Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 10 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu Gefühle und Emotionen Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby leden 2014Ročník 4. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby 21. lekce učebnice DIREKtT 3. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Gefühle und Emotionen Wiederholung der 21. Lektion

3 Übersetzen Sie den Wortschatz! sich abfinden miteinsam - smířit se- samotný anspruchsvoll die Erklärung - náročný- vysvětlení sich benehmenfunken - chovat se- jiskřit egal sich gewöhnen - lhostejný- zvyknout si eigentlichkaputtgehen - vlastně- pokazit se, zničit se

4 Übersetzen Sie den Wortschatz! reifverzweifelt - zralý- zoufalý sich streitendas Liebeskummer - hádat se- trápení s láskou die Trennungeifersüchtig - rozchod- žárlivý traurigkomisch - smutný- divný enttäuschtam Boden zerstört - zklamaný- na dně

5 Übersetzen Sie den Wortschatz! die große Liebe ist vorbei.oberflächlich - velká láska je u konce- povrchní eine Erklärung schuldenoffen - dlužit vysvětlení- otevřený launischeine Rede halten - náladový- držet řeč lebensfrohschüchtern - veselý- nesmělý lockerdie Schwäche - uvolněný- slabost

6 Übersetzen Sie den Wortschatz! verlassenwidmen - opustit, opuštěný- věnovat verletzendie Wunde - zranit- rána verliebt sein indas Wunder - být zamilovaný do- zázrak sich versöhnender Zufall - usmířit se- náhoda wahr seinvon Dauer - být pravda- trvale die Wahrheit - pravda

7 Übersetzen Sie den Wortschatz! sinnlossüβ - nesmyslný- sladký sitzen lassendie Tatsache - opustit partnera- skutečnost spannenddie Trennung - napínavý- rozchod stotterntrösten - koktat- utěšit sich streitenüberraschen - hádat se- překvapit der Streitübrig - hádka- zbylý

8 Übersetzen Sie! TSCHECHISCHDEUTSCH An deiner Stelle würde ich Er tut so, als ob Schön wär´s, wenn

9 Die Lösung! TSCHECHISCHDEUTSCH An deiner Stelle würde ich …Na tvém místě bych … Er tut so, als ob …Dělá, jako by … Schön wär´s, wenn …Bylo by pěkné, kdyby …

10 Übersetzen Sie ins Tschechische! 1. Wenn ich du wäre, würde ich sie ins Theater einladen. 2. Er tut so, als ob er alle Frauen kennen würde. 3. An deiner Stelle würde ich sie verlassen. 4. Wenn ich nicht mit ihr wäre, wäre ich traurig. 5. Wenn er nicht so eifersüchtig wäre, wäre ich mit ihm glücklich. 6. An seiner Stelle würde ich mich beraten lassen. 7. Schön wär´s, wenn er nicht so faul wäre. 8. Wenn er genug Geld hätte, würde er sich anders benehmen. 9. Oscar wäre froh, wenn du zu ihm lieb wärest. 10. Er könnte es versuchen nicht mehr launisch zu sein.

11 Die Lösung! 1. Wenn ich du wäre, würde ich sie ins Theater einladen. Kdybych byl tebou, pozval bych ji do divadla. 2. Er tut so, als ob er alle Frauen kennen würde. Dělá, jako by znal všechny ženy. 3. An deiner Stelle würde ich sie verlassen. Na tvém místě bych ji opustil. 4. Wenn ich nicht mit ihr wäre, wäre ich traurig. Kdybych s ní nebyl, byl bych smutný. 5. Wenn er nicht so eifersüchtig wäre, wäre ich mit ihm glücklich. Kdyby nebyl tak žárlivý, byla bych s ním šťastná.

12 Die Lösung! 6. An seiner Stelle würde ich mich beraten lassen. Na jeho místě bych si nechal poradit. 7. Schön wär´s, wenn er nicht so faul wäre. Bylo by pěkné, kdyby nebyl tak líný. 8. Wenn er genug Geld hätte, würde er sich anders benehmen. Kdyby měl spoustu peněz, choval by se jinak. 9. Oscar wäre froh, wenn du zu ihm lieb wärest. Oskar by byl rád, kdybys k němu byla milá. 10. Er könnte es versuchen nicht mehr launisch zu sein. Mohl by to zkusit už nebýt náladový.

13 Emotionen – Übersetzen Sie! TSCHESCHISCHDEUTSCH zklamaný zoufalý na dně opuštěný osamělý šťastný nešťastný smutný zraněný skvělý spokojený

14 Die Lösung! TSCHESCHISCHDEUTSCH zklamanýenttäuscht zoufalýverzweifelt na dněam Boden zerstört opuštěnýverlassen osamělýeinsam šťastnýglücklich nešťastnýunglüklich smutnýtraurig zraněnýverletzt skvělýtoll spokojenýzufrieden

15 Positive Eigenschaften – wie sollte mein Traumpartner sein? TSCHECHISCHDEUTSCH věrný upřímný pracovitý se smyslem pro humor romantický obětavý dobře vypadající otevřený spolehlivý nápomocný

16 Positive Eigenschaften – die Lösung! TSCHECHISCHDEUTSCH věrnýtreu upřímnýaufrichtig pracovitýarbeitsam se smyslem pro humorhumorvoll romantickýromantisch obětavýopferbereit dobře vypadajícígut aussehend otevřenýaufgeschlossen spolehlivýzuverlässig nápomocnýhilfsbereit

17 Negative Eigenschaften – wie sollte mein Traumpartner nicht sein? Übersetzen Sie! TSCHECHISCHDEUTSCH divný uzavřený náročný žárlivý povrchní náladový líný nespolehlivý nesmělý

18 Negative Eigenschaften – die Lösung! TSCHECHISCHDEUTSCH divnýkomisch uzavřenýverschlossen náročnýanspruchsvoll žárlivýeifersüchtig povrchníoberflächlich náladovýlaunisch línýfaul nespolehlivýunzuverlässig nesmělýschüchtern

19 Ergänzen Sie das richtige Wort! 1. In der Arbeitswelt sollte man keine ________ zeigen. 2. Es wird bestimmt schon bald zwischen dir und Silke _________. 3. Eine Fernbeziehung kann nicht auf ________ gut gehen. 4. Warum sagst du ihr einfach nicht die __________? 5. Das ist so _________ wie in einem Film. 6. Ihr solltet euch bald ___________. 7. Frauen sind manchnal sehr _________, was die Partnersuche angeht. 8. Das war kein _________, sondern Schicksal. 9. Es gibt oft ________ zwischen uns. 10. Das ist mir ______. a) Wahrheit b) Streit c) egal d) anspruchsvoll e) Zufall f) Schwäche g) Dauer h) versöhnen i) funken j) spannend

20 Die Lösung! 1 f) 2 i) 3 g) 4 a) 5 j) 6 h) 7 d) 8 e) 9 b) 10 c)

21 Die Lösung! 1. In der Arbeitswelt sollte man keine Schwäche zeigen. 2. Es wird bestimmt schon bald zwischen dir und Silke funken. 3. Eine Fernbeziehung kann nicht auf Dauer gut gehen. 4. Warum sagst du ihr einfach nicht die Wahrheit? 5. Das ist so spannend wie in einem Film. 6. Ihr solltet euch bald versöhnen. 7. Frauen sind manchnal sehr anspruchsvoll, was die Partnersuche angeht. 8. Das war kein Zufall, sondern Schicksal. 9. Es gibt oft Streit zwischen uns. 10. Das ist mir egal.

22 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3 Němčina pro střední školy. Praha, 2008. ISBN 978-80-86906-93-5. S. 224, 225, 226.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google