Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETIKA - úvod Marek Matějka Motto  „Vědění a umění vzniká u lidí proto, že mají zkušenost.“ Aristoteles, Metafysika Kniha I, kap. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETIKA - úvod Marek Matějka Motto  „Vědění a umění vzniká u lidí proto, že mají zkušenost.“ Aristoteles, Metafysika Kniha I, kap. 1."— Transkript prezentace:

1

2 ETIKA - úvod Marek Matějka

3 Motto  „Vědění a umění vzniká u lidí proto, že mají zkušenost.“ Aristoteles, Metafysika Kniha I, kap. 1

4 Prolog „Kdo dává bezpečnosti přednost před svobodou, je právem otrok.“ Aristoteles

5 Aristoteles ze Stageiry  384 p.n.l., Stageira, Chalkidiké  322 p.n.l., Chalkida O: Nikomachos, osobní lékař makedonského krále Filipa II

6 Aristoteles ze Stageiry  Oblast, odkud pocházel Aristoteles

7 Biografie Narozen: 384 p.n.l. Studium v Akademii: 367 – 347 p.n.l. Vychovatel Alexandra Velikého: 343 p.n.l. Návrat do Athén: 335 p.n.l Založení Lykeion: 335 p.n.l. Odchod do vyhnanství: 322 p.n.l. Zemřel: 322 p.n.l.  Lykeion byl předkem dnešného lycea.  Název je odvozen chrámu Apollóna Lykeiského.  Rovněž peripatetická škola, to podle názvu krytého sloupořadí peripatos, které se nacházelo v místě, kde se žáci učili.

8 Platón versus Aristoteles  Platón se zabýval zejména člověkem a společností.  Aristoteles se zabýval vlastními pozorováními Země, oblohy, přírody, jazyka, společnosti, politiky a umění.  Platón psal zásadně v dialozích.  Aristoteles pouze zpočátku, posléze v traktátech.

9 Platón versus Aristoteles  Platónovy dialogy se Sokratem jsou spíš jakýmisi „chytrými dialogy“.  Aristotelovy spisy jsou ucelenými argumentovanými učebnicemi.

10 Platón  Vlastním jménem Aristoklés  427 p.n.l., Athény  347 p.n.l., Athény

11 Sokrates  469 p.n.l., Athény  399 p.n.l., Athény

12 Posloupnost

13 Oblasti působení  anatomie,  astronomie,  biologie,  ekonomie,  embryologie,  etnografie,  geografie,  geologie,  lingvistiky,  logiky,  meteorologie  politologie,  estetika,  etika,  metafyzika,  rétorika  teologie,  výchova a vzdělávání,  literatura  Poezie.

14 Bibliografie  Tradiční uspořádání (Andronikos Rhodský): – logické (Organon), tj. Kategorie, O vyjadřování (nebo O interpretaci), První a Druhé analytiky, Topiky a O sofistických důkazech; – přírodovědecké: Fysika, O nebi, O vzniku a zániku, Meteorologie, O duši a 17 menších spisů, přičemž u poloviny z nich se o jeho autorství pochybuje, – Metafysiku, – etické a politické: Etika Nikomachova a Eudemova, Politika a další 3 spisy, – rétoriku a poetiku.  Mimo stojí Athénská ústava, nalezená až v 19. století.

15 Typy vlády  Tři právní formy obce (státu): – monarchii, kde vládne jednotlivec ve prospěch všech občanů, – aristokracii, kde vládnou ti nejlepší (řecky aristoi) – politeu, kde se na vládě podílejí všichni svobodní občané.  Tři pokleslé formy: – tyranii, vláda samozvaného vládce ve prospěch sebe samého, – oligarchii, vládu bohatých pro svůj vlastní prospěch, – demokracii, vládu davu.

16 Typy vlády  „Demokracie vznikla z domněnky, že lidé, kteří jsou si v něčem rovní (například svobodou), jsou si rovni ve všem, oligarchie naopak z předpokladu, že lidé v něčem nerovní (například v majetku), jsou nerovní vůbec.“

17 Typy vlády  „Nejdůležitější v každé ústavě je, aby zákony zaručily, že se nikdo z úřadu nemůže obohatit.“

18 Typy vlády  Stavěl distinkci mezi: – politiku a – etiku.  V soukromém životě má člověk hledat mnoho různých ctností, v politice rozhoduje spravedlnost čili „dobro těch druhých“.

19 Typy vlády  Politika se řídí určitými pravidly, která jsou spojena s formou vlády, a která je možno použít v každém politickém zřízení.  Porovnejme například s Machiavelliho pojetím politiky, respektive hledejme společné a rozdílné body.

20 Vznikání církevních řádů  Řád menších bratří (Ordo Fratrum Minorum), alias františkáni – žebravý řeholní řád založený svatým Františkem z Assisi v roce 1209 – charakteristickým oblečením je hnědá kutna převázaná v pase bílým provazem (cingulem), na kterém jsou tři uzly symbolizující tři řeholní sliby: chudobu, poslušnost a čistotu.

21 Vznikání církevních řádů  Řád se dělí na 3 větve: – OFM minorité, – OFM observanté – OFM kapucíni).

22 ;

23 OFM kláštery v ČR do roku 1306  Staré Město pražské - u svatého Jakuba, po 1228  Olomouc, 1230  Brno, 1231  Staré Město pražské - u svatého Františka, asi 1233  Litoměřice, 1233  Kadaň, 1234  Znojmo, asi 1235  Opava, asi 1238  Hradec Králové, asi před 1238  Stříbro, asi 1240  Benešov, asi 1246  Jihlava, před 1250  Kladsko, před 1257  Cheb, 1260  Krnov, 1273  Bechyně, asi 1281

24 OFM kláštery v ČR do roku 1306  Valtice, 1286  Vysoké Mýto, 1290  Plzeň, po 1295  Nový Bydžov, po 1305  Žatec, před 1314  Čáslav, ?  Planá u Mariánských Lázní, ?  Uničov, 1330

25 Vznikání církevních řádů  Řád svatého Benedikta (Ordo Sancti Benedicti) alias benediktýni – nejstarší mnišský řád, založen svatým Benediktem z Nursie na počátku 6. století – „Ora et labora“- česky „Modli se a pracuj“ – Regula Benedicti – Řehole Benediktova (73 článků – pravidel)

26 Vznikání církevních řádů Sv. Benedikt z Nursie (Benedictus Nursias)  483 n.l.  543 n.l.  založil v Monte Cassinu klášter  Patron Evropy (Pavel VI. – 1964)

27 Vznikání církevních řádů  Klášter (opat)  Kongregace (české kláštery + Čokovac - Slovanská benediktinská kongregace sv. Vojtěcha, 1945)  Benediktýnská konfederace (opat – primas, Řím)

28 OSB kláštery v ČR do roku 1357  Mužské kláštery – Břevnov, 993 Břevnov – Ostrov na Vltavě u Davle, 999–1000 – Sázava u Benešova, 1032 – Rajhrad u Brna, 1048. – Hradišťský (u Olomouce), 1078.  Ženské kláštery: – U sv. Jiří na Pražském hradě, kolem 970 – Teplice, 1160–1167 – Pustiměř 1340

29 OSB kláštery v ČR do roku 1357  Mužské kláštery: – Opatovice nad Labem, kolem 1085 – Třebíč, založen roku 1109 ) – Kladruby u Stříbra, 1115 – Postoloprty u Loun, 1119– 1122 – Vilémov u Čáslavi, před 1131 – Podlažice u Chrudimi, před 1160 – Police nad Metují, po 1213 – Orlová, 1269

30 OSB kláštery v ČR do roku 1357  Mužské kláštery: – Komárov-Luh, 1195 – Těšín, 1211 – Měřín u Velkého Meziříčí, 1298 – Emauzský klášter či klášter Na Slovanech v Praze, 1347 – Praha, klášter sv. Ambrože, 1354

31 Vznikání církevních řádů  Řád bratří kazatelů (Ordo FratrumPraedicatorum) alias dominikáni – katolický kněžský řeholní řád – založen 1215 na základě Augustinovy řehole španělský kněz Domingo de Guzmán - sv. Dominik – posláním dominikánů bylo kázat a zpovídat věřící – Boj proti herezi v jižní Francii

32 Vznikání církevních řádů  Sv. Dominik ( Domingo de Guzmán)  1170 n.l.  1221 n.l.

33 Vznikání církevních řádů  V roce 1233 se stali dominikáni z rozhodnutí Řehoře IX. Inkvizitoři pro oblast Francie.  V roce 1487 napsali dominikánští inkvizitoři Heinrich Insistoris a Jakob Sprenger neblaze proslulý spis Malleus maleficarum (Kladivo na čarodějnice), návod, jak vyhledávat a rozpoznávat čarodějnice.

34 Vznikání církevních řádů  V čele řádu stojí tzv. generál zvolený generální kapitulou.  V čele České provincie Řádu bratří kazatelů stojí Benedikt Tomáš Mohelník.

35 Dominikánští světci a světice  Sv. Dominik († 1221)  Sv. Petr Veronský († 1252)  Sv. Zdislava z Lemberka († 1252)  Sv. Hyacint Krakovský († 1257)  Sv. Markéta Uherská († 1271)  Sv. Tomáš Akvinský († 1274)  Sv. Rajmund de Penyafort († 1275)  Sv. Albert Veliký († 1280)  Sv. Anežka z Montepulciana († 1317)  Sv. Kateřina Sienská († 1380)  Sv. Vincenc Ferrer († 1419)  Sv. Antonín z Florence († 1459)  Sv. papež Pius V. († 1572)  Sv. Ludvík Bertrán († 1581)  Sv. Kateřina de' Ricci († 1590)  Sv. Růžena Limská († 1617)  Sv. Martin de Porres († 1639)  Sv. Jan Macías († 1645)  Sv. Ludvík Grignion de Montfort († 1716)

36 Vznikání církevních řádů  Sv. Dominik pálí katarské knihy

37 Vznikání církevních řádů  Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu) alias jezuitský řád – založen byl sv. Ignácem z Loyoly roku 1534 (15.8.) – 1773 jej papež Klement XV. na nátlak evropských panovníků zrušil, řád ale fakticky nikdy zcela nezanikl – 1814 jej papež Pius VII. celosvětově obnovil – členové řádu jsou známi jako jezuité.

38 Vznikání církevních řádů  I H S (J H S) pochází z řeckého: ΙΗΣΟΥΣ alias Jésús Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí).

39 Vznikání církevních řádů  Ignác z Loyoly  24.12. 1491  31.7. 1556.

40 Čeští jezuité  Bohuslav Balbín, kněz a historik  Josef Dobrovský, kněz a obrozenec  Antonín Koniáš, antireformátor  Tomáš Špidlík, kardinál

41 Čeští odpůrci jezuitů  Karel Havlíček z Borové, literát a novinář „Českých knížek hubitelé lítí: plesnivina, moli, jesoviti.“  Alois Jirásek, spisovatel Staré pověsti české, Temno

42 Inkvizice  Inkvizice (inquisitio; z inquaerere zjišťovat) – byla právní institucí katolické církve či španělských a portugalských panovníků – měla za úkol vypořádávat se s herezí – termín inkvizice označuje také i samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita, tj.  biskup,  osoba jím k vyšetřování pověřená (tj. inkvizitor)  později jednotlivé inkviziční instituce.

43 Inkvizice  Běžně rozlišujeme inkvizici na: – Středověkou od Lucia III. (1184) – biskupská inkvizice od 4. lateránského koncilu, Inocenc III. (1215) – papežská inkvizice – Španělskou od Ferdinanda II. Aragonského (1478) – Římskou od Pavla III. (1542)

44 Inkvizice „Inkvizice, tento tribunál soudící myšlenky, toto mohutné zřízení, jehož pouhá představa ruší naše slabé nervy a nažene úzkost našim ptačím mozkům; Inkvizice věděla velmi dobře, že nejtěžší zločiny jsou zločiny ducha, ba proto tak bezlítostně trestala jich…“


Stáhnout ppt "ETIKA - úvod Marek Matějka Motto  „Vědění a umění vzniká u lidí proto, že mají zkušenost.“ Aristoteles, Metafysika Kniha I, kap. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google