Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

……V POŘADÍ DEOXYNUKLEOTIDŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "……V POŘADÍ DEOXYNUKLEOTIDŮ"— Transkript prezentace:

1 ……V POŘADÍ DEOXYNUKLEOTIDŮ
PŘENOS GENETICKÉ INFORMACE KAŽDÝ BIOLOGICKÝ DRUH ……je charakterizován strukturou svých bílkovin INFORMACE O PRIMÁRNÍ STRUKTUŘE BÍLKOVIN JE ULOŽENA V DNA !!!! ……V POŘADÍ DEOXYNUKLEOTIDŮ

2 G E N úsek řetězce DNA, kde je zakódována kompletní informace o jednom určitém polypeptidovém řetězci G E N o m ….soubor všech genů organismu

3 CENTRÁLNÍ DOGMA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE CENTRÁLNÍ DOGMA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE DNA  RNA  PROTEIN REPLIKACE TRANSKRIPCE DNA  mRNA (v jádře) TRANSLACE RNA  PROTEIN (v cytoplazmě na ribozomech) DNA  DNA DNA  RNA POSTTRANSKRIPČNÍ ÚPRAVA RNA  PROTEIN POSTTRANSLAČNÍ ÚPRAVA

4

5 replikace, transkripce a translace
společné znaky replikace, transkripce a translace řízené polymerace (polykondenzace) růst polymeru pouze jedním směrem NK….od 5´ ke 3´konci peptid….od N- k C- konci katalýza transferázami (enzymy)

6 REPLIKACE DNA  DNA zdvojení genetické informace
syntéza dvou nových komplementárních vláken DNA vznik 2 nových pravotočivých dvoušroubovic každá obsahuje 1 vlákno mateřské a druhé dceřinné topoizomeráza ...dohlíží na to, aby se při rozmotávání vlákna DNA v replikační vidlici neutáhlo zbývající vlákno DNA natolik, že by již nešlo rozmotat

7 REPLIKACE DNA  DNA

8 REPLIKACE DNA  DNA

9 Okazakiho fragmenty …jsou úseky nově replikované DNA, které se tvoří na tzv opožděném řetězci posléze pospojovány pomocí DNA ligázy v kontinuální řetězec DNA polymeráza dokáže syntetizovat nové vlákno jen ve směru 5´ - 3´ po rozmotání šroubovice se podle jednoho mateřského řetězce (který je ve směru 3´- 5´) syntetizuje pomocí DNA polymerázy kontinuální řetězec – to není na druhém řetězci možné na řetězci 5´ - 3´tedy dochází k tvorbě tzv. Okazakiho fragmentů tyto řetězce se poté spojí v jeden řetězec

10 se přepisuje z DNA do mRNA transkripcí vzniká RNA komplementární
TRANSKRIPCE DNA  RNA přepis informace o pořadí nukleotidů se přepisuje z DNA do mRNA transkripcí vzniká RNA komplementární k jednomu řetězci DNA Transkript Vzhledem k tomu, že dochází k přepisu pouze malé části DNA, jsou molekuly RNA mnohem kratší (cca několik 1000 ribonukleotidů). Jednovlákná RNA Dvouvlákná DNa templát DNA Směr transkripce

11 DNA RNA TRANSKRIPCE DNA  RNA
hned za místem, kde byl přidán ribonukleotid, dochází k obnovení dvoušroubovicové struktury DNA a vytěsnění vlákna RNA DNA RNA

12 RNA-polymeráza a směr transkripce
RNA je syntetizována ve směru 5' → 3' pro syntézu RNA je využívána energie vznikající hydrolýzou ribonukleosidtrifosfátu (ATP, UTP, GTP a CTP) RNA-polymerasa katalyzuje připojování nukleotidů na 3'-konec rostoucího řetězce RNA za vzniku fosfodiesterové vazby mezi 3'-OH skupinou řetězce a 5'-fosfátovou skupinou přidávaného nukleotidu RNA-polymerasa se pohybuje krok po kroku po DNA, rozvíjí její dvoušroubovicovou strukturu a uvolňuje tak vlákno pro komplementární párování s volnými ribonukleotidy. Na snímku je vytvořená animace znázorňující připojení ribonukleosidtrifosfátu k nově se syntetizující mRNA a vznik fosfodiesterové vazby. Vznik fosfodiesterové vazby 5' 3'

13 RNA-polymerasa Ribonukleosidtrifosfáty Templát pro syntézu RNA
Rozvíjecí místo

14 INICIACE 2. ELONGACE 3. TERMINACE TRANSKRIPCE DNA  RNA
po navázání RNA-polymerázy na promotor se rozvinou oba řetězce DNA 2. ELONGACE RNA-polymeráza se posunuje podél molekuly DNA vzniká vlákno RNA v orientaci 5´ 3´ 3. TERMINACE terminátor - sekvence DNA, která je signálem pro oddělení RNA -polymerázy od DNA

15 3' A G C U T 5' 3' 5' U A A T G C Obsah 5' 3' Fosfodiesterová vazba
Templátový Řetězec (DNA) Nově syntetizovaný (RNA) 5' Templátový Řetězec (DNA) U A A T Nově syntetizovaný Řetězec (RNA) 3'-konec 5'-konec G C Obsah 5' Fosfodiesterová vazba 3'

16 TRANSKRIPCE DNA  RNA

17 Posttranskripční úpravy RNA
DNA je uzavřena v jádře, ale ribosomy se nacházejí v cytoplasmě. mRNA musí být transportována z jádra do cytoplasmy malými jadernými póry. Před opuštěním z jádra však mRNA podléhá posttranskripčním úpravám. Transkripcí vzniká nejprve primární transkript (Pre-mRNA) neboli heterogenní jaderná RNA (hnRNA), která se dále upravuje. Upravená mRNA je transportována do cytoplasmy a tam překládána na proteiny (translace). Posttranskripční úpravy RNA je možné z učiva středoškolské biochemie vynechat. DNA (v jádře) Posttranskripční úpravy transkripce Pre-mRNA (v jádře) mRNA (vznik v jádře, transport do cytoplasmy) translace Protein

18 introny jsou odstraňovány enzymy a exony jsou spojeny dohromady
Exony a introny DNA obsahuje kromě kódujících sekvencí (tzv. exony) i nekódující sekvence (tzv. introny) - introny nejsou překládány do proteinů celá DNA včetně exonů i intronů je transkribována do mRNA (přesněji do Pre-mRNA) introny jsou odstraňovány enzymy a exony jsou spojeny dohromady tzv. sestřih mRNA Rozdělení DNA na exony a introny je možné z učiva středoškolské biochemie vynechat. Na snímku je vytvořená animace znázorňující odstranění intronů a spojení exonů. Exony Introny

19 REVERZNÍ TRANSKRIPCE ... RNA  DNA
pomocí reverzní transkriptázy (RNA- závislé DNA-polymerázy) u retrovirů

20 TRANSlace RNA  protein
podle informace mRNA vzniká primární struktura bílkoviny mRNA – pořadí nukleotidů po přepisu z DNA (transkripce) probíhá na ribozomech

21 Vazba aminokyselin triplet= trojice nukleotidů mRNA
trojice nukleotidů mRNA se nazývá kodón, určuje druh aminokyseliny, která se naváže trojice nukleotidů tRNA se nazývá antikodón – odpovídá kodónu mRNA

22 Proces translace spojení mRNA a ribozomu
- na ribozomu dvě místa pro navázání tRNA na triplet mRNA se naváže tRNA tRNA nese aminokyselinu aminokyselina odpovídá kódujícímu tripletu tRNA aminokyselina může odpovídat více kodonům

23

24

25


Stáhnout ppt "……V POŘADÍ DEOXYNUKLEOTIDŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google