Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde hledat informace o EU?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde hledat informace o EU?"— Transkript prezentace:

1 Kde hledat informace o EU?
I. Oficiální zdroje Euroskop.cz – oficiální zdroj vlády ČR Europa.cz – oficiální portál EU Instituce EU Databáze právních aktů EU Fondy EU Ministerstva ČR Český statistický úřad Česká národní banka II. Neoficiální zdroje Portály: EU Observer, EURACTIVE, Česká pojišťovna Multimediální knihovna

2 OFICIÁLNÍ ZDROJE

3 Euroskop.cz Portál EUROSKOP.CZ = vládní zdroj s univerzálním rozsahem
Historie, mapy, členské státy, rozpočet, euro, symboly, instituce aj. Terminologický slovník: EU od A do Z Fondy EU Praktické informace: jak studovat/pracovat/ podnikat/cestovat v EU Eurofon a Eurocentra

4

5 Portál Evropské unie www.europa.eu Základní portál Evropské unie
V češtině (většina informací) Informace o všech aktivitách EU Aktuální zprávy o dění v EU Videozprávy

6

7 Evropská komise ec.europa.eu V češtině (většina informací)
Aktuální informace o legislativní činnosti Návrhy nových právních předpisů Informace o odborných konferencích Přehled grantů a veřejných zakázek EU Aktivity 27 komisařů EU (včetně českého – Štefan Füle)

8

9 Evropský parlament www.europarl.europa.eu
Evropský parlament = 736 poslanců volených v přímých volbách občany EU V češtině (většina informací) Aktuality z činnosti EP Multimediální knihovna Legislativní přehled Informační kancelář Evropského parlamentu

10

11

12 Rada EU http://www.consilium.europa.eu/
Rada EU = shromáždění 27 ministrů členských států s variabilním složením podle projednávané agendy V češtině Aktuální zprávy z jednání Rady EU Videozprávy Hlasovací kalkulátor

13

14 Právní databáze EUR-LEX
EUR-LEX eur-lex.europa.eu Databáze všech právních aktů EU (např. směrnice, nařízení, rozhodnutí) Databáze soudních rozhodnutí EU Snadno najdete platné znění předpisu včetně jejich návrhů nebo celý text judikátů Mnoho vyhledávacích kritérií

15 Právní databáze EUR-LEX
Primární právo EU Zakládací smlouvy EU (Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU) Přístupové smlouvy nových členských států (např. i ČR) Rozhodnutí Soudního dvora EU Jakýkoli rozsudek všech 3 soudů EU (všechny novější dostupné i v češtině) Soudní dvůr EU Tribunál Soud pro veřejnou službu

16 Právní databáze EUR-LEX
Směrnice EU Je závazná pro členské státy, pokud jde o výsledek (cíl), kterého má být dosaženo, ale způsob provedení (implementace do vnitrostátního práva) je ponechán na každém státu Výsledkem je rozdílný způsob provedení směrnice různými členskými státy EU (stejný je jen cíl) Nařízení EU Má obecnou působnost (zavazuje všechny) a bezprostřední závaznost (platí ihned) Státy jej nemusí nijak převádět do vlastního práva, nařízení platí zcela stejně ve všech státech

17

18 Fondy EU www.strukturalni-fondy.cz Základní portál o fondech EU v ČR
Seznam úspěšných projektů Dotační programy na Výzvy k podávání návrhů

19

20 Ministerstva ČR Ministerstvo zahraničních věcí
Základní informace o Unii včetně politiky vnějších vztahů EU Pravidla pro cestování po EU

21

22 Ministerstva ČR Ministerstvo pro místní rozvoj
Vykonává tzv. kohézní politiku EU, tj. politiku snižování rozdílů mezi regiony Zastřešující orgán pro všechny operační programy v ČR Databáze schválených projektů Aktuální stav čerpání fondů EU

23

24 Ministerstva ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu
Principy vnitřního trhu EU a ochrana spotřebitelů, průmyslová politika EU Newsletter aktuality z EU (tematicky zaměřená publikace ministerstva) Pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb – síť Jednotných kontaktních míst

25

26 Ministerstva ČR Ministerstvo financí
Tiskové informace k jednání ECOFINU Finanční vztahy k EU Aktualizace Konvergenčního programu včetně jeho hodnocení Národní koordinační skupina pro zavedení eura

27

28 Ministerstva ČR Ministerstvo školství a mládeže
Evropská spolupráce ve vzdělávání Zásady uznávání kvalifikací a vzdělání v EU Program celoživotního učení (2007 – 2013)

29

30 Ministerstva ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Právní předpisy EU v gesci ministerstva - Ministerstvo zajišťuje z Integrovaného operačního programu vybrané oblasti intervence (služby v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti) - Odkaz na Evropský sociální fond (informace o čerpání finančních prostředků v ČR)

31

32 Ministerstva ČR Ministerstvo životního prostředí - Legislativní novinky EU z oblasti ochrany životního prostředí, včetně návrhů a připravovaných předpisů - Informace o aktivitách Evropské agentury pro životní prostředí

33

34 Ministerstva ČR Ministerstvo dopravy
Předpisy EU u jednotlivých typů dopravy Podmínky pro uznávání odborných kvalifikací v dopravě Aktuální výzvy pro sektor dopravy z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů

35

36 Český statistický úřad (ČSÚ)
Evropská data na stránkách ČSÚ - Sběr a výkaznictví dat na základě jednotné metodiky Eurostatu (např. vykazování deficitu vládního sektoru, inflace) - Centrum pro podporu uživatelů při hledání a práci s evropskými statistickými informacemi - Odkazy na statistiky a databáze Evropské unie (např. Eurobarometr, databáze AMECO) - Tabulky Eurostatu v češtině

37

38 Česká národní banka (ČNB)
Hospodářská a měnová politika na stránkách ČNB - Strategie přistoupení ČR k eurozóně - Národní plán zavedení eura v ČR - Odkazy na stránky Evropské centrální banky a Evropské komise věnované euru - Zredukovaná česká verze stránek Evropské centrální banky obsahuje (pouze aktivity Evropské centrální banky a problematiku společné měny) Integrovaný dohled nad finančním trhem na stránkách ČNB

39

40 NEOFICIÁLNÍ ZDROJE

41 Portál EU OBSERVER Informační portál euobserver.com
- Jeden z hlavních nezávislých zdrojů - V angličtině - Záznamy z tiskových konferencí - Denní blogy

42 Portál EURACTIVE Informační portál euractive.cz - V češtině
- Odborné články - Analýzy - Komentované zprávy o událostech v EU

43 Portál České spořitelny
Portál České spořitelny - Databáze fondů EU a jednotlivých výzev - Speciální analýzy Měsíčník aktualit z oblasti ekonomiky

44 Multimediální knihovna
Knihovna European Navigator Multimediální knihovna dokumentů a zvukových záznamů Navigace v pěti jazycích (česky ne)

45

46 Kde hledat informace o Evropské unii?
Prezentace vznikla s využitím podkladů Ing. Pavly Netušilové Kde hledat informace o Evropské unii? z října 2010 46


Stáhnout ppt "Kde hledat informace o EU?"

Podobné prezentace


Reklamy Google