči Eskymáků se proto kajak nazývá mužský člun. Eskymáci dovedli tyto čluny velmi dobře ovládat a dovedli eskymácký obrat.

4

5 V Evropě se setkáváme s kajakem až v 19. století v Anglii. Je zde stavěn na způsob veslařských lodí. Z původního lehkého, obratného a rychlého člunu se tak stává nevhodnou úpravou těžká a neobratná loď. Velkou zásluhu na popularizaci tohoto plavidla má Skot Mac Gregor, který na kajaku projel mnoho řek západní Evropy. První kajak u nás plul roku 1887 z Budějovic do Děčína. Dalším mezníkem ve vývoji kajaku je rok 1905, kdy mnichovský student Heurich zkonstruoval prvý skládací kajak. Ten umožnil svými vlastnostmi sjíždět i rychle tekoucí horské řeky a získal brzy značnou oblibu.

6 Prehistorie české kanoistiky  Již v dávných dobách existoval na našich řekách čilý ruch. Plavidla sloužila především k rybolovu, převoznictví a obchodu.  15. století – rytíř Zachař z Pašiněvsi používal kajak k rybolovu a k turistickým účelům.  Petr Vok z Rožmberka sjel na lehkém rybářském člunu Vltavu a většinu jihočeských rybníků.  Vltava – od středověku vory a na lodích se vozila sůl. Sjízdnosti Vltavy byla věnována pozornost již od dob Karla IV.

7  60. léta jsou dobou vzniku a rozvoje českého tělovýchovného hnutí.  1862 vznik Sokola  1860 Anglický veslařský kroužek v Praze  V 70. letech se na našich řekách objevily první kanoe. Zásluhu na tom mají především angličtí obchodníci. Angličané konají výlety i na české řeky na původních kanadských a Robroy- kanoích  V těchto letech byla plavba na kanoích pouze výjimkou a byla záležitostí především cizinců.  V letech 1876 – 1890 existovaly ve většině veslařských klubů tzv. kanoes (většinou Robroy- kanoe a podobné typy lodí).

8  1876 přivezl štolba hraběte Kinského první skutečnou kanoi, se kterou se projížděl v Chocni po Orlici.  Věrohodně je první kanadská kanoe doložena v Roudnici, kde ji známý sportovec Ferdinand Zinke odkoupil od Stewense a Bradlyho.  V 80. letech již panoval celkem čilý cestovní ruch na našich řekách z hlediska vodní turistiky, o kanoistice ještě hovořit nemůžeme.  Pro vznik kanoistiky mělo význam založení Českého Yacht klubu roku 1893 Josefem Rösslerem-Ořovským. ČYK se stal na dlouhou dobu hlavním představitelem rozvíjející se české kanoistiky.

9  1905 člen ČYK Štutzig rozhodl zavést otevřenou kanadskou kanoi na naše řeky. Vytvořil model a podle něho byla zhotovena první těžká dřevěná kanoe. Začala je vyrábět pražská firma Blecha a Mašek.  1910 objednal Josef Rössler-Ořovský u firmy Kennebeck v Ontariu šest pravých kanadských kanoí.  1912 dal svoji loď k dispozici pražskému loďaři Řepovi, aby začal kanadský typ kanoe vyrábět.  Od této doby se kanoistika začíná šířit do veslařských a dalších sportovních klubů a definitivně vytlačuje veslice a maňasy.

10  1888 založení Klubu českých turistů, jehož odbory po roce 1918 velkou měrou přispěly k šíření vodní turistiky a kanoistiky a jeho členové stáli později i u zrodu vodního slalomu.  1910 založen Vysokoškolský sport. Vysokoškoláci si sami začali amatérsky stavět kanoe i bez velkých finančních nákladů.

11 Rychlý rozvoj kanoistiky narazil na odpor některých funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích. První kanoističtí nadšenci v čele s Josefem Rösslerem-Ořovským si uvědomili nutnost vytvořit nový orgán, který by dal kanoistice nový směr, který by koordinoval činnost dosud roztříštěných kanoistů z jednotlivých veslařských a jachtařských oddílů, kroužků a klubů.

12 Vznik svazu kanoistů království Českého  12. října 1913 se v Praze uskutečnily 1. kanoistické soutěže (jako součást mezinárodních závodů motorových člunů). Pořadatelem byl ČYK. Závody měly propagační charakter. Soutěžilo se ve třech disciplínách, v lehké kanoi na 1 km, v těžké kanoi na 500 m a v překážkové jízdě na 400 m. (Pádlovalo se v sedě).  Průběh roku 1913 a úspěch prvních soutěží vedl Josefa Rösslera-Ořovského k tomu, že dal popud ke svolání zájemců o kanoistiku.Schůze se konala 29. listopadu 1913 v tehdy známé a populární sportovní kavárně U Karla IV. na Karlově náměstí v Praze.

13  předsedou byl Josef Rössler-Ořovský, místopředsedou Zakládajícími členy byly ČYK Praha, ČYK České Budějovice a Veslařský klub Blesk.  Zakladatelem a prvním byl zvolen Václav Rybář a jednatelem Jan Roztočil.  Činnost svazu se začala celkem slibně rozvíjet. Podporovala se turistika, popisovaly se ve sportovním tisku vodní túry, konaly se besedy a závody.  Krátce na to vypukla první světová válka, která všechnu tuto práci zastavila.

14 Rozvoj kanoistiky v období 1918 - 1933  Léta 1920 – 1930 jsou obdobím značného zakladatelského rozmachu naší kanoistiky.  Vznik řady oddílů v Praze i mimo ni.  Kanoe a skládací kajaky již plně převzaly úlohu dřívějších typů plavidel.  Velké zásluhy o rozvoj kanoistiky měli členové Klubu čs. turistů ( KČST)  Před první světovou válkou měly závody především propagační cíl, po válce nabývají závody skutečně sportovní charakter.

15

16 První závody  Nejprve se rozvíjely distanční závody, od poloviny 20. Let se začalo závodit na klasických rychlostních tratích 1 km a 10 km.  1921 Záhoří - Chuchle  1922 České Budějovice – Praha (189 km)  1923 Cholín – Praha (65 km)  1926 Praha – Měchenice – Praha  Svatojánské proudy – Zbraslav atd.

17 Mezinárodní kanoistická federace  Internationale Reprasentantschaft für Kanusport (IRK), později přejmenována na ICF (1946).  Vznik 20.1. 1924 v Kodani  Na základě jednání mezi zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska.  Náš svaz přistoupil k IRK 1925 a je počítán mezi pět zakládajících zemí.  1925 IRK pověřila náš svaz, aby se v Praze v rámci VIII. Mezinárodního olympijského kongresu uskutečnily velké mezinárodní kanoistické závody.  Od 1925 se pravidelně jezdí mistrovství republiky.

18 1. ME v Praze v roce 1933  Velký a nesnadný úkol pro náš svaz.  Závody na F1, F2 (skládací kajaky), K1 (švédské kajaky) na trati 10 km (Zbraslav – Praha), kanoe a kajaky na 1 km.  Celkem na závodech startovalo 58 závodníků z 10 zemí.  Při ME zasedal IRK – snaha sjednotit typy lodí a vytvořit tak stejné podmínky pro všechny. Stanovil přesné rozměry pro závodní lodě.  ME velký společenský a sportovní úspěch, přispělo k zařazení do programu OH.

19 Kanoistické soutěže na programu OH v Berlíně 1936  Předseda svazu JUDr. Karel Popel (1936)  10 km – F1, F2, K1, K2, C2  1 km – K1, K2, C1, C2  C2 10 km Mottl – Škrland 1. místo  C2 1 km Brzák – Syrovátka 1. místo  C1 1 km Karlík 2. místo  OH měly velký vliv na vývoj techniky pádlování

20 1. MS Waxholm 1938  Stejné soutěže jako v Berlíně, přibylo K1, K2 ženy.  Naši opět velice úspěšní C2 10 km Karlík – Brzák 1. místo K2 sestry Pavlisovy 1. místo C2 1 km Mottl – Škrland 2. místo

21 Vývoj kanoistiky po roce 1948  Vytvořeny podmínky pro sjednocení čs. Tv a sportu pro budování socialistického systému naší tělesné kultury.  Zákon o státní péči o Tv a sport vytvořil základní předpoklady pro plánovitý a soustavný rozvoj naší tělovýchovy.  Nové formy sportovního tréninku.  Rostou počty závodů, počty kanoistických oddílů.

22

23 Vodní slalom  Zrod vodního slalomu ve 30. letech 20. stol.  1. průkopníkem byl brněnský vodák František Smutný.  1937 1. závod v ČSR v Brně.  1939 1. Mistrovství ČSR  1949 1. MS Ženeva  1. OH 1972 Mnichov, 1992 Barcelona  Čeští slalomáři ovlivnili pojetí tohoto sportu ve světě a trvale si udržují vysokou úroveň.

24 Historii rychlostní kanoistiky je možno rozdělit na tři období:  1936-1958: „ZLATÁ ÉRA“ - OH: Berlín, Londýn, Helsinky, Melbourne - získané medaile: 6 zlatých, 3 stříbrné, 1 bronzová - MS: Waxholm, Kodaň, Macon, Praha - získané medaile: 6 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových - Brzák-Felix, Syrovátko, Mottl, Škrdland, Karlík, Čapek, Holeček, Pavlisová, Zvolánková, Kudrna atd.

25 OH Londýn 1948 C1 1 km Holeček Josef 1. místo C1 10 km Čapek František 1. místo C2 1 km Brzák – Kudrna 1. místo C2 Havel – Pecka 2. Místo OH Helsinki 1952 C1 1 km Holeček Josef 1. místo C2 1 km Brzák – Kudrna 2. místo C2 10 km Jindra Alfréd 3. místo

26  1959-1992: „DOBRÝ PRŮMĚR“ - OH: Řím - Barcelona - bez medaile - MS: Berlín, Paříž - získané medaile: 0 zlatých, 8 stříbrných, 9 bronzových - Čtvrtečka, Souček, Eliáš, Pěnkava, Šach, Školník, Suder, Kvasil, Švec, Vrdlovec, Dvořák, Kubíček, Bartůněk, Procházka, Fibigr

27  1993-současnost: ÉRA MARTINA DOKTORA - OH: Atlanta, Sydney, Athény, Peking - získané medaile: 2 zlaté, 0 stříbrných, 0 bronzových (Martin Doktor) - MS: Kodaň-Duisburg - celkem: 3 zlaté, 15 stříbrných, 6 bronzových - z toho: 2 zlaté, 9 stříbrných a 3 bronzové získal Martin Doktor a 1 zlatou, 4 stříbrné a 4 bronzové C4 200m - M. Doktor, C4: Procházka, Křivánek, Fibigr, Dittrich, Kožíšek, Břečka, Kučera, Hruška, Bednář, Fuksa, Netušil, Heller, Leština, Šváb, Holubář, Polívka, Strnadová-Mrůzková, Blahová

28

29 Činnost českých funkcionářů v ICF  V komisích: MUDr. Čech, Vacek, Šulc, Charvátová, Rolečková  1997-2001: Prof. Pollert – předsedou slalomové komise - „vydupal“ znovu zařazení slalomu na OH - projekt a spolupráce na výstavbě kanálu v Sydney • 1945-1960: JUDr. Karel Popel (od r. 1936 předseda ČSK) - 1945-54: 1. místopředseda ICF - 1954-60: předseda ICF - 60-do současnosti: doživotní čestný předseda ICF

30 K úspěchům české kanoistiky patří i pověření pořádat MS a ME – úspěšně:  Rychlostní kanoistika + maraton 1938 – 1. ME Praha 1958 – MS Praha 1993 – MSJ Račice 2002 – MSM Týn n. Vlt. – povodně! 2005 – MEM Týn n. Vlt. 2006 – ME Račice 2007 – MSJ Račice 2008 – MSM Týn n. Vlt.

31  Vodní slalom + sjezd 1967 MS Lipno/ Špindlerův Mlýn 1996 MSJ 1998 ME Roudnice 2006 MS Trója/ Karlovy Vary 2008 MSJ Roudnice

32


Stáhnout ppt "Rychlostní kanoistika. Původ kanoe Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky. Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google