Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 2"— Transkript prezentace:

1 MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 2
Autor: Katka Česalová Datum: Cílový ročník: 6. – 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Německý jazyk 2. stupeň Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Minulé časy silných sloves 2 Metodický list/anotace: žáci se seznámí se zásadami tvoření minulých časů dalších silných sloves a jejich používáním Očekávaný výstup: žáci na základě uvedených pravidel správně tvoří minulé časy uvedených silných sloves a používají je ve větách Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 – 15 let

3 V němčině se běžně používají dva minulé časy – PRÉTERITUM A PERFEKTUM.
Silná - nepravidelná slovesa jsou z hlediska vývoje jazyka spolu s pomocnými slovesy nejstarší, prošla mnoha změnami a jejich minulé časy se tvoří velmi nepravidelně. Postupně se učíme préteritum a perfektum jednotlivých silných sloves, abychom je mohli běžně používat, protože tato slovesa patří k základním v němčině.

4 Tvary préterita i perfekta se učíme nejprve
ve 3. osobě singuláru, později je budeme časovat a používat ve větách. Systém: INFINITIV ČESKY – NĚMECKY – PRÉTERITUM - PERFEKTUM VŽDY VE SKUPINÁCH PO PĚTI SLOVESECH 5. Skupina sloves: 5.začínat: beginnen – begann – hat begonnen dát: geben – gab – hat gegeben dostat: bekommen – bekam – hat bekommen nechat: lassen – ließ – hat gelassen brát, vzít: nehmen – nahm – hat genommen

5 V 5. skupině sloves jsme narazili na neodlučitelnou předponu ve slovese BEKOMMEN, zopakujeme si tedy všechny NEODLUČITELNÉ PŘEDPONY: BE-, GE-, EMP-, ENT-, ER-, VER- ZER-, MISS- Použití předpon neodlučitelných: PRÉTERITUM: předpony zůstávají u slovesa: B.: Ich bekam das Buch. 2) PERFEKTUM: v příčestí minulém zůstávají předpony u slovesného základu a NEPŘIDÁVÁ SE PŘEDPONA GE- : B.: Ich habe das Buch bekommen.

6 Další skupina sloves: 6. zůstat: bleiben – blieb – ist geblieben VÝJIMKA líbit se: gefallen – gefiel – hat gefallen jmenovat se: heißen – hieß – hat geheißen prosit: bitten –bat – hat gebeten najít: finden – fand – hat gefunden

7 A jak tato slovesa použijeme ve větách?
Včera jsem zůstala dlouho ve škole. Gestern blieb ich lange in der Schule. Gestern bin ich lange in der Schule geblieben. Nám se ti chlapci nelíbili. Uns gefielen die Jungen nicht. Uns haben die Jungen nicht gefallen . Petře, našel jsi ten sešit? Peter, fandest du das Heft? Peter, hast du das Heft gefunden?

8 Další skupina silných sloves:
7. rozumět: verstehen – verstand – hat verstanden vyhrát: gewinnen – gewann – hat gewonnen ztratit, prohrát: verlieren – verlor – hat verloren odpustit: verzeihen – verzieh – hat verziehen domluvit se: besprechen – besprach – hat besprochen Jedná se opět o slovesa s neodlučitelnými předponami.

9 Další dvě skupiny sloves jsou slovesa
s odlučitelnými předponami: Použití předpon odlučitelných: PRÉTERITUM: předponu dáme na konec věty (stejně jako u přítomného času): 2) PERFEKTUM: odlučitelnou předponu vložíme do příčestí minulého před předponu ge- :

10 8. táhnout: ziehen – zog – hat gezogen
převléknout se: sich umziehen – zog sich um – hat sich umgezogen přestěhovat se: umziehen – zog um- ist umgezogen svléknout se: sich ausziehen –zog sich aus –hat sich ausgezogen vystěhovat se: ausziehen – zog aus – ist ausgezogen 9. obléknout se: sich anziehen – zog sich an – hat sich angezogen nastěhovat se: einziehen – zog ein – ist eingezogen předčítat: vorlesen – las vor – hat vorgelesen napsat: aufschreiben – schrieb auf – hat aufgeschrieben opsat: abschreiben – schrieb ab – hat abgeschrieben

11 ÚKOL: Přeložte následující věty do němčiny
ÚKOL: Přeložte následující věty do němčiny. Napište je nejprve v préteritu, potom v perfektu: 1. Monika se dnes už třikrát převlékla. 2. Ráda jsem předčítala svému malému bratrovi. 3. Paní Nováková se vystěhovala z našeho domu. 4. Děti se v zimě vždy pořádně oblékly.

12 Monika zog sich heute schon dreimal um.
Správné řešení: Monika zog sich heute schon dreimal um. Monika hat sich heute schon dreimal umgezogen. 2. Ich las meinem kleinen Bruder gern vor. Ich habe meinem kleinen Bruder gern vorgelesen. 3. Frau Nováková zog aus unserem Haus aus. Frau Nováková ist aus unserem Haus ausgezogen. 4. Die Kinder zogen sich im Winter immer ordentlich an. Die Kinder haben sich im Winter ordentlich angezogen.

13 Další skupiny sloves: 10. prát, mýt: waschen – wusch – hat gewaschen růst: wachsen – wuchs – ist – gewachsen péct-pečivo: backen – buk (backte) – hat gebacken péct-maso: braten – briet – hat gebraten platit=mít platnost: gelten – galt – hat gegolten

14 11. radit: raten – riet – hat geraten
mrznout: frieren – fror – hat gefroren stavět, držet: halten – hielt – hat gehalten volat: rufen – rief – hat gerufen nést: tragen – trug – hat getragen

15 A konečně je tady poslední skupinka silných sloves – nejsou to však zdaleka všechna silná slovesa v němčině! 12. řezat, krájet: schneiden – schnitt – hat geschnitten zasáhnout, trefit: treffen - traf - hat getroffen hnát: treiben – trieb – hat getrieben dělat, dělat: tun – tat – hat getan zemřít: sterben – starb – ist gestorben TA OSTATNÍ SI UŽ KAŽDÝ BUDE MUSET NASTUDOVAT SÁM!!! DÁL UŽ VÁS BUDE UČIT ŽIVOT A VAŠE PILNÁ NĚMECKÁ KONVERZACE! VIEL GLÜCK!!!!!

16 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky
Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

17 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google