Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klub psychotroniky a UFO, o.s. ®

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klub psychotroniky a UFO, o.s. ®"— Transkript prezentace:

1 Klub psychotroniky a UFO, o.s. ® http://www.kpufo.cz
Záhady kolem nás i v nás Několik zkušeností s bádáním členů Klubu psychotroniky a UFO Klub psychotroniky a UFO, o.s. ®

2 Jak se člověk stane badatelem?
Přivedl ho k tomu zájem o nějakou oblast, díky četbě, filmu… Přihodila se mu zvláštní příhoda… Narazil na něco, co si nedovedl hned vysvětlit… Pak začne hledat informace a přemýšlet a začne se na svět dívat novýma očima.

3 Jakými oblastmi jsme se zabývali
Geologie Architektura Historie Archeologie Megality Kronikářství Botanika - léčivé byliny Léčitelé Duchové a strašení (poltergeist), dříve a nyní Předtuchy, jasnovidnost, vymístění z těla UFO, anomální atmosférické jevy Kruhy a obrazce v obilí Další, dosud nepojmenované záhady

4 Zásady našeho bádání Snažili jsme se o předmětu svého zájmu získat co nejvíce informací – z knih, časopisů, internetu, sborníků, ze sympozií a osobními dotazy na svědky, pamětníky atd. Pomocí internetu jsme navázali kontakty s jinými skupinami a časem i s cizinou. Získaný informační materiál jsme museli vyhodnotit podle věrohodnosti. Získávání informací od lidí naráží na problémy: poskytování informací jen jedním směrem, na nedůvěryhodnost poskytovatele informace, na své možné zkompromitování s tímto člověkem, na možné zneužití informací. Museli jsme si doplňovat informace z vědních disciplín přírodních věd především a historie. Jde zejména o fyziku, chemii, biologii, elektroniku. Také jsme museli konzultovat události s odborníky z těchto vědních oborů, včetně doktorů. Některé případy nakonec byli jiné než se napoprvé zdály. Logickou rekapitulací a v rámci souvislostí výzkumů z různých úhlů pohledu se nakonec dojde k jiným než očekávaným závěrům. Snažíme se potvrdit poznatky experimentem, což je ale problematické. Vše je třeba si zapisovat i když se to zdá jako banalita s odstupem času se to hodí. Výzkum jevu probíhá dlouho někdy i léta. Výzkum je týmová práce a každý pohled na věc je cenný.

5 Záhady obce, kde bydlím Stále je něco nového, co se lze ještě dozvědět. Navštěvujeme přednášky – třeba architekti u nás vypráví o tom, jak vznikly vilové čtvrti a která vila je architektonicky cenná a která byla první postavená na bývalém poli. Navštěvujeme poutní místa, zjisťujeme legendy a fakta na téma proč se tam lidé začali scházet. Přednášky o podzemních krytech před rokem 1989 sloužících jako součást civilní obrany obyvatelstva nás přivedli na problém co je s nimi dnes a kam by se dnes člověk schoval? Každý měsíc zkouší sirény, ale co dělat už se neříká a druhy signálu už lidi taky neví. Dnes lidé ani neví, kde jsou vchody do toho podzemí, i když chodí každý den okolo. Dnes jsou tam třeba sklady léčiv pro nemocnici, potravin, restaurace atd. Propady půdy a problémy se stavbou nových domů existují pořád.

6 Foto z přednášky o vilové čtvrti – první vily na začátku 20. století Foto o 100 let později, druhá strana ulice naproti vilám.

7 Podzemní chodby Existuje řada pověstí o podzemních chodbách z hradů a zámků z měst do vedlejších vesnic, ale nepodařilo se je ještě úplně dokázat a zpřístupnit. Na Moravě jsou kupodivu lidé více o těch chodbách přesvědčeni než v Čechách. Jedna teorie tvrdí, že průběh chodeb ukazují na povrchu boží muka (viz obr. dále z naší publikace o kapličkách) Hledali jsme proutkem zda tam chodby jsou a kam vedou a jak jsou hluboko, kde je vchod a kde je větrací šachta. V kronikách mohou být záznamy o propadech půdy v polích, ty mohou být vodítkem pro stanovení průběhu chodeb nebo se ty údaje dají vyhledat u pamětníků – bývalých pracovníků JZD, lesů, pracovníků CO, městských výborů apod.

8

9 Jsou kultovní stavby postaveny náhodně?
Po inspiraci Dänikenem a odborníkem na feng shui a prostorovou geometrii jsme zjistili, že kultovní stavby od pravěku až podnes, tvoří zajímavou strukturu a jsou mezi nimi zajímavé geometrické vazby – a to na mapě světa i na mapě regionu. Některé anomální jevy se staly na průsečících spojnic kultovních míst. Zajímavé souvislosti vznikly i spojením míst, se stejnými názvy nebo podobnými, na mapě ČR. Blíže viz Obr. Spojnice 3 a více kultovních míst v městě Plzni

10 Události 2. světové války
V archívu města jsme hledali informace o tom, kde se vzali pohřbení sovětští vojáci na hřbitově, když nás osvobodili Američané. Byli to zajatci, kteří umřeli na různé choroby a vyčerpáním v nemocnici. Dostali jsme se k zajímavým informacím - co se tu za války dělo, o transportech smrti, o pracovních táborech, o bombardování apod. Dnes pomocí internetu se řada potomků vojáků snaží zjistit, kde jejich příbuzný za války padl a chce navštívit jeho hrob. Takže je možné hledat jejich příbuzné a sdělit jim, že se tady o hrob lidé starají. Odkazy na stránky: Ministerstvo obrany Ruska přehled hrobů, Ministerstvo obrany ČR - mezinárodní hledání lidí podle čísla z koncentračního tábora a nebo osobních údajů Mezinárodní červený kříž -

11 Jak zkoumat místní zvláštnosti?
Při zkoumání přírodních zvláštností (kameny, studánky, jeskyně, chodby, památné stromy, léčivé rostliny atd.) jsme našli také toto. Ač to vypadá jako stavba od lidí, tak je to přírodní pozůstatek lomu. Ani místní název nám nepomohl rozluštit záhadu, kdy se tam těžilo naposledy apod.

12 Přírodní zvláštnosti Zajímavé přírodní úkazy na obloze, také
z našeho archívu.

13 Koule na fotografiích Často lidmi považované za duchy nebo neznámou energii. Ovšem racionálním výzkumem objasněno jako lom světla na prachových částečkách. Viz foto:

14 Jak jsme proutkařili Proutkaření v terénu byla jedna z prvních věcí, které jsme dělali. Jak hledání podzemní vody, tak geopatogeních zón. Na zřícenině hradu, kde jsou dnes jen valy, jsme hledali, kudy vedly zdi. Našli jsme tenkrát zdi každý jinak, protože byly každá z jiné doby. Proto je důležité se vždy pořádně ptát a říci konkrétně co hledám. Aby byl pokus s proutkařením objektivní, musí hledat jen jeden a ostatní to nesmí vidět, musí si to nakreslit na papír a pak až projdou všichni, tak se výsledky porovnají. Nesmí se dělat značky v terénu. Jinak jde o sugesci a ovlivnění toho dalšího. Nejlepším výsledkem bylo proutkaření na archeologické lokalitě, kde jsme se s vysokou pravděpodobností shodli na místě, kde něco je a kde by stálo za to udělat archeologickou sondu.

15 Dopravní nehody na přehledném úseku
Kousek za obcí je místo, kde se křižují mezi poli dvě silnice a kde je často nehoda, i když jsou přijíždějící auta vidět zdaleka a není pro to zjevný důvod. Do pátrání se zapojili mnozí lidé, včetně psychotroniků. Ti tvrdili, že na tom místě se kdysi vedla nějaká bitva, a že se zde projevuje čas od času paměť místa, která někoho ovlivní a ten udělá nějakou chybu. Podobný je úsek 88 km dálnice D1, kde je také častý výskyt nehod, pro které není velký důvod. Tam zřejmě jde o geologický zlom, který v součinnosti s dalšími vlivy ovlivní řidiče. Podobných míst je celá řada a po příčinách stále pátráme. - Viz mapa.

16 Mapa úseků častých nehod

17 Výzkum UFO Ukázka souvislostí a šíře výzkumu.
Po zjištění údajů a svolení svědka k rozhovoru je možné ho navštívit, vyptat se na všechny údaje (k tomu slouží dotazník) a další podrobnosti. Pokud je to možné, jdeme se svědkem na místo pozorování Všímáme si nejen případu, ale i osobnosti svědka, jeho důvěryhodnosti a jeho dřívějších zážitků (např. že se topil nebo měl jinou nehodu na místě). Pozorně obhlédneme místo pozorování, zda událost nemohla být ovlivněna nějakým technickým zařízením, apod. Zjišťujeme, zda místo také nemá jinou zvláštnost a zda se tam neudála jiná záhadná událost (např. kaplička s pětiúhelníkovým půdorysem, postavená na památku nějaké zvláštní událostí, nebo tam spadlo za války letadlo, atd., atp). Dále zjišťujeme další podrobnosti o místě (za pomocí tamního kronikáře, pamětníků, atd.)

18 Výzkum kruhů v obilí Průzkum terénu, sklon svahu, světové strany, zakreslení do plánku, změření rozměrů, stav rostlin a živočichů půdy, Pokud obrazec někam směřuje (např. má šipku atd.), musí se zjistit, co je v tom směru zajímavého. Obrazce v obilí mohou být rozmístěny podle nějakého systému, mezi různými kultovními místy (např. ve zlatém řezu mezi kostely, kaplemi tzv. Božího hrobu atd.) Tyto zvláštnosti a souvislosti nás přivedly na problematiku stavění kaplí Božího hrobu, jejich historie, účelu, stavitelů, jejich tajemné reliéfní výzdoby atd.

19 Příklad průzkumu kruhů v obilí
Při výskytu obrazce v obilí je třeba místo co nejrychleji navštívit, neboť hrozí poškození od množství návštěvníků. Nemůžete-li obrazec navštívit, nahlašte jeho výskyt Stěžejní je zjištění pravosti obrazce, neboť je řada padělatelů. Pro průzkum použijte návody k průzkumu a odebrání vzorků rostlin podle návodu – viz naše stránky a publikace. V obrazcích však může docházet k chybám měření vlivem různých anomálií. Při průzkumu obrazce v severních Čechách byl zakreslen plánek obrazce – kruhy do kříže – za pomocí pásma a buzoly. Také další badatelská skupina, která provedla průzkum pár hodin po té první, vytvořila stejný obrazec. Jaké bylo překvapení, když se později podle letecké fotografie ukázalo, že kříž byl přesně pravoúhlý, ale badatelé jej zakreslili nepravidelný. V kruhu kompas v době měření vykazoval nepřesnost 25 stupňů. To ukazuje, jak je důležité mít různé zdroje informací a pokud možno objektivní. A dávat si pozor na všechno. Co způsobilo výchylku kompasu v obrazci není dosud vysvětleno. Ale třeba přijde doba, kdy se tyto údaje budou hodit a poslouží k objasnění dalších jevů.

20 Příklad výzkumu „poltergeist“
V jednom rodinném domě náhle začala téci voda ze stropů a z trubky, i přes vypnutý vodovod. Následovaly další podivné jevy. Do domu se na 3 dny se svolením rodiny přestěhoval náš badatel s kamerou a dalšími přístroji. Vzorek vody byl dán na rozbor – byla úplně sterilní. Později jsme se dozvěděli o podobném případu z Běloruska – také tato voda byla úplně sterilní… Případ popsán na KPUFO Mělník:

21 Zvedání lidí na prstech
Starý pokus známý ve světě jako jedna z duchařských praktik. Dosud není dostatečně vysvětlen. Jak je možné těžkého člověka zvednout po rituálu, když před ním to nejde. Viz videa: odkazy jeden z pokusů informace z wikipedie

22 Výsledky bádání zajímavosti se objeví až při srovnání výsledků z různých oblastí, až když se najdou souvislosti, třeba astronomické, geologické, historické apod. Výsledky z jednoho případu a zkušenosti se hodí pro řešení dalších případů. Nejlépe je si udělat kroniku bádání na internetu na vlastních stránkách třeba na zdarma. Výsledky bádání ze všech oblastí se snažíme předat vědcům k dalšímu výzkumu. Naše bádání je na úrovni, v kontaktech se zahraničím nikde není taková tradice kroužků a tedy takové zkušenosti.

23 Význam a přínosy Spousta zážitků, legrace , „náhod“. Užitečně a prospěšně strávený volný čas. Týmová práce s přáteli. Podněty pro záchranný archeologický výzkum. Psychologická pomoc svědkům jevu. Ekologické cítění a obdiv k tvorbě předků. Systematická práce, hledání a pátrání po zdrojích se využije ve škole i při studiu. Nacházení souvislostí rozšíří obzory a přinese základní povědomost o řadě oborů lidské činnosti. Člověk se nedá tak lehko podvést. Zkušenosti a zážitky pomůžou při výběru povolání i při jeho realizaci. Znalost obce - využití pro průvodcovství, zvýšení turistického ruchu. Člověk se naučí efektivně využívat technické vymoženosti a přitom taky musí jít od počítače do terénu. Mezigenerační výměna informací.

24 Některé naše weby a prezentace o bádání na youtube:
Klub psychotroniky a UFO®o.s.: * * * Náměty k místním záhadám a výletům – weby okresních poboček KPUFO: Video: o KPUFO Megality Kruhy v obilí Ringvaly Vortexy

25 Doporučená a použitá literatura
Knihy: Březina, K.: Přehled hradních a zámeckých strašidel. Praha 2007 Cílek V. a kol.: Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Olympia, Praha 2002 Kol. aut.: Navštivte poutní místa v Čechách. Olympia, Praha 2004 Däniken, E. von: Vzpomínky na budoucnost a další knihy… Kol. autorů: Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka, Včelka, Plzeň 1996 Kroupa, P.: Kameny krve a víry. Karpana, Praha 2011 Grof, S.: Dobrodružství sebeobjevování. Praha 1992 (a další knihy…) Mackerle, I.: Návrat nejistý – Po stopách největších záhad. Praha 2011 (a další knihy) Novák, J.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jedno století. Praha 2008 Playfair, G.L.: Telepatie mezi blízkými. Výzkum začíná u dvojčat. Praha 2006 Rejdák, Z.: Telepatie a jasnovidnost. Svoboda, Praha 1970 (a další knihy) Voynichův rukopis. CAD Press, 2012 Souček, L.: Tušení stínu, Tušení souvislostí, a další knihy … Sklenář, K.: Archeologické památky. Opava 1994 Špůrek, M.: Jehla v kupce sena. Praha 1990 Stejskal, M.: Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa. Paseka, Praha 1990 Štraub, M. - Lenková, J.: Tajemné podzemí. (7. dílů) Regia, Praha 2007 Válek, O.: Za hranicemi fyziky a psychologie. CAD Press, 2011 Wágner, K.: Poltergeist a čtvrtá dimenze. Praha 2010 ) a jiné…

26 E-mail: kpufo@kpufo.cz
Filmy pro inspiraci Filmy pro inspiraci: Krotitelé duchů (USA) Muži v černém (USA) Duch (USA) Jsou mezi námi (USA) Stalker (SSSR) Indiana Jones a Chrám zkázy (USA) a další … Mýtická trilogie (ČR) stopuje kosmické kořeny české krajiny, zakladatelské mýty českého národa a města Prahy. Dokumenty na TV National Geographic TV History TV ViaSat History - aj. v archivu KPUFO V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, naši členové působí po celé ČR i v zahraničí.

27 Badatelské spolky v ČR ČsAAA (1990) www.csaaa.eu
KPUFO (1991) Projekt Záře (1993) Badatelské centrum Statenice (1997) Fantastic Fact Club – FFC (2000)


Stáhnout ppt "Klub psychotroniky a UFO, o.s. ®"

Podobné prezentace


Reklamy Google