Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy.

2 Základní pojmy dějepis (historie) historik prehistorie archeologie
pramen archiv kalendář letopočet století

3 Úvod do dějepisu Dějepisné pojmy:
dějepis (historie) = obor, který se zabývá studiem a popisováním minulosti historik = člověk, který studuje lidskou minulost prehistorie = období před vznikem písemných záznamů archeologie = věda, která studuje nálezy ze všech období lidských dějin archív = místo, kde se shromažďují archiválie (prameny písemné, zvukové a jiné záznamy) muzeum = místo, kde se shromažďují hmotné prameny

4 Úvod do dějepisu dějepis (historie) nás seznamuje s poznatky a změnami, které lidé v minulosti získali objasňuje příčiny těchto změn pomáhá mám orientovat se v současnosti dějepis = název předmětu, zabývajícího se dějinami obr. 1 obr. 2 obr. 3

5 Úvod do dějepisu informace o minulosti získáváme z různých pramenů
obr. 4 informace o minulosti získáváme z různých pramenů prameny = zbytky nástrojů, koster, zbraní, šperků, uměleckých předmětů, sošek a stavebních památek prameny = všechny stopy, které lidé po sobě zanechali existují prameny písemné (listiny, knihy, dopisy, divadelní hry… najdeme je v knihovnách a archívech), hmotné (nástroje, šperky, kostry, stavby …v muzeích) a obrazové (obrazy, fotografie…v galeriích a archívech) obr. 5 obr. 6 obr. 7

6 Úvod do dějepisu Pomocné historické vědy:
numismatika – studuje staré mince a platidla epigrafika – studuje nápisy genealogie – sestavuje rodokmeny heraldika – věda o znacích a erbech metrologie – studuje staré míry a váhy a další… obr. 8

7 Zápis do sešitu Úvod do dějepisu Dějepisné pojmy:
dějepis (historie) = studuje a popisuje minulost archív = místo, kde se shromažďují archiválie (písemné prameny) muzeum = místo, kde se shromažďují hmotné prameny prameny = všechny stopy, které lidé po sobě zanechali, písemné, hmotné a obrazové archeologie = studuje nálezy ze všech období lidských dějin prehistorie = období před vznikem písemných záznamů Pomocné historické vědy: numismatika (mince) epigrafika (nápisy) genealogie (rodokmeny) heraldika (erby) metrologie (míry a váhy) a další…

8 Měření času základem se stalo pozorování opakujících se jevů na obloze
vznikly pojmy den, měsíc, rok vznikly různé typy kalendářů: lunární (podle fází Měsíce, má asi 354 dnů) – islámský, čínský solární (podle postavení Slunce na obloze, řídí se dobou oběhu Země kolem Slunce) – náš (gregoriánský), mayský lunisolární (spojuje v sobě prvky obou předchozích) - židovský obr. 9

9 Zápis do sešitu Měření času pozorování opakujících se jevů na obloze
pojmy den, měsíc, rok různé typy kalendářů: lunární (podle fází Měsíce) solární (podle postavení Slunce na obloze) lunisolární (prvky obou)

10 Letopočty letopočet = souvislé číslování let od významné události, historické nebo legendární různé typy letopočtů, např. islámský letopočet začíná 622 n. l – (Mohamedova pouť z Mekky do Medíny), židovský letopočet začíná stvořením (rok 3761 př. n. l.) atd. u nás platí křesťanský letopočet - počítá se od 1. 1. 1 n. l., patrně nesprávně vypočteného data narození Ježíše Krista (zkratka AD, Anno Domini čili léta Páně) století = sto po sobě jdoucích let = období letopočtu, kde každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, tedy např. 18. století (1701–1800), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd.

11 Letopočty Časová přímka:
události, které se staly dříve, než v letech našeho letopočtu, označujeme př. n. l. (před naším letopočtem), někdy se používá označení př. Kr. (před Kristem) co se stalo po našem letopočtu, označujeme zkratkou n. l. (našeho letopočtu), nebo neoznačujeme Časová přímka: obr. 10

12 Zápis do sešitu Letopočty
letopočet = souvislé číslování let od významné události různé typy letopočtů, např. islámský letopočet, židovský letopočet atd. u nás platí křesťanský letopočet století = sto po sobě jdoucích let   každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, po kterém je pojmenováno, tedy např. 18. století (1701–1800), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd.

13 Zápis do sešitu události, které se staly dříve, než v letech našeho letopočtu, označujeme př. n. l. (před naším letopočtem) Časová přímka:

14 Osobnosti dějepisu Herodotos – řecký historik z 5. století př. n. l., je považován za „otce dějepisu“ Kosmas – náš první kronikář z přelomu 11. a 12. století obr. 12 obr. 11

15 Zápis do sešitu Osobnosti dějepisu
Herodotos – řecký historik, „otec dějepisu“ Kosmas – náš první kronikář

16 Periodizace dějin 1. pravěk – období od vzniku člověka až  po stěhování národů, období bez písemných pramenů 2. starověk – období vývoje velkých civilizací na Středním východě, ve Středomoří a JV Asii, až po pád Římské říše 3. středověk – od pádu Římské říše po začátek renesance 4. novověk – cca od objevení Ameriky po Velkou Francouzskou revoluci 5. moderní dějiny – od Velké francouzské revoluce po současnost

17 Zápis do sešitu Periodizace dějin 1. pravěk 2. starověk 3. středověk
4. novověk 5. moderní dějiny

18 OPAKOVÁNÍ Úvod do dějepisu Dějepisné pojmy: Pomocné historické vědy:
dějepis (historie) = studuje a popisuje minulost archív = místo, kde se shromažďují archiválie (písemné prameny) muzeum = místo, kde se shromažďují hmotné prameny prameny = všechny stopy, které lidé po sobě zanechali, písemné, hmotné a obrazové archeologie = studuje nálezy ze všech období lidských dějin prehistorie = období před vznikem písemných záznamů Pomocné historické vědy: numismatika (mince) epigrafika (nápisy) genealogie (rodokmeny) heraldika (erby) metrologie (míry a váhy) a další… Měření času pozorování opakujících se jevů na obloze pojmy den, měsíc, rok různé typy kalendářů: lunární (podle fází Měsíce) solární (podle postavení Slunce na obloze) lunisolární (prvky obou) Letopočty letopočet = souvislé číslování let od významné události různé typy letopočtů, např. islámský letopočet, židovský letopočet atd. u nás platí křesťanský letopočet století = sto po sobě jdoucích let   každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, po kterém je pojmenováno, tedy např. 18. století (1701–1800), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd. události, které se staly dříve, než v letech našeho letopočtu, označujeme př. n. l. (před naším letopočtem) Časová přímka: viz výše Osobnosti dějepisu Herodotos – řecký historik, „otec dějepisu“ Kosmas – náš první kronikář Periodizace dějin 1. pravěk, 2. starověk, 3. středověk, 4. novověk, 5. moderní dějiny

19 Otázky a úkoly Zjisti, kde v Ostravě najdeš muzea a kde sídlí archív.
Která muzea se nacházejí v okolí našeho města? Která muzea jsi někdy navštívil/a? Ve kterém městě bys hledal/a Národní muzeum? Zjisti, jak vypadá znak Ostravy a popiš ho.

20 Zdroje Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – obálka učebnice Fraus obr. 2 – obálka učebnice SPN obr. 3 – obálka učebnice Nová škola obr. 4 – šperky z Velké Moravy obr. 5 – kancionál obr. 6 – mistr Theodorik: Sv. Matouš obr. 7 – archeologické naleziště obr. 8 – rodokmen obr. 9 – čínský kalendář obr. 10 – časová přímka, autor Mgr. Věra Sýkorová, ZŠ J. J. Ryby, Rožmitál p. Třemšínem obr. 11 – Herodotos obr. 12 – Kosmas


Stáhnout ppt "ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google