Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice
AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_29_CHEMICKÁ VAZBA TÉMA: CHEMICKÁ VAZBA ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/

2 Anotace Jedná se o výukové materiály určené pro podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd – konkrétně chemie. Obsahem je prezentace pro podporu výkladu učiva na dané téma. Na začátku je uveden souhrn opakování látky předchozí a na konci souhrn látky probrané. Text je určen pro žáky 8. tříd základních škol.

3 Chemická vazba

4 Opakování – periodická soustava prvků
chemické prvky jsou seřazeny v PSP dle vzrůstajícího protonového čísla vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na protonovém čísle, což vyjadřuje periodický zákon vodorovné řádky PSP se nazývají periody svislé sloupce jsou skupiny prvky se rozlišují na kovy, polokovy a nekovy

5 Chemická vazba většina látek není tvořena prvky, ale molekulami – ty vznikají tak, že se mezi atomy utvoří chemická vazba do chemické vazby se zapojují valenční elektrony nejstabilnější jsou atomy tehdy, tvoří-li elektrony v jejich valenční vrstvě dvojice (páry) chemických sloučenin je mnohonásobně více, než prvků (kombinace vazeb mezi prvky)

6 Chemická vazba atom vodíku má ve valenční vrstvě 1 elektron
dobře se proto spojuje s jinými atomy, kt. mají ve valenční vrstvě rovněž nepárové (nespárované) elektrony

7 Chemická vazba vodík, který má ve svém obalu jeden nespárovaný elektron, lehce tvoří vazbu s jinými prvky a nebo sám se sebou, aby byl stabilní pokud se atom vodíku váže s dalším atomem vodíku, vzniká molekula vodíku H2 (dvouatomová molekula vodíku)

8 Chemická vazba +  H + H  H2

9 Chemická vazba nespárované elektrony z valenční vrstvy - vazebné elektrony utvořily vazebný elektronový pár tento pár elektronů sdílí oba atomy společně utvořením vazebného el. páru mezi dvěma atomy vzniká chemická vazba prostřednictvím chemické vazby se atomy spolu slučují a vytvářejí molekuly

10 Chemická vazba molekula - částice složená ze dvou a nebo více sloučených atomů z molekul je složena většina chemických látek molekuly mohou být vytvořeny např. ze sloučených atomů stejného prvku: dvouatomová molekula vodíku H2 dvouatomová molekula kyslíku O2 čtyřatomová molekula fosforu P4

11 Chemická vazba častěji však molekuly vznikají slučováním atomů různých prvků např. sloučením atomu vodíku s atomem chloru vzniká molekula chlorovodíku HCl H - Cl

12 Chemická vazba Homonukleární – molekula prvku obsahující stejné atomy - H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, I2 Heteronukleární – molekula sloučeniny obsahující různé atomy - H2O, HCl, HBr

13 Chemické sloučeniny chemické látky, které jsou sloučené z atomů dvou a více různých prvků zapisujeme je pomocí chemických vzorců chemické vzorce určují, ze kterých prvků je molekula složená určují i počet atomů jednotlivých prvků v molekule

14 Pomocí čeho zapisujeme chemické prvky? Pomocí chemické značky.

15 Voda chemický vzorec H2O
sloučenina složená ze dvou prvků (vodík a kyslík) sloučenina obsahující 3 atomy (dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku)

16 Určete počty atomů a počty prvků v následujících sloučeninách:
NH3 NaNO3 C6H12 H2SO3

17 (max. počet valenčních elektronů je 8)
Vaznost atom se s jinými atomy nemusí vázat pouze jednou vazbou pokud má atom ve valenční vrstvě více nespárovaných elektronů, může vytvářet více chemických vazeb vaznost - kolik chemických vazeb je atom prvku schopen vytvořit prvky mohou být ve sloučeninách maximálně osmivazné (max. počet valenčních elektronů je 8)

18 Vaznost např. atom kyslíku má ve valenční vrstvě 2 nepárové elektrony
může tedy vytvořit chemickou vazbu se dvěma dalšími atomy, jako je tomu např. v případě molekuly vody H2O říkáme, že atom kyslíku je v molekule vody dvouvazný

19 Kolika vazný je vodík? jednovazný
Vaznost Kolika vazný je vodík? jednovazný

20 Kolika vazný je uhlík? čtyřvazný
Vaznost Kolika vazný je uhlík? čtyřvazný

21 Souhrn utvořením vazebného el. páru z valenčních elektronů mezi dvěma atomy vzniká chemická vazba atomy vázané chemickou vazbou vytvářejí molekuly pokud jsou chemickou vazbou vázány atomy dvou a více různých prvků hovoříme o chemických sloučeninách chem. sloučeniny zapisujeme pomocí chemických vzorců atom může vytvářet jednu nebo i více chemických vazeb současně tato vlastnost se nazývá vaznost

22 Použité zdroje Obrázky převzaty: [cit ] [cit ] Použity obrázky vlastní tvorby.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google