Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4
informace pro uchazeče o šestileté studium ve školním roce 2020/2021

2 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Zřizovatel: hl. město Praha
ředitel školy: PhDr. Jaroslav Mervínský Zástupci: Mgr. Pavla Imramovská a Mgr. Martin Horyna 22 tříd (14 + 8) 659 žáků 61 učitelů ( ) a 3 asistentky pedagoga

4 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Od roku 2017 jsou přijímací zkoušky připravovány, vyhlašovány a vyhodnocovány centrálně („státní přijímací zkoušky). Organizací zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které má kromě dalšího na starost i „státní maturitní zkoušky“.

5 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Náhradní termín: 13. a 14. 5. 2020 16. 4. 2020
Je možno podávat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení (nové znění § 60, odst. 7 Zákona č. 561/2004), ale na různé školy, nebo různé typy studia. CERMAT pak vyhlašuje 2 termíny 1. kola přijímacích zkoušek. Náhradní termín: 13. a

6 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU CERMAT připraví podklady pro přijetí, ale rozhodnutí o přijetí podle zveřejněných kritérií zůstává v kompetenci ředitele příslušné školy. Ředitel vyhlásí kritéria pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 nejpozději a v nich stanoví v souladu s uvedeným zákonem, vyhláškou a dalšími předpisy rozsah zkoušek, způsob hodnocení a postup přijímání.

7 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy (dříve na ZŠ) do Pro školní rok 2020/2021 otevíráme v 1. ročníku šestiletého studia 2 třídy: Aj – rozšířený Nj Aj – Šj, Fj

8 PŘÍNOSY NOVÉHO SYSTÉMU
Centrální zadávání a opravování zajistí „objektivnost“ zkoušek. Z obou zkoušek je do přijímacího řízení vždy počítána ta „lepší“. Je zachována možnosti výběru školy v 1. kole přijímacího řízení: Větší odvaha při výběru školy Menší stres uchazečů při jednotlivých zkouškách 1. kola.

9 PROBLÉMY A RIZIKA Zvýšená administrativní zátěž středních škol a dané termíny a způsoby vyhodnocení povedou k prodloužení časové prodlevy při zveřejnění výsledků. Zvýší se stresové zatížení především zákonných zástupců. Termíny náhradního kola přijímacích zkoušek (13. a ) a následné vyhodnocování zkoušek pak definitivní rozhodování odsune až někam ke konci května.

10 PROBLÉMY A RIZIKA Nová podoba přijímacího řízení navíc neodstranila riziko, že i dobrý uchazeč bude z postupových míst vytlačen „virtuálními uchazeči“. Pokud se tak stane, bude škola řešit tuto situaci dodatečným přijímáním uchazečů, kteří splnili kritéria, nebyli přijati pro velký počet lepších uchazečů a podali si odvolání. Vzor takového odvolání bude umístěn na webových stránkách školy.

11 PROČ SI VYBRAT GVP Jsme školou dostupnou
Jsme školou veřejnou („státní“) Jsme školou všeobecnou Jsme „ školou velkou“, což umožňuje i větší možnost výběru volitelných předmětů a z toho plynoucí profilaci v 5. a 6. ročníku. Jsme školou úspěšnou

12 PŘEHLED ABSOLVENTŮ GVP PŘIJATÝCH NA VŠ

13 PROČ SI VYBRAT GVP Škola Průměr perc. umístění Počet studentů 1
Klasické gymnázium Modřany, s.r.o. 89,73 4 2 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 87,0656 25 3 Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 85,327 27 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 81,015 105 5 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 75,4613 31 6 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 74,9332 57

14 PROČ SI VYBRAT GVP Škola Průměr perc. umístění Počet studentů 1
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 83,05 18 2 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 79,0194 17 3 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 78,5522 9 4 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 77,1495 19 5 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 69,4282 11 6 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 65,8105

15 PROČ SI VYBRAT GVP Škola Průměr perc. umístění Počet studentů 1
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 86,9052 21 2 Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 85,2322 9 3 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 85,0653 32 4 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 83,0503 38 5 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 81,1096 46 6 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 73,411 20

16 PROČ SI VYBRAT GVP Škola Průměr perc. umístění Počet studentů 1
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 82,4256 9 2 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 81,3271 21 3 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 74,03 32 4 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 71,1568 38 5 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 70,587 40 6 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 69,6165 20

17 PROČ SI VYBRAT GVP Máme stabilní vyvážený kolektiv plně kvalifikovaných pedagogů. Máme 21 pedagogů – mužů. Máme lektory – rodilé mluvčí pro výuku jazyka anglického, německého, španělského a nově i francouzského. Máme ve sboru 12 nositelů titulu PhDr., RNDr. či PaedDr., 3 kandidáty věd, 5 nositelů titulu Ph.D a 1 inženýrku.

18 PROČ SI VYBRAT GVP Škola je zapojena do projektu NĚMČINA DO ŠKOL – mezinárodní certifikát DSD. Škola spolupracuje s CAMBRIDGE P.A.R.K., která zajišťuje vykonání standardizovaných mezinárodních zkoušek Cambridge English (FCE, CAE). Škola je tradičně zapojena do mezinárodních projektů v rámci projektů ERASMUS+.

19 PROČ SI VYBRAT GVP Škola je fakultní školou 1. lékařské fakulty UK, Přírodovědecké fakulty a nově také Matematicko - fyzikální fakulty UK a spolupracuje s Právnickou fakultou UK i s dalšími fakultami UK i jiných vysokých škol.

20 PROČ SI VYBRAT GVP Jsme školou s vypracovaným a vyzkoušeným programem proti užívání drog a proti ostatním sociopatologickým jevům. Máme vlastního školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Umožňujeme i individuální studijní plány žáků (důvody sportovní, zdravotní a jiné)

21 PROČ SI VYBRAT GVP Jsme otevřeni komunikaci se studenty - máme studentský parlament. Jsme otevřeni komunikaci s rodiči – rodiče mají přes internet přístup ke známkám a ostatním studijním informacím.

22 PROČ SI VYBRAT GVP Máme vlastní knihovnu s více jak 10 tisíci svazky.
Máme moderní učebny a laboratoře fyziky, chemie a biologie. Máme 2 odborné učebny jazyků. Máme všechny učebny vybaveny dataprojektory a počítači, 4 vybavené monitorem s velkou úhlopříčkou a jednu s interaktivní tabulí. Máme vlastní kuchyni a v ní kuchařky vaří i dietní jídla. A vaří výborně.

23 PROČ SI VYBRAT GVP Budova je po rekonstrukci topení, oken a šaten.
Máme vlastní školní kuchyni, která denně vaří ve výběru ze 3 druhů jídel. Máme 3 učebny výpočetní techniky. Máme 2 tělocvičny a 2 venkovní hřiště.

24 PROČ SI VYBRAT GVP Kroužky (nepovinné předměty)
Sportovní hry – florbal Power Jóga Lezení na horolezecké stěně Sborový zpěv Keramika (letos neotevřeno pro malý zájem studentů)

25 VÝJEZDY ŽÁKŮ GVP seznamovací kurz 2. ročník exkurze Anglie 3. ročník
vodácký kurz – Vltava: Vyšší brod - Boršov

26 VÝJEZDY ŽÁKŮ GVP 4. ročník lyžařský kurz – Rakousko 5. ročník
sportovní kurz – kola, hry v přírodě výběrová exkurze do Izraele a Jordánska 6. ročník výběrová exkurze do USA a Kanady

27 VÝJEZDY ŽÁKŮ GVP V průběhu studia – dále
zahraniční exkurze podle studovaného cizího jazyka (Německo, Španělsko, Francie) výběrová exkurze po evropských památkách se zaměřením na přírodovědná a technická muzea.

28 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT Podat řádně vyplněnou přihlášku řediteli GVP poštou či osobně v kanceláři školy nejpozději do (pozor, na pozdější podání nebude brán zřetel). Nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky dostanete pozvánku k přijímacím zkouškám. Ta bude obsahovat počty přijímaných žáků, kritéria pro přijetí a požadavky ke zkouškám. Budeme ji zasílat na mailovou adresu uvedenou na přihlášce, do soukromé datové schránky (pokud vlastníte), či poštou.

29 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT DŮLEŽITÉ – Spolu s pozvánkou přijde také odkaz na evidenční list. Ten je nutno neprodleně vyplnit na našich webových stránkách. Na základě vyplněného evidenčního listu je možno uchazečům v případě přijetí přidělit pro studium kombinaci cizích jazyků.

30 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT Pokud neobdržíte pozvánku ke zkouškám při odevzdání přihlášky, případně do , obraťte se na vedení školy s dotazem, zda byla vaše přihláška skutečně zaregistrována.

31 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU Přihlášky získáte na ZŠ, našich webových stránkách a stránkách CERMATu. Přihlášky přijímáme pouze v originální listinné podobě. Nelze tedy přijmout kopie a nelze podat přihlášku elektronicky.

32 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

33 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

34 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit aktuální doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Bez tohoto doporučení není možné zohlednit jakékoliv znevýhodnění.

35 šestý sedmý

36 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Přijímacích zkoušek se účastní podle tohoto pořadí.

37 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají na GVP ve čtvrtek a v pátek Přijímací zkoušky se budou konat písemně: z českého jazyka a literatury (státní – 60 min.) z matematiky (státní – 70 min.)

38 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ V souladu se zákonem vyhlásí ředitel do a zveřejní elektronicky a v písemné podobě na veřejně přístupném místě.

39 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Přijat může být:
pouze takový uchazeč, který vykonal přijímací zkoušku úspěšně, úspěšně ukončí 7. třídu ZŠ (adekvátní třídu jiného typu studia). Po nástupu do školy pak musí přijatý žák doložit splnění této podmínky vysvědčením. O přijetí uchazečů z přijímacích zkoušek potom rozhodne sestupné pořadí dané celkovým počtem bodů dosažených přijímacím řízení.

40 Bodové hodnocení zahrnuje:
výsledky 2 testů: český jazyk ………………… max. 50 bodů matematika ………………... max. 50 bodů Pro úspěšné splnění kritérií přijímacích zkoušek je však třeba získat nejméně 50 bodů při splnění podmínky minimálního zisku 20 bodů z každého z testů.

41 Bodové hodnocení zahrnuje:
doložená účast v olympiádách v průběhu studia 6. a 7. třídy ZŠ : 5 bodů za jedno umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády nebo konverzační soutěže, 10 bodů za 2 a více umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády. Započítány budou pouze olympiády matematické, fyzikální, chemické, biologické, v českém jazyce, dějepisné, zeměpisné a konverzační soutěže z cizích jazyků – Aj, Nj, Fj, Šj, Rj).

42 Bodové hodnocení zahrnuje:
doložená účast v olympiádách v průběhu studia 6. a 7. třídy ZŠ : 5 bodů za jedno umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády nebo konverzační soutěže, 10 bodů za 2 a více umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády. Nově je zařazena možnost získat v této oblasti body za jazykový certifikát, který je nutno doložit kopií do zahájení zkoušek. Uznávány budou pouze zkoušky PET a FCE anglický jazyk a DSD za jazyk německý.

43 Bodové hodnocení zahrnuje:
posouzení výsledků ze ZŠ: sledujeme prospěch v posledních dvou klasifikačních obdobích 5 bodů za Ø 1,00 – 1,10, 3 body za Ø 1,11 – 1,50 s podmínkou, že na vysvědčení nebude hodnocení s horší známkou než chvalitebně Maximálně lze v této oblasti získat 10 bodů.

44 Bodové hodnocení zahrnuje:
CELKOVĚ LZE TEDY ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 120 BODŮ

45 PŘIJETÍ KE STUDIU Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem musí ředitel zveřejnit seznam přijatých uchazečů v anonymizované podobě na místě veřejně přístupném a na webových stránkách školy. Zároveň odešle ředitel zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí.

46 PŘIJETÍ KE STUDIU Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím školy Odboru školství MHMP.

47 PŘIJETÍ KE STUDIU Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí (§60a, odst. 6).

48 ZÁPISOVÝ LÍSTEK Zápisový lístek vydá uchazeči ZŠ nejpozději do , případně pak příslušný krajský úřad podle místa bydliště. Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) může zápisový lístek uplatnit jen jednou (nové znění § 60a, odst. 7), to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

49 STUDIUM Všichni studenti přijatí do 1. ročníku budou vzděláváni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Studenti přijatí do třídy s programem DSD budou vzděláváni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s posílenou výukou německého jazyka. V maturitním ročníku mohou v rámci školy vykonat zkoušky DSD.

50 STUDIUM Všichni studenti mohou v průběhu studia v prostorách školy vykonat certifikovanou standardizovanou zkoušku Cambridge English, neboť škola má podepsanou smlouvu o spolupráci s CAMBRIDGE P.A.R.K., která zkoušky zajišťuje.

51 STUDIUM Studenti, kteří doloží své znalosti cizího jazyka standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), mohou požádat ředitele školy o prominutí maturitní zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitních zkoušek. (Týká se např. DSD, Cambridge English, DELF, DELE apod.)

52 KONTAKTY TEL.: 261109611 MAIL: mail@gvp.cz brousil@gvp.cz
WEB:


Stáhnout ppt "Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google