Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III. 29.3.2008 Mgr.Vladimír Matička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III. 29.3.2008 Mgr.Vladimír Matička."— Transkript prezentace:

1

2 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III. 29.3.2008 Mgr.Vladimír Matička

3 http://www.sandmaenchen.de/

4 I.část (1) PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVE) skloňování podstatných jmen po členu určitém, neurčitém, nulovém slabé skloňování podstatných jmen jména zemí a obyvatel druhý pád vlastních jmen

5 Podstatná jména (Substantive) Podstatná jména v němčině se píší s velkým písmenem na začátku. Všechna podstatná jména v němčině mají před sebou člen – der/die/das = ten/ta/to; resp. ein/eine/ein = nějaký/nějaká/nějaké. Podstatná jména v němčině je třeba se učit se členy! To je mnohdy obtížné, neboť shoda členu podstatného jména v českém a německém jazyce není 100% zaručena; naopak!

6 Použití členu – vrchní direktíva Mluvíme-li o dané věci poprvé, použijeme člen neurčitý. Zmiňujeme-li danou věc podruhé, užijeme člen určitý. –Ich sehe ein Auto. Das Auto ist rot. Hovoříme-li o již dříve zmíněné věci, nebo o věci notoricky známé,použijeme člen určitý. –Das ist das Rote Rathaus.

7 skloňování podstatných jmen po členu určitém, neurčitém, nulovém Rozlišujeme 3 možnosti členu u podst. jmen. Po každém z nich existuje jiná varianta skloňování podst. jmen. Je třeba se naučit každou ze tří variant pro 3 gramatické rody – mužský (Maskulinum), ženský (Femininum), střední (Neutrum); dále rozlišujeme číslo jednotné (Singular) a množné (Plural)

8 Člen určitý – der bestimmte Artikel Singular číslo jednotné Plural číslo množné Maskulinum rod mužský Femininum rod ženský Neutrum rod střední Nominativ 1.pád derdiedasdie Genitiv 2.pád desderdesder Dativ 3.pád demderdemden Akkusativ 4.pád dendiedasdie

9 po členu určitém – nach dem bestimmten Artikel SingularPlural MaskulinumFemininumNeutrum Nominativder Manndie Fraudas Kinddie Männer Genitivdes Mannesder Fraudes Kindesder Männer Dativdem Mannder Fraudem Kindden Männern Akkusativden Manndie Fraudas Kinddie Männer

10 SingularPlural MaskulinumFemininumNeutrum Nominativ eineineein neexistuje Genitiv eineseinereines Dativ einemeinereinem Akkusativ eineneineein Člen neurčitý – der unbestimmte Artikel

11 SingularPlural MaskulinumFemininumNeutrum Nominativ ein Manneine Frauein Kind neexistuje Genitiv eines Mannes einer Fraueines Kindes Dativ einem Manneiner Fraueinem Kind Akkusativ einen Manneine Frauein Kind po členu neurčitém – nach dem unbestimmten Artikel

12 http://www.nj.cz/podstatna_jmen a.htm

13 Slabé skloňování Tzv. slabé skloňování se týká podstatných jmen rodu mužského, označujících živé bytosti, zpravidla lidské Jde o slova s koncovkami –e, -ist, -or, -ent. Junge, Komponist, Direktor, Dirigent, ale i Affe, Herr, Kommunist, Artist

14 SingularPlural Maskulinum Nominativ der Jungeder Direktorder Herr die Jungen, Direktoren, Herren Genitiv des Jungendes Direktoren des Herrn der Jungen, Direktoren, Herren Dativ dem Jungendem Direktoren dem Herrn den Jungen, Direktoren, Herren Akkusativ den Jungenden Direktoren den Herrn die Jungen, Direktoren, Herren Slabé skloňování

15 druhý pád vlastních jmen v 2. pádu dostává jméno koncovku -s končí-li vlastní jméno na sykavku či samohlásku, lze teoreticky utvořit 2. pád koncovkou -(e)ns (např. Maxens, Maiens), ale častěji se v takovýchto případech dává přednost opisu pomocí předložky von

16 Das ist Bergers Mütze. Das ist die Mütze von Berger. –Dort steht Maxs Auto. Dort steht das Auto von Max. druhý pád vlastních jmen

17 http://www.radeberger.de/

18 II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

19 přehled nepravidelných sloves III.část

20 empfehlendoporučitKlaus empfahl es Luise. Klaus hat es Luise empfohlen. sich entscheiden rozhodnout se Ich entschied mich.Ich habe mich entschieden. entstehenvzniknoutDie Idee entstand schnell. Die Idee ist schnell entstanden. erfahrendovědět seSie erfuhr es.Sie hat es erfahren. erhaltenobdržetMan erhielt einen Brief. Man hat einen Brief erhalten. erkennenpoznatMein Hund erkannte mich sofort. Mein Hund hat mich sofort erkannt. essenjístHeidi aß die Torte.Heidi hat die Torte gegessen. fahrenjet, jezditUwe fuhr mit dem Zug. Uwe ist mit dem Zug gefahren. fallenpadatDer Stein fiel tief.Der Stein ist tief gefallen. fernsehendívat se na televizi Ute sah fern.Ute hat ferngesehen.

21 findennajítIch fand einen Schatz.Ich habe einen Schatz gefunden. fliegenletět, létatDas Flugzeug der Lufthansa flog pünktlich. Das Flugzeug der Lufthansa ist pünktlich geflogen. fließentéciDer Fluss floss.Der Fluss ist geflossen. frierenmrznoutJörg fror.Jörg hat gefroren. gebendát, dávatHans gab der Katze einen Fisch. Hans hat der Katze einen Fisch gegeben. gefallenlíbit seDer Film gefiel mir.Der Film hat mir gefallen. gehenjít, choditRolf ging nach Hause.Rolf ist nach Hause gegangen. gelingenpodařit seJan gelang es.Jan ist es gelungen. genießenužívatUschi genoss den Urlaub. Uschi hat den Urlaub genossen. geratendostat se kamManfred geriet in Schwierigkeiten. Manfred ist in Schwierigkeiten geraten.

22 přehled sloves s odlišnou vazbou III.část

23 sich freuen über j-n, etwasmít radost z koho, čeho genießen etwas (4.p.)užívat čeho, těšit se čemu sich gewöhnen an j-n, etwaszvyknout si na koho, co heiraten j-nvdát se za koho, oženit se s kým holen j-n, etwasdojít pro koho, co informieren über j-n, etwasinformovat o kom, čem sich interessieren für j-n, etwaszajímat se o koho, co kennen lernen j-n, etwasseznámit se s kým, čím sich kümmern um j-n, etwasstarat se o koho, co lernen etwas (4.p.)učit se čemu, vyučit se čím

24 Ich freue mich über das Geschenk. Mám radost z dárku. Helga genießt die Freizeit. Helga si užívá volného času. Du gewöhnst dich an Monika. Zvykneš/zvykáš si na Moniku. Peter heiratet seine Freundin Petra. Petr se (o)žení se svou kamarádkou Petrou. Ihr holt die Medikamente. Vy si dojdete pro léky. / Vy si vyzvednete léky.

25 Die Firma informiert sich über ihn. Firma se o něm informuje. Sie interessieren sich für ihn. Oni se o něj zajímají. Wir lernen dich besser kennen. Lépe tě poznáme. Chceme tě lépe poznat. Rolf kümmert sich um Monika. Rolf se stará o Moniku. Georg lernt die fremde Sprache. Georg se učí cizí řeč.

26 III.část

27 http://nemcina.kulikov.cz/

28 http://psaci.misto.cz/_MAIL_/ne mcina/gum/prehled.html

29 Konec


Stáhnout ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III. 29.3.2008 Mgr.Vladimír Matička."

Podobné prezentace


Reklamy Google