Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Oficiální zdroje  Euroskop.cz – oficiální zdroj vlády ČR  Europa.cz – oficiální portál EU  Instituce EU  Databáze právních aktů EU  Fondy EU 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Oficiální zdroje  Euroskop.cz – oficiální zdroj vlády ČR  Europa.cz – oficiální portál EU  Instituce EU  Databáze právních aktů EU  Fondy EU "— Transkript prezentace:

1 I. Oficiální zdroje  Euroskop.cz – oficiální zdroj vlády ČR  Europa.cz – oficiální portál EU  Instituce EU  Databáze právních aktů EU  Fondy EU  Ministerstva ČR  Český statistický úřad  Česká národní banka II. Neoficiální zdroje  Portály: EU Observer, EURACTIVE, Česká pojišťovna  Multimediální knihovna

2

3 Portál EUROSKOP.CZEUROSKOP.CZ = vládní zdroj s univerzálním rozsahem - Historie, mapy, členské státy, rozpočet, euro, symboly, instituce aj. - Terminologický slovník: EU od A do Z - Fondy EU - Praktické informace: jak studovat/pracovat/ podnikat/cestovat v EU - Eurofon a Eurocentra

4

5 www.europa.eu - Základní portál Evropské unie - V češtině (většina informací) - Informace o všech aktivitách EU - Aktuální zprávy o dění v EU - Videozprávy

6

7 ec.europa.eu - V češtině (většina informací) - Aktuální informace o legislativní činnosti - Návrhy nových právních předpisů - Informace o odborných konferencích - Přehled grantů a veřejných zakázek EU - Aktivity 27 komisařů EU (včetně českého – Štefan Füle)

8

9 www.europarl.europa.eu - Evropský parlament = 736 poslanců volených v přímých volbách občany EU - V češtině (většina informací) - Aktuality z činnosti EP - Multimediální knihovna - Legislativní přehled Informační kancelář Evropského parlamentu

10

11

12 http://www.consilium.europa.eu/ - Rada EU = shromáždění 27 ministrů členských států s variabilním složením podle projednávané agendy - V češtině - Aktuální zprávy z jednání Rady EU - Videozprávy - Hlasovací kalkulátor

13

14 EUR-LEX eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu - Databáze všech právních aktů EU (např. směrnice, nařízení, rozhodnutí) - Databáze soudních rozhodnutí EU - Snadno najdete platné znění předpisu včetně jejich návrhů nebo celý text judikátů - Mnoho vyhledávacích kritérií

15 Primární právo EU  Zakládací smlouvy EU (Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU)  Přístupové smlouvy nových členských států (např. i ČR) Rozhodnutí Soudního dvora EU  Jakýkoli rozsudek všech 3 soudů EU (všechny novější dostupné i v češtině)  Soudní dvůr EU  Tribunál  Soud pro veřejnou službu

16 Směrnice EU  Je závazná pro členské státy, pokud jde o výsledek (cíl), kterého má být dosaženo, ale způsob provedení (implementace do vnitrostátního práva) je ponechán na každém státu  Výsledkem je rozdílný způsob provedení směrnice různými členskými státy EU (stejný je jen cíl) Nařízení EU  Má obecnou působnost (zavazuje všechny) a bezprostřední závaznost (platí ihned)  Státy jej nemusí nijak převádět do vlastního práva, nařízení platí zcela stejně ve všech státech

17

18 www.strukturalni-fondy.cz - Základní portál o fondech EU v ČR - Seznam úspěšných projektů - Dotační programy na 2007-2013 - Výzvy k podávání návrhů

19

20 Ministerstvo zahraničních věcí - Základní informace o Unii včetně politiky vnějších vztahů EU - Pravidla pro cestování po EU

21

22 Ministerstvo pro místní rozvoj - Vykonává tzv. kohézní politiku EU, tj. politiku snižování rozdílů mezi regiony - Zastřešující orgán pro všechny operační programy v ČR - Databáze schválených projektů - Aktuální stav čerpání fondů EU

23

24 Ministerstvo průmyslu a obchodu - Principy vnitřního trhu EU a ochrana spotřebitelů, průmyslová politika EU - Newsletter aktuality z EU (tematicky zaměřená publikace ministerstva) Newsletter aktuality z EU - Pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb – síť Jednotných kontaktních místJednotných kontaktních míst

25

26 Ministerstvo financí - Tiskové informace k jednání ECOFINU - Finanční vztahy k EU - Aktualizace Konvergenčního programu včetně jeho hodnocení - Národní koordinační skupina pro zavedení eura Národní koordinační skupina pro zavedení eura

27

28 Ministerstvo školství a mládeže - Evropská spolupráce ve vzdělávání - Zásady uznávání kvalifikací a vzdělání v EU - Program celoživotního učení (2007 – 2013) Program celoživotního učení (2007 – 2013)

29

30 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Právní předpisy EU v gesci ministerstva - Ministerstvo zajišťuje z Integrovaného operačního programu vybrané oblasti intervence (služby v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti) - Odkaz na Evropský sociální fond (informace o čerpání finančních prostředků v ČR)Evropský sociální fond

31

32 Ministerstvo životního prostředí - Legislativní novinky EU z oblasti ochrany životního prostředí, včetně návrhů a připravovaných předpisů - Informace o aktivitách Evropské agentury pro životní prostředí

33

34 Ministerstvo dopravy - Předpisy EU u jednotlivých typů dopravy - Podmínky pro uznávání odborných kvalifikací v dopravě - Aktuální výzvy pro sektor dopravy z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů

35

36 Evropská data Evropská data na stránkách ČSÚ - Sběr a výkaznictví dat na základě jednotné metodiky Eurostatu (např. vykazování deficitu vládního sektoru, inflace) - Centrum pro podporu uživatelů při hledání a práci s evropskými statistickými informacemi - Odkazy na statistiky a databáze Evropské unie (např. Eurobarometr, databáze AMECO)Odkazy - Tabulky Eurostatu v češtiněTabulky Eurostatu v češtině

37

38 Hospodářská a měnová politika Hospodářská a měnová politika na stránkách ČNB - Strategie přistoupení ČR k eurozóně - Národní plán zavedení eura v ČR - Odkazy na stránky Evropské centrální banky a Evropské komise věnované euru - Zredukovaná česká verze stránek Evropské centrální banky obsahuje (pouze aktivity Evropské centrální banky a problematiku společné měny) Integrovaný dohled nad finančním trhemIntegrovaný dohled nad finančním trhem na stránkách ČNB

39

40

41 Informační portál euobserver.comeuobserver.com - Jeden z hlavních nezávislých zdrojů - V angličtině - Záznamy z tiskových konferencí - Denní blogy

42 Informační portál euractive.czeuractive.cz - V češtině - Odborné články - Analýzy - Komentované zprávy o událostech v EU Portál EURACTIVE

43 Portál České spořitelny www.csas.cz/euwww.csas.cz/eu - Databáze fondů EU a jednotlivých výzev - Speciální analýzy - Měsíčník aktualit z oblasti ekonomiky

44 Knihovna European NavigatorEuropean Navigator - Multimediální knihovna dokumentů a zvukových záznamů - Navigace v pěti jazycích (česky ne)

45

46 Prezentace vznikla s využitím podkladů Ing. Pavly Netušilové Kde hledat informace o Evropské unii? z října 2010


Stáhnout ppt "I. Oficiální zdroje  Euroskop.cz – oficiální zdroj vlády ČR  Europa.cz – oficiální portál EU  Instituce EU  Databáze právních aktů EU  Fondy EU "

Podobné prezentace


Reklamy Google