Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Gabriela Ryšavá, Jan- Pavel Cajzl, Klára Buchtová, Ondřej Smékal, Julie Charousová, Oliver Mynář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Gabriela Ryšavá, Jan- Pavel Cajzl, Klára Buchtová, Ondřej Smékal, Julie Charousová, Oliver Mynář."— Transkript prezentace:

1 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Gabriela Ryšavá, Jan- Pavel Cajzl, Klára Buchtová, Ondřej Smékal, Julie Charousová, Oliver Mynář

2 POVRCH • Hornatý (největšími pohořími jsou Karpaty, Dinárské hory a Stará planina a Pindos) a nížinatý (Velká nížina uherská, Rumunská nížina a Hornotrácká nížina) • Nejúrodnější je Vojvodina a severní Srbsko, kde nížinatý kraj zavlažuje Dunaj s dalšími řekami

3 KARPATY

4 RUMUNSKÁ NÍŽINA

5 PODNEBÍ • Jihovýchodní Evropa má mírné kontinentální podnebí, střídají se zde čtyři roční období a jsou zde rovnoměrně rozloženy srážky. • Průměrná roční teplota je 11, 7 °C, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 22, 1 °C. • Průměrný roční úhrn srážek činí zhruba 700 milimetrů. Nejslunnější měsíce jsou červenec a srpen.

6 RUMUNSKÝ ZÁPAD

7 HL. ŘEKY A JEZERA • https://www.email.cz/web-office/5uxMs8DcJVeIOCHJawXgVMUlq_HmvW2A4eFiNVc482UFCGuQNlms- 3CnOil8M0a1ub9SQYU/Zem%C3%A1k.doc https://www.email.cz/

8 ŘEKY V RUMUNSKU

9 BIOSFÉRA • Je to všechno živé – řadíme sem rostliny a živočichy. Dělíme ji na: • * Zoogeografii – fauna – jsou to všichni živočichové včetně člověka • * Fytogeografii – flura – jsou to veškeré rostliny • ZVÍŘENA * LES – např. medvědi, vlci, lišky, rysi, jeleni, prasata divoká • * POLE – např. zajíci, tetřevi, koroptve, bažanti, polní hlodavci • * STEPI – např. sysli a křečci

10 ZVÍŘENA

11 ROSTLINSTVO • V Jihovýchodní Evropě převažují hlavně lesy – ve vyšších polohách jehličnaté (tajga) (smrk, modřín, borovice, jedle), o trochu níž smíšené a v nížinách listnaté lesy (bříza, dub, buk, lípa…). • Působením člověka se ale pěstuje stále více smrků pro jejich rychle rostoucí dřevo. Pochopitelně můžeme mezi lesy najít louky s lučními květinami a pole (brambory, kukuřice, zelenina, řepka olejka…) • Dále můžeme v Jihovýchodní Evropě více na jihu najít lesostepi. Tam lesy přechází v travnaté porosty.

12 SOUVISLOST MEZI NADMOŘSKOU VÝŠKOU ROSTLINNÝM POROSTEM • * Nížinný stupeň (do 200 m n. m.) - původně se v něm nacházely listnaté, převážně dubové lesy. Dnes však jsou kvůli zemědělství z většiny vykáceny. • * Stupeň pahorkatin (200 - 500 m n. m.) - původní vegetaci v tomto stupni dříve tvořily dubové a habrové lesy. Ty jsou ale dnes převážně vykáceny a jejich místo je využíváno k zemědělství nebo jsou nahrazeny smrkovými lesy pěstovanými na dřevo. • * Podhorský stupeň vrchovin (500 - 1000 m n. m.) - dříve v něm rostly bukové a jedlové lesy i ty však byly vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami. • * Horský stupeň (1000 - 1300 m n. m.) - přirozený vegetační porost tvoří smrkové lesy. • * Subalpinský stupeň (1300 - 1900 m n. m.) - je to stupeň, ve kterém se vyskytují borovice, modříny, břízy a vrby. Mnohdy byly původní porosty vypáleny a na jejich místě jsou dnes pastviny. • * Alpinský stupeň (1900 - 2200 m n. m.) - tato přírodní krajina je úplně bez stromů a větších keřů. Vegetaci tvoří jen bylinný porost.

13 ÚZEMNÍ ROZDĚLENÍ • Albánie • Bosna a Hercegovina • Bulharsko • Černá Hora • Chorvatsko • Itálie (pouze Provincie Terst) • Kypr • Maďarsko • Řecko • Makedonie • Moldavsko • Rumunsko • Slovinsko • Srbsko • Turecko (pouze evropská část - tzn. východní Thrákie) • Území se sporným statutem: Kosovo, Podněstří, Severní Kypr • Jedny z největších měst: Athény, Bělehrad, Budapešť, Bukurešť, Sarajevo, Sofie

14 VELMI ZNÁMÉ REKREAČNÍ MÍSTO CHORVATSKO

15 OBYVATELSTVO • Převažují slovanské jazyky mezi které nepatří albánština, maďarština, rumunština. Mezi slovanské národy patří Bulhaři, Srbové, Chorvati. • Obyvatelstvo tvoří Slovinci 88%, menšiny Chorvatů, Srbů, Bosňanů a Italů.

16 HOSPODÁŘSTVÍ • Mimo Chorvatska a Řecka se jedná o méně hospodářsky rozvinuté státy Jihovýchodní Evropy. • Chorvatská a Řecká ekonomika je závislá zejména na turistickém ruchu. Jadranské a Středozemní moře.V případě Bulharska je to Černé moře.

17 PRŮMYSL • Tuto oblast Evropy můžeme označit jako méně průmyslově rozvinutou s nízkým podílem nerostných surovin. Jednotlivé státy jsou proto převážně závislé na dovozu surovin a můžeme říci, že dovoz surovin převyšuje vývoz. • V případě těžby nerostných surovin můžeme zmínit např. Rumunsko, kde se těží ropa a černé uhlí. V Albánii se těží polymetalické rudy.

18 ZEMĚDĚLSTVÍ • - Řecko a Chorvatsko • Na kamenité půdě se pěstuje vinná réva, olivy, citrusy a tropické ovoce. • Za dobytek se chovají ovce a kozy. • - Bulharsko, Rumunsko • Zde jsou již nížiny, kde už není půda tak kamenitá, takže se pěstuje kukuřice, pšenice, slunečnice. • Za dobytek se chovají prasata. • Albanie, Kosovo, Makedonie • Za dobytek se zde chovají rovněž kozy a skot. • V Bosně a Hercegovině se pěstují brambory.

19 DOPRAVA • Tato část Evropy nepatří mezi oblasti s rozvinutou dopravní infrastrukturou. • Chorvatsko např. investovalo v posledních deseti letech do výstavby dálnice podél pobřeží Jadransého moře a jedná se pro české turisty o nejvyhledávanější oblast na letní dovolenou. • Dalším důležitým dopravním prostředkem je lodní doprava z důvody řady ostrovů v Jadranském a Středozemním moři.

20 Z ČEHO JSME ČERPALI??? • Wikipedie • http://www.ucseonline.cz/zemepis/geograficky-prehled-jihovychodni- evropy/ • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Evropa http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Evropa

21 KONEC


Stáhnout ppt "JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Gabriela Ryšavá, Jan- Pavel Cajzl, Klára Buchtová, Ondřej Smékal, Julie Charousová, Oliver Mynář."

Podobné prezentace


Reklamy Google