Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚJINY EU Předválečné snahy o sjednocení Evropy. Situace v Evropě před 1. světovou válkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚJINY EU Předválečné snahy o sjednocení Evropy. Situace v Evropě před 1. světovou válkou."— Transkript prezentace:

1 DĚJINY EU Předválečné snahy o sjednocení Evropy

2 Situace v Evropě před 1. světovou válkou

3 Situace v Evropě po 1. světové válce Evropa v r. 1922

4 Situace v Evropě po 1. světové válce  Idea jednoty narážela na politickou konstelaci v Evropě a národní ambice jednotlivých států.  Obavy z Německa. Versaillský systém vytvořil prostředí, kde státy dělily na vítěze a poražené.  Pro Francii bylo usmíření s Německem obtížně přijatelné, totéž pro Německo (elity i veřejnost). Ve Francii převážila idea, že pouze slabé Německo znamená francouzskou bezpečnost.  Velká Británie preferovala starý systém rovnováhy velmocí na evropském kontinentu. Obavy z dominance Francie, proto pomoc Německu, ale zároveň nechtěla do evropských záležitostí zasahovat a udržovala si tradiční odstup.  Systém koncertu velmocí, který se objevil po napoleonských válkách, byl po 1SV nemyslitelný, vnucení řádu vítězi poraženým.

5 Situace v Evropě po 1. světové válce  Demokratizace vs. brzký nástup nedemokratických režimů – politická polarizace Evropy  Itálie  Rusko – nepřátelské k evropským zemím, které byly pro něj buržoazní, to samé i naopak (1924 diplomatické uznání)  Střední a východní Evropa  Hospodářské a sociální problémy x ekonomický nástup jiných mocností (např. USA)  Místo liberalismu a volné směny, která byla charakteristická pro 19. století, protekcionismus  Společnost národů – mezinárodní organizace, mezivládní princip, slabá vůči velkým státům.  Idea, že členy jsou národy (people – Wilson), sama o sobě znamenala potlačení evropské jednoty a společné identity  Sice existovala formální struktura, kde se mohly státy setkávat a diskutovat společné problémy, nicméně pro to chyběly politické podmínky (demokracie vs. nedemokracie, vítězové vs. poražení)

6 Panevropské hnutí  Hrabě Richard Coundenhove-Kalergi (1894-1972)  1923 – Dílo Panevropa  Jednota Evropy inspirovaná panamerikanismem  Jednotná Evropa, která je schopná čelit expanzi Rusku a USA  Mimo Panevropu mělo zůstat:  Rusko – bolševické  Velká Británie - Commonwealth

7 Panevropské hnutí  Nešlo o federaci, každý stát si měl zachovat svoji suverenitu.  Mezinárodní organizace na mezivládní bázi.  Postupná integrace - nejprve osvěta a propagace myšlenek, poté volná asociace, poté celní unie a ve finální fázi měla být vytvořena evropská ústava a správní systém  Struktura: Rada (zástupci států), Shromáždění (delegáti parlamentů), Soudní dvůr  Regionální organizace SN  Obecná vize regionalizace světa – PanEvropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, Commonwealth, SSSR a Dálný východ – SN místo, kde by se řešily spory mezi regiony

8 Panevropské hnutí  1923 – založení Panevropské unie ve Vídni  Podpora významných osobností té doby – např. Aristide Briand, T.G.M., E. Beneš  Zájem u elit, ne u veřejnosti  Pro hospodářské kruhy – jednotný trh, který by byl schopný konkurovat USA  Naráželo na národní zájmy  Např. Francouzsko-německá hospodářská rada –Němci chtěli snížit cla, ale to odmítali Francouzi (obava z dominance Německa)

9 Panevropské hnutí  V 2. pol. 20. let naděje, že by se mohla užší spolupráce mezi státy realizovat.  Nástup proevropských politiků ve Francii a Německu (Aristide Briand a Gustav Stresemann), mnohé ale zhatila smrt Stresemanna v r. 1929.  Úpadek i samotného hnutí - v 2. pol. 20. let mělo miliony příznivců, po vypuknutí hospodářské krize klesly na tisíce  Hospodářská krize – národní řešení jak v rovině politické, tak ekonomické

10 Briandův návrh Evropské unie  Franc. politik Aristide Briand navrhl sjednocení evropských států  V r. 1925 ministr zahraničí  1929 ministerský předseda  V 2. pol. 20. let příznivá politická konstelace (Stresemann)  Briand ale s návrhem vyčkával, nálady vůči Německu byly nepřátelské i ve francouzské vládě

11 Briandův návrh Evropské unie  V září 1929 projev na půdě SN  Evropská federace postavená na principu vzájemné solidarity  Zároveň ale respekt k suverenitě států, proto hovořil o evropské asociaci  Asociace měla působit v hospodářské oblasti, v oblasti politické a sociální méně  V návrhu se spojovaly neslučitelné principy – federativní i respekt k suverenitě  Jednalo se o návrh, o kterém se mělo dále diskutovat  Briand byl ve své rétorice velmi opatrný

12 Briandův návrh Evropské unie  Reakce ostatních států vlažné  Briand se nesetkal s pochopením ani ve Francii  Opozice pravice, socialisté - Briand upozadil sociální tématiku, rozpor mezi federací a suverenitou, komunisté - návrh je namířený proti SSSR  Německo  Pro Stresemann – evropská spolupráce je nezbytná, zejména v oblasti hospodářství, byl i pro jednotnou měnu.  V Německu ale převažovalo přesvědčení, že nejprve musí získat zpět svá práva.  Velká Británie – odtažitý přístup  Nechtěla se v Evropě angažovat, prioritou byl Commonwealth a USA  W. Churchill: „…Pokud jde o Anglii, jsme s Evropou, ale nejsme její součástí. Jsme s ní svázáni, ale nejsme do ní zahrnuti.“

13 Briandův návrh Evropské unie  V r. 1930 bylo zveřejněno Briandovo memorandum, které znamenalo posun oproti původnímu návrhu  Jiný kontext – hospodářská krize, státy inklinují k protekcionismu, spolupráce v hospodářské oblasti upozaděna  Nový návrh se soustředil na politickou oblast, obavy, že ekonomickou spolupráci státy odmítnou  Evropská konfederace, jejímiž členy by byli evropští členové SN  Neměla být dotčena státní suverenita  Nepříznivé reakce – vlády chtěly absolutní respekt ke státní suverenitě, nechtěly dublovat SN, kritika, že je upozaděna hospodářská sféra (VB), problém s koloniemi (Portugalsko, VB)  Německo - rovnoprávné postavení s ostatními  Skandinávie preferovala SN  VB - nezájem  Podpora naopak z Nizozemska, Československa, Polska, Jugoslávie – spojenci Francie  USA pro, SSSR proti  Výsledkem byl vznik komise, která měla studovat projekt Evropské unie, té předsedal Brit, který celou záležitost odsunul.

14 Hitler a sjednocení Evropy násilím  Sjednotit Evropu pod nadvládou Němců  Přesvědčení, že pouze Němci mohou Evropu organizovat  Velkoněmecká říše a k ní připojené satelity  Jeden řídící stát a kolem něj se měla Evropa organizovat, soudržnost měla být založena na jednotě režimů – nový fašistický řád  Evropské státy měly být formálně nezávislé, ale s fašistickou vládou, která by se řídila pokyny z Berlína  Východ ho měl zásobovat

15 Francouzsko-britská unie  Návrhy britsko-francouzského spojení proti Německu  Idea, která vznikla ve Velké Británii a navazovala na tradiční britský zájem o rovnováhu velmocí v Evropě  Arnold Toynbee - návrh společné obrany, zahraničního obchodu, společné občanství apod. Ve Francii podpora u Jeana Monneta.  1940 - jednání britské vlády o návrhu unie  Rozpolcená, ale rozhodnuto zahájit jednání – nabídka vytvořit unii se společnými orgány v oblasti obrany, zp, financí a hospodářství, občanství a další  Nabídka Francii přišla pozdě:  Demise vlády Paula Reynauda, sestavena Pétainova vláda (priorita příměří s Německem)  1945 – VB oznámila, že tento návrh stahuje zpět

16 Idea sjednocení za války  Odbojové hnutí – rozšíření myšlenky evropské federace  Altiero Spinelli a Ernesto Rossi - Manifest z Ventotene, zakladatelé Evropského federalistického hnutí (MFE)  Pro – odbojáři v Itálii, v Belgii, Nizozemsku, silná podpora i ve Francii  7/1944 byla vydána Deklarace evropského odboje  Federace - měla vzniknou evropská vláda nadřazená národním vládám, a to ihned a ve všech oblastech, měla existovat evropská armáda, evropský soudní dvůr

17 Idea sjednocení za války  Vlády ovšem federativní ideji nakloněny nebyly, ale bylo jasné, že nějaká evropská organizace musí vzniknout  Zatím vlády spolupracovaly separátně – např. Belgie a Nizozemsko, československo-polský Koordinační výbor  Pouze vznikl Benelux 1944  Francie pod vedením de Gaulla (Francouzský výbor pro národní osvobození)  Začíná se prosazovat Monnet – nutné vytvořit evropskou organizaci zejména v oblasti hospodářství (těžký průmysl)  De Gaulle – respekt k národní suverenitě, ale byl pro spolupráci států v hospodářské oblasti  SSSR – proti evropské spolupráci (pro de Gaulla SSSR významný aktér, nutný pro zabezpečení míru v Evropě)

18 Idea sjednocení za války  Velká Británie  Churchill  Pro evropskou spolupráci, ale prioritou byl Commonwealth a vztahy s USA  Evropská jednota nutná, obavy z mocenského vakua a postupu SSSR  Návrh Rady Evropy spolu se soudním tělesem a evropskou armádou  Přednesl návrhy i v rámci Velké trojky – proti SSSR  Do snah o sjednocení Evropy vstoupila politická realita, zejména postup SSSR do střední Evropy a faktické rozdělení Evropy


Stáhnout ppt "DĚJINY EU Předválečné snahy o sjednocení Evropy. Situace v Evropě před 1. světovou válkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google