Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dane a daňová sústava Kód ITMS projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dane a daňová sústava Kód ITMS projektu:"— Transkript prezentace:

1 Dane a daňová sústava Kód ITMS projektu: 26110130519
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Dane a daňová sústava Vzdelávacia oblasť:  Človek a spoločnosť Predmet  Občianska náuka Ročník, triedy:  IV.OA Tematický celok:  Ekonomický život v spoločnosti Vypracoval:  PhDr. Anita Deményová Dátum:  marec 2014

2 Vznik daní Vznik daní súvisí so vznikom štátu
Spájajú sa už s obdobím staroveku Dane boli potrebné na finančné zabezpečenie štátu V minulosti však dane neplatili všetci občania- privilegovaní občania- aristokracia Neprivilegovaní občania boli najpočetnejší- otroci

3 Dane Patria medzi najdôležitejšie príjmy štátneho rozpočtu
Tvoria až 80% príjmov štátneho rozpočtu Predpisujú a vyberajú sa na základe stanovených noriem Za zaplatenú daň nevzniká nárok na jej vrátenie

4 Odvádzanie daní Daň je povinná, zákonom určená platba
Pravidelne ju odvádzajú fyzické a právnické osoby štátu v určenom termíne a v určitej výške Daň možno platiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom

5 Daňová sústava Je súhrn daní
Je uplatňovaná v danej krajine v príslušnom zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok V Slovenskej republike daňovú sústavu tvoria: Priame dane Nepriame dane

6 Priame dane Uhradí ich priamo osoba, ktorej príjmy alebo majetok podliehajú dani: Dane z príjmov: sa platia do štátneho rozpočtu dane z príjmov právnických osôb: podnikatelia dane z príjmov fyzických osôb- zamestnanec

7 Miestne dane Sú dane z nehnuteľnosti: platia sa obciam a VÚC
Daň za psa: platí ju majiteľ alebo držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov, s výnimkou psa, ktorý je chovaný na vedecké účely Daň za ubytovanie Daň za predajnú automaty

8 Nepriame dane Daň z pridanej hodnoty (DPH):
Má najvyšší podiel na daňových príjmoch štátneho rozpočtu Unás je daň vo výške 20% Je súčasťou cien takmer všetkých tovarov Zaplatí ju spotrebiteľ predajcovi v cene kúpeného tovaru

9 Praktický príklad Ak napríklad koncový spotrebiteľ kúpi u maloobchodníka predmet za 3000 EUR (vrátane DPH 20 %, teda 500 EUR), tak uvedených 500 EUR fyzicky zaplatí koncový spotrebiteľ maloobchodníkovi Do štátneho rozpočtu túto sumu (500 EUR) fyzicky odvedú napr. výrobca + veľkoobchodník + maloobchodník) ako tzv. platitelia dane rozličnými predpísanými platbami.

10 Spotrebné dane Týkajú sa len vybraných druhov tovarov
Cieľom štátu je obmedziť spotrebu tých tovarov, najmä so škodlivým vplyvom na zdravie človeka Sú spotrebné dane z vína, liehu, tabakových výrobkov, minerálneho oleja

11 Zaujímavosti Nápad zaviesť DPH predstavil francúzsky ekonóm Maurice Lauré v roku Prvýkrát na svete bola daň zavedená vo Francúzsku od 10. apríla 1954 pre veľké spoločnosti, časom však bola rozšírená na všetky oblasti. Vatikán je v porovnaní s ostanými talianskymi mestami aj svetsky privilegované. Neplatí totiž dane z nehnuteľností.

12 Použité zdroje Kopecká, H.-Muchová, E.: Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012.

13 Použité zdroje www.trnava.sk ekonomika.sme.sk www.echoviny.sk
sk.wikipedia.org archiv.inet.sk


Stáhnout ppt "Dane a daňová sústava Kód ITMS projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google