Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V. 19.4.2008 (příští setkání 26.4.2008) Mgr.Vladimír Matička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V. 19.4.2008 (příští setkání 26.4.2008) Mgr.Vladimír Matička."— Transkript prezentace:

1

2 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V. 19.4.2008 (příští setkání 26.4.2008) Mgr.Vladimír Matička

3 Präpositionen mit Genitiv Laut (podle) Trotz (navzdory, přes) Während (během, za, po dobu) Wegen (kvůli, pro)

4 I.část ZÁJMENA (PRONOMEN) osobní zájmena skloňování zájmen osobních, zvratných, přivlastňovacích, ukazovacích, vztažných PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVE) skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu stupňování přídavných jmen a příslovcí skloňování řadových číslovek

5 ZÁJMENA (PRONOMEN) Osobní zájmena Sg.Pl. 1ichwir 2duihr 3er, sie, essie, Sie

6 Skloňování osobních zájmen játyononaonomyvyoniVy N ichduersieeswirihrsieSie G meine r deinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer D mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen A michdichihnsieesunseuchsieSie

7 Skloňování zvratných zájmen játyononaonomyvyoniVy N ichduersieeswirihrsieSie D mirdirsichunseuchsich A michdichsichunseuchsich Problematika zvratných zájmen se týká používání zvratných sloves. Ne vždy zvratnost odpovídá oběma jazykům. Českému si odpovídá zpravidla Dativ, českému se odpovídá zpravidla Akkusativ.

8 Skloňování zvratných zájmen Musím si něco koupit. Ich muss mir etwas kaufen Chtěla bych se posadit. Ich möchte mich setzen.

9 Skloňování přivlastňovacích zájmen jednotné číslomnožné číslo Nmein Pullover meine Hose mein Hemd meine Pullover Gmeines Pullovers meiner Hose meines Hemdes meiner Pullover Dmeinem Pullover meiner Hose meinem Hemd meinen Pullovern Ameinen Pullover meine Hose mein Hemd meine Pullover

10 Skloňování přivlastňovacích zájmen Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako člen neurčitý, v množném čísle jako člen určitý.Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako člen neurčitý, v množném čísle jako člen určitý.

11 Skloňování ukazovacích zájmen dieser, jener, selbst, solch- SingularPlural Njener Mann jene Fraujenes Kind jene Leute Gjenes Mann(e)s jener Frau jenes Kind(e)s jener Leute Djenem Mann jener Frau jenem Kind jenen Leuten Ajenen Mann jene Fraujenes Kind jene Leute

12 Skloňování vztažných zájmen Vztažná zájmena uvádí zpravidla vztažné věty; jde o slůvka der, die, das. Das ist die Blume, die ich kannte. MFNpl. Nderdiedasdie Gdessenderendessenderen Ddemderdemdenen Adendiedasdie

13 PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVE) skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu stupňování přídavných jmen a příslovcí skloňování řadových číslovek

14 skloňování přídavných jmen Po členu určitém jednotné číslomnožné číslo N der helle Pulli die helle Hose das helle Hemd die hellen Pullover G des hellen Pullis der hellen Hose des hellen Hemdes der hellen Pullover D dem hellen Pulli der hellen Hose dem hellen Hemd den hellen Pullovern A den hellen Pulli die helle Hose das helle Hemd die hellen Pullover

15 skloňování přídavných jmen Po členu neurčitém jednotné číslomnožné číslo N ein heller Pulli eine helle Hose ein helles Hemd helle Pullover G eines hellen Pullis einer hellen Hose eines hellen Hemdes heller Pullover D einem hellen Pulli einer hellen Hose einem hellen Hemd hellen Pullovern A einen hellen Pulli eine helle Hose ein helles Hemd helle Pullover

16 skloňování přídavných jmen Bez členu jednotné číslomnožné číslo N heller Pullihelle Hosehelles Hemdhelle Pullover G hellen Pullisheller Hosehellen Hemdesheller Pullover D hellem Pulliheller Hosehellem Hemdhellen Pullovern A hellen Pullihelle Hosehelles Hemdhelle Pullover

17 skloňování přídavných jmen zvláštnosti

18 přídavná jména n -eldunkel – ein dunkles Kleid, komfortabel – die komfortable WG při skloňování ztrácejí kmenové -e některá přídavná jména na -er teuer – ein teures Hemd, sauer – der saure Wein předchází-li koncovému –er dvouhláska –au- nebo –eu-, vypouští se při skloňování kmenové -e přídavné jméno hochhoch – der hohe Preispři skloňování se mění kmenové –ch v -h přídavná jména na -alila – ein lila T-Shirt, prima – eine prima Idee, rosa, ein rosa Pulli jsou nesklonná některá přídavná jména, označující barvy beige – ein beige Hemd, creme – creme Schuhe, oliv – die oliv Bluse, orange – ein orange Body, türkis – der türkis Rock jsou nesklonná, můžeme skloňovat jejich složeniny s –farben nebo –farbig: ein orangefarbener Body

19 stupňování přídavných jmen a příslovcí Stupňování přídavných jmen v přísudku Stupňování příslovcí Stupňování přídavných jmen v přívlastku

20 Stupňování přídavných jmen v přísudku 1.stupeň - Positiv 2.stupeň - Komparativ 3.stupeň - Superlativ schnellschnellerder, die, das schnellste 2 stupeň tvoří přídavná jména připojením -er k základnímu stupni 3 stupeň se tvoří připojením –(e)st k základnímu stupni nettnetterder, die, das netteste příponu –est přibírají ve 3 stupni přídavná jména zakončená na –d,-s, - sch, -sk, -ss, -ß, -t, -x, -z u některých jednoslabičných přídavných jmen dochází ve 2. a 3. stupni k přehlásce kmenové samohlásky gesundgesunder / gesünder der, die, das gesündeste / gesundeste u některých přídavných jmen jsou možné ve 2. a 3. stupni tvary bez přehlásky i s přehláskou neuneuerder, die, das neu(e)ste u přídavných jmen zakončených na dvojhlásku nebo na –h, kterému předchází samohláska či dvojhláska, jsou ve 3. stupni možné tvary s vkladným –e i bez něho

21 Stupňování příslovcí 2.stupeň tvoří příslovce připojením –er k základnímu stupni 3.stupeň se tvoří příponou –(e)sten ve spojení s am Pravidla přehlasování a vkládání –e ve 3.stupni stejná jako u přídavných jmen Stupňované tvary jsou nesklonné Pro srovnání se užívá (genau)so-wie v 1.stupni, als ve 2.stupni a spojení s von/unter (allen...) ve 3.stupni Irene fährt so schnell wie ich. Irene fährt schneller als ich. Irene fährt am schnellsten (von allen).

22 Stupňování příslovcí 1.stupeň2.stupeň3.stupeň baldeheram ehesten frühfrüheram frühesten gernlieberam liebsten gutbesseram besten 1.stupeň2.stupeň3.stupeň oft öfter am öftesten häufiger am häufigsten sehr mehr am meisten viel

23 Stupňování přídavných jmen v přívlastku Bydleli jsme v jednou starším hotelu. Wir haben in einem älteren Hotel gewohnt. Berghof je nejstarší hotel v této oblasti. Der Berghof ist das älteste Hotel in diesem Gebiet.

24 skloňování řadových číslovek 1.Der erste 2.Der zweite 3.Der dritte 4.Der vierte 5.Der fünfte 6.Der sechste 7.Der sieb(en)te 8.Der achte

25 skloňování řadových číslovek 9.Der neunte 10.Der zehnte 11.Der elfte 12.Der zwölfte 13.Der dreizehnte 14.Der vierzehnte 15.Der fünfzehnte 16.Der sechzehnte 17.Der siebzehnte 18.Der achtzehnte

26 skloňování řadových číslovek 19.Der neunzehnte 20.Der zwanzigste 21.Der einundzwanzigste 22.Der zweiundzwanzigste 30.Der dreißigste 60.Der sechzigste 100.Der hundertste 101.Der hunderterste/hundertseinste přezkoušeno na http://rechtschreibpruefung24.de/ 102.Der hundertzweite 1000.Der tausendste

27 II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

28 přehled nepravidelných sloves V.část

29 mitnehmenvzít sIch nahm Kathy mit.Ich habe Kathy mitgenommen. nehmenvzít, brátEr nahm es ernst.Er hat es ernst genommen. nennennazývatSie nannten ihn Wolf.Sie haben ihn Wolf genannt. ratenraditKlaus riet mir aufzuhören.Klaus hat mir aufzuhören geraten. rennenrychle běhat, závodit Rita rannte schnell.Rita hat schnell gerannt. rufenvolatHelmut rief um Hilfe.Helmut hat um Hilfe gerufen. schaffenstvořitDer Maler schuf ein Bild.Der Maler hat ein Bild geschaffen. scheinensvítitDie Sonne schien.Die Sonne hat geschienen. schießenstříletDer Panzer schoss genau.Der Panzer hat genau geschossen. schlafenspátDas Kind schlief tief.Das Kind hat tief geschlafen.

30 schlagenbít, odbíjetDie Uhr schlug zwölf.Die Uhr hat zwölf geschlagen. schließenzavřítDas Schloss schlossDas Schloss hat geschlossen. schreibenpsátRemarque schrieb gut.Remarque hat gut geschrieben. schweigenmlčetDer Papagei schwieg.Der Papagei hat geschwiegen. schwimmenplavatFranziska schwamm am schnellsten. Franziska ist/hat am schnellsten geschwommen. sehenvidětKurt sah eine fliegende Untertasse. Kurt hat eine fliegende Untertasse gesehen. sendenvysílat, posílat SAT1 sandte das Tatort. SAT1 hat das Tatort gesandt. singenzpívatAlle sangen mit Karl.Alle haben mit Karl gesungen. sinkenklesatDas Schiff sank 1912 wegen des Eisberges. Das Schiff ist 1912 wegen des Eisberges gesunken sitzensedětBrigitte saß neben mir.Brigitte hat neben mir gesessen.

31 přehled sloves s odlišnou vazbou V.část

32 vorbeigehen an j-m, etwasprocházet kolem koho, čeho sich wenden an j-nobracet se na koho

33 Prošli jsme kolem něho. Wir gingen an ihm vorbei. Obrátil jsem se na pana ředitele. Ich wandte mich an Herrn Direktor.

34 Konec


Stáhnout ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V. 19.4.2008 (příští setkání 26.4.2008) Mgr.Vladimír Matička."

Podobné prezentace


Reklamy Google