Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠUMAVA-BÖHMERWALD K ateřina V alešová J ulie V acíková K arolína R anglová ŘÍJEN 2010 O K TOBER 2010 Gymnázium Sušice Tercie A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠUMAVA-BÖHMERWALD K ateřina V alešová J ulie V acíková K arolína R anglová ŘÍJEN 2010 O K TOBER 2010 Gymnázium Sušice Tercie A."— Transkript prezentace:

1 ŠUMAVA-BÖHMERWALD K ateřina V alešová J ulie V acíková K arolína R anglová ŘÍJEN 2010 O K TOBER 2010 Gymnázium Sušice Tercie A.

2 ROZCESTNÍK-WEGWEISER HISTORIE - GESCHICHTE SOUČASTNOST - GEGENWART VODSTVO - GEMÄSSER ŽIVOČICHOVÉ - TIERE ROSTLINY - PFLANZEN HORY - GEBIRGE KULTURNÍ PAMÁTKY - KULTURDENKMÄLER ZAJÍMAVOSTI - INTERESSANTES

3 HISTORIE-HISTORIE Vznik v 15 stol. Původní název byl Gabreta. V 17.stol. přejmenována na Šumava. Německá (nikoli rakouská) strana bývá někdy také nazývána Bavorský les. Na Šumavě bylo ve 13. stol. založeno sklářství, které bylo proslulé po celé Evropě. Gegründet im 15. Jahrhundert Der ursprüngliche Name war Gabreta. Im 17. Jahrhundert wurde Gabreta auf Böhmerwald u mbenannt. Deutsch er Teil wird manchmal der Bayerische Wald genannt. I m 13. Jahrhundert wurde die Glasproduktion gegründet. Glas bekannt in ganz Europa.

4 OBYDLÍ- HÄUSER Dřívější obydlí Alte Häuser

5 KAŽDODENNÍ PRÁCE Výroba dřeváků Glasproduktion Dřevorubectví Holzproduktion

6 VODSTVO-GEWÄSSER ŘEKY Otava- vzniká soutokem Vydry a Křemelné. Také zde pramení Vltava. JEZERA Plešné jezero Roklanské jezero Prášilské jezero Jezero Laka Velké Javorské jezero Malé Javorské jezero Čertovo jezero Černé jezero FLÜSSE Otava- am Zusammenfluss von den Flüssen Vydra und Křemelná H ier entspringt auch die Moldau. SEEN Pl öckensteiner See Rachelsee Stubenbacher See Laka -See Große rArbersee Kleine r Arbersee Teufelsee Schwarz er See

7 PLEŠNÉ JEZERO- PLÖCKENSTEINSEE max. hloubka: 18 m Maximale Tiefe: 18m

8 ROKLANSKÉ JEZERO- RACHELSEE max. hloubka: 13 m Maximale Tiefe: 13 m

9 PRÁŠILSKÉ JE ZERO STUBENBACHER SEE max. hloubka: 15 m Maximale Tiefe: 15 m

10 JEZRO LAKA-LAKA-SEE max. hloubka: 4 m Maximale Tiefe: 4 m

11 VELKÉ JAVORSKÉ JEZERO- GROßE R ARBERSEE max. hloubka: 16 m Maximale Tiefe: 16 m

12 MALÉ JAVORSKÉ JEZERO-KLEINE R ARBERSEE max. hloubka: 9 m Maximale Tiefe: 9 m

13 ČERTOVO JEZERO - TEUFELSEE max. hloubka: 36 m Maximale Tiefe: 36 m

14 ČERNÉ JEZERO-SCHWARZ ER SEE max. hloubka: 40 m Maximale Tiefe: 40 m

15 ŽIVOČICHOVÉ NA ŠUMAVĚ -TIERE IM BÖHMERWALD Na Šumavě se vyskytuje mnoho chráněných zvířat Například: Rys Ostrovid Jelen Lesní Liška Obecná Jezevec Lesní Zajíc Polní Bobr Evropský Tetřívek Obecný Puštík Bělavý Výr Velký Sýkora Parukářka Datlík Tříprstý Krahujec Obecný Králíček Obecný Konipas Horský Skorec Vodní Im Böhmerwald gibt es viele geschützte Tiere Zum Beispiel: Luchs Hirsch F uchs Dachs Hase Biber Birkh a hn Waldkauz Uhu Haubenmeise Dreizehenspecht Sperber Wintergoldhähnchen Gebirgs stelze Wasserschwätzer

16 RYS OSTROVID-LUCHS

17 JELEN LESNÍ-WALDHIRSCH

18 LIŠKA OBECNÁ-FUCHS

19 JEZVEC LESNÍ-DACHS

20 ZAJÍC POLNÍ-HASE

21 BOBR EVROPSKÝ-BIBER

22 TETŘÍVEK OBECNÝ- BIRKHUHN

23 PUŠTÍK BĚLOHLAVÝ- WALDKAUZ

24 VÝR VELKÝ-UHU

25 SÝKORA PARUKÁŘKA- HAUBENMEISE

26 DATLÍK TŘÍPRSTÝ- DREIZEHENSPECHT

27 KRAHUJEC OBECNÝ-SPERBER

28 KRÁLÍČEK OBECNÝ- WINTERGOLDHÄHNCHEN

29 KONIPAS HORSKÝ- GEBIRGSSTELZE STELZE

30 SKOREC VODNÍ- WASSERSCHWÄTZER

31 ROSTLINY-PFLANZEN Blatouch Bahenní Provazovka Plavuně Dřípatka Horská BUTTERBLUME BARTFLECHTE ZYPRESSENMOOS ALPENGLÖCKCHEN

32 BLATOUCH BAHENNÍ- SUMPFDOTTERBLUME

33 PROVAZOVKA-BARTFLECHTE

34 PLAVUNĚ-ZYPRESSEMOOS

35 DŘÍPATKA HORSKÁ- ALPENGLÖCKCHEN

36 HORY-GEBIRGE Bobík Pancíř Ostrý Boubín Plechý

37 BOUBÍN 1362 m.n.m 1362 m über dem Meeresspiegel

38 BOBÍK 1263 m.n.m 1263 m über dem Meerespiegel Tohle není hora Bobík. To je jogurt. =) Dies ist kein Berg Bobik. Es ist Joghurt. =)

39 PANCÍŘ 1214 m.n.m 1214 m über dem Meerespiegel

40 OSTRÝ 1280 m.n.m 1280 m über dem Meerespiegel

41 PLECHÝ 1378 m.n.m 1378 m über dem Meeresspiegel

42 KULTURNÍ PAMÁTKY- K ULTUR DENKMÄLER Hrad Kašperk Hrad Vítkův k ámen Hrad Velhartice Hrad, zámek a galerie Klenová Burg Kašperk Burg Vítkův kámen Burg Velhartice Burg, Schloss und Galerie Klenová

43 HRAD KAŠPERK-BURG KAŠPERK Nedaleko Kašperských H or v roce 1356 ho nechal založit český král Karel IV. I n der Nähe von Kašperské Hory I m Jahr 1356 wurde sie vo m böhmischen König Karl IV. g egründet

44 HRAD VÍTKŮV KÁMEN-BURG VÍTKŮV KÁMEN N achází se na pravém břehu Lipenské přehrady. B yl založen ve 13. století rodem Vítkovců. Sie befindet sich auf dem rechten Ufer des Lipno- Stausee s. Sie wurde im 13. Jahrhundert von Witigonen gegründet.

45 HRAD VELHARTICE-BURG VELHARTICE P ůvodní gotický hrad byl založen ve 13. století pány z Velhartic. B ěhem třicetileté války bylo toto sídlo rozšířeno o renesanční palác. U rsprünglich gotische Burg wurde im 13. Jahrhundert von Herren aus Velhartice gegründet. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde sie um ein Renaissance-Palast erweitert.

46 ZÁMEK KLENOVÁ- SCHLOSS KLENOVÁ J eho historie sahá až do 13. století. J e rodištěm významného českého cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert. Es ist der Geburtsort des berühmten tschechischen Entdecker s Kryštof Harant aus Polžice und Bezdružice.

47 ZAJÍMAVOSTI- INTERESSANTES Antýgl Bílá strž Pramen Vltavy

48 ANTÝGL Malá osada, ve které vznikla sklářská huť. Sklárna byla v provozu od roku 1523 až do roku 1815. E in kleines Dorf, in dem eine Glashütte gegründet wurde. Di e Fabrik war in Betrieb von 1523 bis 1815.

49 BÍLÁ STRŽ- WEIßE SCHLUCHT 13 m vysoký vodopád Přístup k samotnému vodopádu je zakázán. 13 m hohe r Wasserfall D er Zugang zum Wasserfall ist verboten.

50 Pramen Vltavy- Moldauquelle Pramen Vlaty patří k nejnavštěvovanějším místům Šumavy. Die Moldauquelle gehört zu den meistbesuchten Orte n im Böhmervald.

51 Káťa, Julča, Kájina …=) Děkujeme za pozornost. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


Stáhnout ppt "ŠUMAVA-BÖHMERWALD K ateřina V alešová J ulie V acíková K arolína R anglová ŘÍJEN 2010 O K TOBER 2010 Gymnázium Sušice Tercie A."

Podobné prezentace


Reklamy Google