Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef 7

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef 7"— Transkript prezentace:

1 Genezis 37-50 Jozef

2 Genezis 37,3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku ~ySiP; tn<toK. Dva možné významy: kabát s rukávmi kabát s farbami

3 Genezis 37,3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku ~ySiP; tn<toK. Tá istá fráza je použitá v 2 Sam13,18-19,aby sa opísalo Tamarine kráľovské šaty

4 Genezis 37,3 Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Čo hovorí Písmo o uprednostňovaní?

5 Jozefove sny Viazanie snopov na poli Ostatné snopy sa klaňajú Jozefovmu snopu Slnko, mesiac, a jedenásť hviezd sa skláňa pred Jozefom Prvý senDruhý sen

6 Genezis 37,12-13 12 Raz odišli jeho bratia pásť ovce svojho otca k Sichemu. 13 Vtedy povedal Izrael Jozefovi: „Tvoji bratia pasú pri Sicheme, chcem ťa poslať za nimi.“

7 Genezis 37,14 Na to mu povedal: „Len choď a pozri, či sa dobre vodí tvojim bratom a ovciam. A dones mi zvesť!“ Tak ho poslal z hebronského údolia a došiel do Sichemu. ~Alv

8 Genezis 37,15-17 15 Keď potom blúdil po poli, stretol istého muža, ktorý sa ho opýtal: „Kohože hľadáš?“ 16 On odvetil: „Hľadám svojich bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú?“ 17 Muž mu povedal: „Odišli odtiaľto ďalej, ale počul som ich hovoriť: „Poďme do Dotainu!“ A Jozef šiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotaine.

9 Hebron Sichem Dotain

10 Genezis 37,18 18 Keď ho zďaleka zazreli, prv, ako k nim došiel, sa dohodli, že ho zabijú.

11 Genezis 37,21-22 21 Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk a vravel: „Neberme mu život!“ 22 A Ruben im vravel ďalej: „Neprelievajte nijakú krv! Hoďte ho do tej cisterny, čo je na pustine! Len nevzťahujte naň ruky!“ To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a priviesť k svojmu otcovi.

12 Aké boli možné motívy Rubena?

13 Genezis 37,28 Keď teda išli madiánski kupci okolo, vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom. A oni odviedli Jozefa do Egypta.

14 Miesto Božej prozreteľnosti Jozef- právom šťastný, že je poslaný, aby sa stretol so svojimi bratmi. Muž, ktorý práve počul plány ako sa budú bratia presúvať. Ruben práve intervenuje. Karavána Izmaelitov práve prechádza okolo. Oni práve idú do Egypta

15 Genezis 37,31-32 31 Oni vzali Jozefovu tuniku, zabili kozľa a namočili tuniku do krvi. 32 A po poslovi dali tuniku zaniesť svojmu otcovi s odkazom: „Toto sme našli. Pozri, či to je tunika tvojho syna alebo nie!“

16 Jozef Bol milovaný svojím otcom Ježiš Bol milovaný svojím Otcom Bol nenávidený jeho bratmi a oni sa dohodli, že ho zabijú Bol predaný za 20 šeklov striebra Judom Bol predaný za 30 strieborniakov Judášom

17 Júdova medzihra Júda si berie kanaánsku ženu Júda zaobstaráva kanaánske ženy svojim synom smrť Júdových synov Tamar a požiadavka po potomkovi Genezis 38

18 Genezis 38,13-14 13 Tamare oznámili: „Práve prichádza do Tamny tvoj svokor strihať ovce.“ 14 Ona odložila svoje vdovské šaty, prikryla sa závojom a zahalená si sadla pri vchode do Enaimu, ktorý je na ceste do Tamny, lebo videla, že ju nedali za ženu Selovi, hoci už dorástol.

19 Genezis 38,15-16 15 Keď ju takto Júda zbadal,pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár, 16 a z cesty zabočil k nej a povedal: „Počuj, chcel by som s tebou obcovať.“ Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu vravela: „Čo mi dáš, aby si mohol so mnou obcovať?

20 Genezis 38,17-18 17 On odvetil: „Pošlem ti z čriedy kozľa.“ Ale ona povedala: „Daj mi záloh, kým ho nepošleš!“18 On povedal: „Aký záloh ti mám dať?“ Ona vravela: „Svoj pečatný prsteň, svoju šnúru a palicu, čo máš v rukách!“ On jej to dal a obcoval s ňou a ona od neho počala.

21 Genezis 38,24 24 Asi o tri mesiace oznámili Júdovi: „Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom svojho smilstva je aj ťarchavá!“ Júda povedal: „Vyveďte ju, nech ju upália!“

22 “” (Gn 38,25) “ „Počala som od toho muža, ktorému patrí toto“ ” (Gn 38,25)

23 Jakub podvádza Izáka Jakub sa oblieka do šiat Ezaua a používa kožu kozliat pre svoj podvod Desať synov podvádza Jakuba Tamar podvádza Júdu Synovia Jakuba podvedú Jozefovou tunikou namočenou v krvi kozľaťa Tamar si pýta záloh Júdovu palicu, pečatný prsteň a šnúru, ako pláca je jej sľúbené kozľa Izák v 27,23 nespoznáva ( rkn ) Jakuba Jakuba v 37,32 pýtajú, či spoznáva ( rkn ) tuniku Judah spoznáva ( rkn ) predmety svojej zálohy

24 Čo si máme myslieť o Tamar? Júda sa k veciam priznal a povedal: „Ona je spravodlivejšia ako ja. Veď prečo som ju nedal svojmu synovi Selovi!?“.” (Genesis 38:26)

25 Tamar je správa o Kanaáčanke, ktorá sa dostala do zmluvnej komunity a ktorá učí, aby sa cenilo dedičstvo Abrahámovej plodnosti.

26 Tamar: oblieka sa a správa sa ako prostitútka Raha: je prostitútka Rút: Moabka/ ( Moab) Betšeba: cudzoložná žena Mária: predpokladala, že porodí dieťa mimo manželstva?

27 Genezis 38,27-28 27 Keď prišiel čas pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. 28 A keď rodila, vystrčil jeden ruku. Babica vzala červenú niť a uviazala mu ju na ruku a pritom povedala: „Tento vyšiel prvý.“

28 Genezis 38,29-30 On však ruku stiahol späť a vyšiel jeho brat. Tu povedala ona: „Prečo si urobil pre seba trhlinu?“ A nazvala ho Fáresom. 30 Nato sa zjavil jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť a nazvali ho Zarom.

29 Motív mladšieho brata Set miesto Kaina Izák miesto Izmaela Jakub miesto Ezaua Fáres miesto Zara Efraim miesto Manassesa Máme len jedného staršiho brata, ktorý nám daroval dedičstvo.

30 Júda Šiel k cudzincom z jeho vlastnej vôle. Jozef Bol vzatý do Egypta proti svojej vôli Sexuálna nemorálnosť: spal so svojou nevestou Sexuálna morálka: Odmietol zvádzanie Nechal svoju pečať a šnúru Nechal svoj plášť ŽalobcaFalošne obžalovaný Synovia súdení BohomPožehnaný Bohom Pravdivé obvinenie ženou Falošné obvinenie ženou

31 Genezis 39 obsahuje príbeh, ktorý sa pozerá z ľudskej perspektívy ako poraziť druhého.

32 Prísľuby Abrahám: jeho potomstvo bude rozmnožené Zdanlivá prehra Nadprirodzené naplnenie On i Sára boli neplodní a starí Syn sa im narodil vo vysokom veku Jakub: vlastníctvo krajiny Prichádza ako utečenec do Charanu Vracia sa s veľkým bohatstvom Jozef: Tvoja rodina sa ti bude klaňať Ako otrok vo väzení v cudzej veľmoci Postúpil, ako druhý na všetkými v Egypte

33 Prísľuby Mojžiš: Vyvedieš svoj národ z útlaku Zdanlivá prehra Nadprirodzené naplnenie Odvrhnutý Izraelitmi, utečenecv Midiane Vyvádza Izrael z Egypta cez Červené more Ježiš: Božie kráľovstvo je v Jeho rukách Ukrižovaný, mŕtvy a pochovaný; Jeho učeníci sú rozptýlení Vzkriesenie; na nebo vstúpenie; zoslanie Ducha Svätého, aby sa evanjelium ohlasovalo do všetkých končín zeme

34 Pánová prítomnosť Pán bol s Jozefom, (39,2).Pán bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pán(39,2). (39,3).Keď jeho pán videl, že je s ním Pán a že Pán vo všetkom, čo robil, požehnával jeho(39,3). (39,21).Ale Pán bol s Jozefom, zľutoval sa nad ním a zveril ho do priazne správcu žalára,(39,21).

35 Pánova prítomnosť Správca žalára sa nestaral o nič, čo jemu podliehalo, lebo Pán bol s ním; (Genezis 39,23). vo všetkom, čo robil Pán mu dožičil úspech. (Genezis 39,23).

36 Ako spôsobila Jozefova prítomnosť v Egypte prínos mnohým postavám v opise?

37 Aký prínos majú dnes kresťania pre svet, do ktorého sú začlenení?

38

39 Genezis 41,14-15 14 Tu si dal faraón zavolať Jozefa. Rýchlo ho vyviedli zo žalára, dal sa ostrihať a preobliekol si šaty a išiel k faraónovi. 15 A faraón hovorilJozefovi: „Mal som sen, ale niet nikoho, kto by ho vyložil. O tebe som však počul, že tebe stačí sen počuť a ty ho vyložíš.“

40 Genezis 41,16 16 Ale Jozef povedal faraónovi: „Nie ja, ale Boh priaznivo odpovie faraónovi!“ ~Alv'

41 Genezis 41,32 “A to, že sa faraónov sen opakoval dva razy, značí, že Boh s istotou rozhodol túto vec a že ju Boh uskutoční čoskoro.”

42 Genezis 41,33-34 “33 A teraz nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi a nech ho ustanoví nad egyptskou krajinou! 34 A tiež nech faraón určí nad celou egyptskou krajinou dozorcov a nech dá v siedmich rokoch prebytku povyberať piatu čiastku!.”

43 Genezis 41,35-36 “Oni nech v budúcich úrodných rokoch pozbierajú všetko obilie a nech zrno na faraónov rozkaz uskladnia v mestách a nech ho strážia. 36 To obilie bude však ako zásoba pre krajinu na tých sedem rokov hladu, čo nastanú v egyptskej krajine, a krajina nebude hynúť od hladu.“

44 Genezis 41,38-40 37 Reč sa páčila faraónovi i všetkým jeho služobníkom. 38 A faraón povedal svojim služobníkom: „Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží?“39 Potom faraón vravel Jozefovi: „Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. 40 Ty sám budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trón vyššie od teba!“

45 Jozefove dni

46 Níl

47

48

49

50 Pyramídy boli staré mnohé storočia

51 Stredná doba bronzová 1991 - 1786 p.n.l.

52 Stará ríša Stredná ríša Nová ríša Dynastie 3.-6. 1. medzidobie Dynastia 12. Dynastie 18.-20. 2. medzidobie 2686 – 2181 1991 - 1786 1587 - 1085 Éra pyramíd Éra biblických patriarcho v Éra Mojžiša a Exodu 3. medzidobie Archaické obdobie

53 Gošen

54 Žiarlivosť Jozefových bratov (37) Jozefovi bratia sa ho boja (49:29 - 50:26) Medzihra: Júda je označený ako vodca (38) Medihra: Júda požehnaný ako panovník (48,1 – 49,28) Jozefov ako otrok v Egypte Egypt (39) Jozef zotročuje Egypťanov (47,13-31) Jozef pred faraónom: Plán záchrany Egypta (40-41) Jozef pred faraónom: Plán záchrany Izraela (46,28 – 47,12) Cesta bratov do Egypta (42-43) Migrácia rodiny do Egypta(46,1-27) Bratia prejdú testom lásky k ich bratovi (44- 45)

55 Jozef manipuluje bratmi, aby naspäť zjednotil rodinu nielen fyzicky, ale aj duchovne.

56 Keď Mojžiš píše tieto rozpravy, Boh robí to isté Izraelitom.

57 Jozef manipuluje bratmi, aby naspäť zjednotil rodinu nielen fyzicky, ale aj duchovne. Čo robí Boh v tvojom živote dnes, aby ťa priviedol bližšie k Sebe?

58 Požehnanie Efraima & Manassa Genezis 48

59 Hebrejom 11,21 21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice.

60 Genezis 49,1-2 1 Potom Jakub zavolal svojich synov a povedal: „Zhromaždite sa, aby som vám oznámil, čo na vás čaká v ďalekých dňoch! 2 Zídite sa a počúvajte, Jakubovi synovia, počujte Izraela, otca svojho!

61 Genezis 49,8-9 8 Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia! Tvoja ruka je na šiji tvojich nepriateľov, pred tebou sa synovia tvojho otca skláňajú. 9 Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?! hd'y"

62 Genezis 49,10 10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy.

63 Prípravy na Jakubov pohreb (1-3) Pohrebné prípravy & smrť Jozefa (22-26) Jozefova petícia u faraóna (4-6) Petícia Jozefových bratov (15-21) Prípravy na pochovanie Jakuba (7-9) Jakubov pohreb (12-14) Smútok nad Jakubom (10-12)

64 Genezis 50,19-20 Jozef im však povedal: „Len sa nebojte! Veď či som ja na Božom mieste?! 20 Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.

65 Vzorec cieľov Izraela Oltáre & bohoslužby/ uctievanie Zmysel pre cieľ Jednota Rasová & náboženská čistota

66 Genezis 50,25-26 25 Nato dal Jozef Izraelovým synom prisahať a povedal: „Keď sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti odtiaľto!“ 26 A Jozef umrel, keď mal stodesať rokov. Potom ho zabalzamovali a uložili ho do rakvy v Egypte.

67


Stáhnout ppt "Jozef 7"

Podobné prezentace


Reklamy Google