Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní (hry k poznání multikulturní společnosti) Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní (hry k poznání multikulturní společnosti) Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková."— Transkript prezentace:

1 Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní (hry k poznání multikulturní společnosti) Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková

2 OBSAH  Hraním blíž k pochopení multikulturní společnosti  Živý slovník  Kostka emocí  Moje rodina  Skládačka – jsme různí a přesto všichni stejní

3 Hraním blíž k pochopení…  Smyslem her je ukázat, že i přes rozdíly, které mezi námi vytváří náš vzhled, mluva, oblečení a způsob života, si jsme všichni velmi podobní.  Žádný člověk není úplně shodný s druhým člověkem.  Přesto toho, co je v nás shodné, je mnohem více než toho, co nás odlišuje. A to i přesto, že to není na první pohled vidět.  Abychom se poznali, musíme se umět spolu domluvit. To, co bychom měli umět vždy říci, jsou jména druhých lidí a pozdravy.

4 Živý slovník – jak se zdraví  Cíl: naučit děti pozdravům různých zemí  Pět dětí si vylosuje po barevné stuze, kterou si uváží kolem zápěstí. Každá barva představuje jednu národnost. Dalších pět dětí si vylosuje po kartičce, kde je napsaný pozdrav „Dobrý den“ v cizí řeči. Dítě vystoupí, řekne pozdrav napsaný na kartičce a následně vystoupí dítě, které má na hlavě stuhu v barvě národnosti, kterou pozdrav představuje. Zároveň zopakuje pozdrav, který slyšelo.

5 Živý slovník  Totéž se opakuje u dalších vylosovaných dvojic, nyní již s pozdravem „Na shledanou“.  Knihovnice přitom povzbuzuje děti, aby připojily další pozdravy, které si pamatují např. ze zahraničních cest apod.  Otázky: ? Který pozdrav byl nejtěžší k zapamatování ? Který pozdrav se dětem nejvíce líbil ? Proč se lidé zdraví při setkání a při loučení

6 Pozdrav  Pozdrav dvou lidí je prvním sociálním projevem vzájemného vztahu. Vytváří se na něm jeden z prvních dojmů o druhém člověku. Důležité je, jak pozdrav vyslovíme, jak se při tom tváříme, jestli podáme ruku, nebo se jen usmějeme. Různé národy mají různé zvyklosti při setkání a loučení.

7 Kostka emocí  Cíl: vysvětlit pojem emoce – cit  K dispozici mají děti kostku s názvy emocí (strach, radost, smutek, osamocení, důvěra, láska)  S dětmi pohovoříme o jednotlivých na kostce uvedených emocích, předvedeme, jak se člověk při vnímání určité emoce zároveň tváří, jakou má mimiku apod.

8 Kostka emocí  Poté dáváme dětem postupně kostku, kterou háží, a na vylosovanou emoci dítě řekne krátký příběh, jak tuto emoci zažíval.  Případně předvedou samy danou emoci, jak by ji vyjádřily.  Otázky: ? Jak zvládat náročné emoce jako vztek, agresivita, nenávist…

9 Moje rodina  Cíl: Seznámit děti navzájem s pojmem rodina  Děti obdrží kartičky. Každé dítě přečte nahlas název člena rodiny v cizím jazyce. K tomu může vlastními slovy říct – jak se člen rodiny v jeho rodině jmenuje, kolik mu je let a co na něm má rád.  Knihovnice následně dětem rozdá kartičky a tužky a zadá otázku: Co všechno doma dělám. Poté si o tom pohovoří s p. knihovnicí.

10 Moje rodina  Otázky: ? Co pro mě znamená slovo rodina ? Kde bydlí děti, které rodinu nemají ? Cítíš se doma v bezpečí

11 Rodina  Rodina je základní zázemí, které v životě máme. Pro každého z nás by rodina měla být místem, kde se cítíme dobře. Rodina je prostředí, ve kterém se formují základy důvěry v sebe sama i základy vztahů k druhým lidem. Bohužel se kolem nás dějí věci, které mohou děti o rodinu připravit.

12 Skládačka – jsme různí, a přesto…  Cíl: Naučit děti, že je zcela normální, ž jsme každý jiný a že vlivem prostředí, ve kterém žijeme, máme jinou barvu kůže, jiné zvyky a tradice.  Děti rozdělíme do 4 skupin, každá dostane jeden rozstříhaný obrázek s obličejem dítěte (každý obrázek představuje jednu rasu) a má za úkol jej složit jako puzzle.

13 Skládačka  Když jsou hotové, povídáme si s nimi, v čem se jednotlivé rasy od sebe liší a co naopak mají společné, proč mají někteří lidé černou pleť (Afrika – pálivé slunce – tmavá kůže chrání před spálením pokožky) a proč jsou někteří lidé naopak s velmi bílou pletí a světlými vlasy (severské země, málo slunce, velké zimy).  Děti také určují, kde se na Zemi která rasa nachází, odkud pochází.  Každá skupinka pak určí na mapě svět, kam by svoji rasu zeměpisně zařadila.

14 Skládačka ? Znáš osobně někoho jiné rasy. ? Byl jsi někdy v jiné zemi a čím se tam místní obyvatelé vzhledově od tebe lišili. ? Choval jsi se tam vlivem cizího prostředí jinak než doma.

15 Ač máme každý jinou barvu kůže a chováme se jinak, všichni žijeme na jedné adrese – na Zemi.


Stáhnout ppt "Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní (hry k poznání multikulturní společnosti) Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google