Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 1"— Transkript prezentace:

1 MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 1
Autor: Katka Česalová Datum: Cílový ročník: 6. – 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Německý jazyk 2. stupeň Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Minulé časy silných sloves 1 Metodický list/anotace: žáci se seznámí se zásadami tvoření minulých časů silných sloves a jejich používáním Očekávaný výstup: žáci na základě uvedených pravidel správně tvoří minulé časy silných sloves a používají je ve větách Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 – 15 let

3 V němčině se běžně používají dva minulé časy – PRÉTERITUM A PERFEKTUM.
Silná - nepravidelná slovesa jsou z hlediska vývoje jazyka spolu s pomocnými slovesy nejstarší, prošla mnoha změnami a jejich minulé časy se tvoří velmi nepravidelně. Postupně se ale tvary jednotlivých minulých časů naučíme a budeme je běžně používat, protože tato slovesa patří k základním v němčině.

4 PRÉTERITUM: Stojí v oznamovací větě na druhém místě a časuje se! 1. a 3. osoba singuláru je stejná. Dochází zde ke změně slovesného základu, kterou si musíme u každého slovesa zapamatovat. ESSEN – JÍST: ich ass wir assen du asst ihr asst 3. er, sie, es ass sie, Sie assen

5 2) PERFEKTUM: POMOCNÉ SLOVESO haben + PŘÍČESTÍ MINULÉ sein PŘÍČESTÍ MINULÉ: GE- + SLOVESNÝ ZÁKLAD SE ZMĚNOU + –EN B.:ESSEN – JÍST: ich habe gegessen Časujeme pouze pomocné sloveso, tvar příčestí minulého se nemění! Pomocné sloveso stojí ve větě na druhém místě, příčestí minulé na konci věty!

6 JAK BUDEME JEDNOTLIVÉ TVARY NACVIČOVAT?
Budeme se učit tvary préterita i perfekta nejprve ve 3. osobě singuláru, později je budeme časovat a používat ve větách. JAK BUDEME JEDNOTLIVÉ TVARY NACVIČOVAT? INFINITIV ČESKY – NĚMECKY – PRÉTERITUM - PERFEKTUM VŽDY VE SKUPINÁCH PO PĚTI SLOVESECH Nejčastěji používaná slovesa: 1.jíst: essen – ass – hat gegessen pít: trinken – trank – hat getrunken jít: gehen – ging – ist gegangen přijít: kommen – kam – ist gekommen pomáhat: helfen – half – hat geholfen

7 Další často užívaná slovesa:
2. ležet: liegen – lag – hat gelegen sedět: sitzen – saß – hat gesessen padat: fallen – fiel – ist gefallen běhat: laufen – lief – ist gelaufen stát: stehen – stand – hat gestanden

8 A jak tato slovesa použijeme ve větách?
Včera jsem jedla chléb a pila mléko. Gestern aß ich Brot und trank Milch. Gestern habe ich Brot gegessen und Milch getrunken. Šli jsme s kamarády do kina. Wir gingen mit den Freunden ins Kino. Wir sind mit den Freunden ins Kino gegangen. Děti běhaly na hřišti. Die Kinder liefen auf dem Spielplatz. Die Kinder sind auf dem Spielplatz gelaufen.

9 Další skupina často používaných sloves:
3. číst: lesen – las – hat gelesen psát: schreiben – schrieb – hat geschrieben mluvit: sprechen – sprach – hat gesprochen zpívat: singen – sang – hat gesungen mlčet: schweigen – schwieg – hat geschwiegen

10 Další často používaná skupina sloves jsou slovesa vyjadřující pohyb:
4. skákat: springen – sprang – ist gesprungen plavat: schwimmen – schwamm – ist geschwommen letět: fliegen – flog – ist geflogen jezdit na koni: reiten – ritt – ist geritten stoupat: steigen – stieg – ist gestiegen Nezapomeneme, že musíme použít správné tvary slovesa SEIN – stejně jako u sloves změny stavu. Pouze, pokud nám půjde o činnost, nikoli o přemisťování, použijeme pomocné sloveso HABEN:

11 B. 1: Ich bin aus Prag nach Zürich geflogen.
Letěla jsem z Prahy do Zurichu. - PŘEMISŤOVÁNÍ ale: Ich habe zwei Stunden geflogen. Letěla jsem dvě hodiny. – ČINNOST B. 2: Peter ist 3 Meter weit gesprungen. Petr skočil 3 metry daleko. - PŘEMISŤOVÁNÍ Der kleine Peter hat den ganzen Tag nur gesprungen, seine Mutti war schon ganz müde. Malý Petr celý den jen skákal, – ČINNOST jeho maminka byla už úplně unavená.

12 ÚKOL: Přeložte tyto věty do němčiny
ÚKOL: Přeložte tyto věty do němčiny. Napište nejprve větu v préteritu, potom v perfektu: 1. V létě Lenka plavala každý den. 2. Plavala vždy 500 metrů. 3. Paní Nováková, jezdila jste už na koni? 4. Ano, jezdila jsem vždy z Napajedel do Otrokovic.

13 Správné řešení: Im Sommer schwamm Lenka jeden Tag. Im Sommer hat Lenka jeden Tag geschwommen. 2. Sie schwamm immer 500 Meter. Sie ist immer 500 Meter geschwommen. 3. Frau Nováková, ritten Sie schon? Frau Nováková, haben Sie schon geritten? 4. Ja, ich ritt immer aus Napajedla nach Otrokovice. Ja, ich bin immer aus Napajedla nach Otrokovice geritten.

14 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky
Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

15 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "MINULÉ ČASY SILNÝCH SLOVES 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google