Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokroky v technologiích (2)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokroky v technologiích (2)"— Transkript prezentace:

1 Pokroky v technologiích (2)
Špicové nové věci pro mobilní aplikace, JSON, REST a samozřejmě i SOAP

2 Trendy - výzvy Nové platformy Nové OS
Téměř vše je dnes mobilní (přenosné) Vše komunikuje se vším

3 Technologické výzvy Snížit komplexnost Snížit energetickou náročnost
Zlepšit čitelnost přenášených dat Zajistit bezpečnost přenášených dat

4 Technologické odpovědi
JSON JavaScript Object Notation REST REpresentational State Transfer Softwarová architektura, užívá prostředí Webu RESTful services Webové služby postavené na REST architektuře SOAP profily Mj. slouží k zabezpečení komunikace a dat přenášených webovými službami

5 JSON Textově orientovaný standard pro výměnu dat v lidsky čitelné podobě Odvozen z javascriptu, ovšem jazykově nezávislý Primárně slouží k přenosu (serializace, deserializace) objektů a asociativních polí mezi aplikacemi Var sympozium = { “kde” : “Štiřín”, “kdy” : { “rok” : 2013 , “mesic” : 6 } } Var sympObject = JSON.parse(symposium)

6 JSON a Caché ZEN JSON provider Podpora Node.js
Třída %ZEN.Auxiliary.jsonProvider %ObjectToJSON(oref) %ConvertJSONToObject(string,.oref) Podpora Node.js Cache.node modul

7 REST Není to standard! Založen na bezestavové komunikaci nad (téměř bezvýhradně) HTTP protokolem Softwarová architektura pro tvorbou síťových aplikací Myšlenka REST je založena na jednoduché a přímé komunikaci síťových prvků (aplikací) na HTTP protokolu Opak k CORBA, RPC, SOAP

8 REST Operace Koncepty Zdroj – poskytovaná služba
URI – unikátní ID zdroje /faktury/cislo/1245 /faktury/firma/InterSystems Reprezentace XML / HTML / JSON / CSV … REST HTTP CREATE POST RETURN GET UPDATE PUT DELETE

9 RESTové webové služby Musí vyhovět jistým omezujícím podmínkám
Jednotné rozhraní – všechny zdroje musí mít jednotné rozhraní pro komunikaci sestávající z omezené množiny operací (Get, Post, Put, Delete) omezeného typu reprezentací dat (xmol, html, csv, ...) Klient-Server – data musí být oddělena od prezenční vrstvy Bezestavovost – každý dotaz musí nést dostatečnou informaci k udržování kontextu apliakce Kešování – umožnuje eliminovat redundantní přenosy dat

10 REST URL URL musí být Nemělo by obsahovat Příklady
Krátké, smysluplné, čitelné, bezestavové Nemělo by obsahovat Přípony Smíchaná malá a velká písmena Znaky vyžadující URL kódování (encoding) Příklady

11 REST a Caché Třída %CSP.Request od verze 2013.2
Upravené UI pro definování Web Aplikací v Portálu

12 REST a Caché Třída %CSP.Rest od verze 2013.2
REST rozhraní impelemtujete subklasnutím výše uvedené třídy Upravené UI pro definování Web Aplikací v Portálu Dispatch Class: váš potomek třídy %CSP.Rest

13 REST a Caché XDATA UrlMap Routes Route , Url, Method, Call ukázka!

14 WebSockets WebSocket je technologie poskytující plně duplexní komunikační kanály nad TCP Navrženy k implementaci v prostředí webových prohlížečů a serverů Umožňuje interakci mezi klientem (prohlížeč) a serverem aniž by bylo nutno provádět sérii AJAX dotazů, spojení mezi serverem a klientem je trvale otevřené AJAX = pull WebSockets = push / pull Komunikace probíhá na standardním portu 80 Kde použít? Dlouhé asynchronní zpracování dotazů

15 Web Services WS-Policy WS-Addressing WS-Reliable Messaging
průvodce konfigurací bezpečnostní politikou SOAP služby WS-Addressing API pro začlenění WSA hlavičky do hlavičky SOAP WS-Reliable Messaging API pro práci se sekvencemi SOAP dotazů

16 Pokroky v technologiích (2)
Špicové nové věci pro mobilní aplikace, JSON, REST a samozřejmě i SOAP


Stáhnout ppt "Pokroky v technologiích (2)"

Podobné prezentace


Reklamy Google