Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Odhad potenciálů budov v České Republice z energetického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Odhad potenciálů budov v České Republice z energetického."— Transkript prezentace:

1 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Odhad potenciálů budov v České Republice z energetického hlediska Martin Studnička MS architekti s.r.o., Envi A o.p.s.

2 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Zamyšlení nad stavem budov v České Republice z energetického hlediska Martin Studnička MS architekti s.r.o., Envi A o.p.s.

3 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Podíly jednotlivých sektorů na celkové spotřebě Spotřeba elektrické energie bydlení26% výroba42% komerční sektor, administrativa, veř. sektor 23% ostatní 9% zdroj – EkoWatt, IEA 2007 Spotřeba tepla bydlení44% výroba34% komerční sektor, administrativa, veř. sektor 21% ostatní 1%

4 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Relevantní jsou pouze první tři kategorie, zde lze hledat zaznamenatelný potenciál úspor energií Spotřeba tepla bydlení44% výroba34% komerční sektor, administrativa, veř. sektor21% ostatní 1% Spotřeba elektrické energie bydlení26% výroba42% komerční sektor, administrativa, veř. sektor 23% ostatní 9% Podíly jednotlivých sektorů na celkové spotřebě

5 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Výroba Spotřeby – teplo 34% (ca. 29 000 TJ), elektro 42% (ca. 24 000 GWh) celkový podíl mezi spotřebou pro výrobu a pro vlastní budovu lze jen těžko odhadnout, modelově 75/25, ale pro budovy platí (a to i u firem, jejichž výrobky jsou z hlediska spotřeby energií a celkového vlivu na životní prostředí v absolutní špičce): - tepelně technické parametry obálky budovy téměř vždy na minimu požadovaném normou - rekuperace nebo alternativní zdroje energií jsou nezajímavé – úspory jsou v celkových nákladech na energie jen „drobné“ - přesně totéž platí o využití systémů řízení spotřeby elektrické energie, náklady jsou z větší části tvořeny platbou za celkový instalovaný výkon, nikoli za skutečně spotřebovanou energii - výše uvedené kontrastuje s přístupem k výrobní části spotřeby, kde jsou často využívány ty nejsofistikovanější systémy, řídící efektivitu výroby - a tedy i spotřebu energií

6 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Výroba Ale,… stále se jedná o tisíce hektarů vytápěné, větrané a osvětlované plochy staveb, v naprosté většině jednopodlažních; ne všechny výrobní haly jsou již zrekonstruované či přestavěné, ty nové mají průměrný standard, původní logicky ten nejnižší. Při 25% podílu spotřeby budovy a při odhadu úspor při realizaci opatření, vedoucích je snížení spotřeby energií ve výši 30% se dostáváme zhruba na úroveň 6 % úspor energií výrobního sektoru, resp. 2,5% úspory celkové spotřeby energií budov.

7 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Komerční sektor, administrativa, veřejný sektor Spotřeby – teplo 21% (ca. 19 000 TJ), elektro 23% (ca. 13 000 GWh) Zřejmě nejlepší je situace je u nových administrativních objektů – prakticky pouze v sektoru kancelářských objektů lze najít budovy certifikované LEED či BREEAM, situace na trhu nutí majitele a developery energetickou náročnost svých objektů řešit. U starších objektů lze předpokládat v budoucnosti tlak na další snižování energetické náročnosti – jen minimální pozornost byla v nedávné minulosti věnována snížení náročnosti odvodu tepla (a jeho eventuálního dalšího využití – příprava TUV etc.) v letním období. V části komerčního sektoru a služeb je situace horší, jedná se sice často o nové objekty či objekty, které byl majitel nucen rekonstruovat. Nicméně výstavba a rekonstrukce probíhaly v atmosféře tlaku na minimalizaci investičních nákladů (srovnej výroba). V porovnání s administrativními budovami je zde menší tlak zákazníků na úspory provozních energií.

8 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Komerční sektor, administrativa, veřejný sektor Spotřeby – teplo 21% (ca. 19 000 TJ), elektro 23% (ca. 13 000 GWh) Veřejný sektor – rozhodně nelze označit za leadera ve vztahu k úsporám energií u budov (jakkoli se k nim ústy svých představitelů více či méně hlásí). Veřejné a státní objekty jsou často zastaralé, rekonstrukce a úpravy, pokud k nim dochází, jsou často financovány z rozvojových programů (IPRM…), kde komplexní řešení naráží na striktní určení účelu využití finančních prostředků, takže jsou provedeny úpravy pouze částí objektů, dotčených příslušným programem. Když už se finance najdou, není požadován vysoký standard – požadavek u nových budov na třídu A je výjimkou, naproti tomu C není neobvyklé (výjimky typu Národní technické knihovny jen potvrzují pravidlo). Pokud již se dílčí opatření zrealizují – výměna oken, zateplení – obvykle se jedná o nekoncepční, nejméně nákladná řešení, přinášející sebou řadu dalších problémů (utěsnění obálky a zamezení infiltrace, tj. místnosti postrádají jakoukoli výměnu vzduchu – školy, kancelářské objekty) Většinou však finanční prostředky chybí, k úpravám nedochází, výhled do budoucnosti není optimistický.

9 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Bydlení Spotřeby – teplo 44% (ca. 39 000 TJ), elektro 26% (ca. 15 000 GWh) Ještě v nedávné minulosti zřejmě z hlediska redukce energetické náročnosti nejméně rozvinutý sektor, starší objekty (ca. před r. 1990) bez konstrukcí snižujících spotřeby energií, ty novější jsou s výhradami na minimálních normových hodnotách. Aktuální vývoj je pozitivní, jednak poptávka po NED a PD obecně stoupá, rovněž programy „Panel“ a „Zelená úsporám“ přinesly bezpochyby zájem o zateplování, eventuálně i alternativní zdroje energií. Stále však – jde o sektor, který spotřebovává téměř polovinu vyrobeného tepla – a vhodně volenými konstrukčními úpravami + chováním obyvatel lze dosáhnout zaznamenatelných úspor.

10 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Celková situace Celkové povědomí obyvatelstva o možnostech, efektivitě opatření k úsporám energií budov se zlepšuje (do značné míry díky široce publikovanému programu „Zelená úsporám“, jedná se však, a to jak mezi veřejností laickou, tak často i - bohužel – odbornou o povědomí povrchní. Výjimky potvrzují pravidlo, o čemž svědčí rostoucí zájem o bydlení v developerských projektech s úrovní NED či PD, ale zejména pro rekonstrukce starších domů, kde je potenciál úspor největší, platí: • Obecná povědomost o opatřeních k úsporám energií u budov se omezuje na zateplení objektu, další způsoby jsou prakticky neznámé • Lidé tedy vědí, že je možno zateplovat, občas znají i některé z alternativních zdrojů tepla, ale většinou netuší nic o nutnosti komplexního řešení úprav objektů. • Úpravy výkonů topných systémů a s tím spojená regulace, rekuperace, sluneční kolektory pro přípravu teplé užitkové vody jsou naprostou výjimkou

11 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Celková situace Celkové povědomí obyvatelstva o možnostech, efektivitě opatření k úsporám energií budov se zlepšuje (do značné míry díky široce publikovanému programu „Zelená úsporám“, jedná se však, a to jak mezi veřejností laickou, tak často i - bohužel – odbornou o povědomí povrchní. Výjimky potvrzují pravidlo, o čemž svědčí rostoucí zájem o bydlení v developerských projektech s úrovní NED či PD, ale zejména pro rekonstrukce starších domů, kde je potenciál úspor největší, platí: • Firmy zajišťující realizace (především zateplování) a jejich projektanti doporučují svým klientům polovičatá či technicky nesprávná řešení – ta sice umožní dosáhnout na dotaci, ale zákonitě musí v budoucnosti přinést problémy - např.: • zateplování pouze částí objektů, jež jsou z hlediska realizace nejjednodušší, skutečné úspory jsou pak minimálně diskutabilní • obvykle je zcela ignorována existence tepelných mostů – lodžie, čela stěn, okna… • běžná je realizace zateplení dvouplášťové střechy nad provětrávanou mezerou, ve výpočtech účinnosti toto zaneseno není

12 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Celková situace Dalším problémem je neznalost způsobu chování v objektech s realizovanými opatřeními k úsporám energií – bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o nový objekt či rekonstrukci. • na druhou stranu – i v panelákovém (objekt pouze s vyměněnými okny) bytě se dá dosáhnout téměř pasivního standardu pouhou úpravou chování • je zaznamenán případ domu s pasivním standardem, kde se uživatelům podařilo dosáhnout spotřeby 100 kWh/m 2 a, tedy několikanásobek předpokládané hodnoty • samostatnou kapitolou je výroba – dlouhé minuty otevřená vrata v zimě, svícení v plném výkonu bez ohledu na denní dobu a venkovní počasí, přetápění…

13 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Celková situace Dalším problémem je neznalost způsobu chování v objektech s realizovanými opatřeními k úsporám energií – bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o nový objekt či rekonstrukci. I v běžných objektech „pouze“ s vyšším standardem zateplení je nutno upravit chování obyvatel. Nejsme zvyklí žít v utěsněných domech, fasády domů vždy umožňovaly víceméně dostatečnou výměnu vzduchu, nové či nově zateplené objekty již toto neumožňují. Z toho vyplývá jak nárůst koncentrace CO 2, tak i relativní vlhkosti – problémy, které NED či PD nemají. • vlhkost (ale i koncentrace CO 2 ) v bytech – byli jsme přizváni k řešení reklamace plísní v tři roky starém objektu. Zvláštní bylo, že problém se objevoval pouze v jednom 25 bytů v domě – měření ukázalo relativní vlhkost v ložnicích a chodbách bytu značně přesahující 80% (předpoklad normy je 50%) – v bytě se téměř nevětralo – obyvatelé tak nečinili ani dříve v paneláku, tak proč nyní • měření ve školách s vyměněnými okny ukazují nárůst koncentrace CO 2 již v polovině vyučování nad hranice 1200-1500ppm, tj. nad hranicí hygienických limitů – vyřešení tohoto velmi častého problému považujeme jedno z témat blízké budoucnosti

14 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Jedním z cílů dnešního workshopu je i diskuse o cílových skupinách, na které by měla být připravovaná řada seminářů NETSCI a jeho partnerů zaměřena. Obecně by se sice dalo konstatovat, že se jedná – až na výjimky, účastnící se programů Envi A  - o celé spektrum obyvatelstva ČR… Ale konkrétně,

15 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Developeři obytných souborů, developeři obecně Bezpochyby jedna z hlavních cílových skupin. Jakkoli se jedná o skupinu, která si problematiku nutnosti úspor energií a využívání alternativních zdrojů velmi dobře uvědomuje a aktivně informace vyhledává, řada připravovaných seminářů by pro ně měla být přínosná Skupina je málo početná, dobře oslovitelná, rozhodování je ze relativně přímé a rychlé

16 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Majitelé a stavebníci rodinných domů, vlastníci bytových objektů, sdružení vlastníků jednotek, družstva, správci nemovitostí Zřejmě skupina s největším potenciálem možných úspor energií a zároveň skupina s velmi malým povědomím o možnostech. Většinou se spoléhá na informace od odborníků (které nejsou vždy úplné a správné), zároveň jde o skupinu, která posléze stavby také užívá a chybí jí o způsobu užívání informace; semináře by této skupině měly přinést nejvíce. Potíží je obrovské množství subjektů, těžko oslovitelných, rovněž jejich rozhodování je komplikované a zdlouhavé, problémem je i skutečnost, že ve většině případů nemají výstavbu jako svoji hlavní pracovní náplň, účast na seminářích koliduje s pracovními povinnostmi.

17 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Stát a státní správa, samosprávy Teoreticky se jedná o skupinu s obrovským potenciálním vlivem a pravomocemi, praxe však ukazuje, že tento vliv a pravomoci jsou často velmi úzce zaměřeny a ne vždy se protínají tak, aby bylo možné vliv a pravomoci efektivně využít; rozhodovací procesy jsou komplikované. K tomu se přidává i striktní rozpočtování a fixace finančních prostředků na konkrétní účel a jen omezené možnosti eventuálních přesunů financí v rámci kapitol rozpočtů. Zákon o zadávání veřejných zakázek – jakkoli nelze popřít jeho nutnost – je v některých případech svým důrazem na výběr investičně nejlevnější varianty (nikoli investičně a provozně) kontraproduktivní. Také odeznívající ekonomická krize a s ní spojené snižování schodků veřejných financí logicky omezuje aktivity této skupiny.

18 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Výrobní sféra a obchod Potenciál úspor energií u budov je velký, zájem této skupiny minimální – snížení nákladů není v porovnání s potenciálem vlastní výroby/prodeje významné, návratnost vložených prostředků bývá za hranicí přijatelnosti. Vzhledem k potenciálu se zdá, že bude vhodné pokusit se tuto skupinu oslovit, naděje na pozitivní odezvu je však malá.

19 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Stavební firmy a jejich subdodavatelé Část stavebních firem a dodavatelů výrobků pro stavby se problematikou úspor energií aktivně zabývá a ochotně se o své zkušenosti dělí. Bohužel velká část – zejména středního a nižšího managementu stavebních firem, tj. stavbyvedoucí a mistři – má ve znalostech nových konstrukcí a technologií mírně řečeno mezery – „vždycky se to tak dělalo, tak proč by to mělo být najednou špatně?“ – ovšem bez technických znalostí právě těch, kteří provedení konstrukcí fyzicky řídí, resp. je fyzicky provádějí, a bez jejich porozumění problematiky nelze dosáhnout uspokojivých výsledků (dozor na stavbě nemůže nikdy ohlídat vše). Jedná se o profesní skupinu, je tedy poměrně dobře oslovitelná, semináře by měly mít pozitivní dopad. Potíž je v relativní konzervativnosti – „praxe naučí víc než zbytečné sezení na nějakém semináři nebo práci, která uteče během semináře za mne nikdo neudělá “ a tedy i malém zájmu

20 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Architekti a projektanti Osobně vidím tuto profesní skupinu rozdělenou na dvě části – první se problematikou energetických úspor aktivně, často již dlouhou dobu, zabývá, druhá o problematice ví, ale víceméně ji neřeší více, než je nezbytně nutné, čili než co předepisuje legislativa. Oslovení první skupiny nebude problém (všichni navštěvují tytéž akce), oslovení druhé skupiny by mělo být jedním z cílů připravované řady seminářů, jakkoli se jedná o profesní skupinu relativně roztříštěnou, málokdy sledující stejná média.

21 Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Doporučení k cílovým skupinám Vysoké školy Připravovaná řada seminářů asi není tak ambiciózní, aby si jako jednu z hlavních cílových skupin vybrala vysokoškolské pedagogy, problematikou se zabývající, – ty bychom rádi viděli za pultem přednášejících na seminářích. Studenti – zde se zdá být spíše problémem jejich zájem o podobné akce, zkušenosti ukazují, že podobných seminářů Envi A se, přes výhodné podmínky (účast zdarma, konání v NTK čili téměř na fakultě), studenti téměř neúčastní.

22 Děkuji Vám za pozornost Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011


Stáhnout ppt "Workshop - Energetická sanace stávajících budov v České Republice - Ostritz (D), 10.-11.1.2011 Odhad potenciálů budov v České Republice z energetického."

Podobné prezentace


Reklamy Google