Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti zvuku - test z teorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti zvuku - test z teorie"— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti zvuku - test z teorie
Tematická oblast FYZIKA - Kmitání, vlnění a elektřina Datum vytvoření Ročník 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého studia gymnázia Stručný obsah Opakování vlastností zvuku - test s nabídkou odpovědí Způsob využití Postupným procházením stránek žáci odpovídají na jednotlivé otázky a zapisují si odpovědi. Poslední stránka se správnými odpověďmi slouží ke kontrole. Slouží k procvičení učiva. Autor Mgr. Petr Zezulka Kód VY_32_INOVACE_28_FZEZ20 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

2 Vyberte vždy jednu správnou odpověď
Infrazvuk je mechanické vlnění s frekvencí: a) menší než 16 kHz b) větší než 16 kHz c) menší než 16 Hz d) větší než 16 Hz Zvuk samohlásek je: a) harmonický b) neharmonický c) neperiodický c) je vnímán jako hluk Zvuk se ve vzduchu šíří jako vlnění: a) podélné stojaté b) příčné stojaté c) příčné postupné d) podélné postupné

3 4. Najděte pravdivé tvrzení o velikosti rychlosti zvuku
ve vzduchu: a) Rychlost zvuku je ovlivněna jeho tlakem. b) S rostoucí teplotou se rychlost zvuku zvětšuje. c) Rychlost zvuku je závislá na jeho frekvenci. d) Rychlost zvuku ve vzduchu nezávisí na jeho složení. 5. Čím je určena výška tónu? a) jeho frekvencí b) jeho vlnovou délkou c) rychlostí jeho šíření d) jeho hlasitostí 6. Základní tón složeného tónu je tón: a) s nejnižší vlnovou délkou b) s nejnižší frekvencí c) s nejvyšší frekvencí d) s nejvyšší hlasitostí

4 7. Čím je určena barva tónu?
a) frekvencí základního tónu b) absolutní a relativní výškou základního tónu c) počtem vyšších harmonických tónů a jejich amplitudami d) vyšším harmonickým tónem o nejvyšší frekvenci 8. Vztah pro výpočet akustického výkonu je: a) P = ΔE . Δt b) P = ΔE Δt c) P = Δ𝐼 Δ𝑆 d) P = Δ𝑆 Δ𝐼 9. Bel je jednotkou: a) intenzity zvuku b) hlasitosti zvuku c) akustického výkonu zvuku d) hladiny akustického výkonu zvuku

5 10. Údaj 12 B charakterizuje:
a) šum b) práh bolesti c) obvyklý hovor d) šepot 11. Při odrazu zvuku od překážky, která je ve vzdálenosti větší než 17 m, může vzniknout: a) infrazvuk b) dozvuk c) ultrazvuk d) ozvěna 12. Pro běžné teploty vzduchu je přibližná hodnota rychlosti zvuku ve vzduchu: a) 430 m . 𝑠 −1 b) 230 m . 𝑠 −1 c) 340 m . 𝑠 − d) 300 m . 𝑠 −1 13. Která z následujících vlastností je fyzikální veličina? a) hlasitost zvuku b) barva tónu c) hladina intenzity zvuku d) výška tónu

6 14. Harmonický průběh tónu znamená:
Průběh tónu se mění podle funkce sinus nebo kosinus. Amplituda tónu se po dobu jeho trvání rovnoměrně zvětšuje. zmenšuje. d) Okamžitá výchylka tónu je lineární funkcí času. 15. Najděte nepravdivé tvrzení: a) V kapalinách a pevných látkách je rychlost zvuku menší ve vzduchu. b) Přenos zvuku je možný jen v pružném látkovém prostředí. c) Zdrojem zvuku je chvění pružných těles. d) Práh slyšení odpovídá hladině akustického výkonu 0 dB.

7 Správné odpovědi: 1 C 6 B 11 D 2 B 7 C 12 C 3 D 8 B 13 C 9 D 14 A 4 B


Stáhnout ppt "Vlastnosti zvuku - test z teorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google