Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všude, kde jsou lidé, žije myš domácí. Je pravděpodobně nejrozšířenějším ze všech hlodavců. Dorůstá délky 7 - 10 cm, ocas je o něco kratší než tělo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všude, kde jsou lidé, žije myš domácí. Je pravděpodobně nejrozšířenějším ze všech hlodavců. Dorůstá délky 7 - 10 cm, ocas je o něco kratší než tělo."— Transkript prezentace:

1

2

3 Všude, kde jsou lidé, žije myš domácí. Je pravděpodobně nejrozšířenějším ze všech hlodavců. Dorůstá délky 7 - 10 cm, ocas je o něco kratší než tělo. Je rozšířena téměř celosvětově a žije volně na polích, v lesích a k nelibosti lidí i v jejich obydlích. Myš domácí je neobyčejně pohyblivé a obratné zvíře, které dokáže snadno běhat i po stěnách. Zkouší žrát vše, na co v domě nebo v jeho okolí narazí, včetně mýdla a svíček. Velké škody působí kolonie myši domácí právě tam, kde je velké množství potravy - více, než stačí sežrat, znehodnotí svým trusem i močí. Tímto způsobem mohou myši i na lidi přenášet různé nemoci, stejně jako střevní parazity včetně tasemnice. Myš domácí je ochlupená šedivou až hnědou teplou a hustou srstí. Ocas je hladký a holý. Myš domácí je převážně noční zvíře. Myš domácí má výborný sluch a čich, který jí pomáhá objevovat potravu a stopy po jiných myších. Za to zrak má velmi slabý. Pro myš domácí je typické společenské chování, tvoří velké kolonie vedené dominantním samcem. Každá kolonie má vlastní teritorium označené pachem moči členů společenství a všichni jedinci jedné kolonie vylučují stejný pach.

4

5

6

7

8

9

10 Krysu, která byla v Č echách d ř íve velmi hojná, ji ž dnes u nás skoro nenajdeme. Krysa vede tém ěř výhradn ě no č ní ž ivot. Vyhledává suché prost ř edí a velmi č asto obývá suché a proh ř áté p ů dy nap ř íklad nad chlévy nebo sýpkami. Umí velmi dob ř e šplhat. Na rozdíl od potkana, který se rád usazuje ve vodních strouhách nebo v kanalizaci, není krysa milovníkem vlhka. Zbarvení krysy je v ě tšinou č ernohn ě dé, ale vyskytují se také sv ě tleji zbarvení jedinci, které m ůž eme zam ě nit s šedohn ě dým potkanem. Krysa má však v ě tší a ten č í ušní boltce ne ž potkan a navíc je má r ůž ové a tém ěř pr ů svitné. Má tenký ocas viditeln ě delší a ne ž t ě lo, zatímco u potkana je ocas kratší a tlustší. Krysa má nejrad ě ji obilí a obilné produkty. Zp ů sobuje tak velké škody v obilních skladech. Krysa je p ř enaše č em mnoha r ů zných naka ž livých nemocí, nap ř íklad tyfu nebo salmonelózy a je pravd ě podobn ě hlavním hostitelem blechy morové, která ve st ř edov ě ku vyvolala epidemie moru. Nejv ě tším druhem krysy na sv ě t ě je krysa rý ž ová, která ž ije na Filipínách. Od špi č ky č enichu po konec ocasu m ěř í sedmdesát a ž osmdesát centimetr ů.

11

12

13

14

15 Potkan je hlodavec často zaměňovaný s krysou. Základním rozpoznávacím znakem je jeho šupinatý ocas, u kořene nápadně zesílený, který je kratší než tělo. Hlava je zepředu mírně zaoblená, slabě osrstěné ušní boltce jsou krátké. Ve zbarvení hřbetu převládá šedohnědý až hnědý odstín. Potkan se dožívá 3-4 let v laboratorních podmínkách, v přírodě až dva roky. Potkan se rozšířil s rozvojem námořní dopravy z bažinatých oblastí východní Asie do mnoha končin světa. Přestože se začal rozšiřovat později než krysa obecná, větší přizpůsobivostí a schopností žít ve vlhkém prostředí ji na mnoha místech nahradil. Potkan patří mezi jedny z nejinteligentnějších hlodavců v přírodě. Díky přizpůsobivosti a hierarchii potkaních kolonií je schopen přežít i v dnešní době. Díky tomu se stal součástí všech velkých měst, kde snadno najde potravu a vhodné podmínky pro přežití. Nejsilnější pár – zpravidla zakladatelé skupiny – ovlivňují celou kolonii. Naproti tomu jsou ve skupině i zvířata velmi podřízená – mohou to být potomci jiného páru skupiny či staří potkani, kteří jsou terorizováni zbytkem kolonie. Těmto jedincům je také odpírána potrava a například mají funkci "ochutnavače". Potkan je všežravec.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Obratlovci v lidských sídlech Hlodavci – škodí člověku - všežravci, přenáší nemoci •deratizace – hubení škodlivých hlodavců •prevence (=předcházení) – udržování čistoty  myš domácí – v domácnostech, ve skladech, malá, velmi rychle se množí  potkan – ve sklepích domů, v kanalizaci, mohutný, velmi hojný  krysa – na půdách, v sýpkách, dnes vzácně myš, krysa, potkan, potemník, zavíječ – konkurenti člověka - živí se naší potravou na našem území

26 Závěr: 1)Které hlodavce v lidských sídlech znáš? Co je typické pro hlodavce? Čím mohou být člověku nebezpeční? 2)Popiš jednotlivé hlodavce žijící v lidských sídlech – vzhled, prostředí, kde žijí, četnost výskytu, … 3)Vysvětli, co je to deratizace a proč je důležitá. 4)Vysvětli pojem konkurent člověka, jaký je rozdíl mezi parazitem a konkurentem? Uveď 3 příklady konkurentů člověka.


Stáhnout ppt "Všude, kde jsou lidé, žije myš domácí. Je pravděpodobně nejrozšířenějším ze všech hlodavců. Dorůstá délky 7 - 10 cm, ocas je o něco kratší než tělo."

Podobné prezentace


Reklamy Google