Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní"— Transkript prezentace:

1 Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní
(hry k poznání multikulturní společnosti) Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková

2 OBSAH Hraním blíž k pochopení multikulturní společnosti Živý slovník
Kostka emocí Moje rodina Skládačka – jsme různí a přesto všichni stejní

3 Hraním blíž k pochopení…
Smyslem her je ukázat, že i přes rozdíly, které mezi námi vytváří náš vzhled, mluva, oblečení a způsob života, si jsme všichni velmi podobní. Žádný člověk není úplně shodný s druhým člověkem. Přesto toho, co je v nás shodné, je mnohem více než toho, co nás odlišuje. A to i přesto, že to není na první pohled vidět. Abychom se poznali, musíme se umět spolu domluvit. To, co bychom měli umět vždy říci, jsou jména druhých lidí a pozdravy.

4 Živý slovník – jak se zdraví
Cíl: naučit děti pozdravům různých zemí Pět dětí si vylosuje po barevné stuze, kterou si uváží kolem zápěstí. Každá barva představuje jednu národnost. Dalších pět dětí si vylosuje po kartičce, kde je napsaný pozdrav „Dobrý den“ v cizí řeči. Dítě vystoupí, řekne pozdrav napsaný na kartičce a následně vystoupí dítě, které má na hlavě stuhu v barvě národnosti, kterou pozdrav představuje. Zároveň zopakuje pozdrav, který slyšelo.

5 Živý slovník Totéž se opakuje u dalších vylosovaných dvojic, nyní již s pozdravem „Na shledanou“. Knihovnice přitom povzbuzuje děti, aby připojily další pozdravy, které si pamatují např. ze zahraničních cest apod. Otázky: ? Který pozdrav byl nejtěžší k zapamatování ? Který pozdrav se dětem nejvíce líbil ? Proč se lidé zdraví při setkání a při loučení

6 Pozdrav Pozdrav dvou lidí je prvním sociálním projevem vzájemného vztahu. Vytváří se na něm jeden z prvních dojmů o druhém člověku. Důležité je, jak pozdrav vyslovíme, jak se při tom tváříme, jestli podáme ruku, nebo se jen usmějeme. Různé národy mají různé zvyklosti při setkání a loučení.

7 Kostka emocí Cíl: vysvětlit pojem emoce – cit
K dispozici mají děti kostku s názvy emocí (strach, radost, smutek, osamocení, důvěra, láska) S dětmi pohovoříme o jednotlivých na kostce uvedených emocích, předvedeme, jak se člověk při vnímání určité emoce zároveň tváří, jakou má mimiku apod.

8 Kostka emocí Poté dáváme dětem postupně kostku, kterou háží, a na vylosovanou emoci dítě řekne krátký příběh, jak tuto emoci zažíval. Případně předvedou samy danou emoci, jak by ji vyjádřily. Otázky: ? Jak zvládat náročné emoce jako vztek, agresivita, nenávist…

9 Moje rodina Cíl: Seznámit děti navzájem s pojmem rodina
Děti obdrží kartičky. Každé dítě přečte nahlas název člena rodiny v cizím jazyce. K tomu může vlastními slovy říct – jak se člen rodiny v jeho rodině jmenuje, kolik mu je let a co na něm má rád. Knihovnice následně dětem rozdá kartičky a tužky a zadá otázku: Co všechno doma dělám. Poté si o tom pohovoří s p. knihovnicí.

10 Moje rodina Otázky: ? Co pro mě znamená slovo rodina
? Kde bydlí děti, které rodinu nemají ? Cítíš se doma v bezpečí

11 Rodina Rodina je základní zázemí, které v životě máme. Pro každého z nás by rodina měla být místem, kde se cítíme dobře. Rodina je prostředí, ve kterém se formují základy důvěry v sebe sama i základy vztahů k druhým lidem. Bohužel se kolem nás dějí věci, které mohou děti o rodinu připravit.

12 Skládačka – jsme různí, a přesto…
Cíl: Naučit děti, že je zcela normální, ž jsme každý jiný a že vlivem prostředí, ve kterém žijeme, máme jinou barvu kůže, jiné zvyky a tradice. Děti rozdělíme do 4 skupin, každá dostane jeden rozstříhaný obrázek s obličejem dítěte (každý obrázek představuje jednu rasu) a má za úkol jej složit jako puzzle.

13 Skládačka Když jsou hotové, povídáme si s nimi, v čem se jednotlivé rasy od sebe liší a co naopak mají společné, proč mají někteří lidé černou pleť (Afrika – pálivé slunce – tmavá kůže chrání před spálením pokožky) a proč jsou někteří lidé naopak s velmi bílou pletí a světlými vlasy (severské země, málo slunce, velké zimy). Děti také určují, kde se na Zemi která rasa nachází, odkud pochází. Každá skupinka pak určí na mapě svět, kam by svoji rasu zeměpisně zařadila.

14 Skládačka ? Znáš osobně někoho jiné rasy.
? Byl jsi někdy v jiné zemi a čím se tam místní obyvatelé vzhledově od tebe lišili. ? Choval jsi se tam vlivem cizího prostředí jinak než doma.

15 Ač máme každý jinou barvu kůže a chováme se jinak, všichni žijeme na jedné adrese – na Zemi.


Stáhnout ppt "Náš je svět Každý jsme jiný a všichni jsme stejní"

Podobné prezentace


Reklamy Google