Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces výmeny informácií medzi ľuďmi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces výmeny informácií medzi ľuďmi"— Transkript prezentace:

1 Proces výmeny informácií medzi ľuďmi
prostredie správa/spätná väzba vysielateľ prijímateľ /prijímateľ ŠUMY /vysielateľ spätná väzba/správa ŠUMY: vonkajšie, vnútorné, sémantické Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

2 Podľa používaných prostriedkov komunikácia:
Verbálna – používajú sa slová. Neverbálna – používa sa všetko ostatné okrem slov. Slovo – znak zastupujúci objekty, javy (v ustálenej zvukovej alebo grafickej podobe). Význam - to, čo pod slovom (znakom) rozumieme. Jazyk – systém slov a pravidiel ich tvorenia a používania v určitom spoločenstve/kultúre. Reč – používanie jazyka jednotlivcom. Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

3 Komunikácia – výmena významov.
Čo si myslí, že chcel Čo chce povedať hovoriaci povedať. ČO HOVORÍ HOVORIACI POČÚVAJÚCI Pseudokomunikácia: význam H ≠ význam P. Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

4 Dve stránky významu slov:denotát a konotát.
Denotát – objektívny význam... čo najpresnejšie definovanie toho, čo slovo označuje... Konotát – subjektívny význam... čo to znamená pre jednotlivca, s čím sa mu to spája... Denotáty umožňujú porozumenie. Konotáty môžu viesť k nepochopeniu. Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

5 Určenie významu súvisí s:
Verbálnym kontextom. Napr.: PÁN MALÝ MÁ STAN. PÁN MÁ MALÝ STAN. MALÝ PÁN MÁ STAN. Neverbálnym (situačným) kontextom. Individuálnou skúsenosťou. Kolektívnou (kultúrnou) skúsenosťou. Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

6 Neverbálna komunikácia
Prebieha neustále. Je kultúrne podmienená. Používa rozmanitejšie prostriedky. Je menej kontrolovaná (menej uvedomená). Funkcie: Dopĺňa Zdôrazňuje verbálnu komunikáciu. Nahrádza Paradoxná komunikácia - nesúlad verbálnej a neverbálnej zložky. Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

7 Typy/prostriedky neverbálnej komunikácie
Parajazyk (paralingvistika) – formálna stránka reči – hlas, práca s ním. Telesný výzor, výraz tváre (statika). Telesné pohyby (dynamika) – mimika, gestikulácia, pantomimika. Využívanie priestoru (teritoriálne správanie), vzdialenosť medzi komunikujúcimi. Dotyk (profesionálny, spoločenský, priateľ- ský, láskavo-intímny, sexuálne-vzrušivý). Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

8 Dištančné zóny–vzdialenosť medzi komunikujúcimi
Verejná ,5m Sociálna ,5 m Osobná ,2m Intímna ,5m Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

9 Učiteľ neverbálnymi prostriedkami:
dopĺňa, dokresľuje význam, upútava a udržiava pozornosť, udržiava disciplínu, poskytuje spätnú väzbu, motivuje, navodzuje atmosféru... Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová

10 Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová
Sociálna komunikácia – výmena informácií medzi ľuďmi. Rozlišujeme vonkajšie, vnútorné a sémantické šumy . Komunikácia podľa používaných prostriedkov: verbálna a neverbálna. Slovo - symbol, ktorý má nejaký význam; jazyk – systém symbolov a pravidiel; reč – používanie jazyka. Dve stránky významu: denotát (objektívny význam) a konotát (subjektívny význam). Význam súvisí s verbálnym a situačným kontextom, s individuálnou a kolektívnou (kultúrnou) skúsenosťou. Neverbálna komunikácia dopĺňa, zdôrazňuje, nahrádza verbálnu. Prostriedky: parajazyk; telesný výzor a výraz tváre; telesné pohyby; priestor a vzdialenosť; dotyk. Učiteľ verbálne a neverbálne na žiakov nielen pôsobí, ale jeho komunikácia predstavuje model, podľa ktorého sa žiaci môžu učiť komunikovať. Učiteľská psychológia 9 A.Zeľová


Stáhnout ppt "Proces výmeny informácií medzi ľuďmi"

Podobné prezentace


Reklamy Google