Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy.

2 Základní pojmy • dějepis (historie) • historik • prehistorie • archeologie • pramen • archiv • kalendář • letopočet • století

3 Úvod do dějepisu Dějepisné pojmy: • dějepis (historie) = obor, který se zabývá studiem a popisováním minulosti • historik = člověk, který studuje lidskou minulost • prehistorie = období před vznikem písemných záznamů • archeologie = věda, která studuje nálezy ze všech období lidských dějin • archív = místo, kde se shromažďují archiválie (prameny písemné, zvukové a jiné záznamy) • muzeum = místo, kde se shromažďují hmotné prameny

4 Úvod do dějepisu • dějepis (historie) nás seznamuje s poznatky a změnami, které lidé v minulosti získali • objasňuje příčiny těchto změn • pomáhá mám orientovat se v současnosti • dějepis = název předmětu, zabývajícího se dějinami obr. 1 obr. 2 obr. 3

5 Úvod do dějepisu • informace o minulosti získáváme z různých pramenů • prameny = zbytky nástrojů, koster, zbraní, šperků, uměleckých předmětů, sošek a stavebních památek • prameny = všechny stopy, které lidé po sobě zanechali • existují prameny písemné (listiny, knihy, dopisy, divadelní hry… najdeme je v knihovnách a archívech), hmotné (nástroje, šperky, kostry, stavby …v muzeích) a obrazové (obrazy, fotografie…v galeriích a archívech) obr. 4 obr. 5 obr. 6 obr. 7

6 Úvod do dějepisu • Pomocné historické vědy: • numismatika – studuje staré mince a platidla • epigrafika – studuje nápisy • genealogie – sestavuje rodokmeny • heraldika – věda o znacích a erbech • metrologie – studuje staré míry a váhy • a další… obr. 8

7 Zápis do sešitu Úvod do dějepisu Dějepisné pojmy: • dějepis (historie) = studuje a popisuje minulost • archív = místo, kde se shromažďují archiválie (písemné prameny) • muzeum = místo, kde se shromažďují hmotné prameny • prameny = všechny stopy, které lidé po sobě zanechali, písemné, hmotné a obrazové • archeologie = studuje nálezy ze všech období lidských dějin • prehistorie = období před vznikem písemných záznamů • Pomocné historické vědy: • numismatika (mince) • epigrafika (nápisy) • genealogie (rodokmeny) • heraldika (erby) • metrologie (míry a váhy) • a další…

8 Měření času • základem se stalo pozorování opakujících se jevů na obloze • vznikly pojmy den, měsíc, rok • vznikly různé typy kalendářů: • lunární (podle fází Měsíce, má asi 354 dnů) – islámský, čínský • solární (podle postavení Slunce na obloze, řídí se dobou oběhu Země kolem Slunce) – náš (gregoriánský), mayský • lunisolární (spojuje v sobě prvky obou předchozích) - židovský obr. 9

9 Zápis do sešitu Měření času • pozorování opakujících se jevů na obloze • pojmy den, měsíc, rok • různé typy kalendářů: • lunární (podle fází Měsíce) • solární (podle postavení Slunce na obloze) • lunisolární (prvky obou)

10 Letopočty • letopočet = souvislé číslování let od významné události, historické nebo legendární • různé typy letopočtů, např. islámský letopočet začíná 622 n. l – (Mohamedova pouť z Mekky do Medíny), židovský letopočet začíná stvořením (rok 3761 př. n. l.) atd. • u nás platí křesťanský letopočet - počítá se od 1. 1. 1 n. l., patrně nesprávně vypočteného data narození Ježíše Krista (zkratka AD, Anno Domini čili léta Páně) • století = sto po sobě jdoucích let = období letopočtu, kde každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, tedy např. 18. století (1701– 1800), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd.

11 Letopočty • události, které se staly dříve, než v letech našeho letopočtu, označujeme př. n. l. (před naším letopočtem), někdy se používá označení př. Kr. (před Kristem) • co se stalo po našem letopočtu, označujeme zkratkou n. l. (našeho letopočtu), nebo neoznačujeme Časová přímka: obr. 10

12 Zápis do sešitu Letopočty • letopočet = souvislé číslování let od významné události • různé typy letopočtů, např. islámský letopočet, židovský letopočet atd. • u nás platí křesťanský letopočet • století = sto po sobě jdoucích let • každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, po kterém je pojmenováno, tedy např. 18. století (1701–1800), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd.

13 Zápis do sešitu • události, které se staly dříve, než v letech našeho letopočtu, označujeme př. n. l. (před naším letopočtem) • Časová přímka:

14 Osobnosti dějepisu • Herodotos – řecký historik z 5. století př. n. l., je považován za „otce dějepisu“ • Kosmas – náš první kronikář z přelomu 11. a 12. století obr. 11 obr. 12

15 Zápis do sešitu Osobnosti dějepisu • Herodotos – řecký historik, „otec dějepisu“ • Kosmas – náš první kronikář

16 Periodizace dějin • 1. pravěk – období od vzniku člověka až po stěhování národů, období bez písemných pramenů • 2. starověk – období vývoje velkých civilizací na Středním východě, ve Středomoří a JV Asii, až po pád Římské říše • 3. středověk – od pádu Římské říše po začátek renesance • 4. novověk – cca od objevení Ameriky po Velkou Francouzskou revoluci • 5. moderní dějiny – od Velké francouzské revoluce po současnost

17 Zápis do sešitu Periodizace dějin • 1. pravěk • 2. starověk • 3. středověk • 4. novověk • 5. moderní dějiny

18 OPAKOVÁNÍ Úvod do dějepisu Dějepisné pojmy: • dějepis (historie) = studuje a popisuje minulost • archív = místo, kde se shromažďují archiválie (písemné prameny) • muzeum = místo, kde se shromažďují hmotné prameny • prameny = všechny stopy, které lidé po sobě zanechali, písemné, hmotné a obrazové • archeologie = studuje nálezy ze všech období lidských dějin • prehistorie = období před vznikem písemných záznamů Pomocné historické vědy: • numismatika (mince) • epigrafika (nápisy) • genealogie (rodokmeny) • heraldika (erby) • metrologie (míry a váhy) • a další… Měření času • pozorování opakujících se jevů na obloze • pojmy den, měsíc, rok • různé typy kalendářů: • lunární (podle fází Měsíce) • solární (podle postavení Slunce na obloze) • lunisolární (prvky obou) Letopočty • letopočet = souvislé číslování let od významné události • různé typy letopočtů, např. islámský letopočet, židovský letopočet atd. • u nás platí křesťanský letopočet • století = sto po sobě jdoucích let • každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, po kterém je pojmenováno, tedy např. 18. století (1701–1800), 19. století (1801– 1900), 20. století (1901–2000) atd. • události, které se staly dříve, než v letech našeho letopočtu, označujeme př. n. l. (před naším letopočtem) Časová přímka: viz výše Osobnosti dějepisu • Herodotos – řecký historik, „otec dějepisu“ • Kosmas – náš první kronikář Periodizace dějin • 1. pravěk, 2. starověk, 3. středověk, 4. novověk, 5. moderní dějiny

19 Otázky a úkoly • Zjisti, kde v Ostravě najdeš muzea a kde sídlí archív. • Která muzea se nacházejí v okolí našeho města? • Která muzea jsi někdy navštívil/a? • Ve kterém městě bys hledal/a Národní muzeum? • Zjisti, jak vypadá znak Ostravy a popiš ho.

20 Zdroje • Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2007. 152 s. ISBN 978-80-7238-208-4. [2013-07-01] • obr. 1 – obálka učebnice Fraus http://image.srovname.cz/cz/500/1646859/fraus-dejepis-6-ucebnice.jpghttp://image.srovname.cz/cz/500/1646859/fraus-dejepis-6-ucebnice.jpg • obr. 2 – obálka učebnice SPN http://www.academiaknihy.cz/eshop-images/small/dejepis-6-pro-zakladni- skoly-pravek-a-starovek.jpghttp://www.academiaknihy.cz/eshop-images/small/dejepis-6-pro-zakladni- skoly-pravek-a-starovek.jpg • obr. 3 – obálka učebnice Nová škola http://www.centrumucebnic.cz/docs/obrazky/1533-dejepis-6-pravek- starovek-big.jpghttp://www.centrumucebnic.cz/docs/obrazky/1533-dejepis-6-pravek- starovek-big.jpg • obr. 4 – šperky z Velké Moravy http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/10_09_22/sperky2.jpghttp://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/10_09_22/sperky2.jpg • obr. 5 – kancionál http://files.jbuo.webnode.cz/200000137-bba48bc9e6/kancional.jpghttp://files.jbuo.webnode.cz/200000137-bba48bc9e6/kancional.jpg • obr. 6 – mistr Theodorik: Sv. Matouš http://www.ubilehokonika.cz/wp-content/uploads/2012/09/Mistr- theodorik-Svat%C3%BD-Matou%C5%A1-Kaple-sv.-K%C5%99%C3%AD%C5%BEe-Karl%C5%A1tejn- p%C5%99ed-1365.jpghttp://www.ubilehokonika.cz/wp-content/uploads/2012/09/Mistr- theodorik-Svat%C3%BD-Matou%C5%A1-Kaple-sv.-K%C5%99%C3%AD%C5%BEe-Karl%C5%A1tejn- p%C5%99ed-1365.jpg • obr. 7 – archeologické naleziště http://media.novinky.cz/784/167843-top_foto1-bshg5.jpg?1245319201http://media.novinky.cz/784/167843-top_foto1-bshg5.jpg?1245319201 • obr. 8 – rodokmen http://www.rodokmeny-rodin.cz/images/vyvod.jpghttp://www.rodokmeny-rodin.cz/images/vyvod.jpg • obr. 9 – čínský kalendář http://elizabehtin.files.wordpress.com/2011/05/cinsky-horoskop-obr.jpghttp://elizabehtin.files.wordpress.com/2011/05/cinsky-horoskop-obr.jpg • obr. 10 – časová přímka, autor Mgr. Věra Sýkorová, ZŠ J. J. Ryby, Rožmitál p. Třemšínem • obr. 11 – Herodotos http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Herodotos_Met_91.8.jpg/300px- Herodotos_Met_91.8.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Herodotos_Met_91.8.jpg/300px- Herodotos_Met_91.8.jpg • obr. 12 – Kosmas http://cr.ic.cz/clanky/premyslovci/0428.jpghttp://cr.ic.cz/clanky/premyslovci/0428.jpg


Stáhnout ppt "ÚVOD DO DĚJEPISU Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními dějepisnými pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google