Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 02 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu Jobs und Berufe Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby září 2013Ročník 3. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby a gramatiky 17. lekce DIREKT 2 - názvy povolání a vedlejší účelové věty. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jobs und Berufe 17. Lektion – Wortschatz, Finalnebensätze

3 Berufe – Übersetzen Sie! Beruf in TschechischBeruf in Deutsch právník pilot číšník manažer lékař prodavačka zdravotní sestra kuchař pekař kadeřník mechanik učitel herec policista

4 Berufe - Řešení Beruf in TschechischBeruf in Deutsch právníkder Rechtsanwalt pilotder Flugkapitän číšníkder Kellner manažerder Manager lékařder Arzt prodavačkadie Verkäuferin zdravotní sestradie Krankenschwester kuchařder Koch pekařder Bäcker kadeřníkder Friseur mechanikder Mechaniker učitelder Lehrer herecder Schauspieler policistader Polizist

5 Übersetzen Sie den Wortschatz! das Abiturdie Arbeitszeit - maturita- pracovní doba anstrengendder Aufenthalt - náročný- pobyt die Anzeigedie Ausbildung - inzerát- vzdělání arbeitslosdie Ausnahme - nezaměstnaný- výjimka die Arbeitslosigkeitbeobachten - nezaměstnanost- pozorovat

6 Übersetzen Sie den Wortschatz! Die Berufserfahrungsich entscheiden - pracovní zkušenost- rozhodnout se sich bewerben umeine Frage stellen - ucházet se o- položit otázku die Bewerbungder Führerschein - žádost - řidičský průkaz sich durchsetzen geduldig - prosadit se trpělivý eigentlichgefährlich - vlastně- nebezpečný bereuenerreichen - litovat- dosáhnout Die Verantwortung übernehmendie Bewunderung - převzít zodpovědnost- obdiv

7 Übersetzen Sie den Wortschatz! das Gefühlder Kunde - pocit- zákazník das Gehaltder Lebenslauf - plat- životopis eine Firma gründenmutig - založit firmu- odvážný kaltblütigErfahrungen sammeln - chladnokrevný- sbírat zkušenosti die Kenntnissespannend - znalosti- napínavý

8 Übersetzen Sie den Wortschatz! die Tätigkeitdas Unternehmen - činnost- podnik teilnehmenunterschiedlich - účastnit se- různý träumen vondie Verantwortung - snít o- zodpovědnost das Treffenverdienen - setkání- vydělávat unbestechlichwahrscheinlich - nepodplatitelný- pravděpodobně zielstrebigdie Werbung - cílevědomý- reklama

9 Ergänzen Sie die Substantive und übersetzen Sie sie! VerbSubstantivTschechisch ausbilden sich bewerben sich entscheiden sich fühlen träumen treffen unternehmen verdienen arbeiten

10 Die Lösung! VerbSubstantivTschechisch ausbildendie Ausbildungvzdělání sich bewerbendie Bewerbungžádost sich entscheidendie Entscheidungrozhodnutí sich fühlendas Gefühlpocit träumender Traumsen treffendas Treffensetkání, sraz unternehmendas Unternehmenpodnik verdienender Verdienstvýdělek arbeitendie Arbeitpráce

11 Ergänzen Sie die Substantive aus den Adjektiven und übersetzen Sie die Substantive! AdjektiveSubstantiveTschechisch arbeitslos geduldig gefährlich mutig spannend unterschiedlich

12 Die Lösung! Řešení! AdjektiveSubstantiveTschechisch arbeitslosdie Arbeitslosigkeitnezaměstnanost geduldigdie Geduldtrpělivost gefährlichdie Gefahrnebezpečí mutigder Mutodvaha spannenddie Spannungnapětí unterschiedlichder Unterschiedrozdíl

13 Účelové věty – Finalnebensätze – Übersetzen Sie! Vedlejší věty účelové vyjadřujeme pomocí spojky damit – aby nebo pomocí konstrukce um … zu. Na tyto věty se ptáme otázkou: za jakým účelem?

14 Pořádek slov po spojce damit Po spojce damit následuje slovosled věty vedlejší: HV, damit + podmět + ostatní větné členy + přísudek Př.: Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland arbeiten kann. Učím se německy, abych mohl pracovat v Německu.

15 Übersetzen Sie! 1. Ty se pořád učíš, aby tví rodiče byli spokojení. Du lernst ständig, damit deine Eltern zufrieden sind. 2. Ucházíš se o to místo, abys měl konečně práci. Du bewirbst dich um die Stelle, damit du endlich Arbeit hast. 3. On se chce prosadit, aby získal obdiv. Er will sich durchsetzen, damit er Bewunderung erreicht. 4. Nechce převzít zodpovědnost, aby měl klid. Er will nicht die Verantwortung übernehmen, damit er Ruhe hat. 5. Člověk by neměl snít ale jednat, aby svých cílů dosáhl. Man sollte nicht träumen, aber handeln, damit man seine Ziele erreicht. 6. Reklama běží stále v televizi, aby ovlivnila mnoho lidí. Die Werbung läuft ständig im Fernsehen, damit sie viele Leute beeinflusst.

16 Konstrukce um…zu Pokud je ve větě hlavní i vedlejší s damit stejný podmět, lze takové souvětí zkrátit pomocí konstrukce um … zu + infinitiv. Př. Učíme se anglicky, abychom mohli pracovat v Anglii. Wir lernen Englisch um in England zu arbeiten.

17 Übersetzen Sie mit Hilfe der Konstruktion um…zu 1. Potřebuji vzdělání, abych nebyl nezaměstnaný. Ich brauche die Ausbildung um nicht arbeitslos zu sein. 2. Chci se dobře rozhodnout, abych ničeho nelitoval. Ich will mich gut entscheiden um nichts zu bereuen. 3. Pracujeme pilně, abychom si vydělali dost peněz. Wir arbeiten fleißig um viel Geld zu verdienen. 4. Chodím plavat, abych se cítila fit. Ich gehe schwimmen um mich fit zu fühlen. 5. Zavoláš jí, abys měl klid. Du rufst sie an um Ruhe zu haben. 6. Můj otec mě posílá do ciziny, abych poznal nové lidi. Mein Vater schickt mich ins Ausland um neue Leute kennen zu lernen.

18 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 2 Němčina pro střední školy. Praha, 2007. ISBN 978-80-86906-81-2. S. 90, 262, 263, 264.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google